Show Nav
Season 39: Day 126/133 .

Rc.Radu

President/ Manager: Marius    
Coach: Vassili Mairinhac
Location: Romania / Maramures
Stadium: Dinamo Gaz Sud stadium
Capacity : 15300
Since: 07/11/2008 18:28
Last Connection: 07/12/2019 21:42
Language: Romana
League table: 3 : Top 10
Elite Cup: Elite Cup
Currently playing in the tournament : Torneo delle Piccole DolomitiTrophies

Season 38: Winner of the Romania & South Europe Cup Season 37: Finalist in the Romania & South Europe Cup Season 36: 2-3 Season 32: 2-2 Season 25: 2-2 Season 22: 2-1 Season 17: 3-5 Season 15: 3-8 Season 13: 4-21

Club History

Season 39: Eliminated from the Elite cup in the Pool Stage
Season 38: # 2 Top 10
Season 38: Winner of the Romania & South Europe Cup
Season 37: # 5 Top 10
Season 37: Finalist in the Romania & South Europe Cup
Season 36: # 1 2-3
Season 36: Eliminated from the Romania & South Europe Cup in the Semifinals
Season 35: # 8 Top 10
Season 35: Eliminated from the Romania & South Europe Cup in the Quarterfinals
Season 34: # 6 Top 10
Season 34: Eliminated from the Romania & South Europe Cup in the Round of 32
Season 33: # 6 Top 10
Season 33: Eliminated from the Romania & South Europe Cup in the Round of 16
Season 32: # 1 2-2
Season 32: Eliminated from the Romania & South Europe Cup in the Semifinals
Season 31: # 4 2-2
Season 31: Eliminated from the Romania & South Europe Cup in the Round of 16
Season 30: # 3 2-2
Season 30: Eliminated from the Romania & South Europe Cup in the First Round
Season 29: # 2 2-2
Season 29: Eliminated from the Romania & South Europe Cup in the First Round
Season 28: # 3 2-2
Season 28: Eliminated from the Romania & South Europe Cup in the Round of 16
Season 27: # 8 Top 10
Season 27: Eliminated from the Romania & South Europe Cup in the Round of 16
Season 26: # 6 Top 10
Season 26: Eliminated from the Romania & South Europe Cup in the Round of 16
Season 25: # 1 2-2
Season 25: Eliminated from the Romania & South Europe Cup in the First Round
Season 24: # 2 2-2
Season 24: Eliminated from the Romania & South Europe Cup in the Round of 16
Season 23: # 10 Top 10
Season 23: Eliminated from the Romania & South Europe Cup in the First Round
Season 22: # 1 2-1
Season 22: Eliminated from the Romania & South Europe Cup in the Round of 16
Season 21: # 6 2-1
Season 21: Eliminated from the Romania & South Europe Cup in the Round of 64
Season 20: # 3 2-1
Season 20: Eliminated from the Cupa României in the Round of 128
Season 19: # 5 2-1
Season 19: Eliminated from the Cupa României in the Round of 64
Season 18: # 6 2-1
Season 18: Eliminated from the Cupa României in the Round of 64
Season 17: # 1 3-5
Season 17: Eliminated from the Cupa României in the Round of 128
Season 16: # 8 2-3
Season 16: Eliminated from the Cupa României in the Round of 32
Season 15: # 1 3-8
Season 15: Eliminated from the Cupa României in the Fifth Round
Season 14: # 7 3-8
Season 14: Eliminated from the Cupa României in the Round of 256
Season 13: # 1 4-21
Season 13: Eliminated from the Cupa României in the Fifth Round
Season 12: # 5 4-21
Season 12: Eliminated from the Cupa României in the Round of 256
Season 11: # 5 4-21
Season 11: Eliminated from the Cupa României in the Fifth Round
Season 10: # 5 4-21
Season 10: Eliminated from the Cupa României in the Round of 256
Season 9: # 3 5-06

1 / 45   2 / 45

16 Players

  Dwain Saxton Healthy
Height : 196    Weight : 122.25     Age : 31 years old
Best Abilities: Tackling, Strength
Experience: 18  Skill: 18


  Robert Pithey Healthy
Height : 201    Weight : 123.75     Age : 26 years old
Best Abilities: Handling, Strength, Speed
Experience: 18  Skill: 14


  Denis 'Tonita' Coliban Healthy
Height : 200    Weight : 123.5     Age : 26 years old
Best Abilities: Tackling, Strength, Speed
Experience: 18  Skill: 18


  Vittore Maestri Healthy
Height : 200    Weight : 104     Age : 29 years old
Best Abilities: Handling, Strength, Speed
Experience: 18  Skill: 15


  Josip Turić Healthy
Height : 202    Weight : 123.75     Age : 29 years old
Best Abilities: Handling, Strength, Speed
Experience: 18  Skill: 14


  Dai Hinton Healthy
Height : 200    Weight : 123.75     Age : 31 years old
Best Abilities: Handling, Strength, Speed
Experience: 18  Skill: 14


  Angelo Berti Healthy
Height : 197    Weight : 112     Age : 40 years old
Best Abilities: Strength
Experience: 18  Skill: 9


  Brandon Dunell Healthy
Height : 197    Weight : 123.75     Age : 21 years old
Best Abilities: Strength, Speed
Experience: 13  Skill: 15


