Show Nav
Season 39: Day 128/133 .

kimba

President/ Manager: luigiwarrior    
Coach: Isa Kerney
Location: Italia / Emilia-Romagna
Stadium: kimba stadium
Capacity : 20900
Since: 22/09/2008 18:06
Last Connection: 10/12/2019 09:12
Language: Italiano
League table: 6 : Top 10
National Cup: National Cup
kimba

Trophies

Season 37: 2-2 Season 31: Top 10 Season 30: Top 10 Season 29: Top 10 Season 29: Winner of the Coppa Italia Season 25: 2-2 Season 24: Finalist in the Coppa Italia Season 23: 2-2 Season 19: 3-3 Season 17: 3-3 Season 15: 4-12 Season 14: 5-23 Season 10: 6-88

Club History

Season 39: Eliminated from the Coppa Italia in the Semifinals
Season 38: # 7 Top 10
Season 38: Eliminated from the Coppa Italia in the Semifinals
Season 37: # 1 2-2
Season 37: Eliminated from the Coppa Italia in the Round of 32
Season 36: # 3 2-2
Season 36: Eliminated from the Coppa Italia in the Quarterfinals
Season 35: # 2 2-2
Season 35: Eliminated from the Coppa Italia in the Round of 32
Season 34: # 9 Top 10
Season 34: Eliminated from the Coppa Italia in the Quarterfinals
Season 33: # 7 Top 10
Season 33: Eliminated from the Elite cup in the Pool Stage
Season 32: # 2 Top 10
Season 32: Eliminated from the Elite cup in the Quarterfinals
Season 31: # 1 Top 10
Season 31: Eliminated from the Elite cup in the Semifinals
Season 30: # 1 Top 10
Season 30: Eliminated from the Elite cup in the Quarterfinals
Season 29: # 1 Top 10
Season 29: Winner of the Coppa Italia
Season 28: # 5 Top 10
Season 28: Eliminated from the Coppa Italia in the Round of 16
Season 27: # 7 Top 10
Season 27: Eliminated from the Coppa Italia in the Round of 16
Season 26: # 7 Top 10
Season 26: Eliminated from the Coppa Italia in the First Round
Season 25: # 1 2-2
Season 25: Eliminated from the Coppa Italia in the Round of 16
Season 24: # 8 Top 10
Season 24: Finalist in the Coppa Italia
Season 23: # 1 2-2
Season 23: Eliminated from the Coppa Italia in the First Round
Season 22: # 3 2-2
Season 22: Eliminated from the Coppa Italia in the Round of 128
Season 21: # 3 2-2
Season 21: Eliminated from the Coppa Italia in the Round of 16
Season 20: # 6 2-2
Season 20: Eliminated from the Coppa Italia in the Round of 16
Season 19: # 1 3-3
Season 19: Eliminated from the Coppa Italia in the Round of 64
Season 18: # 9 2-1
Season 18: Eliminated from the Coppa Italia in the Round of 128
Season 17: # 1 3-3
Season 17: Eliminated from the Coppa Italia in the Round of 256
Season 16: # 6 3-3
Season 16: Eliminated from the Coppa Italia in the Fifth Round
Season 15: # 1 4-12
Season 15: Eliminated from the Coppa Italia in the Round of 256
Season 14: # 1 5-23
Season 14: Eliminated from the Coppa Italia in the Fifth Round
Season 13: # 4 5-23
Season 13: Eliminated from the Coppa Italia in the Round of 256
Season 12: # 6 5-23
Season 12: Eliminated from the Coppa Italia in the First Round
Season 11: # 4 5-23
Season 11: Eliminated from the Coppa Italia in the First Round
Season 10: # 1 6-88
Season 10: Eliminated from the Coppa Italia in the First Round
Season 9: # 3 6-88

1 / 44   2 / 44

24 Players

  Mih?i& Calcatin Healthy
Height : 203    Weight : 109.75     Age : 22 years old
Best Abilities: Tackling, Strength
Experience: 11  Skill: 18


  Kazimir Markoti? Healthy
Height : 203    Weight : 113     Age : 31 years old
Best Abilities: Strength, Tackling, Speed
Experience: 18  Skill: 18


  Hrvoje Putnik Healthy
Height : 189    Weight : 89.25     Age : 31 years old
Best Abilities: Tackling, Strength, Speed
Experience: 18  Skill: 18


  Mathias Hébert Healthy
Height : 190    Weight : 87     Age : 31 years old
Best Abilities: Strength
Experience: 18  Skill: 15


  Grigorie G?man Healthy
Height : 196    Weight : 118.5     Age : 24 years old
Best Abilities: Tackling, Strength
Experience: 13  Skill: 18


  Josef Polák Healthy
Height : 186    Weight : 84.25     Age : 25 years old
Best Abilities: Speed, Tackling
Experience: 12  Skill: 9


  Antony Loison Healthy
Height : 202    Weight : 111.75     Age : 30 years old
Best Abilities: Speed, Strength
Experience: 18  Skill: 16


  Lorne Stuart Healthy
Height : 198    Weight : 101.5     Age : 20 years old
Best Abilities: Speed, Strength
Experience: 7  Skill: 12
  Ferhat 'Immortal' Dubus Healthy
Height : 181    Weight : 111     Age : 62 years old
Best Abilities: None
Experience: 14  Skill: 0


  Éloi 'Eloise' Schmitt Healthy
Height : 203    Weight : 98.5     Age : 61 years old
Best Abilities: None
Experience: 10  Skill: 0


  Theodore 'Ever green' Bordes Healthy
Height : 187    Weight : 100     Age : 64 years old
Best Abilities: None
Experience: 16  Skill: 0


  Philippe Lavaud Healthy
Height : 195    Weight : 91.5     Age : 52 years old
Best Abilities: None
Experience: 18  Skill: 0


  Christian Mazuc Healthy
Height : 177    Weight : 84.5     Age : 50 years old
Best Abilities: None
Experience: 18  Skill: 0


  Jake 'Immortal' Rose Injured for 74 days
Height : 195    Weight : 102.5     Age : 61 years old
Best Abilities: None
Experience: 13  Skill: 0
  Guénaël Vergnes Healthy
Height : 206    Weight : 123.75     Age : 28 years old
Best Abilities: Handling, Strength, Speed
Experience: 18  Skill: 12


  Fidel Gratacós Healthy
Height : 185    Weight : 108     Age : 27 years old
Best Abilities: Tackling, Strength, Speed
Experience: 18  Skill: 11


  Rodrigo Kiko Healthy
Height : 186    Weight : 88.5     Age : 29 years old
Best Abilities: Strength, Tackling, Passing
Experience: 18  Skill: 11


  Dorigo Biloslavo Healthy
Height : 205    Weight : 123.75     Age : 25 years old
Best Abilities: Handling, Strength, Speed
Experience: 18  Skill: 11


  João Xavier Healthy
Height : 195    Weight : 109.5     Age : 32 years old
Best Abilities: Tackling, Strength
Experience: 18  Skill: 8


  Daniel Cotes Healthy
Height : 189    Weight : 76.5     Age : 34 years old
Best Abilities: Strength
Experience: 18  Skill: 8


  Côme Perrin Healthy
Height : 182    Weight : 89.5     Age : 25 years old
Best Abilities: Strength, Tackling
Experience: 8  Skill: 9


