Show Nav
Season 40: Day 74/133 .

Flying Eels-Legio XV RFC

President/ Manager: riccio    
Coach: Patrick Lavelle
Location: Italia / Umbria
Stadium: Vi.Se.Ro.RSM Arena
Capacity : 17600
Since: 16/02/2008 16:58
Last Connection: 01/02/2020 11:35
Language: Italiano
League table: 6 : 2-1
National Cup: National Cup
Trophies

Season 34: 2-3 Season 32: 2-2 Season 29: 2-3 Season 27: Finalist in the Coppa Italia Season 25: Finalist in the Coppa Italia Season 23: 2-3 Season 19: 3-4 Season 14: 4-08 Season 13: 5-48 Season 8: 6-97

Club History

Season 39: # 6 2-1
Season 39: Eliminated from the Coppa Italia in the Round of 32
Season 38: # 5 2-1
Season 38: Eliminated from the Coppa Italia in the Round of 16
Season 37: # 7 2-1
Season 37: Eliminated from the Coppa Italia in the First Round
Season 36: # 6 2-1
Season 36: Eliminated from the Coppa Italia in the First Round
Season 35: # 10 Top 10
Season 35: Eliminated from the Coppa Italia in the Round of 32
Season 34: # 1 2-3
Season 34: Eliminated from the Coppa Italia in the Round of 16
Season 33: # 10 Top 10
Season 33: Eliminated from the Coppa Italia in the First Round
Season 32: # 1 2-2
Season 32: Eliminated from the Coppa Italia in the First Round
Season 31: # 9 Top 10
Season 31: Eliminated from the Coppa Italia in the First Round
Season 30: # 5 Top 10
Season 30: Eliminated from the Coppa Italia in the First Round
Season 29: # 1 2-3
Season 29: Eliminated from the Coppa Italia in the Quarterfinals
Season 28: # 2 2-3
Season 28: Eliminated from the Coppa Italia in the Quarterfinals
Season 27: # 8 Top 10
Season 27: Finalist in the Coppa Italia
Season 26: # 3 Top 10
Season 26: Eliminated from the Coppa Italia in the Round of 16
Season 25: # 3 Top 10
Season 25: Finalist in the Coppa Italia
Season 24: # 5 Top 10
Season 24: Eliminated from the Coppa Italia in the First Round
Season 23: # 1 2-3
Season 23: Eliminated from the Coppa Italia in the Semifinals
Season 22: # 6 2-3
Season 22: Eliminated from the Coppa Italia in the Round of 32
Season 21: # 6 2-3
Season 21: Eliminated from the Coppa Italia in the Round of 64
Season 20: # 6 2-3
Season 20: Eliminated from the Coppa Italia in the Round of 64
Season 19: # 1 3-4
Season 19: Eliminated from the Coppa Italia in the Fourth Round
Season 18: # 3 3-4
Season 18: Eliminated from the Coppa Italia in the Round of 256
Season 17: # 5 3-4
Season 17: Eliminated from the Coppa Italia in the Fourth Round
Season 16: # 4 3-4
Season 16: Eliminated from the Coppa Italia in the Fourth Round
Season 15: # 5 3-4
Season 15: Eliminated from the Coppa Italia in the Round of 64
Season 14: # 1 4-08
Season 14: Eliminated from the Coppa Italia in the Round of 128
Season 13: # 1 5-48
Season 13: Eliminated from the Coppa Italia in the Round of 256
Season 12: # 3 5-48
Season 12: Eliminated from the Coppa Italia in the Round of 64
Season 11: # 2 5-48
Season 11: Eliminated from the Coppa Italia in the First Round
Season 10: # 5 5-48
Season 10: Eliminated from the Coppa Italia in the Fifth Round
Season 9: # 8 5-48
Season 9: Eliminated from the Coppa Italia in the Second Round
Season 8: # 1 6-97
Season 8: Eliminated from the Coppa Italia in the Second Round
Season 7: # 7 6-97

1 / 45   2 / 45

19 Players

  Johnny Lasala Healthy
Height : 201    Weight : 95.5     Age : 17 years old
Best Abilities: None
Experience: 0  Skill: 2


  Michele Gasena Healthy
Height : 204    Weight : 123     Age : 22 years old
Best Abilities: Handling, Strength
Experience: 9  Skill: 14


  Raphaël Lafond Healthy
Height : 186    Weight : 116     Age : 37 years old
Best Abilities: Strength, Tackling, Speed
Experience: 18  Skill: 16


  Liborio Tricoli Healthy
Height : 189    Weight : 87.5     Age : 29 years old
Best Abilities: None
Experience: 18  Skill: 17


  Ivano Stabilini Healthy
Height : 199    Weight : 123.75     Age : 32 years old
Best Abilities: Speed, Strength, Handling
Experience: 18  Skill: 12


  Alberto Rinaldi Healthy
Height : 186    Weight : 92.5     Age : 34 years old
Best Abilities: Tackling, Strength, Speed
Experience: 18  Skill: 17


  Emílio Pinto Healthy
Height : 189    Weight : 88.5     Age : 35 years old
Best Abilities: Strength, Tackling, Speed
Experience: 18  Skill: 17


  Christopher Brossier Healthy
Height : 188    Weight : 101.75     Age : 37 years old
Best Abilities: Strength, Tackling
Experience: 18  Skill: 15


  Mandy Longo Healthy
Height : 202    Weight : 100     Age : 28 years old
Best Abilities: Tackling, Strength, Speed
Experience: 18  Skill: 18
  Patrick Hug Healthy
Height : 177    Weight : 79.5     Age : 25 years old
Best Abilities: Speed, Kicking
Experience: 18  Skill: 6