  Edmondo Zucal Healthy
Height : 188    Weight : 86     Age : 39 years old
Best Abilities: None
Experience: 8  Skill: 1
  Tamás Nyitrai Healthy
Height : 203    Weight : 123.75     Age : 29 years old
Best Abilities: None
Experience: 18  Skill: 14
  Hector Emmanuelli Healthy
Height : 196    Weight : 84     Age : 33 years old
Best Abilities: None
Experience: 18  Skill: 12


  Foppe Koeman Healthy
Height : 173    Weight : 73     Age : 24 years old
Best Abilities: Speed, Tackling
Experience: 16  Skill: 15


  Sam Kusmenko Healthy
Height : 186    Weight : 76     Age : 34 years old
Best Abilities: None
Experience: 18  Skill: 13


  Dalton Carrière Healthy
Height : 171    Weight : 75.5     Age : 35 years old
Best Abilities: Tackling, Speed
Experience: 18  Skill: 14


  Samuele Coppola Healthy
Height : 170    Weight : 66     Age : 36 years old
Best Abilities: Kicking, Speed
Experience: 18  Skill: 7


  Ivan Gheorghiţă Qulici Healthy
Height : 187    Weight : 78.5     Age : 33 years old
Best Abilities: None
Experience: 18  Skill: 15