  Santiago Falcão Healthy
Height : 201    Weight : 111.5     Age : 25 years old
Best Abilities: Strength, Speed
Experience: 18  Skill: 10


  Gaspard Lamy Healthy
Height : 198    Weight : 97.25     Age : 46 years old
Best Abilities: Tackling, Strength
Experience: 18  Skill: 1


  Werther Brandi Injured for 65 days
Height : 175    Weight : 82     Age : 48 years old
Best Abilities: None
Experience: 18  Skill: 0


17/11/2008 10:02: Germano Spagnoletti -> (3 852 euros)
17/11/2008 10:03: Davide Ferraro -> (2 391 euros)
10/12/2008 11:41: Benoit Imbert <- (1 300 euros)
10/12/2008 19:31: Toma Paveli? <- (400 euros)
10/12/2008 21:47: Nolan Pons <- (100 euros)
11/12/2008 10:19: Agostinho Pacheco <- (201 euros)
11/12/2008 10:56: Léonard Allier <- (101 euros)
11/12/2008 16:55:  -> (4 166 euros)
11/12/2008 18:27: Éric Morel <- (101 euros)
11/12/2008 18:30: Marco Cristiano <- (101 euros)
11/12/2008 20:40: Callisto Chinellato <- (100 euros)
12/12/2008 09:05:  -> (6 580 euros)
12/12/2008 12:01: Gerlando Troilo <- (101 euros)
12/12/2008 18:02: Gennaro Locori <- (900 euros)
12/12/2008 18:04: Crescenzo Zucchelli <- (1 001 euros)
13/12/2008 10:12: Leopoldo Battistoni <- (500 euros)
13/12/2008 10:32: Bernat Martínez <- (100 euros)
13/12/2008 16:56:  -> (1 457 euros)
13/12/2008 16:59:  -> (1 525 euros)
13/12/2008 20:53: Bernard Chauveau <- (100 euros)
14/12/2008 02:13: Gerardo Robaina <- (100 euros)
14/12/2008 15:21: Emanuele Spada <- (100 euros)
14/12/2008 19:08:  -> (938 euros)
14/12/2008 19:50: Denis Monnier <- (100 euros)
15/12/2008 09:44: Jamie Mearns <- (101 euros)
19/12/2008 09:57: Hipòlit Bofill <- (5 473 euros)
19/12/2008 10:01: Giulio Bondi -> (5 785 euros)
19/12/2008 18:10:  -> (4 037 euros)
21/12/2008 19:12:  -> (2 813 euros)
22/12/2008 11:15: George Labagîştii <- (100 euros)
22/12/2008 21:55: Giacomo Bianchi <- (10 943 euros)
23/12/2008 09:57: Ferruccio Lipari -> (3 184 euros)
23/12/2008 22:29: Tim Belin <- (100 euros)
26/12/2008 01:19: Jacopo Gerbasi <- (120 euros)
26/12/2008 09:40: Terenzio Cascino -> (4 332 euros)
26/12/2008 09:41: Paolo Fieschi -> (11 012 euros)
26/12/2008 09:43: Francesco Chillon -> (32 127 euros)
27/12/2008 13:09: Andrea Comello <- (400 euros)
27/12/2008 13:57: Rodolfo Dalisca <- (600 euros)
28/12/2008 10:29: Jérémy Ecourtemer <- (12 766 euros)
30/12/2008 12:01: Romeo Nardulli <- (1 201 euros)
02/01/2009 17:06: Aldo Ciliberti -> (50 493 euros)
04/01/2009 08:20: Honoré Guérin <- (301 euros)
04/01/2009 10:31: Martino Schito <- (40 951 euros)
05/01/2009 20:06: Olivier Hamon <- (10 147 euros)
08/01/2009 11:58:  -> (1 133 euros)
08/01/2009 16:25: Primo Pagano <- (1 euros)
11/01/2009 15:59: Raphaël Mendes <- (1 euros)
12/01/2009 13:58: Dominique Bastillin <- (4 201 euros)
12/01/2009 14:00: Andrea Ciaccio -> (47 853 euros)
13/01/2009 13:26: Fabrizio Meola <- (101 euros)
15/01/2009 14:16: Cédric Allanic <- (39 609 euros)
17/01/2009 09:30: Pierre-Emmanuel Albrecht <- (2 626 euros)
17/01/2009 21:39: Gianni Bandini <- (22 736 euros)
18/01/2009 07:38: Gianni Agnesi -> (81 486 euros)
19/01/2009 12:09: Salvatore Bergamasco <- (73 501 euros)
19/01/2009 12:14:  -> (37 549 euros)
22/01/2009 10:58: Léonard Mazenc <- (43 837 euros)
28/01/2009 12:23: Benoit Imbert -> (10 056 euros)
28/01/2009 15:47: Christian Pereira <- (5 789 euros)
28/01/2009 15:51: Nereo Cocchella -> (13 032 euros)
29/01/2009 08:36: Raphaël Raynal <- (401 euros)
29/01/2009 11:16: Matteo Bocquet <- (19 248 euros)
29/01/2009 11:17: Fabrizio Tondi -> (26 211 euros)
29/01/2009 12:21: Placido De Chirico <- (11 667 euros)
31/01/2009 11:35: Crescenzo Zucchelli -> (7 140 euros)
31/01/2009 15:36: Paolo Alix <- (2 334 euros)
31/01/2009 15:41: Leopoldo Battistoni -> (4 541 euros)
02/02/2009 01:20: Cosimo Tedesco <- (205 euros)
02/02/2009 15:58: Uriel Valette <- (26 251 euros)
03/02/2009 15:08: Jamie Mearns -> (51 815 euros)
03/02/2009 17:31: Marcello Campana -> (9 600 euros)
04/02/2009 16:38: Thierry George <- US Romans-Peage (72 000 euros)
06/02/2009 10:05: Guillaume Launay <- (350 euros)
06/02/2009 15:51: Costache Costel Enache <- (23 276 euros)
06/02/2009 18:29: Hipòlit Bofill -> (50 849 euros)
08/02/2009 08:26: Vespasiano Gattorno -> (11 084 euros)
10/02/2009 08:47: Zoltán Vajda <- (35 199 euros)
10/02/2009 20:36: Blagoy Velchev <- (8 561 euros)
11/02/2009 17:49: Giacomo Bianchi -> (149 781 euros)
11/02/2009 17:59: Gino Chinigo <- (136 837 euros)
15/02/2009 12:08: Jérémy Ecourtemer -> (13 163 euros)
17/02/2009 12:13: Romeo Nardulli -> (45 708 euros)
17/02/2009 17:17: Georges Beaumont <- (46 308 euros)
18/02/2009 19:40: Hernán Teixeira <- (72 365 euros)
22/02/2009 11:24: Honoré Guérin -> (7 536 euros)
22/02/2009 22:55: Tony Jung <- (13 871 euros)
23/02/2009 20:09: Olivier Hamon -> (5 553 euros)
24/02/2009 20:14: Jorge Pissarra <- (100 euros)
26/02/2009 14:25: Julien Bourgeois <- (101 euros)
26/02/2009 14:32: Diego Epaminonda -> (8 578 euros)
01/03/2009 12:48: Ottaviano Martinalli <- (23 276 euros)
02/03/2009 14:20: Dominique Bastillin -> (10 282 euros)
