Show Nav
Season 40: Day 34/133 .

US Romans-Peage

President/ Manager: GUYTOU    
Coach: Pierre-antoine Tixier
Location: France / Rhone-Alpes
Stadium: US Peageois stadium
Capacity : 13800
Since: 17/07/2008 15:23
Last Connection: 17/01/2020 23:26
Language: Français
League table: 8 : 3-6
National Cup: National Cup
Currently playing in the tournament : Torneo delle Piccole DolomitiTrophies

Season 39: 4-18 Season 31: 3-5 Season 26: 2-1 Season 19: 3-7 Season 15: 3-3 Season 14: 4-13 Season 13: 5-06 Season 9: 6-01

Club History

Season 39: # 1 4-18
Season 39: Eliminated from the Federal Cup in the Round of 64
Season 38: # 9 3-6
Season 38: Eliminated from the Coupe de France in the First Round
Season 37: # 10 2-2
Season 37: Eliminated from the Coupe de France in the First Round
Season 36: # 8 2-2
Season 36: Eliminated from the Coupe de France in the First Round
Season 35: # 7 2-2
Season 35: Eliminated from the Coupe de France in the First Round
Season 34: # 5 2-2
Season 34: Eliminated from the Coupe de France in the First Round
Season 33: # 5 2-2
Season 33: Eliminated from the Coupe de France in the First Round
Season 32: # 6 2-2
Season 32: Eliminated from the Coupe de France in the Round of 16
Season 31: # 1 3-5
Season 31: Eliminated from the Coupe de France in the First Round
Season 30: # 9 2-3
Season 30: Eliminated from the Coupe de France in the First Round
Season 29: # 7 2-3
Season 29: Eliminated from the Coupe de France in the First Round
Season 28: # 6 2-3
Season 28: Eliminated from the Coupe de France in the First Round
Season 27: # 9 Top 10
Season 27: Eliminated from the Coupe de France in the Round of 16
Season 26: # 1 2-1
Season 26: Eliminated from the Coupe de France in the First Round
Season 25: # 4 2-1
Season 25: Eliminated from the Coupe de France in the Quarterfinals
Season 24: # 4 2-1
Season 24: Eliminated from the Coupe de France in the Round of 16
Season 23: # 6 2-1
Season 23: Eliminated from the Coupe de France in the Quarterfinals
Season 22: # 3 2-1
Season 22: Eliminated from the Coupe de France in the Round of 16
Season 21: # 2 2-1
Season 21: Eliminated from the Coupe de France in the Round of 32
Season 20: # 5 2-1
Season 20: Eliminated from the Coupe de France in the Round of 32
Season 19: # 1 3-7
Season 19: Eliminated from the Coupe de France in the Round of 256
Season 18: # 2 3-7
Season 18: Eliminated from the Coupe de France in the Round of 256
Season 17: # 9 2-3
Season 17: Eliminated from the Coupe de France in the Fifth Round
Season 16: # 6 2-3
Season 16: Eliminated from the Coupe de France in the Round of 128
Season 15: # 1 3-3
Season 15: Eliminated from the Coupe de France in the Round of 128
Season 14: # 1 4-13
Season 14: Eliminated from the Coupe de France in the Fifth Round
Season 13: # 1 5-06
Season 13: Eliminated from the Coupe de France in the Round of 256
Season 12: # 2 5-06
Season 12: Eliminated from the Coupe de France in the Fourth Round
Season 11: # 3 5-06
Season 11: Eliminated from the Coupe de France in the Fourth Round
Season 10: # 8 5-06
Season 10: Eliminated from the Coupe de France in the First Round
Season 9: # 1 6-01
Season 9: Eliminated from the Coupe de France in the Second Round
Season 8: # 5 6-01

1 / 53   2 / 53

16 Players

  Lenny 'Poirot' Valette Healthy
Height : 203    Weight : 118.25     Age : 35 years old
Best Abilities: Strength
Experience: 18  Skill: 12


  Bruno 'Chat' Renard Healthy
Height : 182    Weight : 112     Age : 36 years old
Best Abilities: Strength
Experience: 18  Skill: 13


  Adel 'Slimani' Cardon Healthy
Height : 184    Weight : 114     Age : 38 years old
Best Abilities: Strength
Experience: 18  Skill: 13


  Dale 'Cudmore' Duclos Healthy
Height : 200    Weight : 123.75     Age : 30 years old
Best Abilities: Strength, Speed
Experience: 18  Skill: 15


  Gareth 'Gray' Francis Healthy
Height : 203    Weight : 123.75     Age : 24 years old
Best Abilities: Strength, Speed
Experience: 14  Skill: 13


  Kent 'Hayden' Isaacs Healthy
Height : 201    Weight : 114.75     Age : 22 years old
Best Abilities: Strength, Tackling
Experience: 13  Skill: 17


  Andrea 'Parisse' Campagna Healthy
Height : 204    Weight : 98     Age : 30 years old
Best Abilities: Strength
Experience: 18  Skill: 15


  Igor 'Balan' Moţpan Healthy
Height : 198    Weight : 123.75     Age : 37 years old
Best Abilities: Tackling, Strength
Experience: 18  Skill: 15
  Kyle 'Giteau' Rattenbury Healthy
Height : 194    Weight : 90.5     Age : 33 years old
Best Abilities: Tackling, Speed, Passing
Experience: 18  Skill: 14


  Carlos 'Underwood' Conway Healthy
Height : 186    Weight : 89     Age : 33 years old
Best Abilities: Tackling, Speed
Experience: 18  Skill: 11


  Howard 'Ngwenya' Addison Healthy
Height : 188    Weight : 86.5     Age : 20 years old
Best Abilities: Speed, Tackling
Experience: 8  Skill: 8


  Alain 'Médard' Turpin Healthy
Height : 183    Weight : 83     Age : 20 years old
Best Abilities: Tackling, Strength
Experience: 10  Skill: 5


  Gilles 'Fickou' Guillon Healthy
Height : 185    Weight : 91.75     Age : 25 years old
Best Abilities: Strength, Tackling
Experience: 15  Skill: 8


  Patrick 'Thomas' Cruyff Healthy
Height : 190    Weight : 90     Age : 18 years old
Best Abilities: Strength
Experience: 5  Skill: 2


  Natalio 'Ramos' Flores Healthy
Height : 204    Weight : 102.75     Age : 19 years old
Best Abilities: Strength, Speed
Experience: 4  Skill: 4


  Gregor 'Barrett' Glover Healthy
Height : 195    Weight : 94.5     Age : 18 years old
Best Abilities: Strength
Experience: 2  Skill: 2


