Show Nav
Season 40: Day 73/133 .

Brasilia Rugby

President/ Manager: Zappa    
Coach: Patrice Guilbaud
Location: Brasil / Distrito Federal
Stadium: Brasilia Rugby stadium
Capacity : 20600
Since: 14/11/2007 12:50
Last Connection: 23/02/2020 12:42
Language: Português-BR
League table: 1 : 2-3
National Cup: National Cup
Trophies

Season 37: Finalist in the Copa America Season 34: Winner of the Copa America Season 28: Finalist in the Copa America Season 25: 2-2 Season 25: Finalist in the Copa America Season 21: 3-1 Season 16: 2-2 Season 12: 2-1 Season 8: 3-7 Season 7: 4-21

Club History

Season 39: # 9 Top 10
Season 39: Eliminated from the Copa America in the Semifinals
Season 38: # 4 Top 10
Season 38: Eliminated from the Copa America in the Round of 32
Season 37: # 6 Top 10
Season 37: Finalist in the Copa America
Season 36: # 2 Top 10
Season 36: Eliminated from the Copa America in the Semifinals
Season 35: # 2 Top 10
Season 35: Eliminated from the Elite cup in the Pool Stage
Season 34: # 6 Top 10
Season 34: Winner of the Copa America
Season 33: # 4 Top 10
Season 33: Eliminated from the Copa America in the Semifinals
Season 32: # 6 Top 10
Season 32: Eliminated from the Copa America in the Semifinals
Season 31: # 6 Top 10
Season 31: Eliminated from the Copa America in the First Round
Season 30: # 4 Top 10
Season 30: Eliminated from the Copa America in the Round of 16
Season 29: # 6 Top 10
Season 29: Eliminated from the Copa America in the Round of 16
Season 28: # 6 Top 10
Season 28: Finalist in the Copa America
Season 27: # 7 Top 10
Season 27: Eliminated from the Copa America in the First Round
Season 26: # 7 Top 10
Season 26: Eliminated from the Copa America in the Quarterfinals
Season 25: # 1 2-2
Season 25: Finalist in the Copa America
Season 24: # 2 2-2
Season 24: Eliminated from the Copa America in the Quarterfinals
Season 23: # 2 2-2
Season 23: Eliminated from the Copa America in the Semifinals
Season 22: # 3 2-2
Season 22: Eliminated from the Copa America in the Round of 32
Season 21: # 1 3-1
Season 21: Eliminated from the Copa America in the Round of 128
Season 20: # 5 Top 10
Season 20: Eliminated from the Copa do Brasil in the Semifinals
Season 19: # 5 Top 10
Season 19: Eliminated from the Copa do Brasil in the Semifinals
Season 18: # 5 Top 10
Season 18: Eliminated from the Copa do Brasil in the Semifinals
Season 17: # 5 Top 10
Season 17: Eliminated from the Copa do Brasil in the Round of 32
Season 16: # 1 2-2
Season 16: Eliminated from the Copa do Brasil in the Quarterfinals
Season 15: # 3 2-2
Season 15: Eliminated from the Copa do Brasil in the Round of 32
Season 14: # 2 2-2
Season 14: Eliminated from the Copa do Brasil in the Round of 64
Season 13: # 9 Top 10
Season 13: Eliminated from the Copa do Brasil in the Round of 16
Season 12: # 1 2-1
Season 12: Eliminated from the Copa do Brasil in the Round of 256
Season 11: # 3 2-1
Season 11: Eliminated from the Copa do Brasil in the Round of 32
Season 10: # 3 2-1
Season 10: Eliminated from the Copa do Brasil in the Semifinals
Season 9: # 5 2-1
Season 9: Eliminated from the Copa do Brasil in the Round of 64
Season 8: # 1 3-7
Season 8: Eliminated from the Copa do Brasil in the Round of 128
Season 7: # 1 4-21
Season 7: Eliminated from the Copa do Brasil in the Qualification Round
Season 6: # 4 4-21

1 / 48   2 / 48

17 Players

  Arílson Gonçalves Healthy
Height : 188    Weight : 94     Age : 17 years old
Best Abilities: Strength, Tackling
Experience: 1  Skill: 6


  William Toniazzo Healthy
Height : 184    Weight : 88     Age : 17 years old
Best Abilities: Strength, Tackling
Experience: 1  Skill: 6


  Fumija Jagi? Healthy
Height : 200    Weight : 123.75     Age : 35 years old
Best Abilities: Strength, Tackling, Speed
Experience: 18  Skill: 17


  Pierre Oliveira Healthy
Height : 204    Weight : 95.5     Age : 22 years old
Best Abilities: Strength, Speed
Experience: 10  Skill: 13


  Fabien Duval Healthy
Height : 203    Weight : 123.5     Age : 35 years old
Best Abilities: None
Experience: 18  Skill: 15


  Leopoldo Pontes Healthy
Height : 204    Weight : 119.5     Age : 23 years old
Best Abilities: Strength, Speed, Handling
Experience: 14  Skill: 12


  Juan Westhauser Healthy
Height : 204    Weight : 123.75     Age : 24 years old
Best Abilities: Speed, Strength, Handling
Experience: 16  Skill: 14


  Ruben Denis Healthy
Height : 201    Weight : 123.75     Age : 25 years old
Best Abilities: Tackling, Strength, Speed
Experience: 18  Skill: 18


  Rico McIntosh Healthy
Height : 195    Weight : 123.75     Age : 30 years old
Best Abilities: Speed, Strength, Tackling
Experience: 18  Skill: 17


