Show Nav
Season 40: Day 37/133 .

turritan pirates

President/ Manager: luigi_t    
Coach: Giampaolo Colicchia
Location: Italia / Sardegna
Stadium: turritan pirates stadium
Capacity : 14800
Since: 21/12/2007 10:53
Last Connection: 21/01/2020 11:41
Language: Italiano
League table: 2 : 2-2
National Cup: National Cup
Currently managing the tournament : avanzi di panettoneturritan pirates

Trophies

Season 39: 3-6 Season 34: 3-6 Season 31: 3-9 Season 25: 3-2 Season 22: 3-9 Season 20: 4-15 Season 17: 4-02 Season 15: 4-15 Season 13: 5-52 Season 7: 6-64

Club History

Season 39: # 1 3-6
Season 39: Eliminated from the Coppa Italia in the Round of 16
Season 38: # 2 3-6
Season 38: Eliminated from the Coppa Italia in the First Round
Season 37: # 6 3-6
Season 37: Eliminated from the Coppa Italia in the First Round
Season 36: # 10 2-2
Season 36: Eliminated from the Coppa Italia in the First Round
Season 35: # 7 2-2
Season 35: Eliminated from the Coppa Italia in the First Round
Season 34: # 1 3-6
Season 34: Eliminated from the Coppa Italia in the First Round
Season 33: # 3 3-6
Season 33: Eliminated from the Coppa Italia in the Round of 32
Season 32: # 10 2-1
Season 32: Eliminated from the Coppa Italia in the First Round
Season 31: # 1 3-9
Season 31: Eliminated from the Coppa Italia in the First Round
Season 30: # 2 3-9
Season 30: Eliminated from the Coppa Italia in the First Round
Season 29: # 2 3-9
Season 29: Eliminated from the Coppa Italia in the First Round
Season 28: # 3 3-9
Season 28: Eliminated from the Coppa Italia in the First Round
Season 27: # 2 3-9
Season 27: Eliminated from the Coppa Italia in the First Round
Season 26: # 9 2-3
Season 26: Eliminated from the Coppa Italia in the First Round
Season 25: # 1 3-2
Season 25: Eliminated from the Coppa Italia in the First Round
Season 24: # 2 3-2
Season 24: Eliminated from the Coppa Italia in the First Round
Season 23: # 10 2-2
Season 23: Eliminated from the Coppa Italia in the First Round
Season 22: # 1 3-9
Season 22: Eliminated from the Coppa Italia in the Round of 128
Season 21: # 4 3-9
Season 21: Eliminated from the Coppa Italia in the Fifth Round
Season 20: # 1 4-15
Season 20: Eliminated from the Coppa Italia in the Round of 256
Season 19: # 8 3-4
Season 19: Eliminated from the Coppa Italia in the Fifth Round
Season 18: # 7 3-4
Season 18: Eliminated from the Coppa Italia in the Round of 64
Season 17: # 1 4-02
Season 17: Eliminated from the Coppa Italia in the Round of 128
Season 16: # 10 3-9
Season 16: Eliminated from the Coppa Italia in the Round of 32
Season 15: # 1 4-15
Season 15: Eliminated from the Coppa Italia in the Fifth Round
Season 14: # 4 4-15
Season 14: Eliminated from the Coppa Italia in the Round of 256
Season 13: # 1 5-52
Season 13: Eliminated from the Coppa Italia in the Fifth Round
Season 12: # 2 5-52
Season 12: Eliminated from the Coppa Italia in the Fifth Round
Season 11: # 10 4-18
Season 11: Eliminated from the Coppa Italia in the Fourth Round
Season 10: # 2 5-17
Season 10: Eliminated from the Coppa Italia in the First Round
Season 9: # 3 5-17
Season 9: Eliminated from the Coppa Italia in the Second Round
Season 8: # 6 5-17
Season 8: Eliminated from the Coppa Italia in the Third Round
Season 7: # 1 6-64

1 / 46   2 / 46

21 Players

  Neemya Collis Healthy
Height : 204    Weight : 95     Age : 17 years old
Best Abilities: Strength, Handling
Experience: 0  Skill: 4


  Ianto Summers Healthy
Height : 199    Weight : 93.75     Age : 17 years old
Best Abilities: Strength, Tackling
Experience: 0  Skill: 6