23/07/2008 19:35: Rodrigo Martinez <- (9 000 euros)
25/07/2008 00:13: Alessio De Cicco <- (201 euros)
25/07/2008 08:47: Adrien Dirribarne <- (300 euros)
25/07/2008 09:14: Todd Fulton <- (100 euros)
27/07/2008 22:34:  -> (19 330 euros)
29/07/2008 13:54: Tănase Sandu <- (100 euros)
29/07/2008 14:36: Giancarlo Giovannini <- (100 euros)
29/07/2008 17:38: Fabio Chaves <- (100 euros)
29/07/2008 23:34: Paul Ferré -> (1 251 euros)
30/07/2008 00:29: Anthony Palayret -> (3 870 euros)
30/07/2008 22:30: Fabio Calori <- (50 euros)
31/07/2008 23:39: Ricardo Alix -> (3 883 euros)
31/07/2008 23:40: Nicolas Lamic -> (522 euros)
01/08/2008 01:48: Paul-Henri Conquet <- (100 euros)
01/08/2008 23:56: Georges Teyssier -> (5 180 euros)
02/08/2008 09:31:  -> (3 297 euros)
02/08/2008 10:20: Bastian Legros -> (7 944 euros)
04/08/2008 01:07: Thierry Domec <- (304 euros)
04/08/2008 08:41: Mehdi Schwartz <- (100 euros)
04/08/2008 09:20: Gennaro Bonocchi <- (100 euros)
04/08/2008 09:39:  -> (2 998 euros)
04/08/2008 22:53:  -> (2 797 euros)
05/08/2008 00:58: Jérôme Pascal -> (1 895 euros)
05/08/2008 07:54: Klaus-Otto Meleherten <- (400 euros)
07/08/2008 13:00: William Francis <- (100 euros)
11/08/2008 13:18: Alex Aigon <- (101 euros)
11/08/2008 17:49: Nicolas Carvalho <- (1 901 euros)
12/08/2008 00:48: Christophe Yrigoyen <- (400 euros)
12/08/2008 17:49:  -> (73 260 euros)
15/08/2008 02:30: Rolando Grilli <- (3 860 euros)
15/08/2008 17:03: Alexandre Lopez -> (7 281 euros)
15/08/2008 22:55: Gabriel Rocco <- (201 euros)
16/08/2008 17:28: Robin Jourdan <- (1 euros)
16/08/2008 23:42: Guilhem Delmas -> (3 361 euros)
17/08/2008 17:18: Freddy Diaz -> (25 266 euros)
17/08/2008 18:35: Ludovic Baudry <- (1 euros)
18/08/2008 20:55: Atanasie Constantinescu <- (5 634 euros)
20/08/2008 10:43: Grégoire Hébert -> (8 314 euros)
23/08/2008 17:54: Guy Labbé -> (2 449 euros)
24/08/2008 22:53: Gustavo Bomfim <- (1 200 euros)
26/08/2008 05:50: Alfons Escuder <- (1 701 euros)
28/08/2008 00:58: Rodrigo Martinez -> (2 860 euros)
29/08/2008 01:42: Dénes Oláh <- (101 euros)
29/08/2008 09:28: Todd Fulton -> (300 euros)
29/08/2008 09:53: Clément Dupont <- (1 100 euros)
29/08/2008 09:56: Alessio De Cicco -> (12 778 euros)
30/08/2008 01:06: Baptiste Dusautoir <- (1 euros)
31/08/2008 16:21: Salvatore Annunziata <- (24 640 euros)
31/08/2008 16:32: Márton Pék <- (1 700 euros)
01/09/2008 10:14: Amans Guy -> (23 280 euros)
02/09/2008 14:20: Tănase Sandu -> (3 312 euros)
02/09/2008 14:59: Giancarlo Giovannini -> (4 891 euros)
02/09/2008 17:00: Donato Vadacer <- (9 913 euros)
03/09/2008 10:43: Gilberto Cecinelli <- (100 euros)
08/09/2008 17:17: Cyril Petrement <- (100 euros)
10/09/2008 11:25: Nae Ungureanu <- (14 076 euros)
11/09/2008 12:58: Klaus-Otto Meleherten -> (53 184 euros)
11/09/2008 13:50: William Francis -> (997 euros)
15/09/2008 18:28: Nicolas Carvalho -> (13 389 euros)
16/09/2008 09:13: Christophe Yrigoyen -> (8 886 euros)
16/09/2008 13:38: Gerardo Vendrace <- (10 501 euros)
16/09/2008 14:37: Achille Daurès <- (14 142 euros)
02/10/2008 09:48: Mehdi Schwartz -> (3 547 euros)
08/10/2008 14:30: Andreas Roger -> (3 287 euros)
10/10/2008 21:08: Nicolas Flint <- (14 778 euros)
11/10/2008 07:06: Gennaro Bonocchi -> (1 768 euros)
13/10/2008 00:58: Gustavo Bomfim -> (7 279 euros)
15/10/2008 08:43: Alex Aigon -> (2 439 euros)
19/10/2008 17:47: Mark Griffiths <- (29 269 euros)
22/10/2008 12:32: Baptiste Dusautoir -> (2 138 euros)
25/10/2008 23:51: Javier Brannon <- (35 183 euros)
25/10/2008 23:57: Dénes Oláh -> (11 355 euros)
28/10/2008 18:00: Davide Bacigalupi <- (16 702 euros)
29/10/2008 13:41: Aubin Favreau <- (107 309 euros)
29/10/2008 13:54: Atanasie Constantinescu -> (11 340 euros)
29/10/2008 13:57: Gilberto Cecinelli -> (1 680 euros)
30/10/2008 10:44: Márton Pék -> (11 781 euros)
05/11/2008 02:05: Dániel Szegfű <- (4 963 euros)
05/11/2008 02:13: Achille Daurès -> (20 352 euros)
06/11/2008 00:10: Cédric Berthelot -> (96 713 euros)
06/11/2008 00:16: Juraj Kristofi? <- RC Baciu (105 001 euros)
06/11/2008 10:51: Gerardo Vendrace -> (11 302 euros)
07/11/2008 11:09: Tommy Gobert <- (8 103 euros)
07/11/2008 11:13: Clément Dupont -> (1 728 euros)
10/11/2008 09:19: Leo Colicchia <- (97 074 euros)
12/11/2008 13:52: Gabriel Rocco -> (2 916 euros)
18/11/2008 21:44: Cyril Petrement -> (47 059 euros)
19/11/2008 15:45: Dylan Thorpe <- (10 638 euros)
23/11/2008 01:15: Christopher Ottaway <- Eddies (46 919 euros)
30/11/2008 18:01:  -> (43 700 euros)
01/12/2008 21:13: Kurt Lindholm <- (9 800 euros)
09/12/2008 21:40: Brian Miller <- (85 335 euros)
10/12/2008 09:42: Ludovic Baudry -> (156 855 euros)
18/12/2008 10:25: Nae Ungureanu -> (100 992 euros)
19/12/2008 14:12: Salvatore Annunziata -> (22 315 euros)
22/12/2008 19:27: Colin Mille <- Biarritz Olimpyque PB (82 962 euros)
23/12/2008 08:39: Mark Griffiths -> (235 923 euros)
23/12/2008 19:28: Italo Geraci <- (248 891 euros)
27/12/2008 13:13: Davide Bacigalupi -> (48 571 euros)
31/12/2008 11:32: Marin Rémy <- (202 586 euros)
31/12/2008 11:36: Donato Vadacer -> (100 992 euros)
03/01/2009 06:32: Valère Cayron <- Rozsomákok (30 241 euros)
03/01/2009 07:37: Dániel Szegfű -> (7 208 euros)
07/01/2009 16:19: Vincent Michaux <- (88 561 euros)
07/01/2009 22:42: Dylan Thorpe -> (58 902 euros)
08/01/2009 03:14: Ivan Arruti <- (10 612 euros)
12/01/2009 10:50: Will Bowen <- (52 095 euros)
15/01/2009 14:53: Bruno Zaga <- (52 540 euros)
15/01/2009 15:23: Christopher Ottaway -> (132 500 euros)
15/01/2009 17:24: Nicolas Flint -> ZapatistiRossAzzurri (2 934 euros)
17/01/2009 09:44: Peter Wightwick <- (42 001 euros)
19/01/2009 17:14: Naldo Sortani <- Deportivo Cuccamiento (57 436 euros)
27/01/2009 09:48: Furio Nocera <- (12 819 euros)
27/01/2009 23:19: Orfeo Torrini <- (58 017 euros)
28/01/2009 18:35: Brian Miller -> (93 462 euros)
31/01/2009 09:22: Lubin Antoine <- (46 659 euros)
03/02/2009 22:18: Walter Rivas <- (23 823 euros)
03/02/2009 22:21: Jérémie Broyde -> (4 605 euros)
04/02/2009 16:38: Thierry George -> kimba (68 400 euros)
21/02/2009 13:17: Valère Cayron -> (22 593 euros)
26/02/2009 07:53: Ivan Arruti -> (55 813 euros)
26/02/2009 20:30: Colas Hamon <- (137 814 euros)