  Borea Fedotkin Healthy
Height : 203    Weight : 123.25     Age : 31 years old
Best Abilities: Speed, Strength, Handling
Experience: 18  Skill: 13


  Dirceu Fontes Healthy
Height : 202    Weight : 123.75     Age : 39 years old
Best Abilities: Strength, Tackling, Speed
Experience: 18  Skill: 13


  Albert 'Zappa' Balcells Healthy
Height : 195    Weight : 122.75     Age : 34 years old
Best Abilities: Strength, Tackling
Experience: 18  Skill: 17
  Clarence 'Zappa' Azam Healthy
Height : 190    Weight : 91     Age : 30 years old
Best Abilities: None
Experience: 18  Skill: 14


  Martín Braga Healthy
Height : 189    Weight : 104.5     Age : 22 years old
Best Abilities: None
Experience: 3  Skill: 3
  Ottaviano Cincione Healthy
Height : 183    Weight : 79.75     Age : 35 years old
Best Abilities: Kicking, Speed
Experience: 18  Skill: 8


  Bartolomeu Barbu Matei Healthy
Height : 196    Weight : 103     Age : 35 years old
Best Abilities: Strength, Tackling
Experience: 18  Skill: 9


  Simplicio Peduto Healthy
Height : 186    Weight : 113.25     Age : 37 years old
Best Abilities: Strength, Tackling
Experience: 18  Skill: 8