  Fedele Lequaglie Healthy
Height : 193    Weight : 92     Age : 20 years old
Best Abilities: Strength
Experience: 7  Skill: 6


  Albino Nicoletti Healthy
Height : 198    Weight : 91     Age : 25 years old
Best Abilities: Tackling, Strength, Speed
Experience: 12  Skill: 12


  Pietro Pintacuda Healthy
Height : 201    Weight : 123.75     Age : 33 years old
Best Abilities: Handling, Strength, Speed
Experience: 18  Skill: 12


  Oddone Agatone Healthy
Height : 201    Weight : 99.5     Age : 36 years old
Best Abilities: Strength, Tackling
Experience: 18  Skill: 9


  Venceslao Franchin Healthy
Height : 202    Weight : 123.75     Age : 37 years old
Best Abilities: Strength, Handling, Speed
Experience: 18  Skill: 10


  Ferdinando Cardosi Healthy
Height : 194    Weight : 98.5     Age : 44 years old
Best Abilities: None
Experience: 18  Skill: 0


  Pantaleone Panfili Injured for 43 days
Height : 203    Weight : 123.75     Age : 45 years old
Best Abilities: Strength
Experience: 18  Skill: 0


  Primo Lauro Healthy
Height : 184    Weight : 93     Age : 51 years old
Best Abilities: None
Experience: 18  Skill: 0


  Flavio Torlone Healthy
Height : 193    Weight : 95.5     Age : 52 years old
Best Abilities: None
Experience: 18  Skill: 0


