Show Nav
Season 40: Day 107/133 .

Amorali Etnei

President/ Manager: ardizz    
Coach: Jeff Bathelier
Location: Italia / Sicilia
Stadium: Ardizzonetnei stadium
Capacity : 17000
Since: 30/12/2007 13:53
Last Connection: 31/03/2020 11:08
Language: Italiano
League table: 2 : 3-5
National Cup: National Cup
Currently playing in the tournament : XI FREE PINTS CUPTrophies

Season 35: 3-2 Season 29: 3-9 Season 14: 4-22 Season 11: 5-56

Club History

Season 40: Eliminated from the Coppa Italia in the First Round
Season 39: # 9 2-2
Season 39: Eliminated from the Coppa Italia in the First Round
Season 38: # 7 2-2
Season 38: Eliminated from the Coppa Italia in the First Round
Season 37: # 4 2-2
Season 37: Eliminated from the Coppa Italia in the Round of 16
Season 36: # 7 2-2
Season 36: Eliminated from the Coppa Italia in the First Round
Season 35: # 1 3-2
Season 35: Eliminated from the Coppa Italia in the First Round
Season 34: # 2 3-2
Season 34: Eliminated from the Coppa Italia in the First Round
Season 33: # 3 3-2
Season 33: Eliminated from the Coppa Italia in the First Round
Season 32: # 3 3-2
Season 32: Eliminated from the Coppa Italia in the First Round
Season 31: # 8 2-2
Season 31: Eliminated from the Coppa Italia in the First Round
Season 30: # 5 2-2
Season 30: Eliminated from the Coppa Italia in the First Round
Season 29: # 1 3-9
Season 29: Eliminated from the Coppa Italia in the First Round
Season 28: # 2 3-9
Season 28: Eliminated from the Coppa Italia in the First Round
Season 27: # 6 3-9
Season 27: Eliminated from the Coppa Italia in the First Round
Season 26: # 5 3-9
Season 26: Eliminated from the Coppa Italia in the First Round
Season 25: # 5 3-9
Season 25: Eliminated from the Coppa Italia in the First Round
Season 24: # 6 3-9
Season 24: Eliminated from the Coppa Italia in the First Round
Season 23: # 2 3-9
Season 23: Eliminated from the Coppa Italia in the First Round
Season 22: # 6 3-9
Season 22: Eliminated from the Coppa Italia in the Round of 64
Season 21: # 3 3-9
Season 21: Eliminated from the Coppa Italia in the Round of 256
Season 20: # 3 3-9
Season 20: Eliminated from the Coppa Italia in the Round of 128
Season 19: # 2 3-9
Season 19: Eliminated from the Coppa Italia in the Round of 64
Season 18: # 2 3-9
Season 18: Eliminated from the Coppa Italia in the Round of 32
Season 17: # 6 3-9
Season 17: Eliminated from the Coppa Italia in the Round of 256
Season 16: # 5 3-9
Season 16: Eliminated from the Coppa Italia in the Fifth Round
Season 15: # 5 3-9
Season 15: Eliminated from the Coppa Italia in the Fifth Round
Season 14: # 1 4-22
Season 14: Eliminated from the Coppa Italia in the Round of 128
Season 13: # 5 4-22
Season 13: Eliminated from the Coppa Italia in the First Round
Season 12: # 7 4-22
Season 12: Eliminated from the Coppa Italia in the Round of 256
Season 11: # 1 5-56
Season 11: Eliminated from the Coppa Italia in the Fifth Round
Season 10: # 3 5-56
Season 10: Eliminated from the Coppa Italia in the First Round
Season 9: # 4 5-56
Season 9: Eliminated from the Coppa Italia in the Fifth Round
Season 8: # 2 6-95
Season 8: Eliminated from the Coppa Italia in the First Round
Season 7: # 4 6-95

1 / 46   2 / 46

24 Players

  Dado Garinei Healthy
Height : 194    Weight : 96     Age : 29 years old
Best Abilities: None
Experience: 6  Skill: 4


  Benjamin Watts Healthy
Height : 202    Weight : 123.75     Age : 36 years old
Best Abilities: Strength, Handling
Experience: 18  Skill: 11


  Gérard Robert Healthy
Height : 202    Weight : 123.75     Age : 35 years old
Best Abilities: Strength, Speed, Handling
Experience: 18  Skill: 14


  Francis Barthel Healthy
Height : 185    Weight : 89.5     Age : 36 years old
Best Abilities: Strength, Speed, Tackling
Experience: 18  Skill: 14


  Samuel Bustos Healthy
Height : 203    Weight : 123.75     Age : 31 years old
Best Abilities: Tackling, Strength
Experience: 18  Skill: 18


  Fraser Reid Healthy
Height : 183    Weight : 84.5     Age : 33 years old
Best Abilities: Tackling, Strength
Experience: 18  Skill: 16


  Igor Demay Healthy
Height : 199    Weight : 123.75     Age : 23 years old
Best Abilities: Strength
Experience: 9  Skill: 16


  Edgar Van Der Vaart Healthy
Height : 199    Weight : 95.25     Age : 20 years old
Best Abilities: Strength, Speed
Experience: 3  Skill: 10