16/11/2007 12:19: Roger Swedhs <- (1 799 euros)
19/11/2007 12:39:  -> (1 031 euros)
19/11/2007 12:40:  -> (18 120 euros)
19/11/2007 17:13: Genésio Zandoná -> (23 013 euros)
19/11/2007 17:42: Samir Zambiasi -> (67 592 euros)
19/11/2007 18:15: Mauro Almeida -> (148 729 euros)
22/11/2007 17:29: Pino Santerli <- (1 812 euros)
22/11/2007 18:36:  -> (4 317 euros)
22/11/2007 18:37:  -> (5 095 euros)
22/11/2007 20:37: Rodolfo Cirucci <- (1 261 euros)
23/11/2007 08:35: Yvan Tréguer <- (13 500 euros)
24/11/2007 14:15: Czesław Kamiński <- (81 377 euros)
25/11/2007 22:48:  -> (16 718 euros)
28/11/2007 11:56: Alfredo Pace <- (208 euros)
28/11/2007 12:13: Tupan Duran -> (2 385 euros)
28/11/2007 12:17:  -> (22 695 euros)
28/11/2007 12:58: Keir Tialata <- (85 525 euros)
29/11/2007 07:20: Robbie Traicos <- (26 388 euros)
07/12/2007 18:01: Elliot McVey <- (21 274 euros)
07/12/2007 18:12: Alexis Laverne <- (2 534 euros)
11/12/2007 18:22: Jérôme Ledoux <- (9 426 euros)
14/01/2008 20:08: Roger Swedhs -> (2 097 euros)
14/01/2008 20:21: Andrea Sbaraglini <- (8 757 euros)
20/01/2008 18:57: Pieter De Backer <- (13 405 euros)
22/01/2008 12:45: Leonel Borges -> (1 682 euros)
23/01/2008 19:37:  -> (11 862 euros)
23/01/2008 19:38: Yvan Tréguer -> (3 912 euros)
01/02/2008 19:34: Alfredo Pace -> (1 073 euros)
05/02/2008 18:48: Jousenir Junior -> (33 799 euros)
08/02/2008 19:16: Fernando Cieza <- (17 968 euros)
08/02/2008 19:20: Juan Feitosa -> (9 370 euros)
09/02/2008 21:34: Calota Vintila <- (12 129 euros)
11/02/2008 12:07: Alexandre Quevedo -> (36 874 euros)
11/02/2008 12:28: Jousenir Gimenes -> (16 166 euros)
11/02/2008 15:37: Ionuţ Scutaru <- (142 635 euros)
15/02/2008 12:09: Achille Launay <- (28 824 euros)
17/02/2008 17:57: Barbu Baltazar Damaschin <- (28 642 euros)
17/02/2008 21:07: Alexis Laverne -> (4 038 euros)
17/02/2008 21:25: Fabrício Machado -> (7 884 euros)
19/02/2008 20:48: Giovanni Chiaromonte <- (5 596 euros)
22/02/2008 23:50: Fabrizio Piazza <- (15 062 euros)
25/02/2008 16:16: Grégoire Duguépéroux <- (16 539 euros)
02/03/2008 23:08: Dominique Guitard <- (61 576 euros)
03/03/2008 14:02: Elliot McVey -> Matteam (38 000 euros)
06/03/2008 15:01: José Magnus -> (34 028 euros)
06/03/2008 15:16: Yann Collin <- (27 937 euros)
11/03/2008 20:45: Willy Barre <- (101 euros)
21/03/2008 15:33: Giampiero Cipputi <- (12 157 euros)
24/03/2008 20:30: Giulio Esposito <- (33 624 euros)
27/03/2008 18:39: Jake Hendrickx <- (5 514 euros)
30/03/2008 15:55: Fabrizio Piazza -> (21 330 euros)
01/04/2008 21:28: Grégoire Duguépéroux -> (30 847 euros)
01/04/2008 21:30: Andrea Sbaraglini -> (20 501 euros)
02/04/2008 16:50: Pieter De Backer -> (14 868 euros)
03/04/2008 22:12: Felipe Villanova <- (81 901 euros)
06/04/2008 14:00: Calota Vintila -> (36 131 euros)
06/04/2008 14:03: Jérôme Ledoux -> (13 580 euros)
06/04/2008 14:44: Didrik Hagen <- (17 642 euros)
06/04/2008 15:52: Hans Schmidt <- (15 226 euros)
06/04/2008 16:43: Michel Pelissier <- (17 966 euros)
06/04/2008 23:05: Robbie Traicos -> (28 900 euros)
08/04/2008 20:42: Raúl Guerrero <- (18 409 euros)
14/04/2008 20:58: Humberto Melo <- (62 377 euros)
14/04/2008 21:00: Yann Collin -> (7 072 euros)
16/04/2008 18:19: Willy Barre -> (2 001 euros)
18/04/2008 18:58: Giovanni Chiaromonte -> Madracs Rugby (22 800 euros)
18/04/2008 20:54: Ciaran Hathorn <- (13 886 euros)
19/04/2008 15:04: Fernando Cieza -> (8 486 euros)
21/04/2008 23:45: Giulio Covatta <- (12 172 euros)
22/04/2008 01:05: Barbu Baltazar Damaschin -> (8 586 euros)
22/04/2008 01:15: Faustin Cano <- (60 778 euros)
22/04/2008 15:24: Achille Launay -> (31 953 euros)
23/04/2008 15:03: Edmundo Mendes -> RugbyBa (115 213 euros)
23/04/2008 15:05: Dominique Guitard -> (89 156 euros)
23/04/2008 15:28: Pino Santerli -> (900 euros)
23/04/2008 18:38: João Wagner -> (49 208 euros)
25/04/2008 15:15: Andrew Benoit <- (29 480 euros)
25/04/2008 16:54: Christophe Ameline <- (54 738 euros)
25/04/2008 17:02: Giampiero Cipputi -> (16 831 euros)
25/04/2008 18:33: Axel Muller <- (82 689 euros)
25/04/2008 20:30: Callum Spencer <- (4 043 euros)
28/04/2008 08:27: John Haureliuk <- Aztechi Milano (110 566 euros)
02/05/2008 20:12: Jake Hendrickx -> (1 150 euros)
11/05/2008 16:58: Hans Schmidt -> (8 396 euros)
13/05/2008 19:05: Federico De Lacerda <- (29 268 euros)
16/05/2008 01:50: Rodolfo Cirucci -> (830 euros)