13/04/2008 08:23:  -> (3 039 euros)
30/04/2008 15:12: Daniele Zecca -> (78 921 euros)
01/05/2008 10:44: Robin Wisson <- (1 euros)
01/05/2008 11:03: Lazzaro Caligiuri <- (1 euros)
01/05/2008 11:05: Walter Durisotti <- (1 euros)
01/05/2008 11:06: Maurizio Cecioni <- (1 euros)
01/05/2008 11:30: Innocenzo Natalini -> (9 519 euros)
01/05/2008 11:31:  -> (392 euros)
01/05/2008 11:31:  -> (5 506 euros)
01/05/2008 11:43: Jean-Paul Delorme <- (1 euros)
01/05/2008 11:45:  -> (1 506 euros)
01/05/2008 12:09: Thierry Labbé <- (1 euros)
01/05/2008 12:14: Giuliano Alfieri -> (4 031 euros)
01/05/2008 12:19: Sultano Novellino -> (2 844 euros)
01/05/2008 12:49: Silvio Campagna <- (200 euros)
01/05/2008 12:56: Bino Sabete -> (597 euros)
01/05/2008 13:08: Richard Loisel <- (100 euros)
01/05/2008 14:52: Jean Saint-Geniez <- (400 euros)
01/05/2008 18:56: Tito Schino <- (1 euros)
01/05/2008 19:01: Giorgio Territo -> (3 694 euros)
03/05/2008 10:05: William Guy <- (201 euros)
03/05/2008 11:41: Umberto Facchin <- (401 euros)
03/05/2008 11:48: Romano Del Duca -> (2 327 euros)
05/05/2008 16:17: Joăo Carlos Hurtado <- (801 euros)
05/05/2008 21:23: Ferdinánd Bencsik <- (101 euros)
06/05/2008 07:31: Salvator Axinte <- (501 euros)
06/05/2008 07:35: Bruno Xuereb <- (900 euros)
06/05/2008 08:10: Dimian Huma <- (905 euros)
06/05/2008 09:20:  -> (221 euros)
06/05/2008 13:08: Gregorio Sanna -> (1 867 euros)
19/05/2008 14:57:  <- (1 euros)
19/05/2008 15:31: Timothée Aymard <- (1 euros)
19/05/2008 15:38: Karim Barbance <- (1 euros)
19/05/2008 22:29: Filippo Amato -> (4 561 euros)
19/05/2008 22:30: Ivan Marziale -> (13 542 euros)
19/05/2008 23:33: Grégory Lecocq <- (833 euros)
20/05/2008 09:31: Danilo Veltri <- (1 euros)
20/05/2008 12:26: Eustachio Di Marco <- (201 euros)
21/05/2008 16:56: Marcu Lupescu <- (12 766 euros)
21/05/2008 19:10: Emanuel Forsberg <- (1 euros)
23/05/2008 20:16: Arthur Cariou <- (610 euros)
25/05/2008 17:24: Alfeo Todisco <- (3 309 euros)
25/05/2008 20:45: Jean Wolff <- (20 000 euros)
26/05/2008 10:10: Declan Repkenyi <- (200 euros)
26/05/2008 11:34: Thomas Austin <- (300 euros)
26/05/2008 12:46: Ezio Centofanti -> (13 036 euros)
26/05/2008 12:46:  -> (1 568 euros)
27/05/2008 11:59: Attila Keleti <- (1 201 euros)
28/05/2008 08:53: Csaba Budai <- (2 207 euros)
28/05/2008 20:33: Jean-Baptiste Hué <- (12 736 euros)
30/05/2008 08:44: Adam Marius Kecskeméti <- (1 000 euros)
30/05/2008 09:28: Victor De Jesus <- (2 102 euros)
05/06/2008 11:38: Lazzaro Caligiuri -> (1 414 euros)
05/06/2008 11:39: Robin Wisson -> (1 348 euros)
05/06/2008 11:39: Maurizio Cecioni -> (470 euros)
06/06/2008 19:31: Silvio Campagna -> (1 693 euros)
06/06/2008 19:31: Thierry Labbé -> (1 693 euros)
06/06/2008 19:32: Richard Loisel -> (4 063 euros)
06/06/2008 19:33: Jean-Paul Delorme -> (4 347 euros)
07/06/2008 08:08: Édson Alencar <- (53 488 euros)
07/06/2008 18:29: Umberto Facchin -> (1 814 euros)
07/06/2008 18:30: Tito Schino -> (2 747 euros)
07/06/2008 18:39: Walter Durisotti -> (2 664 euros)
07/06/2008 20:04: Dany Weber <- (1 euros)
12/06/2008 11:37: Salvator Axinte -> (3 995 euros)
12/06/2008 11:38: Dimian Huma -> (1 152 euros)
12/06/2008 11:38: Bruno Xuereb -> (1 152 euros)
12/06/2008 11:39: Joăo Carlos Hurtado -> (1 110 euros)
12/06/2008 11:40: Ferdinánd Bencsik -> (3 722 euros)
12/06/2008 15:15: Salvador Carmona <- (650 euros)
12/06/2008 15:39: Rodrigo Zabaleta <- (401 euros)
16/06/2008 17:39: Pau Ferrerons <- (3 475 euros)
20/06/2008 12:36: Evangelista Rigato <- (501 euros)
20/06/2008 13:32: Ermanno Fastuca <- (101 euros)
20/06/2008 13:33: Ingemar Sundberg <- (300 euros)
20/06/2008 19:00: Paolo Stambone <- (101 euros)
23/06/2008 21:29: Timothée Aymard -> (6 042 euros)
23/06/2008 21:30: Karim Barbance -> (1 661 euros)
23/06/2008 21:31:  -> (1 360 euros)
24/06/2008 22:22: Grégory Lecocq -> (4 547 euros)
24/06/2008 22:23: Danilo Veltri -> (2 758 euros)
26/06/2008 11:48: Emanuel Forsberg -> (1 351 euros)
29/06/2008 14:25: Arthur Cariou -> (1 164 euros)
03/07/2008 20:31: Csaba Budai -> (1 876 euros)
03/07/2008 20:31: Jean-Baptiste Hué -> (33 194 euros)
03/07/2008 20:32: Alfeo Todisco -> (6 021 euros)
08/07/2008 18:37: Jean Wolff -> (33 335 euros)
26/07/2008 00:49: Ermanno Fastuca -> (8 163 euros)
26/07/2008 00:49: Paolo Stambone -> (2 290 euros)
26/07/2008 00:49: Ingemar Sundberg -> (7 412 euros)
26/07/2008 17:10: Abel Cervantes <- (300 euros)
30/07/2008 14:30: Salvador Carmona -> (37 537 euros)
30/07/2008 14:30: Pau Ferrerons -> (18 671 euros)
02/08/2008 15:49: Evangelista Rigato -> (5 180 euros)
02/08/2008 16:53: Juho Räisänen <- (160 816 euros)