09/11/2008 00:26: Giovanni Battista Stavalli <- (4 666 euros)
16/11/2008 17:32: George Bară -> (2 476 euros)
16/11/2008 17:33: Laurenţiu Huţanu -> (1 482 euros)
16/11/2008 17:33: Ionuţ Opriş -> (3 678 euros)
16/11/2008 17:35:  -> (2 508 euros)
16/11/2008 17:36:  -> (2 508 euros)
16/11/2008 17:37:  -> (3 024 euros)
16/11/2008 17:40: Jura Pedrag Andronache -> (3 699 euros)
19/11/2008 18:10:  -> (2 934 euros)
19/11/2008 18:11:  -> (3 305 euros)
19/11/2008 18:11: Dragoş Nicuşor Alexa -> (5 612 euros)
23/12/2008 19:52:  -> (24 262 euros)
28/12/2008 13:37: Gregor Faunt <- Flying Eels-Legio XV RFC (44 686 euros)
01/01/2009 13:55: Adi Negoiţă -> Mascalzoni Chianini (267 355 euros)
01/01/2009 16:52: Didier Prigent <- Willmersdorf Aurochs (28 800 euros)
01/01/2009 20:28: Ali Marie <- (126 666 euros)
01/01/2009 21:09: Giovanni Battista Stavalli -> (1 260 euros)
10/01/2009 08:27: Flavio Pasquet <- (121 500 euros)
10/01/2009 09:36: Mugur Cristian Stegariu -> (15 710 euros)
10/01/2009 09:36: Quaro Santamans -> (1 205 euros)
12/01/2009 16:57: Feliu Massanas <- (66 666 euros)
12/01/2009 21:04: Ionuţ Arhire -> (214 608 euros)
15/01/2009 13:22: Ahmet Taillandier <- (102 246 euros)
15/01/2009 18:20: Martin Sorrentino <- ASFaticati (18 756 euros)
15/01/2009 18:21: Nicuşor Zvorişteanu -> (10 548 euros)
15/01/2009 21:56: Élian Voisin <- PLASTIC 2B (28 800 euros)
15/01/2009 22:22: Diego Comtamin <- Chon15 (31 501 euros)
15/01/2009 22:27: Stéphane Dubreuil <- Bissy Rugby (31 754 euros)
15/01/2009 22:37:  -> (1 652 euros)
17/01/2009 16:14:  -> (1 652 euros)
17/01/2009 16:14:  -> (2 146 euros)
22/01/2009 21:32: Sebastian Radu Buturugă -> (82 984 euros)
22/01/2009 23:03: Stefano Giovaniello <- (78 751 euros)
24/01/2009 07:59: Tarquinio Reale <- noy's 66 (20 260 euros)
24/01/2009 13:52: Iustin Nedelcu -> (8 856 euros)
24/01/2009 13:52: Sergiu Ungureanu -> (26 747 euros)
08/02/2009 09:02: Giampiero Falco <- (57 884 euros)
09/02/2009 22:31: Germano Saraiva <- (36 666 euros)
21/02/2009 09:37: Fabian Vrăbioru -> (106 243 euros)
21/02/2009 10:05: Félix Navarro <- (101 euros)
22/02/2009 01:12: Joan Vicens <- (451 euros)
22/02/2009 10:35: Maurizio Monopoli <- (771 euros)
22/02/2009 17:14: Thomas Leblanc <- (200 euros)
22/02/2009 17:15: Simeon Lucas <- (10 499 euros)
05/03/2009 22:21: Franck Crouzet <- Entente Casa-Eau-Glaçons (134 866 euros)
06/03/2009 07:49: Flavio Pasquet -> (255 614 euros)
06/03/2009 07:49: Ahmet Taillandier -> (204 491 euros)
08/03/2009 19:57: Lars-Erik Kolbrek <- Amatori Rugby Torre del Greco (126 001 euros)
08/03/2009 21:31: Jared McCartney <- (224 582 euros)
08/03/2009 21:31: Feliu Massanas -> (115 064 euros)
10/03/2009 20:56: Maurizio Garofalo <- (19 452 euros)
12/03/2009 16:12: Ridge Iorio <- (151 euros)
13/03/2009 21:07:  <- (2 euros)
13/03/2009 21:17: Francis Février <- (17 500 euros)
14/03/2009 08:58: Evert Hansson <- (24 500 euros)
14/03/2009 09:00: Lukács Rózsa <- (100 euros)
14/03/2009 22:47: Pierre-Louis Bingen <- (39 607 euros)
14/03/2009 22:52: Tobias Margas <- (1 655 euros)
14/03/2009 22:57: Jules Majoral <- (21 008 euros)
17/03/2009 07:46: Adam Abbott <- (29 176 euros)
17/03/2009 09:41: Luca Maes <- (30 532 euros)
18/03/2009 18:07: Gaëtan Brignon <- (55 127 euros)
19/03/2009 09:17: Stefano Giovaniello -> (220 307 euros)
19/03/2009 09:34: Sébastien Munoz <- (176 905 euros)
19/03/2009 20:03: Antipa Előd <- (76 024 euros)
20/03/2009 23:01: Abraham Pardo <- (2 euros)
20/03/2009 23:03: Sébastien Chauliac <- (2 euros)
22/03/2009 18:27: Diego Comtamin -> lions club (15 390 euros)
24/03/2009 19:59: Olivier Grégoire <- (350 euros)
24/03/2009 21:03: Jean-Vincent Viguier <- (51 980 euros)
24/03/2009 21:22: Melchiorre Piazza <- (100 euros)
24/03/2009 22:07: Éric Lhomme <- (151 euros)
27/03/2009 09:35: Teodor Vali Brezoianu -> (175 956 euros)