05/03/2009 15:05: Cédric Allanic -> (48 878 euros)
05/03/2009 16:37: Stefano Foggia <- (1 484 euros)
05/03/2009 17:36: Albert Constantinescu <- (12 835 euros)
06/03/2009 18:49: Anastasio Beltramo <- (50 000 euros)
06/03/2009 21:02: Fabrizio Meola -> (3 649 euros)
07/03/2009 11:06: Pierre-Emmanuel Albrecht -> (13 655 euros)
09/03/2009 12:19: Salvatore Bergamasco -> (74 869 euros)
09/03/2009 14:25: Frédéric Chassagne <- (36 468 euros)
10/03/2009 18:52: Charles-édouard Dubreuil <- (52 501 euros)
12/03/2009 20:10: Paul Alistar <- (17 500 euros)
16/03/2009 10:45: Léonard Mazenc -> (201 935 euros)
16/03/2009 10:51: Gaspare Caranci <- (136 481 euros)
16/03/2009 20:32: Mandaric Alaux <- (4 782 euros)
17/03/2009 20:58: Gilles Le Bris <- (30 955 euros)
18/03/2009 16:00: Christian Pereira -> (39 414 euros)
19/03/2009 08:49: Raphaël Raynal -> (9 305 euros)
19/03/2009 11:28: Matteo Bocquet -> (32 206 euros)
19/03/2009 13:55: Giorgio Valente <- (53 939 euros)
20/03/2009 18:58: Máximo Vázquez <- (950 euros)
22/03/2009 08:18: Rodolfo Dalisca -> (2 302 euros)
22/03/2009 10:08:  <- (1 euros)
22/03/2009 17:58: Clément Pons <- (100 euros)
23/03/2009 08:50: Cosimo Tedesco -> (4 950 euros)
26/03/2009 09:46: Stelian Măgureanu <- (1 euros)
26/03/2009 10:25: Richard Ronan <- (1 euros)
27/03/2009 16:02: Costache Costel Enache -> (22 250 euros)
28/03/2009 17:10: Martino Schito -> (90 789 euros)
28/03/2009 19:54: Cédric Barrier <- (301 euros)
31/03/2009 11:48: Visnjic Suse <- (8 926 euros)
31/03/2009 22:08: Blagoy Velchev -> (27 886 euros)
01/04/2009 19:07: Gino Chinigo -> (170 959 euros)
04/04/2009 19:25: Andy Miller <- (220 452 euros)
06/04/2009 16:15: Grant Crncevic <- (44 673 euros)
06/04/2009 17:03: João Serra <- (1 euros)
08/04/2009 07:12: Raphaël Mendes -> (6 448 euros)
10/04/2009 11:45: Guillaume Launay -> (2 292 euros)
10/04/2009 18:08: Placido De Chirico -> (515 483 euros)
10/04/2009 18:13: Baptiste Aubert <- (367 501 euros)
11/04/2009 20:02: Aurélien Saint-Lys <- (242 002 euros)
13/04/2009 08:20: Tony Jung -> (20 458 euros)
13/04/2009 12:47: Paolo Alix -> (16 696 euros)
13/04/2009 12:48: Georges Beaumont -> (49 078 euros)
14/04/2009 21:53: Jorge Pissarra -> (4 166 euros)
16/04/2009 14:30: Hernán Teixeira -> (152 913 euros)
16/04/2009 14:35: Ciprian Barbu Cazimir Perjă <- (177 300 euros)
16/04/2009 16:02: Julien Bourgeois -> (1 394 euros)
17/04/2009 11:34: Lino Conte <- (14 073 euros)
19/04/2009 08:12: Todd Ella <- (45 149 euros)
23/04/2009 19:02: Albert Constantinescu -> (27 160 euros)
24/04/2009 11:49: Filippo Zavaglia <- (1 825 euros)
25/04/2009 19:53: Oliver Bennett <- (1 051 euros)
27/04/2009 09:27: Claudiu Badea <- (578 euros)
27/04/2009 13:39: Robert Bastardes <- (3 676 euros)
27/04/2009 13:39: Calixte Bigues <- (1 944 euros)
27/04/2009 14:19: Ottaviano Martinalli -> (15 049 euros)
27/04/2009 17:38: Ede Szerencsés <- (1 euros)
28/04/2009 17:01: Pino Logiudice <- (57 884 euros)
28/04/2009 19:45: Frédéric Chassagne -> (330 752 euros)
28/04/2009 19:54: Aristide Comes <- (240 043 euros)
30/04/2009 07:19: Gianni Bandini -> (53 533 euros)
01/05/2009 09:17: Dincă Şerban <- (12 766 euros)
02/05/2009 07:28: Paul Alistar -> (58 120 euros)
02/05/2009 07:28: Charles-édouard Dubreuil -> (139 636 euros)
02/05/2009 07:33: Alain Jacquin <- (315 001 euros)
04/05/2009 09:51: Uriel Valette -> (28 876 euros)
04/05/2009 11:08: Adelin Mihai Botezatu <- (350 euros)
08/05/2009 19:21: Stefano Foggia -> (11 267 euros)
09/05/2009 14:07: Juan Martín Solana <- (47 153 euros)
09/05/2009 15:37: Anastasio Beltramo -> (154 821 euros)
09/05/2009 16:49: Ward Bastin <- (108 488 euros)
10/05/2009 13:11:  -> (3 217 euros)
10/05/2009 21:06: Clément Pons -> (6 241 euros)
11/05/2009 08:18: Aubin Fortin <- (101 euros)
11/05/2009 08:38: Pierric Daniel <- (21 001 euros)
11/05/2009 09:11: Christophe Briere <- (31 418 euros)
14/05/2009 07:15: Mandaric Alaux -> (45 568 euros)
14/05/2009 09:16: Gilles Le Bris -> (174 387 euros)
14/05/2009 09:26: Claude Blondeau <- (196 799 euros)
14/05/2009 12:00: Richard Ronan -> (5 667 euros)
14/05/2009 12:01: Stelian Măgureanu -> (11 096 euros)
14/05/2009 12:36: Terenzio Cino <- (351 euros)
15/05/2009 14:49: Gaspare Caranci -> (168 933 euros)
16/05/2009 08:19: Sandro Aznar <- (300 euros)
16/05/2009 11:29: Yves Jamet <- (1 euros)
16/05/2009 14:39: Joffrey Desrousseaux <- (1 euros)
16/05/2009 21:26: Cédric Barrier -> (8 807 euros)
18/05/2009 16:45: Olivier Urruspil <- (155 139 euros)
19/05/2009 19:13: Simon Roth <- (400 euros)
21/05/2009 07:27: Visnjic Suse -> (56 647 euros)
21/05/2009 12:07: Máximo Vázquez -> (12 384 euros)
22/05/2009 11:15: Giorgio Valente -> (295 278 euros)
22/05/2009 11:25: Gianni Pani <- Ammacca Teste (351 781 euros)
24/05/2009 22:02: Émilien Laporte <- (850 euros)
25/05/2009 12:14: Alfeo Tursi -> Valtellina Rugby (42 750 euros)
25/05/2009 18:51: João Serra -> (7 857 euros)
25/05/2009 19:09: Hermann Enjolras <- (250 euros)
25/05/2009 19:33: Massimo Sceppa <- (70 360 euros)
26/05/2009 11:35: Edoardo Giorgi <- (801 euros)
28/05/2009 15:58: Andy Miller -> (223 238 euros)