21/08/2008 15:54: Dany Weber -> (43 987 euros)
21/08/2008 16:01: Ezio Norbiato <- (77 573 euros)
01/09/2008 11:39: Abel Cervantes -> (2 230 euros)
16/09/2008 15:12: Rodrigo Zabaleta -> (4 220 euros)
16/09/2008 15:20: Mauro Stea -> (16 677 euros)
17/09/2008 14:44: Miquel Roure <- (1 euros)
17/09/2008 17:37: Zaharia Lungu <- (1 euros)
19/09/2008 12:32: Jaume Bars <- (10 186 euros)
30/09/2008 20:34: Saďd Moulin <- (8 726 euros)
30/09/2008 20:39: Anton Bayle <- (3 151 euros)
30/09/2008 20:49: Bartolomé Pérez <- (1 010 euros)
04/10/2008 18:34: Declan Repkenyi -> (26 704 euros)
04/10/2008 18:37: Ugo Cosi -> (21 775 euros)
04/10/2008 18:42: Santino Bettin -> (86 102 euros)
04/10/2008 18:48: Fausto Puleo <- (108 389 euros)
20/10/2008 17:32: Hans-Georg Ruckwied <- (101 euros)
23/10/2008 14:45: Agustín Palencia <- (1 100 euros)
30/10/2008 14:21:  <- (900 euros)
30/10/2008 14:24: Willy Lefčvre <- (501 euros)
30/10/2008 15:22: Remigio Clerici <- (100 euros)
31/10/2008 17:29: Marco Holm <- (3 309 euros)
01/11/2008 17:54: Thomas Austin -> (19 468 euros)
01/11/2008 18:26: Emil Stanciu <- (400 euros)
08/11/2008 17:18: Jaume Bars -> (28 089 euros)
08/11/2008 17:18: Zaharia Lungu -> (10 166 euros)
08/11/2008 17:18: Miquel Roure -> (2 122 euros)
08/11/2008 17:21: William Guy -> (2 916 euros)
11/11/2008 09:21: Scott Lindsay <- (901 euros)
11/11/2008 09:36: Christof Rotilio <- (93 087 euros)
13/11/2008 14:52: Ezio Norbiato -> (914 285 euros)
13/11/2008 15:26: Alexander Yates <- (350 000 euros)
13/11/2008 17:10: Manuel Daniel <- (132 185 euros)
18/11/2008 10:14: David Rosic <- (289 801 euros)
19/11/2008 09:44: Guido De Amicis <- (75 000 euros)
19/11/2008 13:27: Saďd Moulin -> (21 412 euros)
21/11/2008 12:56: Anton Bayle -> (20 550 euros)
21/11/2008 12:57: Adam Marius Kecskeméti -> (14 161 euros)
21/11/2008 12:57: Aldo Milani -> (11 643 euros)
21/11/2008 12:59: Rico Demicheri -> (36 943 euros)
21/11/2008 17:18: Attila Keleti -> (151 204 euros)
21/11/2008 20:16: Jules Pillet <- Warriors (255 049 euros)
22/11/2008 10:18: Édson Alencar -> (39 289 euros)
24/11/2008 13:42: Marcu Lupescu -> (209 107 euros)
24/11/2008 13:47: Marzio Fiorilli <- Section Paloise (273 492 euros)
03/12/2008 13:54: Eliade Valentin Adi Pînzaru <- (1 euros)
08/12/2008 16:49: Primo Talarico -> (185 551 euros)
08/12/2008 17:08: Mike Thevenin <- (185 281 euros)
12/12/2008 19:42: Agustín Palencia -> (17 841 euros)
12/12/2008 19:46: Hans-Georg Ruckwied -> (10 668 euros)
18/12/2008 20:30: Remigio Clerici -> (3 752 euros)
18/12/2008 20:30:  -> (26 765 euros)
18/12/2008 20:31: Willy Lefčvre -> (11 471 euros)
19/12/2008 11:19: Tobias Tuscarora <- (173 647 euros)
21/12/2008 20:26: Emil Stanciu -> (4 261 euros)
21/12/2008 20:47: Bartolomé Pérez -> (4 443 euros)
26/12/2008 14:52: Silviu Mihai Moşneagu <- (1 euros)
27/12/2008 17:26: Victor De Jesus -> (17 964 euros)
28/12/2008 13:37: Gregor Faunt -> Rc.Radu (42 451 euros)
30/12/2008 11:58: Scott Lindsay -> (4 466 euros)
31/12/2008 18:31: Diego Veron <- (1 euros)
31/12/2008 19:59: David Santos <- (1 euros)
01/01/2009 19:19: Dragutin Vucak <- (70 906 euros)
04/01/2009 13:53: Juho Räisänen -> (471 167 euros)
04/01/2009 13:54: Marco Holm -> (20 414 euros)
04/01/2009 13:54: Jean Saint-Geniez -> (21 888 euros)
06/01/2009 18:33: Alan Almendros <- (553 829 euros)
22/01/2009 09:57: Eliade Valentin Adi Pînzaru -> (3 077 euros)
30/01/2009 13:47: Alexander Yates -> (803 859 euros)
30/01/2009 14:02: Ivan Adrover <- (446 702 euros)
30/01/2009 17:18: Julien Fernandez <- (191 174 euros)
30/01/2009 17:20: Guido De Amicis -> (307 179 euros)
03/02/2009 15:02: David Madrid <- (231 528 euros)
04/02/2009 10:42: Manuel Daniel -> (253 249 euros)
04/02/2009 22:56: Fausto Puleo -> (346 500 euros)
05/02/2009 08:38: Mike Thevenin -> Erasmus (150 388 euros)
07/02/2009 15:49: Simon Briand <- (120 050 euros)
07/02/2009 16:20: Érico Serpa <- (472 501 euros)
12/02/2009 21:56: Tobias Tuscarora -> (161 250 euros)
13/02/2009 23:26: Gioacchino Stimolo <- (630 514 euros)
13/02/2009 23:36: Silviu Mihai Moşneagu -> (2 378 euros)
17/02/2009 23:39: Jules Pillet -> Streetkids XV (318 709 euros)
20/02/2009 17:45: Diego Veron -> (5 984 euros)
21/02/2009 10:40: Joseph Walton <- (1 euros)
25/02/2009 18:40: David Rosic -> Finch rfc (855 000 euros)
28/02/2009 18:45: Mats Bergqvist <- rustu (630 001 euros)
01/03/2009 17:41: Pierpiero Vivona <- (694 578 euros)
01/03/2009 18:53: Marzio Fiorilli -> XV Savoisien - Since 2007 (368 448 euros)
13/03/2009 16:32: Alajos Németh <- (1 euros)
14/03/2009 17:18: Gonzalo Gallego <- (210 001 euros)
14/03/2009 17:32: Dino Sala <- (1 euros)