27/03/2009 09:44: Tarquinio Reale -> (78 632 euros)
27/03/2009 09:50: Stuart Bevitt <- (188 093 euros)
28/03/2009 12:54: Gregor Faunt -> (35 631 euros)
28/03/2009 13:00: Romano Trentadue <- (88 202 euros)
30/03/2009 20:09: Calvin Clerc <- (1 219 euros)
30/03/2009 21:00: Philemon Pascal <- AXURIT (4 800 euros)
30/03/2009 21:28: Stéphane Claudel <- (350 euros)
31/03/2009 10:06: Emmanuel Eyermann <- (51 euros)
01/04/2009 19:57: Felipe Campos <- (151 euros)
01/04/2009 20:05: Tamás Becsei <- (450 euros)
01/04/2009 20:59: Étienne Rousselle <- (51 euros)
01/04/2009 21:47: Mihály Niklai <- (4 euros)
02/04/2009 10:47: Ali Marie -> (141 159 euros)
03/04/2009 10:32: Declan Keating <- (84 432 euros)
09/04/2009 14:57: Fred Veltri <- (11 067 euros)
11/04/2009 14:46: Félix Navarro -> (5 399 euros)
11/04/2009 14:48: Petru Kecskeméti -> (2 556 euros)
12/04/2009 14:11: Joan Vicens -> (7 911 euros)
12/04/2009 17:29: Maurizio Monopoli -> (5 460 euros)
12/04/2009 17:29: Simeon Lucas -> (8 086 euros)
15/04/2009 11:52: Thomas Leblanc -> (2 418 euros)
18/04/2009 22:11: Élian Voisin -> takk1000 (27 360 euros)
18/04/2009 23:34: Róbert Nemes <- (101 euros)
18/04/2009 23:39: Doru Dorin Andronic <- (14 986 euros)
19/04/2009 01:36: Rodolfo Cortesi <- (33 077 euros)
19/04/2009 14:07: Leopoldo Questi <- (18 376 euros)
24/04/2009 08:56: Franck Crouzet -> (33 982 euros)
28/04/2009 21:48: Maurizio Garofalo -> (31 851 euros)
28/04/2009 23:48: Marco Lisi <- (1 euros)
30/04/2009 20:48: Ridge Iorio -> (1 030 euros)
01/05/2009 06:01: Diego Cervano <- VALLE AZAPA RUGBY CLUB (12 100 euros)
01/05/2009 11:27: Alfonso Zinnanti <- Giandolmen2 (4 900 euros)
01/05/2009 17:31: Jared McCartney -> (235 605 euros)
01/05/2009 17:32: Lars-Erik Kolbrek -> (110 880 euros)
01/05/2009 19:35: Michael Craig <- (1 euros)
01/05/2009 21:53: Francis Février -> (52 500 euros)
01/05/2009 22:09:  <- (500 euros)
02/05/2009 10:23: Fausto Masetti <- (50 euros)
02/05/2009 10:25: Mugur Mihai <- (50 euros)
02/05/2009 16:17: Edgar Leduc <- (1 euros)
02/05/2009 22:03: Evert Hansson -> (190 euros)
06/05/2009 21:37: Tobias Margas -> (5 457 euros)
08/05/2009 09:12: Jules Majoral -> (44 841 euros)
08/05/2009 09:12: Sébastien Munoz -> (189 423 euros)
08/05/2009 09:12: Adam Abbott -> (35 137 euros)
08/05/2009 09:12: Luca Maes -> (42 104 euros)
08/05/2009 09:14: Antipa Előd -> (137 625 euros)
08/05/2009 09:30: Pierre-Louis Bingen -> (40 586 euros)
08/05/2009 09:30: Giampiero Falco -> (168 264 euros)
08/05/2009 09:30: Gaëtan Brignon -> (33 632 euros)
08/05/2009 09:30: Germano Saraiva -> (39 293 euros)
08/05/2009 09:51: Didier Prigent -> (10 645 euros)
08/05/2009 11:36: Wim Rivet <- (1 euros)
08/05/2009 13:43: Carlo Inzolia <- (1 euros)
08/05/2009 14:01: Dean Bishop <- (151 euros)
08/05/2009 14:01: Peter Le Mesurier <- (1 euros)
08/05/2009 14:09: Giulio Laudano <- (51 euros)
08/05/2009 17:55: Nick James <- (1 euros)
08/05/2009 17:58: Attilio Montanaro <- (57 euros)
08/05/2009 21:58: Tyler Kaur <- (1 euros)
09/05/2009 11:35: Massimo Fio <- (433 709 euros)
09/05/2009 12:04: Sìvio Gomes <- (332 834 euros)
09/05/2009 13:23: Guillaume De Meyer <- (60 779 euros)
09/05/2009 18:50: Aurelio Gallardo <- (1 euros)
11/05/2009 21:51: Giampiero Flammia <- (267 418 euros)
12/05/2009 08:33: Ryan Jeffrey <- (102 euros)
12/05/2009 08:34: Jean-Marie Guyon <- (152 euros)
12/05/2009 09:31: Martin Sorrentino -> Columbrets Islands (95 000 euros)
13/05/2009 20:17: Gerry Questa <- (7 298 euros)
13/05/2009 20:18: Richard Le Borgne <- (1 euros)
16/05/2009 12:48: Fabien Weimer <- (77 163 euros)
16/05/2009 14:08: Romano Trentadue -> (87 206 euros)
16/05/2009 14:23: Sven-Olaf Erath <- Mérges Méhek (178 501 euros)
16/05/2009 17:19: Miguel Thouluc <- (200 euros)
16/05/2009 17:57: Simon Benoist <- (1 666 euros)
03/07/2009 14:04: Barbu Baltazar Ghiţă <- (28 146 euros)