28/05/2009 16:03: Sergio Stella <- (251 857 euros)
29/05/2009 21:00: Ivan Vélez <- (4 577 euros)
30/05/2009 07:57: Silviu Mihai Maftei <- (450 euros)
01/06/2009 13:28: Sebastián Bauza <- (100 euros)
03/06/2009 14:10: Noah Lacroix <- (201 euros)
04/06/2009 17:13: Jean Chemin <- (12 286 euros)
05/06/2009 07:12: Sergio Lupo <- (28 943 euros)
05/06/2009 19:50: Lino Conte -> (135 049 euros)
06/06/2009 11:30: Sergiu Grigoraş <- (42 218 euros)
07/06/2009 08:57: Todd Ella -> (112 954 euros)
08/06/2009 18:52: Sandro Navaez <- (1 104 euros)
11/06/2009 00:23: André Mendonça <- (230 000 euros)
12/06/2009 11:54: Filippo Zavaglia -> (20 982 euros)
14/06/2009 00:27: Oliver Bennett -> (3 903 euros)
14/06/2009 16:12: Arturo Lumbaca <- (750 euros)
14/06/2009 19:10: César Deshayes <- (50 euros)
15/06/2009 12:33: Francisco Carreno <- (650 euros)
15/06/2009 13:20: Claudiu Badea -> (11 860 euros)
17/06/2009 07:56: Ede Szerencsés -> (9 786 euros)
17/06/2009 08:58: Jerome Powell <- (2 819 euros)
18/06/2009 21:30: Robert Bastardes -> (23 592 euros)
20/06/2009 10:21: Calixte Bigues -> (3 204 euros)
21/06/2009 13:31:  <- (300 euros)
22/06/2009 14:32: Dominique Arnaud <- (48 512 euros)
24/06/2009 20:32: Gerardo Fraga <- (200 euros)
25/06/2009 07:58: Pino Logiudice -> (136 076 euros)
25/06/2009 09:52: Marco Rotilio <- (174 863 euros)
27/06/2009 14:18: Juan Martín Solana -> (30 205 euros)
29/06/2009 09:33: Pierric Daniel -> (35 718 euros)
30/06/2009 09:11: Elio Staibano <- (14 484 euros)
30/06/2009 21:37: Christophe Briere -> (206 718 euros)
01/07/2009 12:52: Horacio Murillo <- (751 euros)
02/07/2009 10:00: Aubin Fortin -> (3 170 euros)
03/07/2009 22:06: Terenzio Cino -> (7 234 euros)
05/07/2009 10:36: Yves Jamet -> (7 778 euros)
05/07/2009 12:29: Jean-Michel Thierry <- (1 930 euros)
06/07/2009 09:10: Ion Ion Ionescu <- (7 496 euros)
07/07/2009 09:39: Jørund Vikane <- (500 euros)
07/07/2009 20:09: Ward Bastin -> (129 433 euros)
07/07/2009 23:51: Domenico Rusconi <- (277 833 euros)
08/07/2009 19:05: Paul Alistar <- (24 151 euros)
09/07/2009 08:15: Joffrey Desrousseaux -> (1 385 euros)
10/07/2009 20:17: Simon Roth -> (19 938 euros)
12/07/2009 22:11: Émilien Laporte -> (12 751 euros)
13/07/2009 12:17: Lucas Segurola <- (551 euros)
13/07/2009 12:20: Alessio Rigoni Stern <- (501 euros)
14/07/2009 11:11: Hermann Enjolras -> (12 068 euros)
14/07/2009 11:25:  <- (2 434 euros)
15/07/2009 17:05: Pascal Hugues <- (51 euros)
16/07/2009 08:20: Adelin Mihai Botezatu -> (18 677 euros)
17/07/2009 15:41: Colombano Gamba <- (1 325 euros)
17/07/2009 20:35: Edoardo Giorgi -> (18 879 euros)
19/07/2009 08:45: Silviu Mihai Maftei -> (23 436 euros)
20/07/2009 20:47: Sebastián Bauza -> (2 145 euros)
21/07/2009 15:33: Bernard Manin <- (2 537 euros)
22/07/2009 08:48: Ivan Vélez -> (24 414 euros)
22/07/2009 10:25: Ernő Wágner <- (26 805 euros)
22/07/2009 12:54: Deodato Gennari <- (100 euros)
23/07/2009 21:04: Noah Lacroix -> (17 206 euros)
23/07/2009 21:43: Tony Farnham <- (5 259 euros)
24/07/2009 12:00: Placido Manin <- (151 euros)
24/07/2009 16:24: Augusto Bizzozzero <- (250 euros)
26/07/2009 15:27: Olivier Urruspil -> (284 213 euros)
26/07/2009 15:32: Josep Giménez <- (352 802 euros)
28/07/2009 08:04: Sandro Navaez -> (18 625 euros)
29/07/2009 20:09: Jean Chemin -> (16 761 euros)
01/08/2009 14:49: Grant Crncevic -> (46 546 euros)
03/08/2009 07:10: Ciprian Barbu Cazimir Perjă -> (400 237 euros)
03/08/2009 07:15: Niels Brunel <- (420 001 euros)
04/08/2009 19:12: Arturo Lumbaca -> (18 506 euros)
06/08/2009 18:54: Claude Blondeau -> (198 784 euros)
08/08/2009 08:19: César Deshayes -> (14 540 euros)
08/08/2009 18:13: Michael Wichelmanns <- (766 euros)
08/08/2009 18:15: Mirel Constantin <- (319 507 euros)
08/08/2009 18:33: Yves Boisson <- (1 euros)
09/08/2009 21:23: Sergio Stella -> (251 857 euros)
11/08/2009 09:28: Dominique Arnaud -> (61 780 euros)
11/08/2009 20:21: Jonas Rio Branco <- (272 euros)
11/08/2009 20:56: Johan Vernet <- (7 280 euros)
12/08/2009 21:49:  -> (28 910 euros)
13/08/2009 15:36: Werther Giorgioni <- (750 euros)
14/08/2009 09:51: Jerome Powell -> (33 061 euros)
14/08/2009 12:33: Barbu Benedict Frăţică <- (801 euros)
15/08/2009 21:14: Facundo De Jesus <- (312 561 euros)
15/08/2009 21:52: Dincă Şerban -> (59 573 euros)
17/08/2009 09:29:  <- (51 euros)
17/08/2009 13:38: Iacob Cristi Stancu <- (1 euros)
17/08/2009 15:46: Bastiano Panecascio <- (1 euros)
18/08/2009 23:25: Elio Staibano -> (32 747 euros)
20/08/2009 11:31: Gerardo Fraga -> (14 540 euros)
21/08/2009 11:47: Sandro Aznar -> US BERGERAC (16 497 euros)
21/08/2009 23:45: Horacio Murillo -> (6 113 euros)
24/08/2009 08:29: Wenceslao Yocemento <- (360 euros)
29/08/2009 09:11: Ion Ion Ionescu -> Cummnock Rugby club (1 425 euros)
31/08/2009 18:29: Jean-Michel Thierry -> RCNM Fleury (427 euros)
15/09/2009 11:47: Daniel Paoletti <- Cormanense (900 euros)
18/09/2009 08:54: Sergiu Grigoraş -> Akademija Monti (83 791 euros)
18/09/2009 20:29: Agustín Otero <- (1 067 euros)