14/03/2009 20:00: Mauro Badali <- (1 euros)
14/03/2009 20:17: David Santos -> (3 355 euros)
20/03/2009 19:10:  <- (272 euros)
20/03/2009 20:00: Davide Federici <- (550 euros)
05/04/2009 17:28: Teo Lupi <- (73 501 euros)
09/04/2009 00:42: David Madrid -> (231 528 euros)
12/04/2009 18:12: Joseph Walton -> (2 430 euros)
13/04/2009 15:07: Wim Loison <- (269 422 euros)
14/04/2009 15:16: Gioacchino Stimolo -> (630 514 euros)
15/04/2009 20:09: José María Diego <- (472 501 euros)
15/04/2009 20:24: Giuseppe Migliazzi <- Cuneo pedona rugby (191 689 euros)
02/05/2009 09:58: Alajos Németh -> (9 789 euros)
02/05/2009 20:16: Dino Sala -> (3 000 euros)
03/05/2009 09:28: Mauro Badali -> (1 394 euros)
09/05/2009 00:33: Davide Federici -> (13 252 euros)
09/05/2009 00:36:  -> (3 228 euros)
09/05/2009 19:05: Dragutin Vucak -> (106 550 euros)
11/05/2009 16:44: Simon Briand -> (165 632 euros)
11/05/2009 16:59: Raffaele Leuci <- (393 994 euros)
24/05/2009 19:29: Teo Lupi -> (79 362 euros)
31/05/2009 15:56: Alan Almendros -> (684 101 euros)
06/06/2009 15:16: Cipriano Bigica <- REAL MANU (637 082 euros)
08/06/2009 06:05: Gonzalo Gallego -> (522 141 euros)
08/06/2009 06:10: Remo Serbelloni Mazzanti <- (661 502 euros)
06/07/2009 15:53: Glen Medrano <- (5 995 euros)
15/07/2009 22:11: Keven Hayston -> RFC Pescheria Laicetti (230 949 euros)
10/08/2009 11:10: Battista Vallario <- (100 euros)
15/08/2009 20:25: Julien Fernandez -> Vilo Rugby Club (407 142 euros)
22/08/2009 22:36: Guilherme Ronchetti <- Sport IceBox e Benfica (333 880 euros)
22/08/2009 22:40: Wim Loison -> (269 316 euros)
26/08/2009 19:36: Catriel Vales <- (560 290 euros)
17/10/2009 16:10: Diego Calvo <- (143 327 euros)
25/10/2009 17:33: Valentin Stephan -> Le XV qui tut (435 506 euros)
02/11/2009 22:35: Franck Alves <- Billingham RFC (331 051 euros)
12/12/2009 19:07: Diego Calvo -> Rugby Legends (114 000 euros)
27/12/2009 17:39: Pierre Gonzales <- RC GINEL_de_FIER (315 000 euros)
12/01/2010 08:48: Ricardo Benítez <- Raging Club Déďcustodien (52 500 euros)
22/01/2010 14:54: Guilherme Ronchetti -> Condor (190 000 euros)
27/01/2010 17:14: Mats Bergqvist -> R.C.Ajaccio (299 250 euros)
29/01/2010 22:27: Pantaleone Panfili <- Rugby Flegreo (490 873 euros)
12/02/2010 17:08: Ezio Musca -> brutos (311 596 euros)
21/02/2010 23:30: Valerio Sole <- (315 000 euros)
28/04/2010 14:36: Lucio Pietracatella <- elcartuccero (273 491 euros)
02/05/2010 14:44: José María Diego -> ASD RUGBYGRIFO (209 475 euros)
01/06/2010 10:54: Daniele Brisco -> GirlzzRC (71 250 euros)
03/06/2010 19:06: Valentin Lallemand -> C.R. Kastello (9 500 euros)
03/06/2010 22:30: Bruce Fischer <- Partenope Rugby (250 000 euros)
12/06/2010 20:47: Raffaele Leuci -> R.C. Ariesul (237 500 euros)
15/06/2010 17:54: Pierre Gonzales -> schizofrenici rugby club (380 000 euros)
17/06/2010 09:15: Franck Alves -> Rugby Port Lesney Jura (219 948 euros)
18/06/2010 14:19: Juan José Aragon <- Molilo (816 666 euros)
22/06/2010 15:39: Ivan Adrover -> R.C. Hell Raiser (554 166 euros)
26/06/2010 18:34: Lucio Pietracatella -> Betzivanii (380 000 euros)
29/06/2010 21:44: Daniel Hofman <- SuperTitoTeam (890 000 euros)
01/07/2010 14:30: Mose Linfoot <- (6 079 euros)
01/07/2010 18:52: Catello Malgieri <- Rugby Sacellan (1 euros)
04/07/2010 15:13: Dawid Dusza <- (17 104 euros)
04/10/2010 19:48: Giuseppe Migliazzi -> Tarabostes (617 500 euros)
16/10/2010 09:17: Dick Burdick <- Rugby Sacellan C (1 000 000 euros)
20/10/2010 09:45: Ricardo Benítez -> lusam (16 625 euros)
23/10/2010 16:35: Valerio Sole -> lille (332 500 euros)
29/10/2010 12:15: Catello Malgieri -> udkuk (190 euros)
08/11/2010 15:59: Bryce Ivy <- Ronda 2015 (19 000 euros)
09/11/2010 13:00: Giorgio Tassorello -> LKS Lasowice Wielkie (570 000 euros)
12/11/2010 11:31: Christian Martin <- Clermont (1 159 euros)
24/11/2010 21:29: Joël Bčgue <- (275 764 euros)
28/11/2010 21:57: Bruce Fischer -> Dalhawtal (230 946 euros)
30/11/2010 15:57: Cecil Patenaude <- Elsaak (911 630 euros)
11/12/2010 21:02: Dick Burdick -> Hammarby (798 000 euros)
25/12/2010 19:41: Juan José Aragon -> Les Volcans d'Auvergne (945 250 euros)
26/12/2010 21:53: Stewart Shalders <- twingo (1 850 000 euros)
15/01/2011 16:32: Bryce Ivy -> Rugby Sol Regina (11 970 euros)
29/01/2011 18:09: Dawid Dusza -> Gloria Teate Rugby (24 937 euros)
31/01/2011 11:00: Dennis Richardson <- Lions (10 000 euros)
05/02/2011 18:52: Pierpiero Vivona -> Tusculum R.C. (950 000 euros)
12/02/2011 17:36: Perry Bernier <- Hands Team (1 548 810 euros)
12/02/2011 18:01: Catriel Vales -> Requin pirate (570 000 euros)
16/03/2011 20:04: Mose Linfoot -> BRANCASSIS (23 750 euros)