03/07/2009 14:08: Richard Le Borgne -> (100 euros)
21/07/2009 17:26: Umberto Pulitano <- (180 917 euros)
06/08/2009 19:49: Declan Keating -> (238 621 euros)
07/08/2009 20:41: Pío Escudero <- Rottweiler Utd (73 594 euros)
08/08/2009 11:32: Jean-Marie Guyon -> (100 euros)
13/08/2009 18:18: Walter Quirot <- (8 426 euros)
14/08/2009 21:24: Vladislav Teodor Ilie <- (1 818 euros)
03/09/2009 17:43: Joakim Berg <- Beer Is Life (127 632 euros)
06/10/2009 21:22: Hervé Riviere <- Etampes Rc (12 158 euros)
10/10/2009 20:07: Adrian Căpraru <- RC GINEL_de_FIER (2 781 euros)
12/10/2009 16:39: Pierre-Alexis Petit <- Onetangi Orcas (35 183 euros)
12/10/2009 22:16: Ovidiu Nae Buzdugan -> M&M Eliantos Team (34 913 euros)
16/10/2009 01:27: Dean Pettet <- Albi Tigres (250 euros)
18/10/2009 13:55: Harald Zitter <- Dragoons (11 892 euros)
19/10/2009 11:45: Guillaume De Meyer -> Skra Warszawa (57 000 euros)
26/10/2009 18:18: Vladislav Teodor Ilie -> Cfr 1907 Cluj:X (73 318 euros)
01/11/2009 19:10: Luís Montenegro <- Curitiba Rugby Clube (175 000 euros)
14/11/2009 18:45: Pío Escudero -> PuedeMatar Srl SSD (31 666 euros)
23/11/2009 11:24: Mario Numari -> Scisciano (15 832 euros)
13/12/2009 17:13: Hans Duivesteijn <- RC Toulon Var (262 500 euros)
28/01/2010 20:11: Harald Zitter -> Les Mugiwara (95 000 euros)
09/02/2010 10:50: Joshua Grame <- Rhodigium 'Magic Mushrooms' (173 644 euros)
15/02/2010 11:16: Giampiero Flammia -> Tenis Ou Bistrita (79 166 euros)
17/02/2010 07:18: Barbu Baltazar Ghiţă -> Hermosos Unicornios R.C. (18 471 euros)
23/02/2010 14:00: Sammy Belin <- Battalion (130 202 euros)
07/03/2010 07:55: Cornelio Massana <- RC Gica (50 euros)
07/03/2010 08:34: Aidan Mulligan <- Victorian Panthers (251 euros)
07/03/2010 09:03: Mauro Crialesi <- Termosifoni Rugby (100 euros)
07/03/2010 09:10: Ilarie Cozma <- ursii bruni (50 euros)
14/04/2010 23:07: Fabien Weimer -> FC pizzeti (14 073 euros)
19/04/2010 19:24: Pierre-Alexis Petit -> Galacticos (144 906 euros)
26/04/2010 09:15: Nathaniel O'Toole <- (93 875 euros)
26/04/2010 12:39: Fabien Poncet <- (196 469 euros)
03/05/2010 11:51: Joakim Berg -> Liverpool Collegiate RUFC (20 366 euros)
05/05/2010 22:44: Sven-Olaf Erath -> Toulousain (69 134 euros)
11/05/2010 16:59: Pippo Meccia <- Apollo XI (100 euros)
12/05/2010 19:53: Umberto Pulitano -> RugbyClubVisé (79 166 euros)
12/05/2010 20:45: Massimo Barbieri <- baboom (1 390 euros)
12/05/2010 20:45: Felipe Aguilera <- CDUP (100 000 euros)
16/05/2010 20:45: Walter Quirot -> Sisquinos (79 166 euros)
28/05/2010 05:51: Paul Rowley <- Crows (115 763 euros)
30/05/2010 01:26: Jonatanga Laycock <- Tigerwoods (50 euros)
30/05/2010 01:28: Costante Candia <- Atletico Rustico (1 000 euros)
08/06/2010 21:16: Sammy Belin -> PFMTeam (95 000 euros)
20/06/2010 12:15: Jean-Vincent Viguier -> Boschetii (190 000 euros)
20/06/2010 18:19: Salim Carpentier <- Sguna Rossa Librino (450 000 euros)
24/06/2010 13:16: Hans Duivesteijn -> Le Oche Di Calvisano (285 000 euros)
24/06/2010 19:55: Ubiraci Bonifácio <- Les Volcans d'Auvergne (255 000 euros)
26/06/2010 15:57: Joshua Grame -> Les cabres del Pirineu (95 000 euros)
26/06/2010 21:27: Traian Besoiu <- RC JAGUARII (118 200 euros)
30/06/2010 20:45: Nathaniel O'Toole -> Gias_one (205 832 euros)
01/07/2010 00:34: Eduardo Pitillas <- Blue Bulls (4 500 euros)
02/07/2010 21:31: Sìvio Gomes -> J-XV (158 332 euros)
05/07/2010 16:08: Philip Ferguson <- (210 000 euros)
13/07/2010 17:33: Pejo Robi? -> EL HEFE TEAM (158 333 euros)
20/07/2010 12:28: Paul Rowley -> Green Valley Bucks (253 332 euros)
22/07/2010 03:19: Kieran Liebenberg <- (639 450 euros)
02/08/2010 12:11: Massimo Fio -> RMS Lusitania SE (351 851 euros)
06/08/2010 17:24: Gary Bland <- (338 655 euros)
15/08/2010 07:38: Dean Pettet -> border bulldogs (266 000 euros)
20/08/2010 15:42: Leon Pritchard <- les lions rouge (15 000 euros)