23/09/2009 19:27: Jérémy Guéguen <- Érd Sharks (207 432 euros)
28/09/2009 12:16: Richard Collignon <- Stade Poul'lousain (1 000 euros)
30/09/2009 07:54: Francisco Carreno -> Monti Rugby Rovigo A.S.D. (95 euros)
02/10/2009 12:24: Tony Farnham -> guerrieri della notte (142 euros)
06/10/2009 06:27: Francky Castel <- RC La Foudre (1 000 euros)
06/10/2009 08:41: Werther Giorgioni -> Barbagian's (142 euros)
07/10/2009 21:51: Pompeo Colloccini -> Bellezze nordiche (66 500 euros)
11/10/2009 16:54: Antonio Cardillo <- Osteria del torchio Lecco (191 446 euros)
21/10/2009 22:05: Aristide Comes -> XV Fighting (228 000 euros)
23/10/2009 15:47: Wenceslao Yocemento -> Wallace (61 750 euros)
26/10/2009 14:39: Enzo Gervasoni <- (170 614 euros)
05/11/2009 20:28: Sergio Lupo -> Lauzerte (43 992 euros)
10/11/2009 19:54: Aurélien Saint-Lys -> K.O.M. (180 500 euros)
15/11/2009 18:52: Jérémy Guéguen -> rugby club Vouziers (247 000 euros)
17/11/2009 16:24: Xalvador Sebrian <- (669 386 euros)
23/11/2009 19:50: Ernő Wágner -> Messy FC (38 493 euros)
11/12/2009 09:17: Arcibaldo Bregariol <- Undici Leoni (50 euros)
17/12/2009 21:03: Agustín Otero -> gatorame (9 500 euros)
20/12/2009 14:39: Ênio Fabro <- Palmeiras de Santo André (333 euros)
11/01/2010 19:32: Josep Giménez -> RC Aix-Huseur (318 926 euros)
19/01/2010 20:05: Ron Walters <- Cormanense (400 000 euros)
26/01/2010 16:54: Francky Castel -> xOneMillion (14 962 euros)
06/02/2010 18:18: Arcibaldo Bregariol -> Super Squadra (9 500 euros)
15/02/2010 17:30: Ênio Fabro -> Iron Maiden Rugby Club (43 989 euros)
16/02/2010 17:12: Luciano Viegas <- petrarca (103 096 euros)
18/02/2010 19:24: Marco Rotilio -> Les Charmilles (152 000 euros)
11/03/2010 23:10: Andrew Marr <- (188 571 euros)
15/03/2010 18:57: Richard Collignon -> lafougère (131 969 euros)
16/03/2010 18:57: François Lamotte <- stade cocoche (36 944 euros)
18/03/2010 20:08: Mirel Constantin -> Stalions (219 450 euros)
25/03/2010 18:52: Gwenaël Lemaire <- Tarte Aux Guêpes / Célé 4 (324 135 euros)
27/03/2010 21:08: Augusto Bizzozzero -> Le Iene rfc (34 912 euros)
30/03/2010 13:34: Ron Walters -> A.B (427 500 euros)
30/03/2010 19:46: José Vicente Gonzales <- (595 001 euros)
05/04/2010 22:12: Domenico Rusconi -> AS Biterroise (209 000 euros)
15/04/2010 20:08: André Mendonça -> cuistot team 74 (189 525 euros)
01/05/2010 11:12: Jack Fisch <- (406 304 euros)
05/05/2010 19:22: Massimo Sceppa -> Rugby Rho (104 500 euros)
07/05/2010 17:43: Alain Jacquin -> shorty rfc (307 929 euros)
07/05/2010 18:55: Severo Turco <- kokuscho (342 074 euros)
04/06/2010 10:02: Charlie Grubbs <- Tain Rfc (154 350 euros)
16/06/2010 18:56: Facundo De Jesus -> Farma Rugby (266 000 euros)
05/07/2010 19:04: Gualterio Carvalho -> Helvia Recina Rugby Club (37 050 euros)
14/07/2010 11:58: Paul Huntingford <- BambuchaS (187 616 euros)
18/07/2010 17:56: François Lamotte -> a.s. zabka (163 684 euros)
24/07/2010 17:12: Gaspar Garrido <- PitestiPenguins (3 500 euros)
31/07/2010 13:52: Guido Merlo <- Titans packers (420 000 euros)
04/08/2010 19:47: Gianni Pani -> Happylions (266 000 euros)
25/08/2010 15:57: Zopito Ricchiuto <- Giacomo Rugby Team (15 517 euros)
18/09/2010 17:28: Enzo Gervasoni -> Barbarians Landais (304 000 euros)
22/09/2010 18:36: Ádám Kondor <- Strafotter (787 500 euros)
26/09/2010 18:48: Baptiste Aubert -> Alessandria del Carretto Rugby (304 000 euros)
07/10/2010 17:02: Ferhat Dubus <- CASE Saint-Etienne (600 euros)
18/10/2010 21:20: Wolfgang-Helmut Schmit <- komanda paki (814 452 euros)
20/10/2010 17:49: Gwenaël Lemaire -> War a taz (522 500 euros)
12/11/2010 21:34: Luciano Viegas -> BATCHTEAM (169 575 euros)
12/11/2010 23:51: Abelardo Saavedra <- AC Incubus (200 000 euros)
17/11/2010 20:02: Jake Rose <- Spear Moonlight (100 euros)
23/11/2010 10:19: Éloi Schmitt <- XV Rebels (50 euros)
01/01/2011 17:24: Antonio Cardillo -> WestWorld (459 705 euros)
12/01/2011 15:49: Vinício Lima <- Union Bucuresti (931 889 euros)
06/04/2011 15:44: Xalvador Sebrian -> Libertadores (836 000 euros)
07/04/2011 23:01: Chris Collins <- Scociia (900 001 euros)
20/04/2011 21:47: Jack Fisch -> Farrapos Rugby (456 000 euros)
21/04/2011 10:01: Philippe Bob <- Amatori Rugby Monopoli (534 660 euros)
23/04/2011 16:19: Guido Merlo -> Fanfulla (280 583 euros)
29/04/2011 19:51: Ádám Kondor -> Black Devils RFC (760 000 euros)
30/04/2011 20:23: Emilio Gianardi <- Sanremo Rugby Gerson's Academy (1 290 000 euros)
16/05/2011 15:57: Jérôme Marquet <- Munich Irish (2 000 euros)
08/07/2011 08:29: Bogdan Radu Adi Talpeş <- RC Deus Ex Machina (195 300 euros)
27/07/2011 23:42: Gaspar Garrido -> Brighton Seagulls (950 euros)
01/08/2011 11:54: Anton Giulio Pelegi <- melagodo (151 euros)
26/08/2011 16:52: Andrew Marr -> WorldXL (323 000 euros)
27/08/2011 08:59: Vittorio Mattiolo <- (246 248 euros)
02/09/2011 16:31: Steven Marsh <- (175 000 euros)
03/09/2011 16:44: José Vicente Gonzales -> bushi (551 000 euros)
04/09/2011 11:02: Daniel Hervé <- (252 705 euros)
14/09/2011 18:17: Bogdan Radu Adi Talpeş -> RC Bucuresty (274 550 euros)