01/04/2011 17:07: Baltasar Ibáńez <- FCBelenenses (39 419 euros)
30/04/2011 15:26: Perry Bernier -> Les copeaux d'abord (1 377 500 euros)
10/05/2011 21:03: Hunor Szatócs <- warrior's (1 657 581 euros)
23/05/2011 17:53: Adriano Recio <- K.O.M. (151 euros)
28/05/2011 15:06: Christian Martin -> Déménageurs bretons (950 euros)
11/08/2011 02:59: Christian Barreiro <- (214 417 euros)
16/08/2011 18:31: Joël Bčgue -> finocchi (171 000 euros)
19/08/2011 14:06: Danilo Guedes <- Collettivo Iqbal Masih Ru (4 200 euros)
19/08/2011 17:27: Christopher Bekkelund <- (153 560 euros)
19/08/2011 20:58: Rodolphe Barrier <- RCJEJE (1 euros)
23/08/2011 17:31: Adriano Recio -> Béziers Scottish (14 250 euros)
07/09/2011 17:09: David Dalmolin <- (2 316 euros)
08/09/2011 10:56: Casimiro Cano <- darco (700 euros)
08/09/2011 12:29: Lorenzo Chauchard <- SuperTitoTeam (1 050 euros)
10/09/2011 10:03: Baltasar Ibáńez -> Carboners (14 250 euros)
12/09/2011 11:03: Dennis Richardson -> Faucon Millenium (950 euros)
15/09/2011 19:18: Stéphane Gay <- (1 159 euros)
12/10/2011 18:30: Danilo Guedes -> B A RFC (23 750 euros)
28/10/2011 16:47: Rodolphe Barrier -> Infinity Blade (950 euros)
01/11/2011 11:01: David Dalmolin -> Katxi (23 750 euros)
13/11/2011 11:39: Raúl Hernández <- UES Sant Boi (1 577 euros)
14/11/2011 10:34: Hubert Genet <- tolosa (100 euros)
14/11/2011 10:53: Attilio Giaculli <- Racing Club Arras (20 000 euros)
14/11/2011 11:05: Joe Shervey <- USPI Catalunya (52 500 euros)
17/11/2011 16:08: Vincenzo Bottini <- (110 004 euros)
18/11/2011 09:32: Casimiro Cano -> River Hill RFC (14 250 euros)
29/11/2011 10:37: Lorenzo Chauchard -> Sydney Knobs (1 995 euros)
02/12/2011 11:04: Stéphane Gay -> B A RFC (9 500 euros)
11/12/2011 11:13: Cipriano Bigica -> Rugby Club Italiano Roma (299 250 euros)
17/12/2011 19:29: Daniel Veronese <- PaceMe (199 458 euros)
11/01/2012 15:19: Joe Shervey -> Tazmania Chiefs (71 250 euros)
14/01/2012 18:28: Vincenzo Bottini -> Hawks (99 750 euros)
16/01/2012 13:40: Christopher Bekkelund -> bourgoin (237 500 euros)
19/01/2012 12:40: Gary Egelhof <- (151 630 euros)
24/01/2012 17:15: Charles-Henri Legros <- Crespianges Rugby Club (138 887 euros)
28/01/2012 15:32: Christof Rotilio -> AS PRIVAS (190 000 euros)
29/01/2012 19:58: Dezső Fehérvári <- Stade Occitan (395 000 euros)
30/01/2012 12:06: Christian Barreiro -> Clamart (326 623 euros)
01/02/2012 16:10: Raúl Hernández -> r.c.cipros (95 euros)
09/02/2012 12:54: Daniel Veronese -> Oracle Team (285 000 euros)
13/02/2012 18:01: George Beggs <- (701 956 euros)
17/02/2012 18:11: Pedro Arteaga <- Iguassu (50 euros)
23/02/2012 12:55: Hubert Genet -> Dissestati (1 047 euros)
15/05/2012 11:48: Pedro Arteaga -> Les Blues d'Auckland (570 euros)
03/07/2012 10:09: Gary Egelhof -> C.A Blancanieves y la Tia Nora (303 118 euros)
05/07/2012 13:16: Érico Serpa -> Los Goonies (424 365 euros)
12/07/2012 17:44: Cosimo Piscopo <- italia (578 813 euros)
20/08/2012 08:50: Tibor Akna <- section champion (133 128 euros)
20/08/2012 17:24: Mario Herzog -> SSMillo (95 000 euros)
05/09/2012 16:25: Asbjřrn Langholm -> RC essey (808 312 euros)
09/09/2012 13:21: Domenico Tancredi <- rc.nos (222 770 euros)
10/09/2012 17:39: Giovanni Oriali <- A.S. Bronzi (17 365 euros)
11/09/2012 17:49: Adrián Galindo <- Bilou-Team (1 050 euros)
21/09/2012 16:48: Charles-Henri Legros -> Rheinland Old Stars (55 860 euros)
28/09/2012 17:08: George Beggs -> Iguassu (617 500 euros)
29/09/2012 18:15: Doro Astuni <- (1 207 500 euros)
16/10/2012 12:43: Tibor Akna -> RC Deus Ex Machina (188 861 euros)
20/10/2012 12:48: Nathan Barnett <- (3 262 euros)
20/10/2012 14:18: Daniel Hofman -> Bloody Bears (427 500 euros)
21/10/2012 16:26: Renato Cerin <- RC La Vigne (1 150 000 euros)
22/10/2012 19:17: Stewart Shalders -> Rugby San Sisto (712 500 euros)
30/10/2012 20:02: Jean-Christophe Barbier <- (3 483 euros)
09/11/2012 22:00: Giovanni Oriali -> Decima Legione (47 500 euros)
10/11/2012 00:59: Loďc Poeydomenge <- ahurti team (374 850 euros)
19/11/2012 22:11: Adrián Galindo -> Ing . Agricola - Unalm (95 000 euros)
29/11/2012 16:23: Liborio Gasparini <- (1 481 euros)
29/11/2012 17:29: Maurice Carpenter <- (1 050 euros)
29/11/2012 18:33: Baltasar Caldas <- dark (200 euros)
04/12/2012 19:43: Connor Snooke <- Raptor xv (9 261 euros)
04/12/2012 20:59: Giovanni Romano <- Fere (51 euros)
06/12/2012 14:51: Attilio Giaculli -> The Scarletts (1 euros)
12/12/2012 15:28: Nathan Barnett -> RC du sud (237 500 euros)
23/12/2012 11:18: Mike Delfino <- US RITON (100 euros)
23/12/2012 11:26: Viorel Hrebenciuc <- I Gatti di Marmo (151 euros)