31/08/2010 21:38: Fabien Poncet -> romyclub (366 581 euros)
13/09/2010 23:20: Salvador Bardem <- Academia (564 183 euros)
17/09/2010 19:57: Gerry Questa -> rc prelouc (190 000 euros)
18/09/2010 15:00: Léopold Maillet <- uaggaillac (354 215 euros)
25/09/2010 06:47: Adrian Căpraru -> USAP (565 250 euros)
27/09/2010 13:15: Traian Besoiu -> LesRépublicains (221 666 euros)
03/10/2010 15:18: Gary Bland -> FC pizzeti (475 000 euros)
05/10/2010 18:20: Ubiraci Bonifácio -> RugbyClubToulonnaisFrazz (351 851 euros)
08/10/2010 19:47: Gilles Perron <- RC SPM-Chartreuse (999 000 euros)
11/10/2010 20:39: Vit?zslav Ku?era <- (1 026 207 euros)
14/10/2010 19:31: Stuart Bevitt -> All Black and Blues (633 332 euros)
06/11/2010 13:09: Salvador Bardem -> RFC Onan (696 666 euros)
10/11/2010 07:58: Salim Carpentier -> Stade Toulousain (633 332 euros)
12/11/2010 16:55: Corentin Mathieu <- Crusaders Rugby Club (1 233 333 euros)
30/11/2010 17:30: Philip Ferguson -> River City Fire (665 000 euros)
12/12/2010 18:49: Jean Roche <- RC Mornifle (1 200 000 euros)
30/12/2010 17:33: Léopold Maillet -> Parco Tigli Rugby club (366 581 euros)
07/01/2011 06:29: Souleymane Boulandet <- Ouagadougou (50 euros)
07/01/2011 06:42: Kevin Potter <- Cardigan Blues (50 euros)
07/01/2011 07:37: Adalbert Jenei -> RACING CLUB ANGEVIN (570 000 euros)
08/01/2011 11:37: Rowan Cross <- keepwarm (50 euros)
10/01/2011 20:21: Hervé Riviere -> L'Empaleur des Carpathes (52 368 euros)
13/01/2011 19:09: Daniel Bellemin <- (1 033 182 euros)
15/01/2011 22:58: Nathan Stevenson <- Périgord Dordogne RC (80 233 euros)
17/01/2011 20:29: Stéphane Dubreuil -> Sintra Rugby Clube (1 583 332 euros)
19/01/2011 23:07: Eduardo Pitillas -> Una cosa q empieza con P! (83 125 euros)
24/01/2011 03:26: Ben McCarthy <- a.s.r. brianza (1 560 001 euros)
28/01/2011 00:18: Gino Chinigo <- occitania rugby 1988 (151 euros)
28/01/2011 12:46: Fernando Álvarez <- (143 460 euros)
10/03/2011 18:07: Nathan Stevenson -> Voisins RC (126 666 euros)
24/03/2011 14:31: Brono Biš?an <- Cercle Quercy Lomagne (1 213 euros)
24/03/2011 16:58: Niels Levasseur <- RC Spartak Vierzon (101 euros)
27/04/2011 17:46: Severino Aranda <- Petrarca (50 euros)
20/05/2011 19:29: Luís Montenegro -> Amara (506 666 euros)
27/06/2011 20:40: Sávio Pinto <- RClulu (900 000 euros)
05/07/2011 23:16: Rocco Tupo <- Tiganu`s Team (66 666 euros)
28/07/2011 10:33: Kieran Liebenberg -> Raionkingu (475 000 euros)
19/08/2011 22:06: Juan Martín Icaza <- (464 345 euros)
01/09/2011 11:36: Brono Biš?an -> BUC (158 332 euros)
08/09/2011 07:18: Massimo Barbieri -> SC Albi (9 500 euros)
22/01/2012 08:06: Vit?zslav Ku?era -> Aberystwyth wanderers (633 332 euros)
02/02/2012 20:08: Jean Roche -> Durones (498 750 euros)
10/02/2012 19:49: Sávio Pinto -> Toads (1 266 666 euros)
16/02/2012 06:47: Hernán Olazabal <- GomeSagart R.C. (1 320 892 euros)
16/02/2012 11:14: Juan Martín Icaza -> SARACENS (969 321 euros)
19/02/2012 07:48: Daniel Bellemin -> Havana Club (798 000 euros)
26/02/2012 15:30: Romeo Cannizzo <- (1 732 500 euros)
28/02/2012 14:25: Adair Costa <- (1 785 000 euros)
22/03/2012 08:19: Cezar László -> Saturnus RMK (139 650 euros)
02/04/2012 07:26: Corentin Mathieu -> Stade Montois (498 750 euros)
02/04/2012 20:01: Peter Morris <- Skogen (732 900 euros)
19/04/2012 07:21: Tanguy Fraisse <- usspa-uss (1 372 005 euros)
20/04/2012 09:13: Hernán Olazabal -> RC-ELMOON (1 266 666 euros)
25/04/2012 23:48: Niels Levasseur -> Lions (3 166 euros)
08/06/2012 07:57: Ismael Casas <- Norska Rugby (11 577 euros)
09/06/2012 18:38: Damien Boivilliers <- Tazmania Chiefs (46 935 euros)
10/06/2012 09:43: Darren Campbell <- Barlad Jaguars (255 258 euros)
08/07/2012 15:20: Fernando Álvarez -> RC Triumf Brăila (79 166 euros)
30/07/2012 12:33: Tanguy Fraisse -> genova (1 649 616 euros)