17/09/2011 14:39: Philippe Bob -> Campus Gijon Rugby (438 900 euros)
17/09/2011 19:22: Martino Locorontondo <- dream team (736 250 euros)
19/09/2011 18:28: Charlie Grubbs -> CR Vallekas (227 050 euros)
21/09/2011 00:06: Arnatz Zamora <- GeNeRaTia 93 Barlad (525 000 euros)
13/10/2011 19:24: Abelardo Saavedra -> Regina Raflesia (213 750 euros)
14/10/2011 08:17: Andy Carpenter <- (295 806 euros)
23/10/2011 13:49: Iulian Zota <- Ficarra (47 250 euros)
28/11/2011 09:43: Jérôme Marquet -> RC Merignac (475 euros)
30/11/2011 17:57: Daniel Hervé -> twingo (560 500 euros)
30/11/2011 21:22: Zoltán Ács <- Stade rodez Aveyron (3 125 euros)
02/12/2011 11:42: Gaute Berg <- Rovigo (720 000 euros)
07/12/2011 15:39: Anton Giulio Pelegi -> Racing club de Swoosh (11 460 euros)
17/12/2011 14:53: Iulian Zota -> Centrale Rugby Club (61 296 euros)
18/12/2011 18:47: Corrado Remondino <- Sanremo Rugby Gerson's Academy (8 150 euros)
21/12/2011 18:58: Steven Marsh -> Montpellier Hérault Rugby (465 500 euros)
23/12/2011 16:17: Demarcus Driscoll <- (497 779 euros)
05/01/2012 20:52: Vittorio Mattiolo -> Italians United (589 000 euros)
07/01/2012 16:39: Wolfgang-Helmut Schmit -> Polar Bears RFC (446 500 euros)
08/01/2012 14:39: Ştefan Temistocle <- AS Biterroise (319 072 euros)
08/01/2012 19:18: Ieremia Musteaţă <- Sporting (521 250 euros)
10/01/2012 16:23: Matthew Gall <- croignon (249 000 euros)
14/01/2012 14:43: Manolo Troncon <- Orsomarso Sharks (562 847 euros)
14/01/2012 14:46: Paul Huntingford -> All Black and Blues (636 500 euros)
18/01/2012 19:43: Chris Collins -> RC Deus Ex Machina (541 500 euros)
19/01/2012 12:24: Rua Skeat <- (615 000 euros)
01/02/2012 20:19: Léon André <- (735 723 euros)
02/02/2012 17:54: Thierry George -> RC-ELMOON (655 500 euros)
11/02/2012 14:47: Corrado Remondino -> cd-r (13 205 euros)
17/02/2012 16:50: Werther Brandi -> US Martial (370 500 euros)
19/02/2012 11:29: Andy Carpenter -> Rheinland Old Stars (464 550 euros)
24/02/2012 11:20: David Escudero <- BRAM XV (868 219 euros)
26/02/2012 20:54: Demarcus Driscoll -> Le Stade Arnolphien (649 372 euros)
01/03/2012 16:55: Cesar Rosu <- Stade Toulousain (590 000 euros)
05/03/2012 21:36: Ştefan Temistocle -> laforêt (426 550 euros)
06/03/2012 16:30: Damon Gignac <- I Legionari (359 178 euros)
12/03/2012 20:57: Rua Skeat -> twingo (754 110 euros)
15/03/2012 16:55: Flavio Cervonaro <- juberri (666 666 euros)
23/03/2012 12:35: Damian Little <- Stornoway Mariners (290 000 euros)
02/04/2012 22:04: Vinício Lima -> Villain1982 (541 500 euros)
12/04/2012 20:42: Niels Brunel -> Hasparren A.C (779 000 euros)
14/04/2012 16:48: Oscar Déaux <- WerewolfTeam (995 973 euros)
19/04/2012 22:17: David Escudero -> R.C.Cruuuuuuuuuuzy (984 271 euros)
21/04/2012 13:39: Frédéric Lalanne <- CSM Baia Sprie (1 323 000 euros)
21/04/2012 20:53: Arnatz Zamora -> Os Dragoes (741 000 euros)
21/04/2012 21:15: Benedetto Facchin <- RFC Pescheria Laicetti (672 000 euros)
24/04/2012 10:39: Evangelista Causio <- wolfmother (301 euros)
27/04/2012 11:20: Alessandro Pavanello <- Romagna Black Angels RC (1 890 euros)
10/05/2012 17:05: Germain Bordes <- aviron bayonnais (2 088 euros)
15/05/2012 22:34: Zoltán Vajda -> pastagaz (4 750 euros)
14/06/2012 21:50: Benedetto Facchin -> quelqu'un (845 500 euros)
17/06/2012 17:10: Ángel Morales <- Rugby Club des Grisettes (749 700 euros)
21/06/2012 20:44: Damian Little -> Green Valley Bucks (465 500 euros)
23/06/2012 23:24: François Caubet <- (529 236 euros)
16/07/2012 22:34: Theodore Bordes <- genève rc (1 824 euros)
22/07/2012 21:36: Evangelista Causio -> Pischl-Team (17 100 euros)
05/08/2012 23:35: Damon Gignac -> TrAE The Truth (365 750 euros)
18/08/2012 14:06: Ivan Adrian Cojoacă <- RC.Pascani (250 000 euros)
27/08/2012 20:54: François Caubet -> Aigles de l'Ovalon (588 525 euros)
08/09/2012 20:29: Galdino Quarantelli <- palma rugby (582 107 euros)
10/09/2012 23:11: Firmin Le Gall <- Frogs' Attack (10 500 euros)
05/11/2012 20:25: Firmin Le Gall -> balubbba (27 550 euros)
10/11/2012 10:53: Jean-Marie Manin <- Vélo Sport Chartrain (1 159 euros)
17/11/2012 22:28: Alessandro Pavanello -> Scarpone XV (342 000 euros)
02/12/2012 18:24: Paul-émile Boisseau <- Chiefs (1 890 euros)
05/12/2012 14:17: Timoteo Casald <- Bulldozer Rugby Union (407 228 euros)
12/12/2012 00:11: Matthew Gall -> Windjammer (283 100 euros)
15/12/2012 14:23: Jean Saurel <- Cammi Calvisano (483 000 euros)
24/12/2012 23:39: Emilio Gianardi -> Leipzig Rugby Club (593 750 euros)
06/01/2013 21:47: Jean-Marie Manin -> Drink Team (23 038 euros)
13/01/2013 19:02: Sébastien Masse <- labets (1 060 500 euros)
14/03/2013 18:23: Achim Busemann <- (320 892 euros)
02/04/2013 23:03: Jean Saurel -> Les Patriotes (649 372 euros)
07/04/2013 18:56: Daniel Jahnke <- Sydney Demons (628 556 euros)
14/04/2013 09:25: Paul-émile Boisseau -> RC Simon (332 euros)
07/05/2013 20:58: Achim Busemann -> AS Fontenay aux roses (376 008 euros)
11/05/2013 04:53: Florent George <- I Dragoni (380 084 euros)
23/05/2013 12:39: Guilhem Viaud <- Vollese (5 513 euros)