18/05/2008 14:03: Jean-Pierre Péres <- (59 226 euros)
18/05/2008 22:36: Augusto Castelo -> (72 663 euros)
18/05/2008 22:45: Raffaello Carpineto <- (17 275 euros)
19/05/2008 16:03: Claudio Spoladore <- (17 826 euros)
21/05/2008 14:04: Alex Kross <- (600 euros)
21/05/2008 15:57: Edwin Ferrand <- (35 600 euros)
26/05/2008 14:32: Ciaran Hathorn -> (18 732 euros)
26/05/2008 15:52: Mariano Alaminos <- (200 euros)
26/05/2008 16:08: Giulio Esposito -> (4 668 euros)
27/05/2008 14:08: Giulio Covatta -> (17 003 euros)
27/05/2008 20:11: Alberto Torchio <- (14 780 euros)
28/05/2008 14:30: Giacobbe Fazone <- (13 126 euros)
30/05/2008 15:30: Modesto Esposito <- (25 529 euros)
30/05/2008 19:09: Carmine Scotti <- (7 434 euros)
09/06/2008 20:15: Raúl Guerrero -> (2 908 euros)
01/07/2008 19:36: Christophe Lelong <- (73 501 euros)
01/07/2008 20:04: Alex Kross -> (6 450 euros)
02/07/2008 14:24: Mariano Alaminos -> (1 455 euros)
06/07/2008 16:30: Dumitru Creangă <- (26 389 euros)
21/07/2008 12:50: Michel Pelissier -> (8 678 euros)
21/07/2008 12:52: Loick De Jubainville <- (300 euros)
21/07/2008 12:55: Innocenzo Staibano <- (8 511 euros)
24/07/2008 20:39: Alberto Torchio -> (35 779 euros)
25/07/2008 01:42: Sabri Lenoir <- (400 euros)
26/07/2008 22:07: Patxi Maurin <- (200 euros)
26/07/2008 22:20: Salvador Cisneros <- (1 800 euros)
26/07/2008 22:32: Cédric Aldias <- (13 651 euros)
27/07/2008 14:27: Humberto Melo -> (26 477 euros)
27/07/2008 14:32: Didrik Hagen -> (3 333 euros)
28/07/2008 14:15: Callum Spencer -> (2 521 euros)
30/07/2008 15:51: Modesto Esposito -> (65 969 euros)
30/07/2008 15:53: Raffaello Carpineto -> (18 671 euros)
30/07/2008 15:55: Claudio Spoladore -> (20 824 euros)
30/07/2008 16:25: Giacobbe Fazone -> (18 671 euros)
30/07/2008 16:28: Federico De Lacerda -> (50 440 euros)
30/07/2008 16:32: Jean-Pierre Péres -> (42 357 euros)
30/07/2008 16:34: Samir Zambiasi <- (248 004 euros)
30/07/2008 17:07: Carmine Scotti -> (5 381 euros)
30/07/2008 17:09: Edwin Ferrand -> (32 753 euros)
30/07/2008 17:19: Andrew Benoit -> (41 415 euros)
03/08/2008 16:15: Edmondo Gillardi <- (147 982 euros)
06/08/2008 19:30: Axel Muller -> (144 163 euros)
07/08/2008 21:12: Christophe Lelong -> (117 422 euros)
11/08/2008 01:53: Dumitru Creangă -> (20 826 euros)
14/08/2008 20:47: Jurandir Praia -> (220 705 euros)
15/08/2008 15:04: Eugeniusz Glinka <- (504 261 euros)
20/08/2008 21:01: Ernesto Polo <- (1 400 euros)
21/08/2008 20:09: Pascal Rouxel <- (701 euros)
27/08/2008 21:45: Loick De Jubainville -> (2 751 euros)
31/08/2008 02:06: Cédric Aldias -> (16 240 euros)
31/08/2008 02:06: Salvador Cisneros -> (2 230 euros)
31/08/2008 02:07: Patxi Maurin -> (3 290 euros)
02/09/2008 18:24: Juliano Piano <- (301 euros)
02/09/2008 18:25: Ubiraci Pedreira <- (600 euros)
02/09/2008 19:22: William Tickner <- (15 629 euros)
03/09/2008 17:31: João Carlos Vicente -> Mystic Arrows R.C. (79 955 euros)
03/09/2008 19:25: Sabri Lenoir -> (1 793 euros)
03/09/2008 20:41: Carl Gomes <- (3 966 euros)
04/09/2008 15:11: Vittorio Mantia <- (102 209 euros)
04/09/2008 15:20: Lázaro Bernardes -> (11 847 euros)
10/09/2008 18:15: Czesław Kamiński -> (2 472 euros)
11/09/2008 14:14:  <- (600 euros)
15/09/2008 20:17: François Souillac <- (1 001 euros)
18/09/2008 18:59: Mathieu Leroy <- (125 720 euros)
05/10/2008 20:06: Francisco Duran -> (299 659 euros)
05/10/2008 21:24: Christophe Ameline -> (293 656 euros)
08/10/2008 20:48: Pierre Enchery <- (188 483 euros)
09/10/2008 13:14: Ernesto Polo -> (15 805 euros)
09/10/2008 21:57: Gérson Rudiger -> Rugby Club Toulonnais 83 (509 240 euros)
09/10/2008 22:33: Pascal Rouxel -> (7 391 euros)
10/10/2008 18:44: Samir Zambiasi -> (434 080 euros)
10/10/2008 18:45: Felipe Villanova -> (272 754 euros)
11/10/2008 19:02: John Haureliuk -> (87 329 euros)
11/10/2008 19:02: Edmondo Gillardi -> (134 855 euros)
11/10/2008 19:33: Arthur Lauron <- (152 251 euros)
12/10/2008 18:25: Adamo Moncada <- (381 962 euros)
12/10/2008 23:12: Lino Tommasi <- (395 790 euros)
12/10/2008 23:53: Clayton Valduga <- (295 498 euros)
13/10/2008 01:10: Thomas Swift <- (817 287 euros)
17/10/2008 01:57: Daniele Vazzano <- (201 euros)
21/10/2008 18:57: Ubiraci Pedreira -> (15 222 euros)
21/10/2008 19:03: Juliano Piano -> (12 419 euros)
21/10/2008 19:20:  <- (700 euros)
21/10/2008 19:21: Columbeanu Munteanu <- (100 euros)