11/08/2012 20:53: Gilles Perron -> Reaper's (977 550 euros)
13/08/2012 21:46: Darren Campbell -> Tubarão Rugby Clube (253 332 euros)
14/08/2012 20:50: Ivan Hancock <- Heriot's Barbarians (6 000 euros)
14/08/2012 20:52: Abel Enriquez <- Racing Club RC (50 euros)
18/08/2012 20:56: Peter Morris -> Halloween nightmare (570 000 euros)
20/08/2012 11:41: Damin Weinberg <- RC Triumf Brăila (50 000 euros)
21/08/2012 08:08: Octavio Garza <- Apaches (2 232 401 euros)
22/08/2012 08:53: Ludovic Loison <- bbenclub (100 000 euros)
26/08/2012 21:11: Umberto Serra <- jabali andorra (258 558 euros)
08/09/2012 16:45: Barbu Benedict Bârzu -> Mañoexiles (99 749 euros)
12/09/2012 22:55: Ben McCarthy -> martigny rugby (1 361 666 euros)
15/09/2012 04:58: Corneliu Cozma Gal <- Santo Amaro_RCO (2 000 000 euros)
18/01/2013 08:16: Daniele Mancini <- vojager (1 217 euros)
18/01/2013 08:19: André Mignot <- Lille Métropole Rugby (15 000 euros)
21/01/2013 11:08: Jorge Barrientos <- Rugby Club Coimbra (40 793 euros)
04/02/2013 14:05: Umberto Serra -> Durones (221 666 euros)
19/02/2013 17:45: Dionisie Andriescu <- (829 584 euros)
23/02/2013 20:21: Damien Boivilliers -> black sharks (1 047 euros)
25/02/2013 13:11: Ludovic Loison -> RC Rioz (997 euros)
01/03/2013 19:00: Octavio Garza -> rc asuncion (1 900 000 euros)
09/03/2013 22:04: Adair Costa -> Santo Amaro_RCO (2 199 487 euros)
10/03/2013 20:22: Juan Manuel Luenga <- RC SPM-Chartreuse (1 880 943 euros)
14/03/2013 09:22: Hefin Parker <- Pollena rugby (1 094 355 euros)
22/03/2013 05:35: Albert Massagué <- BUC (1 157 742 euros)
20/05/2013 07:53: Dionisie Andriescu -> D'R'C (950 000 euros)
27/05/2013 23:02: Ond?ej Kouba <- Tournefeuille (1 250 000 euros)
05/08/2013 00:12: Kevin Entwistle <- Stade Rochelais 92 (528 196 euros)
01/12/2013 18:04: Albert Massagué -> UE Vilaboi (1 266 666 euros)
15/12/2013 15:31: Ond?ej Kouba -> Les Gourmets (1 397 203 euros)
26/12/2013 21:57: Steven Payen <- Hammarby (2 250 000 euros)
12/01/2014 19:08: Hefin Parker -> D'R'C (1 154 731 euros)
26/01/2014 20:10: Ciprian Andriescu <- RC Triumf București (2 110 653 euros)
11/02/2014 19:21: Kevin Entwistle -> Uct19 (366 581 euros)
22/02/2014 10:05: Neculai Octavian Năstase -> JB all Stars (63 332 euros)
16/04/2014 22:04: Nicola Pásztor -> Dortmund CF (1 325 824 euros)
23/04/2014 16:39: Primo Giuria <- genova (1 814 565 euros)
20/07/2014 22:02: Corneliu Cozma Gal -> ovalifun (877 595 euros)
09/08/2014 12:57: Alexandre Ribeiro <- RCVS (1 736 438 euros)
16/11/2014 21:04: Vladan Karan -> ilegales rugby club (285 euros)
27/11/2014 13:01: Alexandre Ribeiro -> Baionan Rugby Lions (1 199 656 euros)
30/11/2014 18:58: Alexandre Mathieu <- Hammarby (1 736 438 euros)
08/12/2014 08:34: Oscar Iglesias <- Les moreskeur's (1 575 euros)
09/12/2014 06:46: Thomas Augagneur <- BUTURUGA (112 011 euros)
10/12/2014 10:46: Andrei Beldean <- RC Deus Ex Machina (184 766 euros)
31/03/2015 14:02: Primo Giuria -> MONTOULIERS (1 266 666 euros)
02/04/2015 23:21: Orion Gaitanis <- RC Mornifle (382 343 euros)
11/04/2015 06:52: Roberto Bravo <- Naranja Mecánica (212 026 euros)
12/04/2015 07:11: Mickaël Gil <- independents (200 euros)
14/04/2015 13:16: Evan Pierce <- Durones (125 000 euros)
19/04/2015 00:22: Bernard Doroftei <- wellington united (475 920 euros)
29/04/2015 01:49: Andrei Beldean -> Durones (1 101 euros)
01/05/2015 16:27: Oscar Iglesias -> La mourade (95 euros)
09/10/2015 20:57: Romeo Cannizzo -> as ahurti (639 999 euros)
15/11/2015 19:41: Alexandre Mathieu -> Juillan Pyrénées Rugby (381 049 euros)
20/12/2015 11:46: Steven Payen -> Les Argonautes (639 999 euros)
28/12/2015 23:11: Carlos Soitino <- Team Béchu (1 495 077 euros)
18/01/2016 09:41: Agustí Martí -> Les Bourrins Costarmoricains (6 663 euros)
25/01/2016 19:22: Tomás Delmorales <- Les Écureuils Noirs (166 667 euros)