  Marinus van Benthem Healthy
Height : 182    Weight : 89.5     Age : 20 years old
Best Abilities: None
Experience: 4  Skill: 5


  Joseph Young Healthy
Height : 196    Weight : 123.75     Age : 32 years old
Best Abilities: Strength
Experience: 18  Skill: 15
  Mostyn Moore Healthy
Height : 194    Weight : 107.25     Age : 32 years old
Best Abilities: Tackling, Strength
Experience: 18  Skill: 14


  Norberto Cacares Healthy
Height : 195    Weight : 106.5     Age : 64 years old
Best Abilities: None
Experience: 18  Skill: 0


  Valerian Monin Healthy
Height : 174    Weight : 96     Age : 65 years old
Best Abilities: None
Experience: 18  Skill: 0


  Patxi Delaunay Healthy
Height : 182    Weight : 95     Age : 29 years old
Best Abilities: None
Experience: 7  Skill: 3


  Isidoro Padovano Healthy
Height : 203    Weight : 100.5     Age : 18 years old
Best Abilities: None
Experience: 2  Skill: 5
  Vincenzo Raucci Healthy
Height : 187    Weight : 90     Age : 19 years old
Best Abilities: None
Experience: 2  Skill: 3


  Roberto Montanino Healthy
Height : 193    Weight : 90.5     Age : 36 years old
Best Abilities: None
Experience: 18  Skill: 9


  Adriano Azaria Healthy
Height : 193    Weight : 90.5     Age : 37 years old
Best Abilities: Tackling, Speed
Experience: 18  Skill: 11


  Charlie Farmer Healthy
Height : 192    Weight : 88     Age : 32 years old
Best Abilities: Passing
Experience: 18  Skill: 12


  Dirk Weibel Healthy
Height : 187    Weight : 87.5     Age : 36 years old
Best Abilities: Tackling, Speed
Experience: 18  Skill: 12


  Péter Rab Healthy
Height : 183    Weight : 83.5     Age : 36 years old
Best Abilities: Tackling, Speed
Experience: 18  Skill: 12


  Éric Albert Healthy
Height : 176    Weight : 76     Age : 36 years old
Best Abilities: Tackling, Speed
Experience: 18  Skill: 11


  Antonius Vasiliu Healthy
Height : 180    Weight : 71     Age : 26 years old
Best Abilities: Speed, Tackling
Experience: 18  Skill: 15


  Gérald Guyon Healthy
Height : 172    Weight : 84     Age : 23 years old
Best Abilities: None
Experience: 4  Skill: 4