22/10/2008 05:06: Luke Buttsworth <- (3 035 euros)
24/10/2008 21:54: Ivan Lombardini <- Circus Seals (15 809 euros)
26/10/2008 19:40: William Tickner -> (35 923 euros)
27/10/2008 19:50: Innocenzo Staibano -> (10 815 euros)
28/10/2008 16:59: Eugeniusz Glinka -> (374 852 euros)
28/10/2008 17:33: Carlo Defilippi <- (230 383 euros)
29/10/2008 20:41: François Laborderie <- Dinamo Tbilisi (17 861 euros)
29/10/2008 21:13: Alexis Masolta <- (156 924 euros)
30/10/2008 19:10:  -> (1 749 euros)
04/11/2008 19:41: François Souillac -> (23 841 euros)
05/11/2008 12:17: Ionuţ Scutaru -> (192 968 euros)
05/11/2008 16:15: Mauro Quadrio <- (231 528 euros)
06/11/2008 23:21: Mathieu Leroy -> (300 000 euros)
07/11/2008 01:30: Patrick Skinner <- (3 309 euros)
07/11/2008 17:27: Tobias Casanova <- (339 819 euros)
09/11/2008 14:21: Carl Gomes -> (1 138 euros)
24/11/2008 23:48: Tudor Burcea <- (901 euros)
25/11/2008 18:51: Kakic Muller <- (127 632 euros)
07/12/2008 17:01: Dean Robbie <- Racing Besançon (140 362 euros)
09/12/2008 19:46:  -> (5 697 euros)
09/12/2008 19:46: Columbeanu Munteanu -> (3 695 euros)
10/12/2008 11:20: Luke Buttsworth -> (27 192 euros)
14/12/2008 01:13: Pierre Enchery -> (227 231 euros)
16/12/2008 23:05: Carlo Defilippi -> (198 312 euros)
16/12/2008 23:20: Jocelyn Vannier <- Hugo XV (447 954 euros)
17/12/2008 20:37: Ivan Lombardini -> RC La Foudre (10 109 euros)
21/12/2008 13:32: Clayton Valduga -> (312 941 euros)
21/12/2008 14:36: Lluís Gil <- (304 501 euros)
25/12/2008 22:48: François Laborderie -> Le Bestie (21 997 euros)
26/12/2008 16:42: Patrick Skinner -> (24 866 euros)
28/12/2008 22:47: Adamo Moncada -> (381 962 euros)
28/12/2008 22:53: Mathias Kross <- (64 313 euros)
28/12/2008 23:24: Gilles Bonnet <- (496 855 euros)
31/12/2008 20:14: Vittorio Mantia -> (8 373 euros)
31/12/2008 21:28: Cornel Weinberg <- (47 414 euros)
13/01/2009 11:12: Tudor Burcea -> (10 595 euros)
13/01/2009 23:53: Daniele Vazzano -> (5 335 euros)
15/01/2009 17:33: Lino Tommasi -> (500 590 euros)
15/01/2009 17:41: Kent Warner <- R.I.P. (421 534 euros)
15/01/2009 18:09: Kakic Muller -> (158 729 euros)
15/01/2009 19:15: Fernando Teyssèdre <- xv du labiri (121 458 euros)
16/01/2009 00:11: Sandu Habibį <- (1 100 euros)
16/01/2009 00:26: Nathan Poirier <- (22 063 euros)
16/01/2009 13:41: Walter Abrignano <- (13 827 euros)
18/01/2009 00:01: Lilian Bernard -> Skra Warszawa (63 371 euros)
25/01/2009 17:27: Dean Robbie -> (200 492 euros)
26/01/2009 10:56: Marco Usmati <- ScompyDup (389 925 euros)
28/01/2009 00:03: Alecu Buga <- (16 855 euros)
13/02/2009 02:47: Ghelasie Vîrlan <- (149 118 euros)
17/02/2009 15:19: Émile Bouvret <- (250 euros)
17/02/2009 23:38: Mathias Kross -> (11 828 euros)
21/02/2009 13:42: Bino Strangiso <- maicleb (23 677 euros)
28/02/2009 21:15:  <- (101 euros)
05/03/2009 18:33: Delmer Foreman <- (3 676 euros)
06/03/2009 01:37: Sandu Habibį -> (8 614 euros)
07/03/2009 15:12:  <- (150 euros)
17/03/2009 16:21: Stefan Turcanu <- (127 817 euros)
17/03/2009 18:31: Walter Abrignano -> (24 430 euros)
17/03/2009 18:37: Nathan Poirier -> (20 313 euros)
18/03/2009 00:14: Alecu Buga -> (53 413 euros)
18/03/2009 21:57: Baptiste Langlais <- SuperTitoTeam (17 011 euros)
19/03/2009 19:26: Anatole Charlot <- Rcnm (92 613 euros)
23/03/2009 16:48: Emmanuel Marigni <- (126 910 euros)
09/04/2009 12:41: Émile Bouvret -> (1 304 euros)
16/04/2009 00:01: Bino Strangiso -> soziedad alkoholika (56 144 euros)
19/04/2009 04:05:  -> (7 819 euros)
21/04/2009 21:45: Lucas Azevedo <- (51 euros)
22/04/2009 14:22: Joan Serra <- (364 468 euros)
24/04/2009 12:56: Delmer Foreman -> (8 263 euros)
26/04/2009 02:55: Arthur Lauron -> (480 329 euros)
26/04/2009 03:00:  -> (13 411 euros)
30/04/2009 03:14: Mauro Quadrio -> Rugby Club Dieulouard Liverdun (250 268 euros)
01/05/2009 13:09: Martian Gherman <- (233 334 euros)
02/05/2009 12:46: Alessandro Maione <- Scannabue XV Roi (399 001 euros)
05/05/2009 15:19: Keir Tialata -> celtic st germain (373 915 euros)
06/05/2009 00:14: Stefan Turcanu -> (115 602 euros)
07/05/2009 04:31: Cornel Weinberg -> (77 991 euros)
07/05/2009 22:30: Brendan Bouvier <- (471 442 euros)
07/05/2009 22:38: Theo Bones <- (33 000 euros)
14/05/2009 03:33: Conor Duffy <- (31 501 euros)
14/05/2009 03:41: Tristan Bakhuys <- (150 euros)
14/05/2009 23:11: Sebastiano Rossi Jr <- (168 857 euros)