Difference: -6 301 532 euros
06/03/2016 12:46: André Mignot -> (140 785 coins)
08/03/2016 21:53: Daniele Mancini -> (134 081 coins)
10/03/2016 20:02: Thomas Augagneur -> (126 682 coins)
20/03/2016 03:00: Niels De Wilde <- (380 588 coins)
20/03/2016 08:23: Santos Suárez <- (210 859 coins)
02/04/2016 22:06: Juan Manuel Luenga -> (231 351 coins)
04/04/2016 16:13: Tomás Delmorales -> (301 593 coins)
30/04/2016 21:10: Marco Stoppelenburg -> (365 347 coins)
03/06/2016 06:20: Cédric Moirac <- (446 664 coins)
03/06/2016 06:54: Leroy Prescott <- (175 571 coins)
05/06/2016 08:04: Evan Pierce -> (17 055 coins)
07/06/2016 09:48: Mickaël Gil -> (44 740 coins)
29/06/2016 09:01: Mickey Coe <- (424 620 coins)
04/08/2016 07:14: Leroy Prescott -> (166 929 coins)
22/09/2016 08:31: Palben Sotomayor -> (198 436 coins)
19/11/2016 00:06: Niels De Wilde -> (310 759 coins)
03/12/2016 19:59: Eloi Bellmunt <- (107 534 coins)
19/01/2017 15:45: Juan Manuel Fuksman <- (390 387 coins)
21/01/2017 17:36: Marius Bejan <- (211 808 coins)
21/01/2017 17:47: Orion Gaitanis -> (148 270 coins)
29/01/2017 09:40: Cédric Moirac -> (391 968 coins)
31/01/2017 19:25: Ivan Lyutskanov <- (46 945 coins)
31/01/2017 19:36: Kazimierz Michalak <- (327 544 coins)
31/01/2017 19:52: Rogelio Kim -> (288 743 coins)
02/02/2017 08:48: Samuele Coppola <- (256 784 coins)
02/02/2017 11:34: Santos Suárez -> (154 672 coins)
04/02/2017 06:06: Eloi Bellmunt -> (116 668 coins)
19/02/2017 05:17: Dwain Saxton <- (441 408 coins)
04/05/2017 21:17: Francisco Villanueva <- (7 594 coins)
04/05/2017 21:18: Cameron Leighton <- (36 809 coins)
13/05/2017 20:06: Bernard Doroftei -> (177 493 coins)
17/05/2017 08:57: Roberto Bravo -> (269 477 coins)
04/06/2017 16:29: Kamil Babi& -> (214 033 coins)
05/06/2017 01:57: Ilie Bratu Julgău <- (305 140 coins)
09/06/2017 08:03: Ştefan Covaciu <- (12 679 coins)
13/06/2017 12:54: Quinto Moro <- (232 352 coins)
13/06/2017 13:00: Ciprian Andriescu -> (211 924 coins)
11/07/2017 12:09: Cameron Leighton -> (33 896 coins)
02/08/2017 06:52: Gabor Wagner -> (200 330 coins)
05/08/2017 12:11: Conrad Mönikes <- (205 286 coins)
24/08/2017 17:27: Marius Bejan -> (174 838 coins)
09/10/2017 13:05: Ştefan Covaciu -> (12 212 coins)
14/10/2017 20:32: Conor Sobczyk <- (0 coins)
18/10/2017 06:18: Loris Carini <- (209 435 coins)
26/10/2017 11:21: Alf Bergqvist -> (195 522 coins)
26/10/2017 11:30: Luigi Taccola <- (43 530 coins)
16/12/2017 21:20: Ilie Bratu Julgău -> (239 811 coins)
23/12/2017 20:26: Quinto Moro -> (193 175 coins)
25/02/2018 08:11: Conrad Mönikes -> (143 990 coins)
26/02/2018 21:01: Ico Ribi& <- (116 269 coins)
08/05/2018 20:42: Jacek Majchrzak <- (163 737 coins)
24/05/2018 21:32: Antoine Nicolas <- (193 900 coins)
25/05/2018 06:06: Luigi Taccola -> (26 227 coins)
27/05/2018 22:09: Mickey Coe -> (275 443 coins)
10/06/2018 18:55: Heinrich Schimanski <- (160 161 coins)
03/07/2018 15:38: Romeo Ionel Puţulică <- (211 635 coins)
04/07/2018 13:10: Sam Kusmenko <- (245 527 coins)
04/07/2018 13:21: Loris Carini -> (131 019 coins)
07/07/2018 21:38: Juan Manuel Fuksman -> (276 994 coins)
09/07/2018 14:13: Giancarlo Berlingeri <- (236 320 coins)
09/07/2018 17:01: Ico Ribi& -> (106 662 coins)
15/07/2018 14:24: Kazimierz Michalak -> (230 622 coins)
16/09/2018 19:03: Dai Hinton <- (366 192 coins)
16/09/2018 19:12: Romeo Ionel Puţulică -> (171 878 coins)
20/09/2018 22:53: Nelu Niculiţă <- (176 121 coins)
20/09/2018 22:55: Giancarlo Berlingeri -> (196 884 coins)
27/09/2018 18:12: Constantin Moreno <- (240 480 coins)
27/09/2018 18:13: Antoine Nicolas -> (155 851 coins)
30/09/2018 15:09: Hector Emmanuelli <- (285 960 coins)
30/09/2018 16:32: Jacek Majchrzak -> (126 543 coins)
04/11/2018 05:56: Cristache Cristian Loghin -> (158 441 coins)
07/11/2018 07:09: Stef Bodson <- (211 366 coins)
24/11/2018 20:54: Nelu Niculiţă -> (167 040 coins)
08/12/2018 23:39: Robert Pithey <- (453 747 coins)
09/12/2018 13:26: & Rizea -> (206 473 coins)
20/12/2018 00:50: Edmondo Zucal <- (10 058 coins)
20/12/2018 05:12: Tudor Enache -> (265 689 coins)
26/03/2019 07:04: Jake De Malmanche <- (231 648 coins)
26/03/2019 07:28: Constantin Moreno -> (170 458 coins)
26/03/2019 23:37: Max Benn <- (390 468 coins)
27/03/2019 19:48: Carlos Soitino -> (166 034 coins)
28/04/2019 12:09: Adrian Caragea -> (188 704 coins)
13/07/2019 21:10: Jake De Malmanche -> (192 793 coins)
17/07/2019 22:46: Dalton Carrière <- (151 382 coins)
20/07/2019 20:58: Max Benn -> (346 844 coins)
22/07/2019 20:49: Angelo Berti <- (3 439 coins)
27/07/2019 20:48: Jorge Barrientos -> (139 732 coins)
07/08/2019 06:13: Vittore Maestri <- (362 256 coins)
10/08/2019 09:55: Georgel Tofan <- (204 652 coins)
08/10/2019 22:43: Stef Bodson -> (136 992 coins)
12/10/2019 07:42: Stef Bodson <- (142 700 coins)
15/10/2019 00:06: Corneliu Cozma Becali -> (173 972 coins)
16/10/2019 18:16: Tamás Nyitrai <- (329 780 coins)
21/10/2019 08:46: Georgel Tofan -> (194 680 coins)