30/12/2007 14:08: Tommaso Botta -> (20 510 euros)
16/01/2008 23:38: Giandomenico Misuraca <- (3 222 euros)
16/02/2008 23:29: Ettore Macrě -> (2 298 euros)
23/02/2008 16:41: Giandomenico Misuraca -> (16 280 euros)
24/02/2008 20:26: Bruno Thierry <- (501 euros)
24/02/2008 22:10: Hans Voß <- (101 euros)
26/02/2008 03:16: Francesco Castioni <- (100 euros)
26/02/2008 23:26: Edoardo Alvaro <- (100 euros)
28/02/2008 17:37: Lazzaro Rettagliata <- (100 euros)
28/02/2008 18:09: Joshua Teichman <- (1 euros)
29/02/2008 14:31: Hugo Cascos <- (1 euros)
29/02/2008 15:52: Vico Bancheri -> (30 540 euros)
29/02/2008 15:54: Adriano Strollo -> (17 566 euros)
29/02/2008 15:55:  -> (22 288 euros)
03/03/2008 23:54: Adrien Le roux <- (200 euros)
07/03/2008 17:16: Olov Lundqvist <- (1 euros)
07/03/2008 22:19: Eliseo Iorio -> (12 678 euros)
07/03/2008 22:21: Mino Ragona -> (2 735 euros)
09/03/2008 08:48: Duilio Cavallo -> (5 567 euros)
14/03/2008 09:08: Andrea Ampola <- (1 500 euros)
14/03/2008 09:21: Sergio Sanguineti -> (4 668 euros)
21/03/2008 15:54: Benedetto Raffaelli <- (101 euros)
24/03/2008 18:51: Gabriele Gaudio -> (1 171 euros)
27/03/2008 21:28: Andrea Carabotta -> (2 776 euros)
29/03/2008 00:04: Marcelo Terrazos <- (17 349 euros)
30/03/2008 22:33: Bruno Thierry -> (5 369 euros)
04/04/2008 15:46: Hugo Cascos -> (7 444 euros)
04/04/2008 15:47: Joshua Teichman -> (4 994 euros)
11/04/2008 00:07: Jan Fontserč <- (2 067 euros)
11/04/2008 01:39: Gabriele Mormino <- (101 euros)
11/04/2008 15:25: Adrien Le roux -> (4 994 euros)
13/04/2008 16:55: Olov Lundqvist -> (2 809 euros)
15/04/2008 22:58: Leandro Passateri <- (101 euros)
16/04/2008 23:01: Edoardo Alvaro -> (107 euros)
26/04/2008 09:07: Benedetto Raffaelli -> (1 293 euros)
27/04/2008 18:05: Francesco Castioni -> (3 998 euros)
27/04/2008 21:53: Denis Tedesco -> (8 240 euros)
11/05/2008 08:22: Armando Paparone <- (86 334 euros)
15/05/2008 22:37: Grégoire Marchal <- (200 euros)
16/05/2008 15:48: Jan Fontserč -> (4 212 euros)
16/05/2008 15:57: Hans Voß -> (1 586 euros)
21/05/2008 15:40: Leandro Passateri -> (1 513 euros)
25/05/2008 08:09: Filip Nowak <- (77 778 euros)
31/05/2008 07:19: Leon Booker <- (60 779 euros)
31/05/2008 07:33: Marcelo Terrazos -> (7 506 euros)
06/06/2008 02:21: Mickaël Vilain <- (201 euros)
08/06/2008 07:46: Andrea Ampola -> (8 277 euros)
08/06/2008 07:48: Gabriele Mormino -> (1 489 euros)
08/06/2008 08:09:  -> (2 682 euros)
08/06/2008 08:40: Stephen Peirce <- (1 100 euros)
08/06/2008 23:49: Euro Croce <- (201 euros)
13/06/2008 09:33: Darryl Boyle <- (3 151 euros)
20/06/2008 07:29: Grégoire Marchal -> (1 658 euros)
20/06/2008 23:34: Rhys Hewitt <- (49 253 euros)
22/06/2008 09:04: Giacomino Mazzuto -> (18 511 euros)
22/06/2008 09:05: Lazzaro Rettagliata -> (3 450 euros)
06/07/2008 08:57: Rodrigo Cipollina -> (167 188 euros)
06/07/2008 09:05: Igor Baudouin <- (210 107 euros)
10/07/2008 00:14: Giovanni Caldaro -> (74 857 euros)
10/07/2008 00:19: Jackie Babcock <- (81 036 euros)
11/07/2008 06:58: Mickaël Vilain -> (3 738 euros)
11/07/2008 07:16: Vittorino Russo -> (28 798 euros)
11/07/2008 07:21: Paolo Federighi <- (73 889 euros)
15/07/2008 23:01: Orso Maria Dragone -> (17 313 euros)
17/07/2008 00:10: Armando Paparone -> (39 637 euros)
21/07/2008 23:21: Wilson Jaouen <- (201 euros)
23/07/2008 22:47: Darryl Boyle -> (2 480 euros)
23/07/2008 22:47: Stephen Peirce -> (3 401 euros)
23/07/2008 23:07: Giuseppe Caste <- (300 euros)
23/07/2008 23:47: Walter Mejia <- (101 euros)
24/07/2008 02:45: Matías Gastelú <- (201 euros)
08/08/2008 01:39: Joel Sangrŕ <- (101 euros)
08/08/2008 23:09: Ragnar Dahlström <- (101 euros)
09/08/2008 10:14: Euro Croce -> (4 482 euros)
20/08/2008 17:09: Donato Trimboli <- (100 euros)
20/08/2008 21:04: Wilhem Durand <- (114 498 euros)
20/08/2008 22:31: Timur Moţpan <- (36 751 euros)
24/08/2008 12:05: Rhys Hewitt -> (13 793 euros)
25/08/2008 22:24: Melchiorre Azzolina <- (17 427 euros)