02/03/2009 13:21: Kurt Lindholm -> (550 euros)
04/03/2009 05:51: Aubin Favreau -> (37 286 euros)
04/03/2009 06:45: François-Xavier Leroy <- (57 884 euros)
06/03/2009 09:07: Jean-François Aigon -> (105 001 euros)
06/03/2009 09:20: Roland Hanák <- (135 484 euros)
08/03/2009 13:31: Will Bowen -> (169 393 euros)
10/03/2009 09:12: Vincent Michaux -> Happylions (57 741 euros)
10/03/2009 16:49: Peter Wightwick -> (75 594 euros)
11/03/2009 07:39: Aaron Henson <- (194 251 euros)
11/03/2009 10:30: Rolando Grilli -> (142 787 euros)
12/03/2009 06:03: Fausto Piriano <- (231 528 euros)
17/03/2009 11:19: Furio Nocera -> (35 629 euros)
18/03/2009 05:16: Josh Brine <- (62 988 euros)
23/03/2009 18:51: Lubin Antoine -> (100 600 euros)
25/03/2009 00:58: Walter Rivas -> (14 102 euros)
04/04/2009 14:50: Orfeo Torrini -> (48 537 euros)
06/04/2009 18:06: Alan Shaw <- (183 378 euros)
12/04/2009 07:19: Morgan Lawrence <- (19 804 euros)
17/04/2009 16:39: Colas Hamon -> (129 541 euros)
18/04/2009 16:54: Nándor Kunsági <- (52 024 euros)
18/04/2009 20:27: Bruno Zaga -> (34 064 euros)
18/04/2009 22:33: Alan Houghton <- (132 376 euros)
20/04/2009 18:14: Javier Brannon -> (332 349 euros)
26/04/2009 12:59: Jordan Du Preez <- (289 409 euros)
28/04/2009 07:33: Alain Jacquin -> (441 002 euros)
28/04/2009 19:51: Mikael Petersson <- XV (243 105 euros)
29/04/2009 14:08: Gregor Pollock <- (136 501 euros)
08/05/2009 12:53: Silvano Montileone <- (113 585 euros)
11/05/2009 20:46: Leo Colicchia -> (235 176 euros)
11/05/2009 20:47: Juraj Kristofi? -> (369 387 euros)
11/05/2009 20:47: Italo Geraci -> (123 926 euros)
11/05/2009 20:47: Josh Brine -> (62 988 euros)
11/05/2009 20:55: Mose Langerak <- Rugby Club de Drancy (782 167 euros)
26/05/2009 18:28: François-Xavier Leroy -> (220 498 euros)
29/05/2009 10:19: Romeo Dumitrache <- (319 507 euros)
31/05/2009 10:43: Morgan Lawrence -> (21 011 euros)
08/06/2009 08:48: Pablo Corbeau -> Minerva Rugby (16 160 euros)
13/06/2009 15:40: Fausto Piriano -> (459 126 euros)
18/06/2009 08:46: Anton Gironès <- (255 261 euros)
20/06/2009 15:39: Andor Karsai <- (168 001 euros)
20/06/2009 15:57: Alan Houghton -> (110 306 euros)
30/06/2009 13:04: Lothar Hugo <- (190 283 euros)
03/07/2009 22:23: Nándor Kunsági -> (206 562 euros)
08/07/2009 09:58: Aaron Henson -> (252 814 euros)
08/07/2009 10:08: Alun Baldwin <- ObidosRugbyClube (448 975 euros)
08/07/2009 16:26: Benjamín Robledo <- (91 166 euros)
16/07/2009 20:06: Colin Mille -> (800 343 euros)
16/07/2009 20:12: Tyler Hayward <- (660 451 euros)
19/07/2009 22:50: Tommy Gobert -> (308 094 euros)
22/07/2009 16:26: Rhys Nicholls <- (469 038 euros)
24/07/2009 04:34: Romeo Dumitrache -> (401 988 euros)
25/07/2009 16:51: Toni Stregar <- USAPBARCELONA (306 312 euros)
27/07/2009 12:38: Roland Hanák -> (211 070 euros)
30/07/2009 08:26: Bruce Tran <- Skyblue (190 576 euros)
11/08/2009 07:19: Jocelyn Simonin <- (48 479 euros)
19/08/2009 13:05: Lothar Hugo -> (176 378 euros)
27/08/2009 01:28: Mose Langerak -> Kavallieri (1 185 031 euros)
27/08/2009 01:44: Bastian Huguet <- (500 000 euros)
30/08/2009 16:21: Didier Descartes <- (152 251 euros)
31/08/2009 16:27: Anton Gironès -> Minerva Rugby (142 500 euros)
02/09/2009 19:57: Naldo Sortani -> Royal Dragoon's Guards (28 590 euros)
05/09/2009 19:08: Devon Snider <- Sguna Rossa Librino (280 178 euros)
08/09/2009 10:16: Benjamín Robledo -> RC Toulon (122 177 euros)
10/09/2009 19:32: Nestore Graci <- Daredragons (400 000 euros)
11/09/2009 14:56: Ryan Laurent <- gaillac cadets (325 501 euros)
19/09/2009 10:34: Gregor Pollock -> Aviron Bayonnais (85 889 euros)
21/09/2009 12:06: Bruce Tran -> green tigers (62 844 euros)
09/10/2009 09:08: John Griffin <- leuz_team (115 765 euros)
11/10/2009 06:12: Jocelyn Simonin -> Racing Métro 92 (54 989 euros)
19/10/2009 15:54: Steinar Engen <- Cormanense (150 000 euros)
10/11/2009 09:43: Mikael Petersson -> RC PACO (142 500 euros)
11/11/2009 21:45: Rhys Nicholls -> R.C. London Wasps (307 518 euros)
13/11/2009 01:41: Leone Belli <- (456 098 euros)
20/11/2009 14:24: Silvano Montileone -> Emergenti Rugby Cecina (73 694 euros)
27/11/2009 11:33: Baudouin Legrand <- Giandolmen2 (243 601 euros)
04/12/2009 22:45: Andor Karsai -> Grip RC (230 946 euros)
27/12/2009 13:05: John Griffin -> stade touloudain (399 000 euros)
29/12/2009 11:45: Bastien Corbeau <- C.O. Le Puy-en-Velay (35 000 euros)
03/01/2010 15:44: Jordan Du Preez -> Gurahumorului (266 000 euros)
07/01/2010 18:15: Clément Vermelle <- (666 750 euros)
09/01/2010 10:16: Alan Shaw -> quelqu'un (332 500 euros)
26/01/2010 22:46: Constantin Majoral <- pantanoclub (500 000 euros)
12/02/2010 18:03: Rua Duff-Jones -> Celeri Pesi (505 993 euros)
14/02/2010 10:13: Duncan Rousselle <- La mourade (156 966 euros)
17/02/2010 06:14: Tage Arnesen <- Colah Creek (429 975 euros)
18/02/2010 08:41: Steinar Engen -> Outlaws Riesa (82 481 euros)
20/02/2010 12:46: Bastien Corbeau -> ASM (95 000 euros)
24/02/2010 20:41: Giuseppe George <- (47 038 euros)
02/03/2010 20:39: Toni Stregar -> le annus (142 500 euros)
16/03/2010 10:39: Mario Archuleta <- Banco.R.C (38 588 euros)
16/03/2010 10:48: Sándor Kovács <- Puffedt Pockok (55 737 euros)
28/03/2010 11:22: Baudouin Legrand -> redoval (237 500 euros)
02/04/2010 15:42: Devon Snider -> Titans (114 000 euros)
09/04/2010 21:01: Esteban Gonzalez <- Stade-Toulousain (520 729 euros)
18/04/2010 17:45: Alun Baldwin -> Corsicoussa Hérault (285 000 euros)
01/05/2010 20:24: Sanetomo Komatsu -> Le Stade XF (522 500 euros)
04/05/2010 07:26: Giuseppe George -> New Kids on the Block (249 375 euros)
04/05/2010 22:22: Jordan Levine <- Frogs' Attack (15 517 euros)
08/05/2010 02:44: Biagio Grisolia <- (589 485 euros)
08/05/2010 23:15: Mario Archuleta -> RK Ljubljana (322 590 euros)
10/05/2010 15:20: Sándor Kovács -> Palermo (199 500 euros)
15/05/2010 21:24: Angelo Assier <- (916 026 euros)
26/05/2010 13:52: Duncan Rousselle -> el catalan (256 607 euros)
30/05/2010 23:31: Diego Gonzaga <- (474 627 euros)
09/06/2010 22:35: Leone Belli -> Praetoriani (523 687 euros)
15/06/2010 01:11: Ferdinánd Kósa <- Villeneuve Team (550 euros)