15/05/2009 22:09: Gary Lafond <- (32 426 euros)
15/05/2009 23:00: Kent Berry <- (30 241 euros)
19/05/2009 13:22: Augustin Pouget <- (384 euros)
19/05/2009 13:22: Steven Dixon <- (700 euros)
21/05/2009 18:16: Fernando Teyssèdre -> (253 593 euros)
22/05/2009 12:25: Emmanuel Marigni -> (330 880 euros)
22/05/2009 12:50: Marco Usmati -> (331 400 euros)
22/05/2009 12:51: Jocelyn Vannier -> (493 868 euros)
23/05/2009 13:57: Pierric Diouf <- Steaua Bucuresti (630 001 euros)
23/05/2009 17:06: Felice Malgieri <- (664 862 euros)
23/05/2009 17:12: Baptiste Langlais -> (9 135 euros)
25/05/2009 21:15: Barthélemy Koeing <- (16 211 euros)
25/05/2009 21:16: Jeremías Lena <- (200 euros)
26/05/2009 21:15: Facundo Fonseca <- (10 945 euros)
27/05/2009 15:11: Gianni Randazzo <- (18 936 euros)
27/05/2009 15:14: Gaspar Pinilla <- (62 377 euros)
28/05/2009 05:50: Carlos Alves <- (3 199 euros)
02/06/2009 17:53: Gaël Mahieu <- (66 543 euros)
03/06/2009 13:06: Caruso Indovina <- (75 322 euros)
10/06/2009 02:57: Lucas Azevedo -> (3 627 euros)
27/06/2009 02:15: Theo Bones -> (52 896 euros)
29/06/2009 01:31: Marià Tura <- All CUX (231 200 euros)
29/06/2009 12:53: Tomáš Foltýn -> Sportul Studentesc (169 836 euros)
01/07/2009 16:07: Carlomagno Montanes <- (8 401 euros)
02/07/2009 12:28: Conor Duffy -> (36 434 euros)
04/07/2009 03:28: Gary Lafond -> (45 524 euros)
05/07/2009 19:21: Kent Berry -> (19 871 euros)
07/07/2009 18:37: Sebastiano Rossi Jr -> (187 183 euros)
09/07/2009 12:28: Augustin Pouget -> (11 504 euros)
11/07/2009 04:03: Thomas Swift -> (799 051 euros)
12/07/2009 18:26: Brendan Bouvier -> (421 042 euros)
14/07/2009 13:03: Martian Gherman -> (251 851 euros)
15/07/2009 23:38: Pierrot Palayret <- Club Atlético Siberiano (1 400 000 euros)
16/07/2009 01:38: Gaspar Pinilla -> (176 887 euros)
16/07/2009 16:27: Huw French <- awesome (510 517 euros)
17/07/2009 13:43: Gianni Randazzo -> (36 948 euros)
19/07/2009 03:02: Barthélemy Koeing -> (26 227 euros)
20/07/2009 15:06: Facundo Fonseca -> (39 274 euros)
22/07/2009 03:13: Gaël Mahieu -> (108 325 euros)
25/07/2009 04:08: Carlos Alves -> (14 176 euros)
27/07/2009 15:25: Alessandro Maione -> Stade Toulousain (427 500 euros)
27/07/2009 15:49: Felice Malgieri -> (664 862 euros)
27/07/2009 17:27: Bryan Sherrod <- Pendejo Tacklea (1 210 439 euros)
31/07/2009 02:38: Steven Dixon -> (34 984 euros)
06/08/2009 14:51: Tristan Bakhuys -> (21 127 euros)
10/08/2009 14:34: Edgar Millot <- Rugby Club des Grisettes (20 679 euros)
16/08/2009 14:03: Emanuel Cornejo <- (427 595 euros)
20/08/2009 19:42: Carlomagno Montanes -> (21 931 euros)
28/08/2009 15:21: Jeremías Lena -> C.A.C (11 082 euros)
09/09/2009 20:48: Conor Pitt-Chambers <- Sagel (247 734 euros)
01/10/2009 01:52: Thomas Falconer <- (57 021 euros)
05/10/2009 12:28: Caruso Indovina -> Neapolis (38 000 euros)
08/10/2009 19:58: Anatole Charlot -> Les anciens de l'uag (94 265 euros)
19/11/2009 01:24: Samuel Magallanes <- (598 501 euros)
22/11/2009 22:18: Tobias Casanova -> Rugby Club Toulonnais 83 (548 625 euros)
26/11/2009 03:34: Edgar Millot -> 4000 (22 709 euros)
26/11/2009 04:22: Pat Thomas <- (465 405 euros)
04/01/2010 00:34: Gilles Bonnet -> Les Mugiwara (443 332 euros)
06/01/2010 21:30: Xavier Baudouin <- wilders (550 000 euros)
21/01/2010 01:35: Huw French -> serviette (432 839 euros)
23/01/2010 18:45: Arturo Sert <- ASD RECANATI RUGBY CLUB (520 932 euros)
26/01/2010 12:13: Faustin Cano -> Ardea (380 000 euros)
11/02/2010 23:23: Pierric Diouf -> Beausson (253 332 euros)
15/02/2010 20:40: Pierrot Palayret -> Polisportiva Padergnone (1 203 332 euros)
17/02/2010 15:46: Quinto Mazara <- Arii's team (598 803 euros)
17/02/2010 19:08: Nereo Cerami <- Huasos del Monte (1 467 602 euros)
19/03/2010 21:50: Sandro Toniazzo -> Polar (57 000 euros)
09/04/2010 18:09: Silvio Vescovo <- lions monopoli (250 000 euros)
07/05/2010 15:30: Conor Pitt-Chambers -> Mighty Fox S.R.C (115 474 euros)
10/06/2010 02:50: Nereo Cerami -> Ireland (1 393 332 euros)
12/06/2010 00:28: Ian Forster <- Lincoln Imps (50 euros)
12/06/2010 00:50: Tex Mcvilly <- RC Rover Rhinos (50 euros)
12/06/2010 21:04: Ştefan Călin <- D'R'C (1 566 666 euros)
13/06/2010 13:37: Ubirataia Vasconcelos -> Tbroz (635 310 euros)
20/06/2010 16:10: Samuel Magallanes -> leuz_team (522 062 euros)