26/08/2008 17:22: Wilson Jaouen -> (3 722 euros)
28/08/2008 21:29: Giuseppe Caste -> (2 781 euros)
28/08/2008 21:31: Walter Mejia -> (7 066 euros)
28/08/2008 21:34: Matías Gastelú -> (7 066 euros)
28/08/2008 22:06: Rodolphe Bonnefoy <- (1 euros)
29/08/2008 23:26: Marinko Pletikosa <- (1 euros)
29/08/2008 23:26: Émilien Dubus <- (1 euros)
29/08/2008 23:26: Greg Pierson <- (1 euros)
29/08/2008 23:32: Leo Baravetto <- (1 euros)
11/09/2008 22:21: Johan Beauvais <- (433 euros)
11/09/2008 22:21: Carmine Maserati <- (101 euros)
12/09/2008 17:13: Joel Sangrŕ -> (1 525 euros)
12/09/2008 23:19: Ragnar Dahlström -> (5 487 euros)
15/09/2008 18:10: Cătălinescu Tudoran <- (1 euros)
15/09/2008 18:24: Baptiste Mairinhac <- (200 euros)
15/09/2008 18:41: Patrice Boulčgue <- (1 euros)
15/09/2008 20:04: Daniel Aussibal <- (1 euros)
15/09/2008 20:06:  <- (1 euros)
15/09/2008 23:19: Mario Stambone <- (1 euros)
18/09/2008 20:22: Uberto De Piscopo -> fc joe (40 849 euros)
08/10/2008 22:33: Donato Trimboli -> (2 709 euros)
17/10/2008 22:31: Rodolphe Bonnefoy -> (3 746 euros)
18/10/2008 00:51: Leo Baravetto -> (2 152 euros)
20/10/2008 23:02: Cesare Conigliaro <- (100 euros)
21/10/2008 01:39: Arthur Guillemin <- (100 euros)
25/10/2008 17:48: Alix Besson <- (1 euros)
26/10/2008 06:24: Nathanaël George <- (89 381 euros)
26/10/2008 08:38: Marinko Pletikosa -> (243 euros)
30/10/2008 21:33: Carmine Maserati -> (3 914 euros)
30/10/2008 21:35: Johan Beauvais -> (3 875 euros)
04/11/2008 22:15: Daniel Aussibal -> (12 441 euros)
04/11/2008 22:21: Mario Stambone -> (5 509 euros)
07/11/2008 06:57: Melchiorre Azzolina -> (32 757 euros)
07/11/2008 07:22: Domenico Goglia <- noescuadrinyes (36 751 euros)
07/11/2008 16:18: Pál Fodor <- (1 euros)
07/11/2008 17:29: Edú Stefani <- (1 euros)
09/11/2008 08:55:  -> (2 749 euros)
09/11/2008 08:56: Émilien Dubus -> (2 749 euros)
09/11/2008 08:57: Greg Pierson -> (1 864 euros)
09/11/2008 08:57: Cătălinescu Tudoran -> (1 728 euros)
09/11/2008 09:41: Dénes Rácz <- (1 euros)
09/11/2008 11:31: Nils Namous <- (1 euros)
10/11/2008 06:39: Giampaolo Nini <- (85 088 euros)
10/11/2008 15:26: Paul Lapeyre <- (1 euros)
16/11/2008 01:56: Baptiste Mairinhac -> (12 685 euros)
18/11/2008 10:54: Stephen Largučze <- (1 euros)
18/11/2008 21:27: Patrice Boulčgue -> (1 713 euros)
23/11/2008 08:19: Paolo Federighi -> (17 793 euros)
23/11/2008 15:42: Rico Profumo <- (1 euros)
23/11/2008 17:54: Danilo Margiotta <- (1 euros)
24/11/2008 10:34: Étienne Frey <- (1 euros)
26/11/2008 16:21: Charles Rollet <- (20 173 euros)
09/12/2008 22:57: Cesare Conigliaro -> (3 232 euros)
11/12/2008 04:28: Alessandro Logiudice <- (42 424 euros)
12/12/2008 17:21: Arran McLean <- (14 731 euros)
14/12/2008 19:45: Alix Besson -> (2 660 euros)
24/12/2008 23:04: Timur Moţpan -> (16 811 euros)
24/12/2008 23:09: Nathanaël George -> (78 989 euros)
26/12/2008 22:42: Edú Stefani -> (5 117 euros)
28/12/2008 15:29: Nils Namous -> (4 848 euros)
29/12/2008 09:13: János Végh <- (1 euros)
30/12/2008 09:40: Terenzio Cascino <- (1 euros)
07/01/2009 02:32: Venceslas Dumont <- (1 euros)
11/01/2009 21:33: Domenico Goglia -> (124 480 euros)
17/01/2009 22:47: Tyler Rose <- (277 500 euros)
22/01/2009 23:55: Bruno Schirripa <- (7 296 euros)
24/01/2009 03:09: Pál Fodor -> (5 715 euros)
25/01/2009 23:46: Gervasio Sagredo <- (129 953 euros)
29/01/2009 23:27: Alessandro Logiudice -> (38 676 euros)
30/01/2009 23:01: Arran McLean -> (20 026 euros)
22/02/2009 18:15: Terenzio Cascino -> (3 755 euros)
27/02/2009 23:31: Venceslas Dumont -> (7 493 euros)
01/03/2009 19:57: Olivier Bonnin <- (401 euros)
03/03/2009 10:45: Norberto Cacares <- (50 euros)
09/03/2009 18:05: Giurgiu Oprea <- (700 euros)
22/03/2009 00:30: Rico Profumo -> (298 302 euros)
23/03/2009 22:20: Valerian Monin <- (1 euros)
24/03/2009 01:26: Severino Strangiso <- (101 euros)
26/03/2009 01:29: Aurelio Lobos <- (162 069 euros)
26/03/2009 01:43: Paolo Cortez <- Hello Kitty Mókagyára RC (88 202 euros)