27/12/2012 11:21: Jean-Christophe Barbier -> Erbazzoni (19 950 euros)
22/01/2013 13:12: Yassine Marlet <- Rhodigium 'Magic Mushrooms' (31 500 euros)
25/01/2013 15:10: Ewan Strutinskaya <- les croisers (55 125 euros)
27/01/2013 13:38: Baltasar Caldas -> davastanti (71 250 euros)
28/01/2013 12:20: Armin Gogu Remeş <- Poimacattivi (150 000 euros)
28/01/2013 12:55: Tudor Dejeu <- R.K. NADA Split (80 000 euros)
02/02/2013 14:40: Connor Snooke -> STADE ROCHELAIS (142 euros)
04/02/2013 19:51: Maurice Carpenter -> L'aquila Rugby 1936 (95 euros)
07/02/2013 10:32: Giovanni Romano -> les guenilles ...
10/02/2013 18:21: Liborio Gasparini -> berthenay (47 euros)
20/02/2013 12:30: Domenico Tancredi -> toulouse olympique 13 (98 752 euros)
03/03/2013 22:17: Viorel Hrebenciuc -> Saturnus RMK (20 891 euros)
05/03/2013 19:29: Dezső Fehérvári -> AS Biterroise (332 500 euros)
13/03/2013 12:14: Christopher Bekkelund <- (91 366 euros)
26/03/2013 11:59: Yassine Marlet -> Lokomotiv S.S.G. (997 euros)
26/03/2013 18:54: Domingo Bea <- XV Savoisien - Since 2007 (367 500 euros)
28/03/2013 12:25: Armin Gogu Remeş -> San Bortolo Rugby (52 368 euros)
30/03/2013 19:21: Tudor Dejeu -> Jackass Team (49 875 euros)
02/04/2013 15:05: Ludovic Saquet <- Halifax (6 300 euros)
06/04/2013 15:10: Ewan Strutinskaya -> RUFC Brebrovnik (32 459 euros)
08/04/2013 17:42: Loďc Poeydomenge -> Les Argonautes (475 000 euros)
09/04/2013 21:40: Dragomir Buturugă <- RC Vetis (1 euros)
19/04/2013 21:04: Stuart Lazdovskis <- LaLegion15 (759 999 euros)
05/05/2013 23:38: Christopher Bekkelund -> CRC - Contis rugby club (81 373 euros)
07/05/2013 19:48: Gérald Dore <- MLSGP Rugby 78 (550 euros)
01/06/2013 23:31: Cosimo Piscopo -> Cathare (332 500 euros)
14/07/2013 21:44: Christopher Brossier <- Fins Aviat - Modena Pills (439 023 euros)
19/07/2013 18:09: Ezio Gangemi -> Sanremo Rugby Gerson's Academy (988 euros)
21/07/2013 14:18: Doro Astuni -> tuteblu (798 000 euros)
04/08/2013 10:59: Friedrich Löw <- RC ROMANIA (1 euros)
09/08/2013 02:37: Norman Andrews <- Arii's team (1 050 000 euros)
28/09/2013 15:12: Matthew Hesp -> Rugby Sacellan (807 500 euros)
29/09/2013 00:02: Maurizio Cosimano <- flint team (690 354 euros)
06/10/2013 21:57: Marcus Schwarz <- POTRANCAS FUMANCOS CORAZON (434 849 euros)
11/10/2013 16:57: Quinto Crialesi -> SSMillo (47 500 euros)
02/11/2013 16:32: Christopher Krämer -> Meszesi Veszett Kutyák (1 030 599 euros)
03/11/2013 15:45: Dylan Bisset <- Stade Toulousain (1 200 000 euros)
05/11/2013 10:24: Domingo Bea -> RC Banayo (189 525 euros)
20/12/2013 09:43: Charles Fenner <- RC Hennebont (599 999 euros)
20/12/2013 13:24: Remo Serbelloni Mazzanti -> Crespianges Rugby Club (475 000 euros)
18/01/2014 19:06: Vladko Matijaševi? <- Sol Invictus (1 212 750 euros)
18/01/2014 20:00: Cecil Patenaude -> Strino (981 522 euros)
01/03/2014 15:10: Charles Fenner -> dark (570 000 euros)
21/03/2014 16:02: Martín Huarte <- D'R'C (966 666 euros)
12/04/2014 14:09: Marcus Schwarz -> R.K. NADA Split (399 000 euros)
08/06/2014 10:07: Lucian Ţălnar <- R.C TOTO (1 022 107 euros)
08/06/2014 11:52: Stuart Lazdovskis -> Jean d'armerie Rhône Alpe (284 050 euros)
13/10/2014 00:42: Tobias De Mena <- DIEGO SUAREZ (790 080 euros)
14/11/2014 12:02: Gérald Dore -> rugby club de l'avant pay (95 euros)
02/12/2014 18:32: Gino Bovone -> Hugo XV (2 640 euros)
25/01/2015 18:06: Martín Huarte -> Passione e azzardo (513 213 euros)
07/02/2015 17:48: Lucian Ţălnar -> MONTOULIERS (750 500 euros)
20/02/2015 14:29: Sandro Silva <- (1 euros)
20/02/2015 14:29: Dean Kostov <- (1 euros)
01/03/2015 16:12: Venceslao Franchin <- Rugby Club Italiano Roma (1 620 679 euros)
02/05/2015 14:31: Dylan Bisset -> Palmeiras de Santo André (370 500 euros)
04/05/2015 12:44: Ferdinando Cardosi <- Rugby Barez (25 000 euros)
04/05/2015 19:29: Arrigo Viotti <- (101 euros)
20/05/2015 11:40: Hugó Hortobágyi <- (2 100 euros)
23/05/2015 15:24: Tobias De Mena -> rc trécastels (1 077 749 euros)
30/05/2015 21:40: Licurgo Angioi <- Amatori Katane 2007 (1 488 375 euros)
02/06/2015 14:41: Gianni Silvestrini <- Rugby Jesi '70 (600 euros)
06/06/2015 18:53: Terry Owen <- Hermannstadt Rugby (150 euros)
08/06/2015 19:05: Antonio Imbesi <- Macca juniors Rugby Club (1 000 euros)
23/08/2015 16:29: Liborio Tricoli <- (101 euros)
07/11/2015 22:42: Giampaolo Pascucci <- Racing Club Arras (657 250 euros)
18/12/2015 23:10: Sansone Volpentesta <- Imperial Trevisana (550 euros)
21/12/2015 19:55: Mandy Longo <- Passione e azzardo (18 620 euros)
07/01/2016 14:49: Valter Vivorito <- Ouagadougou (94 500 euros)
07/01/2016 14:57: Aurélien Mora <- Stade Toulousain (336 euros)