29/06/2010 01:10: Thomas Falconer -> Awesomeness (60 167 euros)
03/07/2010 16:05: Antonino Izzo <- Scrum&squirt (5 046 euros)
04/07/2010 18:47: Steve Watts <- (2 100 000 euros)
08/07/2010 00:27: Joan Serra -> Wardis (299 250 euros)
09/08/2010 07:31: Ottone Fasolo <- Lions BG (168 000 euros)
13/08/2010 18:58: Silvio Vescovo -> Tournon07 (418 950 euros)
18/08/2010 19:07: Hirotada Kitagawa <- Bronco Billies (420 000 euros)
07/11/2010 00:48: Bryan Sherrod -> Black Wolves (411 666 euros)
11/11/2010 19:46: Barthélemy Goujon <- azur (500 000 euros)
11/01/2011 18:43: Ottone Fasolo -> C.D Leon (585 832 euros)
13/01/2011 20:12: Vasile Ţuţuian <- Etampes Rc (1 395 428 euros)
27/01/2011 16:28: Emanuel Cornejo -> Mérges Méhek (798 000 euros)
28/01/2011 03:48: David Cano <- Rugby Capi Goal (5 000 euros)
24/02/2011 19:22: Germain Alix <- Ardea (630 000 euros)
24/03/2011 22:48: Iustin Roşu <- LPS Constanta (212 716 euros)
05/05/2011 22:55: Sam Ottaway <- stade montois 2 (589 076 euros)
13/06/2011 14:59: Germain Alix -> Rc Villequiers (411 666 euros)
19/06/2011 08:04: Lamine Diouf <- TSS Bardiana (641 389 euros)
23/07/2011 22:50: Iustin Roşu -> Reizo (115 266 euros)
29/07/2011 19:06: Mickaël Buchaillot <- Black Wolves (149 000 euros)
17/08/2011 00:18: Lamine Diouf -> R.C.Cruuuuuuuuuuzy (696 666 euros)
21/08/2011 13:51: Rodolfo Abreu -> Elkan Rugby (432 250 euros)
23/08/2011 21:13: Attila Baráth <- Cuidalburgh (1 412 151 euros)
16/11/2011 02:17: Sam Ottaway -> San Cirano (631 750 euros)
17/11/2011 23:34: Rhys Grieveson <- Nu-Rugby Team (50 euros)
12/12/2011 00:44: Vasile Ţuţuian -> BATCHTEAM (918 332 euros)
12/12/2011 15:57: Jan Rasimus <- Flying Eels Exiles RFC (1 800 000 euros)
11/01/2012 16:26: Fabian Pinheiro <- (302 824 euros)
29/01/2012 19:35: Mickaël Buchaillot -> BrasCassésXV (21 219 euros)
05/03/2012 15:05: Fabian Pinheiro -> Section SudOuest (384 750 euros)
09/03/2012 00:43: Blas Trujillo <- Ribamontan (110 250 euros)
13/04/2012 11:16: Tom Gough <- Italians United (964 744 euros)
16/04/2012 21:39: Ghelasie Vîrlan -> Clermont (886 666 euros)
20/04/2012 15:11: Kasey Scott <- RC-ELMOON (110 000 euros)
29/04/2012 16:42: Gregorio Robaina <- Douy Team (810 338 euros)
08/05/2012 04:30: Blas Trujillo -> RC PAM (152 000 euros)
10/06/2012 15:22: Marià Tura -> West Coast Harriers (728 332 euros)
19/06/2012 02:05: Kent Warner -> montpel (696 666 euros)
25/06/2012 23:30: Neemya Locke <- Brézilhac Pays Cathare (1 653 750 euros)
07/08/2012 22:22: Max Hendy <- Les Patriotes (562 275 euros)
16/08/2012 15:07: Xavier Baudouin -> RC Rioz (35 511 euros)
07/11/2012 14:00: Max Hendy -> ccc's team (513 213 euros)
10/11/2012 19:49: Gregorio Robaina -> Douy Team (728 332 euros)
19/11/2012 21:42: Alecsandru Răileanu <- (1 794 443 euros)
09/01/2013 00:51: Hamed Aulas <- (242 232 euros)
05/06/2013 11:15: Craig Owens <- Tremonia RC (233 451 euros)
13/06/2013 23:28: Patrick Madruga -> rc noailhac (15 832 euros)
27/06/2013 23:21: Pat Thomas -> rc toulonnais (9 500 euros)
12/08/2013 23:58: Hirotada Kitagawa -> Skoda Cluj Reloaded (316 666 euros)
19/08/2013 19:34: Ştefan Călin -> les arlequins (348 252 euros)
01/09/2013 16:02: Duccio Marchesoni <- VeneziaMestre 1986 (783 055 euros)
06/09/2013 06:01: Kai Allen <- All Black and Blues (394 144 euros)
24/01/2014 18:31: Ottaviano Cincione <- Tricky RFC (661 500 euros)
12/04/2014 20:13: Alecsandru Răileanu -> Toads (1 030 750 euros)
19/04/2014 15:36: Jean-Charles Maurel <- Portekwa & Cie (1 361 372 euros)
15/05/2014 21:53: Callum Mitchell <- (186 666 euros)
19/05/2014 21:58: Arturo Sert -> RC La Motte (2 395 euros)
25/06/2014 14:34: Albert Balcells <- USAG (274 644 euros)
25/06/2014 23:10: Steve Watts -> RC essey (231 575 euros)
09/09/2014 18:47: Kai Allen -> Tambomachay (777 800 euros)
18/09/2014 06:05: Fabián Aleixandre <- Homero (1 445 877 euros)
04/11/2014 12:27: Jules Picard <- pring club (80 974 euros)
01/02/2015 12:36: Barthélemy Goujon -> ovalifun (566 330 euros)
10/03/2015 20:22: Jan Rasimus -> TOTOTUGA (500 384 euros)
25/03/2015 04:04: Mose Brayshaw <- Gifog's Old Boys (1 742 857 euros)
28/03/2015 02:45: Luís Carlos Magalhães -> Paname Crusaders (248 766 euros)
10/04/2015 22:57: Clarence Azam <- JKC Nogent (2 547 euros)
24/10/2015 03:47: Jules Picard -> RC JAGUARII (991 999 euros)
30/10/2015 14:56: Fabien Duval <- Scarpone XV (1 337 058 euros)