29/03/2009 09:20: Danilo Margiotta -> (838 euros)
02/04/2009 23:11: Filip Nowak -> Elda's warriors (16 497 euros)
12/04/2009 22:14: Arthur Guillemin -> (764 euros)
12/04/2009 23:36: Étienne Frey -> (950 euros)
12/04/2009 23:37: Stephen Largučze -> (950 euros)
25/04/2009 00:00: Charles Rollet -> Spartan (7 641 euros)
03/05/2009 06:48: Lee Crawley <- (51 euros)
20/05/2009 23:23: Jackie Babcock -> (87 977 euros)
22/05/2009 00:33: Dénes Rácz -> (298 302 euros)
24/05/2009 12:36: Lachlan Poole <- (1 euros)
24/06/2009 16:07: Hans-Martin Feil <- (569 545 euros)
07/07/2009 23:41: Wilhem Durand -> (102 737 euros)
05/08/2009 03:31: Callum La gerche <- (102 euros)
12/08/2009 11:16: Biagio Trematerra <- (151 euros)
13/08/2009 08:23: Marcellino Cardin -> (158 448 euros)
13/08/2009 08:28: Tănase Valentin Corondean <- (582 122 euros)
23/09/2009 16:52: Lachlan Poole -> Talisker ...
25/10/2009 22:38:  -> PLAGE D'ORB (95 euros)
15/11/2009 19:23: Teobaldo Gelo <- RC PRISACANI (1 euros)
24/11/2009 22:11: Igor Baudouin -> St-Germain (95 000 euros)
26/11/2009 09:18: Elizandro Dias <- ZapatistiRossAzzurri (461 124 euros)
27/02/2010 22:15: Paolo Cortez -> morteam (47 500 euros)
03/03/2010 23:13: Bruno Schirripa -> bad boys for life (47 euros)
08/06/2010 09:15: Eduard Tică Rusu <- Halifax (255 258 euros)
09/06/2010 22:26: Giurgiu Oprea -> rugby olympique de pantin (1 046 euros)
27/06/2010 15:49: Galeazzo Vender -> baby nyns (171 000 euros)
10/07/2010 16:45: Charles-Henri Disse -> Bephanop (9 975 euros)
27/08/2010 09:15: Diego Corvalan <- Ammacca Teste (525 000 euros)
10/09/2010 23:43: Walter Thébault -> vivaro team (237 500 euros)
11/09/2010 15:27: Louis Duchemin <- Lavaur Irish (25 000 euros)
13/09/2010 16:46: Gervasio Sagredo -> RC GINEL DE FIER (122 550 euros)
20/09/2010 10:15: Arcangelo Concavato <- Amatori Rugby Monopoli (202 347 euros)
05/10/2010 13:19: Stephane Deschamps <- BABAAS (272 867 euros)
07/10/2010 18:08: Alessio Guizzo <- Tournefeuille (315 005 euros)
17/10/2010 23:06: Faustino Tempone -> LongMarston RFU (236 550 euros)
03/11/2010 00:05: Giovanni Chirico -> TRUC (268 327 euros)
04/11/2010 17:04: Tănase Valentin Corondean -> br.cam. (278 350 euros)
13/11/2010 07:28: Étienne Breton <- Raging Club Déďcustodien (255 258 euros)
03/12/2010 17:25: Piergiorgio Noto <- rasta rugby club (400 000 euros)
15/12/2010 22:20: Louis Duchemin -> CSA Steaua Bucuresti (96 757 euros)
22/12/2010 17:09: Stephane Deschamps -> RC La Vigne (257 450 euros)
24/12/2010 15:38: Leon Booker -> Le Oche Di Calvisano (92 150 euros)
14/01/2011 01:54: Lucoci Roşu <- R.C. 9666 (606 582 euros)
31/01/2011 23:12: Giampaolo Nini -> Rinoceronti Rugby (122 550 euros)
07/02/2011 17:03: Enrico Saccŕ <- 23ForUs (1 euros)
18/02/2011 10:10: Mauricio Movilla <- ARVO (551 250 euros)
27/02/2011 15:26: Loris Marras <- TEAM CRIVE (1 euros)
03/03/2011 19:18: Tyler Rose -> Frogs' Attack (190 euros)
07/03/2011 22:26: Beniamino Lorenzetti -> Lambro Rugby (373 350 euros)
25/03/2011 16:10: Jimmy Gibson <- Los Verdes RC (277 694 euros)
27/05/2011 15:27: Leonardo Holguin -> Fins Aviat - Modena Pills (47 500 euros)
12/07/2011 08:35: Étienne Breton -> euskadi club (208 050 euros)
03/08/2011 15:16: John Clements <- Omells (900 000 euros)
20/08/2011 17:29: Louison Geoffroy <- Marienbourg (142 238 euros)
29/08/2011 22:32: Eduard Tică Rusu -> Reds R.C (230 850 euros)
12/09/2011 00:09: Hidetada Takayama -> Rugby club Noisy (997 euros)
13/09/2011 01:14: Norman Alexander <- Jamal Rugby Club (244 340 euros)
14/09/2011 15:55: Piergiorgio Noto -> RC A.Z.Y.D (280 250 euros)
18/09/2011 23:10: Cosimo Maltagliati -> Cúige Mumhan (427 500 euros)
22/09/2011 06:49: Nicolň Begali <- Rugby Sacellan C (189 000 euros)
17/10/2011 23:19: Arcangelo Concavato -> uMix team (34 200 euros)
13/11/2011 04:30: Orfeo Cederna <- RCMatt (714 953 euros)
04/12/2011 21:33: Alessio Guizzo -> Hugo XV (37 050 euros)
22/02/2012 15:07: Dominique Bouzigue <- (299 105 euros)