20/06/2010 17:05: Gervasio Dubini <- Toronto RC (525 000 euros)
24/06/2010 03:15: Esteban Gonzalez -> Dukes (473 812 euros)
24/06/2010 19:16: Leopold Villette <- Rugby Club Toulonnais (357 000 euros)
26/06/2010 14:53: Ryan Laurent -> CLUB RUGBY TARRAGONA (47 500 euros)
28/06/2010 07:26: Jordan Levine -> BlackTeam (285 000 euros)
01/07/2010 09:01: Biagio Grisolia -> Senglars de Rellinars (576 056 euros)
03/07/2010 12:01: Euan Swain <- Draak 2 (218 663 euros)
11/07/2010 23:04: Marc Bishop <- Stade Toulousain (714 719 euros)
17/07/2010 16:49: Bastian Huguet -> Mickey's Mouses (498 750 euros)
31/07/2010 00:37: Nathan Elhorga <- Le Stade Toulousain (4 200 euros)
06/08/2010 13:07: Rune Davidsson <- Kungliga Flottans RK (7 580 euros)
07/08/2010 07:14: Ferdinánd Kósa -> Lisboa Stars (84 118 euros)
08/08/2010 23:25: Tage Arnesen -> le piiiiicole (475 000 euros)
10/08/2010 07:05: Isidoro Elizondo <- Leicester Maxx (1 102 500 euros)
13/08/2010 03:04: Gervasio Dubini -> RC Bruehl (497 503 euros)
20/08/2010 04:09: Jose Girasol <- Liebana Rugby Taldea (51 euros)
25/08/2010 13:37: Euan Swain -> Real Pisciacozza Rugby (201 955 euros)
27/08/2010 08:12: Marin Rémy -> Grabels Clippers (498 750 euros)
29/08/2010 06:23: Antonio Bacigalupi <- Colo Colo RC (1 458 608 euros)
29/08/2010 21:45: Yvan Bouvier -> SU Bordeaux (285 000 euros)
30/08/2010 20:26: Gilberto Kaiser <- Xv du Clap (98 399 euros)
03/09/2010 20:58: Peio Niogret -> Mandangas (736 250 euros)
05/09/2010 01:10: Isidoro Samper <- LPS Focsani (773 744 euros)
15/09/2010 01:30: Didier Descartes -> MUM RC (714 638 euros)
17/09/2010 13:20: Eduard Hutanu <- sturm graz (50 000 euros)
03/10/2010 06:28: Leopold Villette -> WILKI BIELSKO BIAŁA (427 500 euros)
03/10/2010 13:37: Oumar Tran <- les roustons (61 250 euros)
09/10/2010 15:35: George Griffin <- Lavaur Irish (871 500 euros)
17/10/2010 20:20: Jose Girasol -> Stade Toulousain (1 048 euros)
24/10/2010 17:50: Rune Davidsson -> Valchiusella rugby (374 520 euros)
24/10/2010 20:39: Estefano Bermudez <- Pumanos (577 500 euros)
30/10/2010 19:19: Nathan Elhorga -> Parco Tigli Rugby club (146 490 euros)
31/10/2010 18:15: Al Henderson <- Barbarians RFU (3 831 euros)
01/11/2010 10:21: Karl-Josef Hoofs <- Viktoria Radim (450 euros)
03/11/2010 00:37: Gilberto Kaiser -> rugby ancona (68 875 euros)
26/11/2010 23:51: Oumar Tran -> Rives d'orb XV (71 250 euros)
01/12/2010 02:31: Aymeric Perez <- S.K.R.A Warszawa (17 306 euros)
09/12/2010 17:10: Isidoro Samper -> Ensagens RC (655 500 euros)
16/12/2010 02:02: Tyler Hayward -> ZéliAs Rugby Club Nevers (1 045 000 euros)
16/12/2010 19:21: Klaric Bisson <- Cos Savigny (1 337 058 euros)
23/12/2010 22:22: Bert Hodge <- (1 159 euros)
29/12/2010 21:17: Cristian Henchoz <- Hammarby (1 063 570 euros)
30/12/2010 22:47: Diego Gonzaga -> Club Quacchio - Widzew (918 012 euros)
01/01/2011 14:03: Karl-Josef Hoofs -> Barletta Rugby XV (4 750 euros)
03/01/2011 07:49: Al Henderson -> les roustons (12 732 euros)
04/01/2011 20:55: Nestore Graci -> bushi (190 000 euros)
05/01/2011 22:54: Sławomir Raczka <- Black Storm (7 350 euros)
09/01/2011 13:40: Giampaolo Matteo <- le merdacce (100 euros)
11/01/2011 02:01: Marcell Macskássy <- Csillám'pöcök'lámák RC (735 000 euros)
13/01/2011 23:33: Marc Bishop -> Partichan (902 500 euros)
16/01/2011 12:44: Deon Newsom -> 23ForUs (546 250 euros)
18/01/2011 19:39: Endre Hubai <- KOHÁSZ RC (1 518 132 euros)
20/01/2011 10:36: Inocentiu Baraboi <- tuteblu (52 500 euros)
04/02/2011 22:03: Aymeric Perez -> KAZE RFC (95 000 euros)
05/02/2011 07:34: Aroldo Furno <- Maserada Lions (70 268 euros)
24/02/2011 17:52: Clément Vermelle -> Omells (1 309 218 euros)
25/02/2011 21:18: Gildas Monier <- Les copeaux d'abord (934 500 euros)
01/03/2011 22:25: Estefano Bermudez -> les croisers (563 587 euros)
03/03/2011 07:34: Thomas Sainsbury <- Sam's XV (918 750 euros)
07/03/2011 08:49: Ramiro Assunção <- USAP (73 500 euros)
23/03/2011 04:44: Sławomir Raczka -> cutters (78 553 euros)
28/03/2011 13:36: Jacob Mountford <- Muscle Tribe of Danger (1 634 euros)
03/04/2011 21:58: Aroldo Furno -> Lisboa Stars (176 106 euros)
05/04/2011 23:31: Isidoro Elizondo -> leprotti (1 425 000 euros)
06/04/2011 10:52: Marco Venturi <- (870 975 euros)
08/04/2011 02:35: Inocentiu Baraboi -> Modena R.C (47 500 euros)
08/04/2011 14:20: Taylor Storey <- Scociia (922 458 euros)
10/04/2011 17:47: Angelo Assier -> PokaYoke R.C.U (626 354 euros)
10/04/2011 18:52: Tony Pastor <- RC PAPPLAB (70 358 euros)
14/04/2011 19:03: Jérémy Kleinwasser -> Ruckers Utd (149 625 euros)
17/04/2011 11:01: Domenico Tancredi <- Fortitudo Roma (289 407 euros)
17/04/2011 23:11: Oliver Dascaleanu <- LaLegion15 (448 970 euros)
19/04/2011 10:03: Pierric Bonnafous <- digs (50 euros)
25/04/2011 06:34: Bert Hodge -> South Winners 87 (2 375 euros)
25/04/2011 14:38: Jack May <- The Boss' club (28 584 euros)
12/05/2011 20:33: Thomas Sainsbury -> LPS Constanta (824 808 euros)
15/05/2011 15:40: George Griffin -> Locksforde Lions (712 500 euros)
20/05/2011 16:09: Jacob Mountford -> Oakland R.C. (28 870 euros)
21/05/2011 09:27: Michel Beaufort <- TSFY (1 181 968 euros)
21/05/2011 20:11: Gervaso Gianesini <- Rockstars (583 333 euros)
28/05/2011 01:57: Ramiro Assunção -> KID Rugby Club (174 562 euros)
07/06/2011 10:05: Tony Pastor -> Rugbytm (109 250 euros)
14/06/2011 23:00: Bixente Bazin <- PuedeMatar Srl SSD (367 500 euros)
14/06/2011 23:16: Tomáš Hlinka <- heineken (16 538 euros)
15/06/2011 11:30: Taylor Storey -> Canongate Guard (1 092 500 euros)
18/06/2011 23:27: Marco Venturi -> SOSETE (714 835 euros)
19/06/2011 10:19: Ladislao Passarelli <- BRC (1 296 390 euros)
26/06/2011 17:46: Constantin Majoral -> Dinamo (285 000 euros)
27/06/2011 00:58: Josh Pearse <- Newcastle Wolves (815 850 euros)
30/06/2011 11:26: Oliver Dascaleanu -> KILLAZ MF RUGBY (593 750 euros)
12/07/2011 09:29: Adam Waite <- (97 653 euros)
13/07/2011 21:08: Domenico Tancredi -> rc.nos (418 950 euros)
15/07/2011 14:04: Jack May -> R.C. Regan (332 500 euros)
16/07/2011 07:47: Siméon Lamic <- Bombofox (705 600 euros)
20/07/2011 20:39: Murray Freeman <- Azot (614 304 euros)