Difference: -5 737 193 euros
28/02/2016 17:11: Arrigo Viotti -> (151 501 coins)
10/04/2016 13:11: Aurélien Mora -> (174 965 coins)
22/04/2016 14:54: Giampaolo Pascucci -> (346 544 coins)
27/04/2016 13:04: Raffaele Bodali -> (186 213 coins)
15/06/2016 13:29: Alfonso Lucetti <- (314 424 coins)
26/07/2016 00:14: Guerrino Scorza <- (325 891 coins)
10/08/2016 06:49: Alfredo Tarquinio <- (387 753 coins)
08/09/2016 13:36: Piero Picasso -> (229 808 coins)
12/09/2016 00:19: Valter Vivorito -> (175 539 coins)
10/11/2016 22:53: Alfonso Lucetti -> (275 335 coins)
27/11/2016 10:01: Guerrino Scorza -> (288 152 coins)
30/11/2016 16:02: Andreas Michaux <- (202 465 coins)
30/11/2016 16:24: Miroslav Kabrhel <- (19 363 coins)
04/12/2016 19:02: Alfredo Tarquinio -> (344 991 coins)
21/01/2017 23:21: Robustiano Acebedo <- (444 624 coins)
22/01/2017 15:04: Ermanno Loddo <- (245 728 coins)
24/01/2017 08:51: Timoteo Montana <- (317 407 coins)
31/01/2017 23:45: Andreas Michaux -> (198 277 coins)
02/02/2017 13:42: Miroslav Kabrhel -> (18 024 coins)
14/02/2017 10:35: Fraser Foskett <- (286 520 coins)
25/03/2017 18:39: Robustiano Acebedo -> (402 222 coins)
11/04/2017 23:57: Dafydd Llywellyn <- (331 430 coins)
16/04/2017 08:40: Ermanno Loddo -> (235 898 coins)
20/05/2017 18:35: Timoteo Montana -> (305 479 coins)
29/05/2017 14:45: Patrick Hug <- (250 736 coins)
01/08/2017 14:13: Dariusz Hofman <- (331 012 coins)
01/08/2017 23:07: Jocelyn Gosselin <- (289 640 coins)
24/10/2017 10:59: Marc Callaghan <- (159 969 coins)
28/10/2017 20:30: Dariusz Hofman -> (288 883 coins)
23/11/2017 18:51: Ottavio Ciaramelli -> (258 847 coins)
11/05/2018 09:19: Marc Callaghan -> (122 676 coins)
13/05/2018 14:03: Jocelyn Gosselin -> (222 443 coins)
19/05/2018 16:53: Fraser Foskett -> (189 622 coins)
16/07/2018 22:25: José Leon Garcia <- (343 728 coins)
17/07/2018 13:36: Benedetto Zecca <- (305 000 coins)
17/07/2018 20:46: Alberto Rinaldi <- (281 784 coins)
07/08/2018 11:55: Adone Pallai -> (210 324 coins)
06/12/2018 10:35: Dafydd Llywellyn -> (187 111 coins)
08/12/2018 16:12: Benedetto Zecca -> (263 658 coins)
16/12/2018 20:56: José Leon Garcia -> (302 649 coins)
12/03/2019 23:46: Raphaël Lafond <- (174 571 coins)
20/03/2019 09:52: Emílio Pinto <- (230 048 coins)
08/04/2019 11:04: Carmine Triolo -> (193 208 coins)
29/08/2019 20:19: Giulio Mastacchini -> (237 509 coins)