09/03/2012 15:02: Hans-Martin Feil -> Nilson (329 650 euros)
08/04/2012 11:14: Tom Westman <- (658 341 euros)
04/05/2012 10:48: Primo Canfora <- Mastini rugby melegnano (319 072 euros)
19/05/2012 23:24: Nicolň Begali -> redRose (132 050 euros)
14/06/2012 08:41: Diego Corvalan -> Rugby Desenzano 2006 (65 550 euros)
14/07/2012 08:03: Nino Pinto <- Rugby Club Toulonnais (562 842 euros)
21/07/2012 22:07: Louison Geoffroy -> Flouse RUFC (46 550 euros)
03/08/2012 00:11: Mauricio Movilla -> Rapid RG (208 050 euros)
30/08/2012 21:11: Primo Canfora -> Atletico Sardina (274 550 euros)
05/09/2012 00:36: Miquel Bertrana <- rc asuncion (656 374 euros)
18/11/2012 00:42: Joachim Epailly -> Bunis (411 618 euros)
09/12/2012 01:58: Adi Dragomirescu <- (494 990 euros)
06/01/2013 18:16: Gabriele Balestrieri <- Hermosos Unicornios R.C. (361 216 euros)
18/01/2013 12:09: Luciano Aceto <- Salboro Rugby Club (63 817 euros)
04/03/2013 20:41: Nino Pinto -> rcvlargue (348 127 euros)
18/04/2013 17:35: Donato Scotti <- (470 400 euros)
28/04/2013 22:43: Norman Alexander -> rugby club de l'avant pay (1 101 euros)
19/10/2013 11:36: Memmo Fabbri <- pretzels****happy (385 875 euros)
25/10/2013 19:51: Briac Page <- Nouvelle-zélande (42 544 euros)
27/10/2013 08:06: Renato Indovina <- bardos (147 000 euros)
06/01/2014 16:36: Luciano Aceto -> ZapatistiRossAzzurri (46 550 euros)
02/02/2014 22:33: Gabriele Balestrieri -> Nordic Warriors Rugby (176 856 euros)
21/02/2014 14:33: Octave Tridon <- Babaorum (28 942 euros)
22/02/2014 12:00: Geoffrey Hardy <- Amatori Rugby Bari (315 525 euros)
23/03/2014 14:10: Marius Gundersen <- Black Star Pisica Neagra (319 072 euros)
24/04/2014 14:24: Miquel Bertrana -> RACING RER (168 577 euros)
16/06/2014 14:48: John Clements -> Cardigan Blues (28 230 euros)
03/07/2014 22:45: Imre Búza <- RC.Pascani (418 614 euros)
07/07/2014 20:51: Jesús Sabriŕ <- irish wasps (218 295 euros)
12/07/2014 22:53: Orfeo Cederna -> R.C. Wolverines (98 752 euros)
31/07/2014 16:46: Cesar Bărbulică Marinescu <- (1 501 euros)
25/08/2014 22:54: Gregorio Robaina <- Tbroz (116 509 euros)
04/11/2014 17:35: Jocelyn Arantes <- (262 500 euros)
30/12/2014 14:13: Simon Bonneau -> rcvlargue (289 275 euros)
02/02/2015 07:23: Gregorio Robaina -> Partichan (92 531 euros)
06/02/2015 21:58: Laddo Facchini <- Gli eroi bianco-verdi (235 469 euros)
14/02/2015 17:54: Mostyn Moore <- Tazmania Chiefs (127 630 euros)
19/02/2015 21:31: Imre Búza -> AS Malinois (92 767 euros)
17/03/2015 20:08: Pete Kinloch <- LaLegionXV (339 735 euros)
21/03/2015 20:51: Jocelyn Arantes -> Reims Rugby FC (113 472 euros)
31/03/2015 07:37: Don Cross <- Los Teros (171 914 euros)
04/04/2015 23:05: Cesar Bărbulică Marinescu -> RC Toulon Var (69 450 euros)
09/05/2015 14:55: Renato Indovina -> Hastati (42 306 euros)
18/08/2015 14:33: Steven Paine <- TEULET (211 068 euros)
26/08/2015 17:01: Dewi Sanderson <- FCY RUGBY 1904 (32 820 euros)
31/08/2015 22:14: Nicolas Villain <- slamp (1 050 euros)
04/09/2015 13:00: Laddo Facchini -> RUGBY INEFC-BCN (845 500 euros)
11/09/2015 09:16: Emil Baldovin <- XV Red Roses (78 750 euros)
18/09/2015 17:06: Miguel Carreira <- Animatoca (79 206 euros)
04/10/2015 06:22: Vittore Roveda <- Pro Recco (651 372 euros)
12/10/2015 16:31: Jesús Sabriŕ -> Galway Coileach Rugby (45 360 euros)
18/10/2015 23:20: Côme Gonzales <- Tusculum R.C. (338 624 euros)
14/11/2015 15:22: Oscar Renaudin -> Balfour Exiles (95 040 euros)
18/12/2015 15:35: Vittore Roveda -> La montagna sacra (661 844 euros)
29/12/2015 10:14: Romeo Cannizzo <- as ahurti (315 000 euros)
31/12/2015 08:00: Gebhard Keil <- bouclier (7 650 euros)
04/01/2016 16:37: Emil Baldovin -> RO AGATHOIS (47 040 euros)
07/01/2016 01:00: Ulrico Mateos <- La Perdiu R.C (15 154 euros)
15/01/2016 20:21: Furio Federighi <- Passione e azzardo (92 610 euros)
22/01/2016 22:03: Dewi Sanderson -> Soimii Lipova (10 584 euros)
27/01/2016 15:18: Neil Edwards <- Gispi Tigers (100 000 euros)