26/07/2011 04:02: Marcell Macskássy -> CO.RI.ME Livorno (261 938 euros)
27/07/2011 17:51: Antonio Bacigalupi -> rc asuncion (837 900 euros)
29/07/2011 06:40: Pierric Bonnafous -> Nilson (4 750 euros)
29/07/2011 16:20: Brent Verhelst <- FC GRENOBLE 38 (872 009 euros)
31/07/2011 07:08: Gervaso Gianesini -> Fortaleza (712 500 euros)
31/07/2011 14:01: Carlos Bastien <- Bronco Billies (385 875 euros)
06/08/2011 05:29: Gildas Monier -> Alas de Jupiter (712 500 euros)
06/08/2011 22:33: Federico Bottaro <- Rugby Club Dieulouard Liverdun (500 000 euros)
07/08/2011 19:59: Bixente Bazin -> CSM "U" Remin Baia Mare (427 500 euros)
08/08/2011 19:55: Joe Van Der Westhuizen <- (618 903 euros)
08/08/2011 20:09: Octave Villard <- (270 315 euros)
09/08/2011 22:13: Tomáš Hlinka -> GhiciCine (118 750 euros)
11/08/2011 16:42: Michel Beaufort -> Munster (1 406 000 euros)
12/08/2011 22:38: Brent Claeys <- (699 960 euros)
12/08/2011 22:43: Lorenzo Amore <- (1 004 966 euros)
14/08/2011 23:36: Ignacio Sandoval <- Montesacro Cerberus (1 000 euros)
03/09/2011 07:34: Ismaël Allègre <- rc alaric (50 euros)
03/09/2011 18:15: Adam Waite -> Phirexian (166 250 euros)
11/09/2011 10:55: Sébastien Jacques <- (199 500 euros)
11/10/2011 19:43: Federico Bottaro -> genova (470 250 euros)
23/10/2011 18:06: Siméon Lamic -> komanda paki (546 250 euros)
25/10/2011 08:04: Murray Freeman -> RC La Vigne (617 500 euros)
29/10/2011 16:42: Nathan Braun <- Carcassonne (50 euros)
04/11/2011 19:06: Laurent Caubet <- RC Martillac (840 000 euros)
13/11/2011 14:27: Louis Gil <- (669 233 euros)
23/11/2011 04:15: Santiago Osandon <- (105 000 euros)
28/11/2011 18:52: Cristian Henchoz -> C.A Blancanieves y la Tia Nora (71 250 euros)
04/12/2011 19:59: Ignacio Sandoval -> Longhorns (28 500 euros)
06/12/2011 20:39: Carlos Bastien -> Déménageurs bretons (389 500 euros)
17/12/2011 18:59: Alex Sárosi <- Rugby Flegreo (350 000 euros)
19/12/2011 22:08: Josh Pearse -> Les Cathares chiefs (831 250 euros)
20/12/2011 19:58: Leon Mansell <- Team Fernando (40 205 euros)
24/12/2011 01:37: Gérald Ygonin <- Greenhill RFC (821 679 euros)
12/01/2012 21:07: Joe Van Der Westhuizen -> Tusculum R.C. (755 250 euros)
16/01/2012 18:57: Endre Hubai -> swifthands (755 250 euros)
19/01/2012 22:03: Oliver Peel <- racing SC II (315 087 euros)
24/01/2012 21:50: Laurent Caubet -> R.C. Slabanogii (997 500 euros)
25/01/2012 21:11: Oliver Saporiti <- (643 247 euros)
28/01/2012 21:42: Nathan Braun -> 300 (11 527 euros)
29/01/2012 13:13: Paco Zubizarreta <- attila rugby (50 euros)
30/01/2012 08:15: Leandro Silva <- Highlanders (1 358 700 euros)
30/01/2012 12:36: Brent Verhelst -> Polisportiva Padergnone (448 875 euros)
05/02/2012 17:55: Nicholas Arbutnott <- (278 959 euros)
11/02/2012 18:15: Brent Claeys -> El Real Asunción R.C. (688 750 euros)
11/02/2012 21:07: Silverio Bartoli <- OPEL Force (760 154 euros)
16/02/2012 09:34: Sébastien Jacques -> Mad Wolf Team (203 453 euros)
18/02/2012 21:48: Louis Gil -> Cronulla Sharks (1 045 000 euros)
23/02/2012 12:15: Valérien Evrard <- rustu (1 331 269 euros)
08/03/2012 15:17: Joe Benn -> Ouaga Rugby Club (261 250 euros)
15/03/2012 21:45: Drago Zito <- wilders (662 222 euros)
21/03/2012 01:47: Oliver Peel -> Elephants (483 787 euros)
22/03/2012 00:07: Alberto Verdi <- Olinda F.C. (333 333 euros)
26/03/2012 19:45: Craig Chapman <- Hollandia (441 000 euros)
26/03/2012 23:01: Oliver Saporiti -> YUME RC (623 437 euros)
05/04/2012 15:27: Gérald Ygonin -> wellington united 1 (1 187 500 euros)
08/04/2012 11:09: Manea Iulian Popa <- (183 785 euros)
09/04/2012 02:15: Octave Villard -> Horbury (451 250 euros)
27/04/2012 22:55: Silverio Bartoli -> Car(L)os Team Gyddanyzc (917 700 euros)
28/04/2012 16:09: Lino Beaufils <- Vela la Cava (680 613 euros)
29/04/2012 11:32: Lilian Vignon <- Tournefeuille (1 396 199 euros)
30/04/2012 06:56: Santiago Osandon -> Storm (137 156 euros)
03/05/2012 23:36: Nicholas Arbutnott -> Barbarians (332 500 euros)
06/05/2012 23:11: Rune Martinsen <- Storm (6 079 euros)
12/05/2012 08:17: Nils Jansson <- (955 042 euros)
14/05/2012 07:23: Alberto Verdi -> Malmö RC (332 500 euros)
18/05/2012 18:40: Martin Baujoin <- R.K. NADA Split (1 000 000 euros)
20/05/2012 20:54: Alex Sárosi -> Ryo FC (570 000 euros)
28/05/2012 07:27: Craig Chapman -> Pro Recco Rugby ASD (508 250 euros)
28/05/2012 09:36: Carlos Cruz <- RC La Vigne (312 520 euros)
02/06/2012 15:41: Jakov Zarač <- (101 064 euros)
23/06/2012 10:30: Manea Iulian Popa -> Castello Rugby (451 250 euros)
03/07/2012 22:46: Rune Martinsen -> Servidellagleba (16 625 euros)
08/07/2012 22:56: Hector Cornu <- Stade Sigonçois (1 euros)
17/07/2012 15:54: Nicholas O'Linn <- mogliano killers (335 895 euros)
01/08/2012 22:40: Carlos Cruz -> Bunis (453 862 euros)
02/08/2012 18:59: Bill Hughes <- Barbarians (639 450 euros)
08/08/2012 19:35: Drago Zito -> Skogen (627 902 euros)
14/08/2012 20:50: Nils Jansson -> rc asuncion (1 042 138 euros)
15/08/2012 16:20: Palben Batistuta <- PRO LIDO RUGBY (814 452 euros)
16/08/2012 21:15: Jakov Zarač -> La Gaillarde (175 750 euros)
17/08/2012 20:01: Théodore D'Ozouville <- Sporting Union Agenais (395 994 euros)
20/08/2012 19:36: Kyoichi Takagawa -> Moon dark (1 203 650 euros)
22/08/2012 14:36: Antonio Bacigalupi <- rc asuncion (329 997 euros)
27/08/2012 23:37: Jack Tomlinson <- CUS STAGLIENO (350 euros)
31/08/2012 21:09: Jérémy Kleinwasser <- Stark Team Warszawa (750 euros)
02/09/2012 12:42: Dario Odero <- Rugby Club Arcanum (1 058 415 euros)
06/09/2012 13:31: Ladislao Passarelli -> Montluçon (949 050 euros)
13/09/2012 18:26: João Madeira <- C.A Blancanieves y la Tia Nora (1 657 142 euros)
13/09/2012 22:26: Klaric Bisson -> PATAGONES RUGBY CLUB (869 250 euros)
15/09/2012 19:29: Anthony Van Der Westhuizen <- (601 665 euros)
10/10/2012 08:38: Palben Batistuta -> leuz_team (712 500 euros)
10/10/2012 23:07: Connor Hearne <- Barça P.R (787 500 euros)
16/10/2012 00:27: Théodore D'Ozouville -> R.O.F (441 750 euros)
16/10/2012 07:07: Keven Whittaker <- Mérges Méhek (437 583 euros)
21/10/2012 07:14: Jack Tomlinson -> dieu team (2 375 euros)
12/11/2012 07:51: Anthony Van Der Westhuizen -> Ruggers Milano (546 250 euros)