23/05/2013 22:53: Ieremia Musteaţă -> les spermatobolides (465 500 euros)
14/07/2013 23:14: Timoteo Casald -> ondres (950 000 euros)
19/07/2013 09:47: Diego Rosas <- B A RFC (10 000 euros)
20/07/2013 16:40: Gaspard Lamy <- RC Mornifle (1 490 000 euros)
12/10/2013 21:25: Nicolás Campillo <- Icues (292 539 euros)
29/11/2013 20:35: Sébastien Masse -> Pataccavigliacca (722 000 euros)
08/12/2013 16:43: Graziano Forcucci <- BAYONNE (50 000 euros)
29/12/2013 08:29: Christian Roche <- (1 111 805 euros)
02/01/2014 21:42: Ángel Morales -> Rugby Club de la Vallée (418 000 euros)
15/02/2014 21:19: Graziano Forcucci -> XV de gwada (1 101 euros)
13/03/2014 09:21: Hugues Bruneau <- (244 340 euros)
24/04/2014 19:57: David Roma <- Barletta Rugby XV (168 euros)
27/04/2014 12:32: Léonard Munoz <- teamsky (3 230 euros)
01/05/2014 19:00: Cláudio Valente <- (1 036 983 euros)
04/05/2014 21:39: Nicolás Campillo -> Stade Toulousain (898 806 euros)
10/05/2014 21:37: Cesar Rosu -> Libertarians Iglesias (36 022 euros)
17/05/2014 23:16: Florent George -> Sanremo Rugby Gerson's Academy (586 673 euros)
24/05/2014 21:25: Gaspard Lamy -> Barbarians Landais (1 187 505 euros)
26/05/2014 08:23: Octavio Agassiz <- Tavernes Rugby Club (1 496 766 euros)
29/05/2014 11:04: Jonathan Farrow <- WinterIsComing (633 198 euros)
31/05/2014 21:39: Hugues Bruneau -> Crusaders (520 210 euros)
14/06/2014 21:36: Martino Locorontondo -> r.c.les saisies (632 540 euros)
18/06/2014 08:07: Grant Austin <- Oragare (1 340 098 euros)
06/07/2014 08:27: Werther Brandi <- Hagetmau (4 000 euros)
09/07/2014 23:28: Tănase Iorgu <- San Llorenç de Balafia (29 169 euros)
13/07/2014 23:13: Diego Rosas -> RC Chaos (759 050 euros)
19/07/2014 17:21: Dave Howe <- Tyco Fire (539 552 euros)
23/07/2014 22:15: Léonard Munoz -> fcg (120 293 euros)
30/08/2014 21:31: Jonathan Farrow -> Westeros United (655 500 euros)
01/09/2014 21:10: Grant Austin -> Uct19 (1 276 641 euros)
05/09/2014 07:10: Juan Luis Benitez <- Campus Gijon Rugby (1 716 462 euros)
18/09/2014 14:59: Kai Stricker <- R.C Rugby Dream's (707 125 euros)
11/10/2014 14:57: Christian Roche -> Rugby Club Bezenetois (974 411 euros)
18/10/2014 19:13: Dumitru Popa <- Sol Invictus (918 068 euros)
06/11/2014 14:49: Mathias Hébert <- ovalifun (7 662 euros)
25/12/2014 12:48: Ilija Zrnić <- R.C FULFUC (109 229 euros)
25/12/2014 18:56: Tănase Iorgu -> ASD RECANATI RUGBY CLUB (522 907 euros)
03/01/2015 15:20: Dumitru Popa -> les guenilles (845 882 euros)
04/01/2015 05:37: Alessandro Patrone <- TORTORETO RUGBY (1 121 400 euros)
06/01/2015 22:17: Galdino Quarantelli -> roa (412 632 euros)
12/01/2015 15:05: Harry Ward <- (592 204 euros)
21/01/2015 21:50: Severo Turco -> nambawan (635 381 euros)
22/01/2015 18:12: Christian Rowe <- (1 021 026 euros)
24/01/2015 21:42: Frédéric Lalanne -> Stade toulousain (788 025 euros)
31/01/2015 21:15: Dave Howe -> Vomero Patriots (1 415 500 euros)
05/02/2015 23:24: Antoni Segura <- Paunii (500 000 euros)
12/02/2015 13:47: Magdaleno Lillo <- howlett_celtics (1 629 753 euros)
18/02/2015 01:32: Olivier Lapierre <- Tazmania Chiefs (50 euros)
04/06/2015 21:45: Oscar Déaux -> Mighty Fox S.R.C (615 600 euros)
09/06/2015 11:45: Nicolas Schwaller <- Tain Rfc (692 983 euros)
30/07/2015 14:00: Werner Titus Paulică <- JFR (1 099 000 euros)
30/07/2015 14:27: Kai Stricker -> Cercle Quercy Lomagne (332 500 euros)
01/08/2015 18:36: Ilija Zrnić -> Domoszlói Prérifarkasok (902 975 euros)
06/08/2015 20:12: Rodrigo Kiko <- Xou United (109 148 euros)
28/09/2015 12:27: Léon André -> Roosters (210 333 euros)
17/10/2015 22:22: Gaute Berg -> Les copeaux d'abord (1 291 200 euros)
19/10/2015 14:19: Marek Bukowski <- Monti Rugby Rovigo A.S.D. (1 746 308 euros)
24/10/2015 14:21: Conrad Mönikes <- Monti Rugby Rovigo A.S.D. (1 172 725 euros)
24/10/2015 17:30: Alessandro Patrone -> Crespianges Rugby Club (1 248 000 euros)
29/10/2015 20:59: Antonio Gualdi <- RCNM Fleury (2 000 euros)
29/10/2015 22:07: Manolo Troncon -> Lupi del Vulture RC (287 040 euros)
06/11/2015 14:21: Luke Bond <- bbenclub (500 euros)
11/11/2015 16:29: Antonio Gualdi <- (100 euros)
26/11/2015 16:36: Sabin Ion Zeţan <- Warriors Paternal RC (571 428 euros)
26/11/2015 22:42: Harry Ward -> Rugby San Sisto (564 480 euros)
24/12/2015 11:00: Francisco Barraud <- CLUB DEPORTIVO PUTRE (1 000 euros)
24/12/2015 21:50: Christian Rowe -> etameta (1 055 040 euros)
28/12/2015 06:43: Luke O'Brien <- RC NEMESIS (3 590 euros)
28/12/2015 07:53: Patxi Legrand <- ASD RECANATI RUGBY CLUB (500 535 euros)
28/12/2015 10:04: Achille Billy <- Diekleinewilde (3 484 euros)
28/12/2015 14:26: Kilian Mazenc <- Red Coma (1 356 075 euros)
31/12/2015 13:47: Daniel Jahnke -> La Sorte Rugby Union (566 400 euros)
03/01/2016 16:29: Paulo Gomes <- (50 euros)
16/01/2016 00:29: Juan-Piérre Donnelly <- (110 euros)
20/01/2016 18:47: Paolo Clément <- Krhths XV (100 euros)
25/01/2016 21:12: Egisto Epaminonda <- TSS Bardiana (1 100 euros)
25/01/2016 22:29: Daniele Maestrin <- (100 euros)
03/02/2016 23:29: Philippe Lavaud <- (254 euros)