Difference: -7 760 220 euros
04/03/2016 15:27: Gebhard Keil -> (238 410 coins)
01/05/2016 15:46: Gareth Walters <- (122 248 coins)
01/05/2016 18:34: Steven Paine -> (203 654 coins)
15/05/2016 09:48: Carlos Martín <- (299 226 coins)
08/06/2016 22:00: Jimmy Gibson -> (131 948 coins)
07/07/2016 20:43: Gareth Walters -> (102 310 coins)
24/07/2016 16:31: Miguel Carreira -> (377 049 coins)
17/08/2016 14:33: Enzo Calatrava <- (423 408 coins)
07/09/2016 01:50: Adriŕ Pascual <- (232 736 coins)
17/09/2016 18:43: Romeo Cannizzo -> (99 397 coins)
21/09/2016 01:48: Pierre-Antoine Etchegarray <- (393 512 coins)
21/09/2016 06:45: Côme Gonzales -> (140 944 coins)
01/10/2016 16:48: Bernard Panecascio -> (163 854 coins)
04/10/2016 16:33: Neil Edwards -> (410 487 coins)
11/10/2016 17:11: Thomas Strong <- (138 865 coins)
21/10/2016 09:56: Eduard Radu Tudor <- (333 571 coins)
23/10/2016 21:45: Bonifaciu Vasile <- (216 678 coins)
31/10/2016 19:30: Antonius Vasiliu <- (29 875 coins)
11/12/2016 18:59: Pierre-Antoine Etchegarray -> (352 085 coins)
28/12/2016 00:03: Bonifaciu Vasile -> (210 259 coins)
29/12/2016 13:02: Loris Marras -> (0 coins)
31/12/2016 01:08: Lee Crawley -> (0 coins)
29/01/2017 19:48: Eduard Radu Tudor -> (298 087 coins)
13/02/2017 00:03: Carlos Martín -> (235 995 coins)
16/02/2017 00:03: Adriŕ Pascual -> (164 924 coins)
24/02/2017 00:02: Marius Gundersen -> (374 223 coins)
27/02/2017 00:02: Tom Westman -> (176 418 coins)
11/03/2017 18:27: Denis Besnard <- (118 894 coins)
11/03/2017 21:26: Arduino Breganze <- (2 545 coins)
14/03/2017 01:13: Henri Le Bihan <- (35 478 coins)
17/03/2017 22:57: Pierrick Bonnard <- (1 555 coins)
18/03/2017 00:25: Facundo Cobo <- (155 294 coins)
19/03/2017 14:03: Samuel Bustos <- (456 443 coins)
21/03/2017 07:01: Vincent Salesses <- (419 462 coins)
21/03/2017 09:38: Eugenio Bueno <- (51 384 coins)
08/04/2017 16:52: Simon Busson <- (136 115 coins)
14/04/2017 13:35: John Price <- (326 622 coins)
15/04/2017 09:09: Stefano Castioni <- (39 726 coins)
16/04/2017 21:18: Don Cross -> (111 545 coins)
23/04/2017 15:53: Ulrico Mateos -> (409 465 coins)
30/04/2017 15:34: Fabiano Serra <- (184 196 coins)
01/05/2017 13:01: Federico Meligeni <- (370 025 coins)
03/05/2017 23:56: Dominique Bouzigue -> (124 684 coins)
01/06/2017 17:05: Răzvan Marius Nicolae <- (12 488 coins)
03/06/2017 22:16: Bob McIver <- (16 351 coins)
04/06/2017 11:57: Facundo Cobo -> (122 461 coins)
11/06/2017 21:56: Sergio Blanco <- (170 226 coins)
02/07/2017 23:17: Gustave Cabrolier -> (191 471 coins)
08/07/2017 12:59: Carl Lavaud <- (77 125 coins)
20/07/2017 09:39: Marc Howell <- (208 275 coins)
23/07/2017 22:10: John Price -> (315 363 coins)
29/07/2017 18:11: François-Xavier Ben <- (235 504 coins)
30/07/2017 11:29: Furio Federighi -> (139 458 coins)
06/08/2017 18:57: Simon Busson -> (109 681 coins)
13/08/2017 05:51: José Leon Garcia <- (400 120 coins)
20/08/2017 09:25: Vincent Salesses -> (475 084 coins)
20/08/2017 20:57: Nathan Bromfield <- (6 887 coins)
27/08/2017 23:55: Arduino Breganze -> (2 368 coins)
29/08/2017 12:36: Camille Gélez <- (1 017 coins)
23/09/2017 06:27: Aiden Mcelhinney <- (206 048 coins)
23/09/2017 12:21: Carl Lavaud -> (71 863 coins)
01/10/2017 16:07: Ben Marin <- (219 302 coins)
01/10/2017 16:12: Fabiano Serra -> (137 533 coins)
17/10/2017 00:19: Guillaume Dumont <- (208 908 coins)
21/10/2017 16:23: José Leon Garcia -> (384 115 coins)
23/10/2017 22:01: Cristache Eminescu <- (128 034 coins)