16/11/2012 22:32: Martin Baujoin -> Pumanos (1 282 500 euros)
26/11/2012 20:25: George Norton <- RC Mornifle (1 800 000 euros)
02/12/2012 04:09: Bill Hughes -> Club Quacchio - Widzew (707 750 euros)
09/12/2012 19:08: Bruce Espagno <- Simply the best (900 000 euros)
12/12/2012 01:29: Connor Hearne -> evocati (831 250 euros)
22/12/2012 16:21: Caméron Bourgeois <- CAB (614 322 euros)
30/12/2012 20:24: Charlie Raspado -> US DLM (118 750 euros)
09/01/2013 22:10: Marika Halligan <- (44 100 euros)
18/01/2013 00:10: Lorenzo Amore -> CSS Barlad (655 500 euros)
19/01/2013 21:37: Isaia London <- the best team (918 927 euros)
22/01/2013 07:01: Fred Ghirardello -> Ardea (114 000 euros)
25/01/2013 14:53: Felipe Arenas <- cadetillos (5 000 euros)
11/02/2013 07:21: Dario Odero -> Predators (368 444 euros)
23/02/2013 12:56: Lancelot Gomez <- Fadalts (326 409 euros)
25/02/2013 00:44: Antonio Bacigalupi -> Campus Gijon Rugby (285 000 euros)
27/02/2013 14:45: Wally Grantham <- Arkan (300 000 euros)
03/03/2013 22:40: Marika Halligan -> martin rugby club (71 250 euros)
31/03/2013 04:51: Nicholas O'Linn -> Les 15 sabots (294 500 euros)
10/04/2013 22:46: Paride Granello <- RC Mornifle (1 290 000 euros)
11/04/2013 17:41: Leandro Silva -> Rugby Clube Oeiras (1 045 000 euros)
15/04/2013 16:32: Artur Feijó <- san antonio spurs (163 170 euros)
26/05/2013 12:30: Wally Grantham -> Steaua (237 500 euros)
29/05/2013 22:18: Alexandre Maciel <- Tyco Fire (310 270 euros)
01/06/2013 00:31: Rhys Tipoki -> montastruc la conseillére (52 368 euros)
12/07/2013 06:55: Artur Feijó -> souaf (270 750 euros)
17/07/2013 18:56: Mauro Pecora <- Leoni Bergamo (374 575 euros)
22/07/2013 06:54: Paride Granello -> Too Strong For You (997 500 euros)
28/07/2013 13:57: Farid Collet <- sempre endavant (682 500 euros)
05/08/2013 13:01: Gary Robson <- Baionan Rugby Lions (700 000 euros)
14/08/2013 08:01: Lilian Vignon -> béziers (950 000 euros)
20/08/2013 00:09: Isak Johnsen -> London Irish (1 496 250 euros)
21/08/2013 21:35: Leon Bryson <- PPV (51 euros)
24/08/2013 23:02: Romuald Becker <- Divodurum (556 500 euros)
26/08/2013 08:54: Darren Tuckwell <- KOHÁSZ RC (1 400 000 euros)
29/08/2013 21:38: Isaia London -> torreipunited (660 250 euros)
07/09/2013 13:28: Josep Vallès <- Force64 (558 587 euros)
18/09/2013 17:21: George Norton -> ovalifun (992 512 euros)
20/09/2013 20:38: Bán Kalocsai <- Tournefeuille (900 000 euros)
22/09/2013 05:22: Kanzaburo Shiratori <- Titanes (645 009 euros)
26/09/2013 16:44: Farid Collet -> SU Argonath (470 250 euros)
28/09/2013 21:21: Alexandre Maciel -> JFR (190 000 euros)
01/10/2013 23:15: Mauro Pecora -> GENPI'R'IVES (365 750 euros)
02/10/2013 14:45: Jocelyn Perrin <- RC Mornifle (1 290 000 euros)
14/10/2013 22:03: Leon Bryson -> R.C.Huercal (66 500 euros)
25/10/2013 21:44: Romuald Becker -> Ribamontan (571 593 euros)
06/11/2013 09:06: René Ramos <- Rugby Champagne Narbonnais (1 050 euros)
16/11/2013 07:55: Gary Robson -> Les Gourmets (755 250 euros)
17/11/2013 23:34: Josep Vallès -> Harlequins (546 250 euros)
19/11/2013 04:38: Pedro Franco <- MUM RC (800 490 euros)
20/11/2013 05:57: Bruce Espagno -> Mastini rugby melegnano (712 500 euros)
21/11/2013 22:24: Felipe Arenas -> FC Grenoble espoir (328 593 euros)
23/11/2013 14:46: Darian Adi Ambaruş <- Tournefeuille (790 000 euros)
24/11/2013 04:23: Christopher Rye <- Rugby Barbarians (55 125 euros)
24/11/2013 15:29: Corneliu Cozma Andriescu <- Gascanii Artzagosi (1 527 893 euros)
28/11/2013 23:20: Caméron Bourgeois -> torreipunited (498 750 euros)
01/12/2013 01:37: Rua Wp <- RC Racing Jet (420 000 euros)
08/12/2013 11:04: Kanzaburo Shiratori -> Stade Toulousain (1 039 259 euros)
12/12/2013 15:00: Ciprian Răducu Balaur <- Sol Invictus (1 050 000 euros)
25/01/2014 06:59: Pedro Franco -> Iasi 86 (892 762 euros)
26/01/2014 20:57: Jocelyn Perrin -> Navigatori Rugby Roma (1 282 500 euros)
29/01/2014 20:41: Carl Taillandier <- Pal (800 000 euros)
02/02/2014 09:41: Craig Hynes <- Club Atletico Onef (890 000 euros)
07/02/2014 23:55: Christopher Rye -> FMP Lions (194 512 euros)
10/02/2014 08:23: Frerk Ströhermann <- Côte D'ivoire (709 049 euros)
21/02/2014 08:36: Darian Adi Ambaruş -> Barlad Barbarians (807 500 euros)
23/02/2014 08:55: Arnaud Coustaux <- RC Gica (283 619 euros)
26/02/2014 23:15: Casimiro Scalia <- Rugby Sandonà (182 929 euros)
03/03/2014 20:26: Rua Wp -> DeLL-Css-Barlad (441 750 euros)
05/03/2014 12:55: Christian Delgado <- Too Strong For You (882 000 euros)
20/03/2014 09:58: Keven Whittaker -> Vandali Silingi (356 250 euros)
02/04/2014 02:28: Darren Tuckwell -> Storks Iborians (1 320 500 euros)
08/04/2014 08:53: Germán Albornos <- ALL STARS TEAM (1 157 625 euros)
13/04/2014 07:58: Lancelot Gomez -> GeNeRaTia 93 Barlad (332 500 euros)
18/04/2014 23:18: Dénes Kékkő <- Ecseri Meteor RK (931 425 euros)
20/04/2014 14:13: Frerk Ströhermann -> Jingers XV (798 000 euros)
03/05/2014 06:48: Carl Taillandier -> D'R'C (650 750 euros)
10/05/2014 22:37: Andreu Font <- R.C PASCANI (1 554 251 euros)
15/05/2014 08:37: Christian Delgado -> Ar.J&C (1 066 386 euros)
01/06/2014 00:24: Ben Turnbull <- Txurdicon RT (175 959 euros)
04/06/2014 20:06: Séptimo Mamita <- Chichiriviche (978 893 euros)
05/06/2014 07:59: Craig Hynes -> DRAGUI (940 112 euros)
12/06/2014 07:35: Arnaud Coustaux -> Taranto Rugby (233 804 euros)
14/06/2014 09:37: Ciprian Răducu Balaur -> RC Mornifle (748 125 euros)
15/06/2014 04:13: Lars Vanderlinden <- Too Strong For You (1 697 853 euros)
10/07/2014 09:28: John Ring -> Gladiatori Sanniti Rugby (58 149 euros)
11/07/2014 10:28: Roy Prieto <- Foxborough (1 338 euros)
21/08/2014 00:04: Ben Turnbull -> Tazmania Chiefs (375 250 euros)
24/08/2014 00:25: Adiţă Duca <- ream tarn (94 255 euros)
31/08/2014 21:24: Keven Nonu <- the cleaned (560 332 euros)
03/09/2014 09:14: Casimiro Scalia -> LaLegion15 (242 250 euros)
11/09/2014 07:44: Valérien Evrard -> Rugby Clube Oeiras (855 000 euros)
12/09/2014 13:54: Stef Verschueren <- Les Bourrins Costarmoricains (1 099 000 euros)
12/09/2014 23:47: Lars Vanderlinden -> Pannonia Inhumanus (1 805 000 euros)
14/09/2014 14:09: Zsolt Pataki <- USAPirlo (237 500 euros)