Difference: -5 322 679 euros
15/02/2016 23:29: David Roma -> (103 733 coins)
17/02/2016 10:46: Guilhem Viaud -> (148 101 coins)
19/02/2016 17:36: Kazimir Markoti? <- (454 632 coins)
20/02/2016 15:36: Antoni Segura -> (91 668 coins)
06/03/2016 14:07: Achille Billy -> (261 144 coins)
10/03/2016 22:57: Cirillo Guttadauro <- (340 454 coins)
18/03/2016 22:21: Juan-Piérre Donnelly -> (45 212 coins)
16/07/2016 21:09: Jérémy Bouquet <- (1 662 coins)
17/07/2016 00:31: Cirillo Guttadauro -> (390 071 coins)
20/07/2016 13:07: Arnatz Zamora <- (503 coins)
27/07/2016 23:50: Baptiste Serre <- (201 224 coins)
29/07/2016 05:37: Imanol Boudet <- (367 080 coins)
30/07/2016 14:39: Sabin Ion Zeţan -> (335 332 coins)
30/08/2016 12:44: Octavio Agassiz -> (265 536 coins)
01/09/2016 20:44: Fred Vine <- (53 024 coins)
02/09/2016 13:33: Alain Proust <- (317 424 coins)
10/10/2016 11:48: Baptiste Serre -> (163 587 coins)
11/10/2016 16:55: Stanislas Robert <- (372 268 coins)
29/11/2016 22:22: Christian Mazuc <- (0 coins)
15/12/2016 21:12: Alain Proust -> (277 570 coins)
16/12/2016 18:08: Aidan Hayman <- (293 960 coins)
18/12/2016 09:31: Stanislas Robert -> (358 475 coins)
18/12/2016 22:09: Cliff Beauchamp <- (319 660 coins)
08/01/2017 16:57: Werner Titus Paulică -> (223 733 coins)
08/01/2017 19:27: Naozane Kanesaka <- (257 205 coins)
17/01/2017 17:36: Marek Bukowski -> (335 784 coins)
18/01/2017 15:30: Max Allard <- (398 596 coins)
23/02/2017 07:36: Fred Vine -> (84 280 coins)
21/03/2017 18:26: Jérémy Bouquet -> (2 480 coins)
01/04/2017 21:40: Naozane Kanesaka -> (219 481 coins)
15/04/2017 15:12: Cliff Beauchamp -> (279 129 coins)
02/05/2017 09:37: Hrvoje Putnik <- (422 937 coins)
06/05/2017 15:05: Aidan Hayman -> (253 981 coins)
09/05/2017 15:01: Dominik Kruggel <- (274 284 coins)
09/05/2017 15:02: Max Allard -> (362 968 coins)
24/05/2017 07:25: Dževad Fabijani? <- (321 596 coins)
24/05/2017 07:30: Ivan Adrian Cojoacă -> (269 145 coins)
25/05/2017 17:52: Ezequiel Salas <- (267 228 coins)
09/06/2017 16:17: Gaspard Lamy <- (2 707 coins)
09/06/2017 23:34: Arnatz Zamora -> (0 coins)
27/07/2017 11:59: Luciano Montagna -> (357 183 coins)
02/08/2017 15:21: Guénaël Vergnes <- (523 761 coins)
03/08/2017 09:31: Gillian Loscot <- (222 508 coins)
03/08/2017 09:32: Conrad Mönikes -> (197 074 coins)
03/08/2017 14:30: Constancio Erosa <- (245 080 coins)
04/08/2017 22:54: Cláudio Valente -> (199 772 coins)
12/08/2017 15:07: Magdaleno Lillo -> (209 964 coins)
25/08/2017 19:35: Vitale Besta -> (282 481 coins)
01/09/2017 07:52: Wilko Braakhekke <- (273 720 coins)
01/09/2017 09:41: Imanol Boudet -> (282 374 coins)
02/09/2017 19:44: Shon Bright <- (347 088 coins)
02/09/2017 21:42: Dominik Kruggel -> (234 055 coins)
18/09/2017 14:44: Antony Loison <- (435 046 coins)
30/09/2017 15:46: Ezequiel Salas -> (228 034 coins)
04/10/2017 22:37: Gillian Loscot -> (213 054 coins)
05/10/2017 09:57: Ethan Carlier <- (374 660 coins)
06/10/2017 13:13: Dževad Fabijani? -> (281 049 coins)
25/10/2017 16:42: João Xavier <- (370 070 coins)
02/12/2017 14:44: Shon Bright -> (334 126 coins)
13/12/2017 07:36: Omar Ghelardi -> (211 844 coins)
29/12/2017 13:07: Daniel Cotes <- (272 228 coins)
29/12/2017 13:27: Constancio Erosa -> (211 749 coins)
11/01/2018 08:32: Xavier Fresquet <- (316 492 coins)
20/01/2018 13:58: Juan Luis Benitez -> (244 442 coins)
10/02/2018 13:55: Wilko Braakhekke -> (236 494 coins)
12/02/2018 12:20: Eddie Ella <- (192 924 coins)
08/03/2018 17:38: Fidel Gratacós <- (436 451 coins)
17/03/2018 14:23: Xavier Fresquet -> (276 518 coins)
29/03/2018 10:45: Columbeanu Ţuică <- (260 244 coins)
12/05/2018 19:49: Eddie Ella -> (161 199 coins)
17/05/2018 11:57: Celino Fileccia -> (229 508 coins)
27/05/2018 08:11: Sander Charlier <- (309 601 coins)
27/05/2018 08:12: Kilian Mazenc -> (219 371 coins)
09/06/2018 14:33: Columbeanu Ţuică -> (222 074 coins)
18/06/2018 11:41: Tom Kivinen <- (312 681 coins)
30/07/2018 09:44: Sławomir Bielski <- (198 430 coins)
05/09/2018 07:56: Tom Kivinen -> (351 444 coins)
06/10/2018 14:14: Sławomir Bielski -> (188 874 coins)
21/10/2018 15:18: Allan Mathisen <- (269 304 coins)
21/10/2018 16:16: Patxi Legrand -> (199 875 coins)
03/11/2018 14:03: Sander Charlier -> (272 440 coins)
14/11/2018 07:42: Mih?i& Calcatin <- (446 288 coins)
18/11/2018 16:25: Daniel Cotes -> (190 684 coins)
22/11/2018 18:27: Ennio Ferreri <- (28 887 coins)
17/12/2018 07:17: Alex Oliveira <- (11 934 coins)
24/12/2018 08:30: Daniel Cotes <- (55 616 coins)
23/01/2019 08:07: Santiago Falcão <- (320 052 coins)
23/01/2019 09:01: Ricardo Righetti -> (236 432 coins)
26/01/2019 14:16: Ennio Ferreri -> (23 331 coins)
02/03/2019 14:12: Alex Oliveira -> (9 805 coins)
10/03/2019 11:07: Nicolas Schwaller -> (210 094 coins)
15/03/2019 16:15: Grigorie G?man <- (454 685 coins)
15/03/2019 16:24: Leone Bartoli -> (406 027 coins)
21/04/2019 18:37: Pieter De Backer <- (51 894 coins)
30/05/2019 12:30: Mario Luvera -> (226 133 coins)
02/06/2019 05:46: Josef Polák <- (368 217 coins)
20/07/2019 16:54: Allan Mathisen -> (206 825 coins)
09/10/2019 15:02: Lorne Stuart <- (496 143 coins)
09/10/2019 15:03: Antioco Cioci -> (238 657 coins)
24/11/2019 20:27: Côme Perrin <- (236 175 coins)
24/11/2019 20:40: Pieter De Backer -> (37 977 coins)
26/11/2019 21:08: Ethan Carlier -> (192 798 coins)