26/11/2017 10:03: Fidel Sanchis <- (130 058 coins)
10/12/2017 22:45: François-Xavier Ben -> (203 682 coins)
17/12/2017 11:45: Bob McIver -> (8 786 coins)
27/12/2017 06:58: Mathieu Bordagaray <- (236 064 coins)
27/12/2017 07:46: Cristache Eminescu -> (103 896 coins)
02/01/2018 01:11: Enzo Calatrava -> (412 631 coins)
10/01/2018 11:40: Calvin Dunshea <- (236 296 coins)
27/01/2018 16:36: Fidel Sanchis -> (122 109 coins)
28/01/2018 14:06: Sebastián Vales <- (226 208 coins)
31/01/2018 00:07: Camille Gélez -> (841 coins)
03/02/2018 16:31: Guillaume Dumont -> (198 116 coins)
10/02/2018 16:01: Abel Seda <- (254 275 coins)
10/02/2018 16:28: Aiden Mcelhinney -> (169 133 coins)
11/02/2018 14:21: Igor Demay <- (2 284 coins)
12/02/2018 15:54: Ben Marin -> (181 246 coins)
21/02/2018 14:06: Aiden Mcelhinney <- (176 181 coins)
22/02/2018 13:43: Charlie Sykes <- (191 436 coins)
25/02/2018 07:20: Marc Howell -> (172 187 coins)
28/02/2018 11:43: Jacob Gibbes <- (246 004 coins)
03/03/2018 17:33: Pete Kinloch -> (141 668 coins)
17/03/2018 08:00: Ernesto Carranzo <- (3 004 coins)
17/03/2018 08:00: Léonard Lapeyre <- (11 568 coins)
17/03/2018 14:34: Nathan Bromfield -> (8 378 coins)
28/03/2018 07:55: Walter Verger <- (181 713 coins)
21/04/2018 06:45: Bas de Kale <- (2 124 coins)
25/04/2018 01:06: Aiden Mcelhinney -> (142 188 coins)
05/05/2018 22:47: Benjamin Watts <- (295 960 coins)
06/05/2018 08:08: Mathieu Bordagaray -> (196 830 coins)
04/06/2018 15:57: Isidro Doe <- (208 846 coins)
09/06/2018 21:03: Adi Dragomirescu -> (169 989 coins)
15/06/2018 19:35: Roberto Montanino <- (90 281 coins)
16/06/2018 20:00: Jacob Gibbes -> (215 078 coins)
17/06/2018 18:06: Hugo Urrutia <- (86 296 coins)
18/06/2018 06:28: Gino Saporiti <- (27 821 coins)
18/06/2018 08:02: Donato Scotti -> (171 445 coins)
20/06/2018 14:17: Sergio Blanco -> (118 848 coins)
08/07/2018 06:18: Gérard Robert <- (295 080 coins)
08/07/2018 06:21: Sebastián Vales -> (160 044 coins)
11/07/2018 20:15: Éric Albert <- (235 764 coins)
26/07/2018 15:11: Patxi Delaunay <- (1 030 coins)
27/07/2018 04:19: Luke Kirsten <- (2 134 coins)
02/08/2018 15:39: Francisco Carolino <- (1 544 coins)
02/08/2018 15:51: Bas de Kale -> (2 577 coins)
11/08/2018 16:15: Walter Verger -> (155 062 coins)
18/08/2018 20:56: Federico Meligeni -> (301 213 coins)
22/08/2018 09:00: Logan Peacock <- (221 280 coins)
25/08/2018 19:44: Francis Barthel <- (219 500 coins)
02/09/2018 07:35: Memmo Fabbri -> (181 729 coins)
11/11/2018 07:38: Charlie Sykes -> (149 179 coins)
23/01/2019 07:17: Ernesto Carranzo -> (2 707 coins)
02/02/2019 16:11: Francisco Carolino -> (1 324 coins)
25/03/2019 07:44: Luke Kirsten -> (2 042 coins)
31/03/2019 16:16: Dado Garinei <- (1 070 coins)
26/05/2019 09:38: Adriano Azaria <- (109 563 coins)
09/06/2019 01:29: Gino Saporiti -> (13 526 coins)
23/08/2019 15:06: Léonard Lapeyre -> (11 662 coins)
26/08/2019 16:54: Gérald Guyon <- (12 617 coins)
26/08/2019 16:55: Vincenzo Raucci <- (12 779 coins)
11/01/2020 15:38: Abel Seda -> (73 960 coins)
29/02/2020 20:09: Joseph Young <- (131 701 coins)
29/02/2020 20:12: Péter Rab <- (86 979 coins)
29/02/2020 20:13: Dirk Weibel <- (22 642 coins)
29/02/2020 20:35: Isidro Doe -> (49 956 coins)
01/03/2020 14:57: Charlie Farmer <- (186 899 coins)
03/03/2020 23:52: Hugo Urrutia -> (31 905 coins)
07/03/2020 15:40: Briac Page -> (82 202 coins)
14/03/2020 17:22: Calvin Dunshea -> (78 366 coins)
16/03/2020 15:10: Fraser Reid <- (164 320 coins)
21/03/2020 16:11: Logan Peacock -> (95 980 coins)