15/09/2014 04:27: Norbert Dabasi <- RMS Lusitania SE (91 110 euros)
15/09/2014 07:14: Bán Kalocsai -> SU Argonath (1 032 262 euros)
15/09/2014 20:49: Conor Dyer <- Les Bourrins Costarmoricains (1 424 425 euros)
23/09/2014 18:58: Aco Šubi?-zrinjski <- st laurent 40 (558 352 euros)
30/09/2014 06:29: René Ramos -> Griffings Dacia (24 459 euros)
06/10/2014 09:12: Séptimo Mamita -> finocchi (993 886 euros)
07/10/2014 23:14: Germán Albornos -> leuz_team (761 387 euros)
11/10/2014 13:50: Marcus Beer <- Baionan Rugby Lions (1 204 781 euros)
11/10/2014 23:40: Rodolphe Gardelle <- Tournefeuille (827 935 euros)
16/10/2014 01:32: Corneliu Cozma Andriescu -> Barbarians RFU (1 869 023 euros)
17/10/2014 09:04: Victor Tavares <- Les Bourrins Costarmoricains (1 368 198 euros)
26/10/2014 04:36: Will Grant -> Primeuve rugby club (862 550 euros)
30/10/2014 08:10: Adiţă Duca -> Vanellus Rugby Clube (110 556 euros)
30/10/2014 17:00: Adrien Briere <- Tournefeuille (1 596 012 euros)
07/11/2014 18:31: Dénes Kékkő -> Mythique (860 844 euros)
08/11/2014 19:38: Placido Mutti <- NewFaze (1 438 905 euros)
09/11/2014 19:08: Keven Nonu -> Torello Rugby (757 816 euros)
09/11/2014 21:27: Roland van den Hoven <- Le XV à la Rose (117 884 euros)
15/11/2014 05:53: Roy Prieto -> A.S. Rugby Bassone (1 527 euros)
01/01/2015 18:14: Norbert Dabasi -> Liège Barbarians (243 356 euros)
03/01/2015 02:52: Armand Guillou <- Whispers (365 433 euros)
04/02/2015 08:45: Stef Verschueren -> tuttiparisse (838 107 euros)
07/02/2015 01:35: Lionel Pierre <- Montauban (369 367 euros)
07/02/2015 08:43: Dominique Quentin <- Ustaritz (191 577 euros)
15/02/2015 19:36: Jochen Gäbe -> bistecche (746 700 euros)
21/02/2015 23:54: Roland van den Hoven -> CSKA Pacio (507 844 euros)
23/02/2015 07:34: Guillaume Thiery <- Livingston RFC (150 euros)
26/02/2015 20:42: Zdzisław Juszczyk <- RC Mornifle (1 590 000 euros)
03/03/2015 05:58: Zsolt Pataki -> Kruge Brøs. (74 812 euros)
11/03/2015 22:30: Arbanas Nuni? <- x_l-l_kaisers_koalas_l-l_x (701 euros)
04/04/2015 20:02: Rodolphe Gardelle -> R.C TOTO (728 365 euros)
09/04/2015 07:43: Eddie Andrews <- Magpie's Men (1 701 709 euros)
10/04/2015 07:23: Aco Šubi?-zrinjski -> les guenilles (663 949 euros)
23/04/2015 18:36: Dominique Quentin -> RoMSF (376 997 euros)
29/04/2015 07:23: Armand Guillou -> JB all Stars (198 156 euros)
29/04/2015 09:16: Jonathan Le Bherz <- Stade Nantais (150 000 euros)
30/04/2015 21:47: Charles Shepherd <- Coventry Welsh Ladies RFC (486 203 euros)
16/05/2015 19:47: Lionel Pierre -> rc beziade (485 279 euros)
18/05/2015 15:59: Andreu Font -> Les Patriotes (756 338 euros)
19/05/2015 13:17: Carlo Trentanelli <- RCC (91 143 euros)
19/05/2015 15:37: Walter Gallardo <- Homero (478 299 euros)
21/05/2015 21:49: Conor Dyer -> ANTANANARIVO (774 168 euros)
23/05/2015 10:35: Brandon Evershed <- Petrarca (1 269 234 euros)
27/05/2015 01:37: Diomedes Giannakakos <- Highlander Rugby (14 778 euros)
02/06/2015 21:22: Hugo Bisson <- Hammarby (938 944 euros)
03/06/2015 06:48: Marcus Beer -> Westeros United (815 976 euros)
04/06/2015 23:35: Adrien Briere -> A.S. Béziers (1 214 749 euros)
11/06/2015 09:03: Călin Adi Hera <- Boquerones del Bierzo (288 458 euros)
12/06/2015 07:09: Guillaume Thiery -> URSM (11 547 euros)
13/06/2015 19:46: Piercarlo Barbato <- Mastini rugby melegnano (57 750 euros)
17/06/2015 14:16: Manuel Madeira <- Hazza's Troops (60 777 euros)
08/07/2015 07:16: João Madeira -> Gloria Teate Rugby (219 948 euros)
11/07/2015 22:37: Jonathan Le Bherz -> RC ROMANIA (152 000 euros)
15/07/2015 01:40: Ramiro Cuello <- dao (5 250 euros)
17/07/2015 19:38: Edgar Leroux <- Tournefeuille (1 300 000 euros)
01/08/2015 22:59: Walter Gallardo -> Tigers (617 500 euros)
03/08/2015 20:55: Vivien Picard <- (105 108 euros)
03/08/2015 20:59: Domingo García <- (231 525 euros)
20/08/2015 02:21: Eddie Andrews -> RC Trader (1 995 000 euros)
28/08/2015 17:11: Adel Cardon <- Espinouse XV (1 433 250 euros)
06/09/2015 08:28: Aureliu Avram Gheorghe <- El taladro (417 900 euros)
17/09/2015 22:11: Placido Mutti -> MONTOULIERS (498 750 euros)
19/09/2015 11:43: Diomedes Giannakakos -> Cercle Quercy Lomagne (28 500 euros)
22/09/2015 18:48: Zdzisław Juszczyk -> Sol Invictus (908 088 euros)
23/09/2015 23:35: Marco Viviani <- Coyote Rugby Club (891 521 euros)
25/09/2015 09:14: Ramiro Cuello -> stade monbellois (52 920 euros)
28/09/2015 18:34: Roscoe Kramer <- Cathare (520 993 euros)
29/09/2015 06:31: Arron Boucher -> Black Squirrels (576 000 euros)
01/10/2015 04:31: Călin Adi Hera -> atom (158 760 euros)
02/10/2015 23:32: Manuel Madeira -> Le Anatre (56 448 euros)
05/10/2015 00:16: Piercarlo Barbato -> West Verona Rugby Union (134 400 euros)
05/10/2015 20:56: Mauricio Moreno <- SPORTIVA (741 086 euros)
09/10/2015 22:57: Mohamed Delahogue <- Clebbe Gnoranti Frascatano (609 086 euros)
17/10/2015 04:03: Vivien Picard -> Barletta Rugby XV (115 200 euros)
22/10/2015 21:22: Steve Ekerbakke <- Highlanders (6 865 euros)
11/11/2015 12:39: Domingo García -> stade français (432 000 euros)
15/11/2015 14:03: Gildas Le Goff <- Stade Nantais (250 191 euros)
22/11/2015 21:42: Andromeda Stathopoulos <- Merovingia (220 000 euros)
24/11/2015 00:03: Lino Beaufils -> C.P. Sarrià (182 400 euros)
29/11/2015 19:45: Nicanor Pardo <- Galway Coileach Rugby (250 euros)
06/12/2015 19:20: Charles Shepherd -> Petrarca (480 000 euros)
08/12/2015 07:39: Carlos Conway <- A.S. Béziers (272 314 euros)
12/12/2015 09:18: Carlo Trentanelli -> RCOP (87 497 euros)
16/12/2015 02:57: Bengt Löfgren <- Grossi marmiferi di mare (200 000 euros)
19/12/2015 09:00: Roscoe Kramer -> warrior's (624 000 euros)
20/12/2015 23:00: Mauricio Moreno -> warrior's (763 200 euros)
21/12/2015 09:58: Igor Moţpan <- Wallachians RFC (1 157 625 euros)
23/12/2015 01:29: Damiano Ruvio <- (50 euros)
29/12/2015 09:45: Edgar Leroux -> PitestiPenguins (840 000 euros)
31/12/2015 22:22: Hugo Bisson -> Atlas (384 000 euros)
01/01/2016 10:58: Mark Pritchard <- Dinamo Ierendi Rugby Club (799 000 euros)
03/01/2016 08:50: Steve Ekerbakke -> F.C.B. Larinum (8 245 euros)
12/01/2016 07:12: Kyle Rattenbury <- Dunbrody (718 349 euros)