Difference: -12 716 742 euros
06/03/2016 01:04: Attila Baráth -> (151 096 coins)
17/03/2016 00:09: Salvador Lobos -> (121 163 coins)
03/04/2016 00:16: Tom Gough -> (164 376 coins)
30/04/2016 18:42: Zeb Roberts <- (346 406 coins)
07/05/2016 22:24: James Ball <- (324 913 coins)
07/05/2016 22:37: Callum Mitchell -> (173 721 coins)
09/05/2016 21:55: Adriano Dinarte -> (207 409 coins)
10/05/2016 05:20: Bruce Roy <- (344 496 coins)
18/05/2016 01:04: Kasey Scott -> (224 893 coins)
26/07/2016 03:24: James Ball -> (312 423 coins)
10/08/2016 02:39: Bruce Roy -> (334 126 coins)
09/09/2016 06:44: Roger Henry <- (25 391 coins)
19/11/2016 00:06: Zeb Roberts -> (307 718 coins)
14/03/2017 00:13: Caméron Laury <- (263 322 coins)
04/04/2017 18:26: Giampiero Rossi <- (107 187 coins)
10/04/2017 18:10: Paul Enache <- (368 208 coins)
02/05/2017 17:55: Hamed Aulas -> (222 589 coins)
20/06/2017 05:43: Angelo Fogola <- (315 374 coins)
24/09/2017 00:17: Caméron Laury -> (230 730 coins)
29/09/2017 13:52: Joel Talbot <- (398 892 coins)
30/09/2017 21:49: Giampiero Rossi -> (87 457 coins)
29/12/2017 19:37: Simplicio Peduto <- (259 812 coins)
29/12/2017 19:44: Duccio Marchesoni -> (184 412 coins)
20/01/2018 11:14: Craig Owens -> (229 178 coins)
24/01/2018 18:25: Callum Moriarty <- (210 720 coins)
28/01/2018 02:08: José Telles -> (438 372 coins)
15/02/2018 00:38: Isidoro Toledano <- (167 260 coins)
16/02/2018 18:27: Angelo Fogola -> (247 711 coins)
13/03/2018 02:52: Borea Fedotkin <- (423 192 coins)
01/04/2018 01:19: Lucas Reis -> (429 724 coins)
13/05/2018 13:53: Simplicio Peduto -> (221 706 coins)
19/05/2018 10:57: Simplicio Peduto <- (230 944 coins)
19/05/2018 21:46: Callum Moriarty -> (174 300 coins)
14/07/2018 03:54: Bartolomeu Barbu Matei <- (247 500 coins)
13/08/2018 03:46: Lucas Roth -> (166 412 coins)
16/09/2018 01:25: Paul Enache -> (235 653 coins)
21/10/2018 05:28: Joel Talbot -> (295 180 coins)
17/11/2018 00:43: Martin Faray <- (144 078 coins)
26/11/2018 12:20: Timofei Baherchin <- (168 100 coins)
27/11/2018 02:41: Nelu Niculiţă <- (174 000 coins)
06/12/2018 04:14: Simon Shepard <- (156 820 coins)
17/12/2018 18:38: Reginaldo Padilha -> (228 236 coins)
23/12/2018 10:15: Finlay Bartram <- (222 624 coins)
24/12/2018 01:05: Virgil Octavian Ene Kemeneş <- (237 792 coins)
24/12/2018 15:50: Mose Brayshaw -> (73 543 coins)
29/12/2018 22:57: Jean-Charles Maurel -> (92 813 coins)
19/02/2019 18:32: Steven Manin <- (8 717 coins)
01/03/2019 22:30: Finlay Bartram -> (185 433 coins)
06/03/2019 00:32: Simon Shepard -> (147 902 coins)
17/03/2019 02:30: Virgil Octavian Ene Kemeneş -> (229 447 coins)
26/03/2019 07:36: Edward Rowley <- (176 444 coins)
30/03/2019 06:06: Ruben Denis <- (497 134 coins)
14/04/2019 03:41: Rico McIntosh <- (380 172 coins)
28/04/2019 01:11: Martin Faray -> (135 855 coins)
07/05/2019 02:15: Afonso Rebelo -> (174 661 coins)
16/06/2019 04:02: Timofei Baherchin -> (128 724 coins)
21/06/2019 09:55: Mikel Navarro <- (740 coins)
22/06/2019 21:51: Nelu Niculiţă -> (106 640 coins)
02/09/2019 09:40: Martín Braga <- (1 831 coins)
03/09/2019 09:45: Gaute Ruud <- (59 042 coins)
09/09/2019 10:26: Fumija Jagi? <- (178 665 coins)
12/09/2019 19:33: Mikel Navarro -> (624 coins)
15/09/2019 22:41: Steven Manin -> (8 323 coins)
05/10/2019 13:07: Donnie Bridges <- (38 108 coins)