Difference: -2 890 998 euros
15/02/2016 23:29: Nicanor Pardo -> (98 227 coins)
20/02/2016 21:55: Guy Braun <- (218 944 coins)
27/02/2016 07:54: Mohamed Delahogue -> (255 534 coins)
28/02/2016 20:12: Damiano Ruvio -> (114 792 coins)
30/04/2016 20:23: Ariel Arnaldo Vargas <- (101 222 coins)
30/04/2016 20:46: Charles-édouard Couturier -> (259 674 coins)
05/05/2016 00:39: Guy Braun -> (185 164 coins)
12/05/2016 06:11: Mihai Gal <- (433 248 coins)
14/05/2016 06:35: Iancu Mariusică Ilie <- (274 023 coins)
05/06/2016 22:44: Ralph Koning -> (243 656 coins)
26/06/2016 19:17: Brandon Evershed -> (203 581 coins)
29/06/2016 07:48: Manuel Siliceo <- (439 980 coins)
01/07/2016 00:31: Andromeda Stathopoulos -> (162 785 coins)
08/07/2016 05:39: Emiliano Cangemi <- (248 111 coins)
13/07/2016 09:54: Mihai Gal -> (440 524 coins)
10/09/2016 19:56: Henri Vaillant <- (199 879 coins)
10/09/2016 22:18: Emiliano Cangemi -> (214 160 coins)
20/09/2016 00:31: Teofil Bucvici <- (245 456 coins)
06/10/2016 20:55: Hans Johannessen -> (222 124 coins)
07/11/2016 05:49: Kyle Lilley <- (273 125 coins)
22/11/2016 22:21: Henri Vaillant -> (240 813 coins)
01/12/2016 06:12: Ariel Arnaldo Vargas -> (82 916 coins)
02/12/2016 08:59: Tim Whitlam <- (454 128 coins)
25/12/2016 18:49: Lennert Collignon <- (157 997 coins)
25/12/2016 19:01: Bengt Löfgren -> (43 368 coins)
30/12/2016 21:22: Gildas Le Goff -> (157 968 coins)
03/01/2017 22:22: Gilles Guillon <- (2 025 coins)
04/01/2017 07:39: Håkan Åberg <- (91 789 coins)
17/01/2017 21:21: Teofil Bucvici -> (321 979 coins)
20/01/2017 08:26: Werner Titus Paulică <- (233 056 coins)
22/01/2017 18:58: Victor Tavares -> (124 910 coins)
24/01/2017 23:48: Víctor Salvador <- (259 536 coins)
02/02/2017 21:39: Tim Whitlam -> (461 122 coins)
06/02/2017 22:34: Stig Algvere <- (276 754 coins)
08/02/2017 23:50: Ilias Sakelaris <- (232 956 coins)
26/02/2017 17:52: Lennert Collignon -> (145 645 coins)
07/03/2017 22:41: Håkan Åberg -> (93 698 coins)
23/03/2017 21:39: Igora? Josan <- (97 254 coins)
09/04/2017 16:59: Aureliu Avram Gheorghe -> (242 419 coins)
17/04/2017 00:48: Pierluigi Perotti <- (63 031 coins)
29/05/2017 21:57: Igora? Josan -> (99 285 coins)
31/05/2017 20:46: Yann Bouton <- (239 832 coins)
31/05/2017 20:55: Werner Titus Paulică -> (174 015 coins)
02/06/2017 21:51: Mose Smith-Roberts <- (148 493 coins)
03/06/2017 16:05: Mark Pritchard -> (102 067 coins)
09/10/2017 19:07: Pierluigi Perotti -> (45 134 coins)
03/02/2018 03:42: Mose Smith-Roberts -> (88 754 coins)
27/02/2018 22:10: Kyle Lilley -> (166 747 coins)
21/08/2018 15:58: Iancu Mariusică Ilie -> (114 862 coins)
06/12/2018 23:07: Yann Bouton -> (120 061 coins)
30/12/2019 15:45: Natalio Flores <- (278 073 coins)
30/12/2019 23:55: Manuel Siliceo -> (138 236 coins)
07/01/2020 22:42: Andrea Campagna <- (247 624 coins)
08/01/2020 07:09: Marco Viviani -> (65 509 coins)
12/01/2020 22:33: Lenny Valette <- (43 138 coins)
12/01/2020 23:32: Bruno Renard <- (985 coins)
13/01/2020 06:37: Stig Algvere -> (72 379 coins)