  Livio Vanini Healthy
Height : 200    Weight : 120.5     Age : 32 years old
Best Abilities: Strength, Tackling
Experience: 18  Skill: 17


  Matthieu Gillot Healthy
Height : 197    Weight : 105.5     Age : 31 years old
Best Abilities: Tackling, Strength
Experience: 18  Skill: 18


  Senne Peeters Healthy
Height : 186    Weight : 116     Age : 31 years old
Best Abilities: Strength, Tackling, Speed
Experience: 18  Skill: 17


  Antonello Zucchelli Healthy
Height : 203    Weight : 97     Age : 25 years old
Best Abilities: None
Experience: 18  Skill: 17


  Rinaldo 'il fenomeno' Cellini Healthy
Height : 201    Weight : 123.75     Age : 37 years old
Best Abilities: Tackling, Strength, Speed
Experience: 18  Skill: 16


  Ruben 'il piccoletto' Petit Healthy
Height : 203    Weight : 123.75     Age : 25 years old
Best Abilities: Tackling, Strength, Speed
Experience: 18  Skill: 18


  Gavin 'uccio' Jordan Healthy
Height : 198    Weight : 123.75     Age : 32 years old
Best Abilities: Tackling, Strength, Speed
Experience: 18  Skill: 18
  Lucrezio 'Barbie' Roveda Healthy
Height : 188    Weight : 87     Age : 34 years old
Best Abilities: Tackling, Speed
Experience: 18  Skill: 13


  Dennis Wortel Healthy
Height : 194    Weight : 94.25     Age : 30 years old
Best Abilities: None
Experience: 18  Skill: 14


  Graziano 'il nano' Cafasso Healthy
Height : 206    Weight : 118.25     Age : 22 years old
Best Abilities: Handling, Strength
Experience: 11  Skill: 11


  Tito Arnulfo Healthy
Height : 196    Weight : 91.5     Age : 29 years old
Best Abilities: Speed, Tackling
Experience: 18  Skill: 11


  Marin 'bro' Cebotarenco Healthy
Height : 187    Weight : 89.75     Age : 29 years old
Best Abilities: None
Experience: 18  Skill: 9


  Narciso Pipolo Healthy
Height : 182    Weight : 87     Age : 34 years old
Best Abilities: Speed, Tackling, Passing
Experience: 18  Skill: 11


  Joseph '' O' '' Stephen Healthy
Height : 201    Weight : 123.5     Age : 38 years old
Best Abilities: Strength
Experience: 18  Skill: 9


  C?t?linescu Haralamb Healthy
Height : 202    Weight : 105     Age : 22 years old
Best Abilities: Strength
Experience: 9  Skill: 6
  Giampaolo Furlani Healthy
Height : 174    Weight : 78     Age : 46 years old
Best Abilities: None
Experience: 18  Skill: 0


  Quirino Agostini Healthy
Height : 195    Weight : 96     Age : 19 years old
Best Abilities: None
Experience: 0  Skill: 2


  Bruno Cordier Healthy
Height : 176    Weight : 96     Age : 45 years old
Best Abilities: None
Experience: 7  Skill: 0


  Curzio 'Filiberto' Savoia Healthy
Height : 202    Weight : 113.5     Age : 41 years old
Best Abilities: Strength, Tackling
Experience: 18  Skill: 4


30/12/2007 13:46:  -> (3 211 euros)
08/01/2008 09:30:  -> (6 442 euros)
08/01/2008 10:06: Daniel Steiner <- (2 983 euros)
08/01/2008 15:13: Naamas Ancian <- (695 euros)
08/01/2008 18:17:  -> (836 euros)
09/01/2008 11:14: Placido Agnesi <- (535 euros)
09/01/2008 11:17: Pietro Chiossone -> (1 817 euros)
09/01/2008 12:47: David Ginns <- (5 200 euros)
09/01/2008 12:55:  -> (7 057 euros)
14/02/2008 19:14: Placido Agnesi -> (2 748 euros)
14/02/2008 19:16: Daniel Steiner -> (14 851 euros)
14/02/2008 19:51: Panfilo Vazzano <- (100 euros)
14/02/2008 20:15: Alessandro Rumor <- (100 euros)
14/02/2008 21:19: Callum Zondeki <- (201 euros)
15/02/2008 12:00: Gianluigi Gilardi -> (2 530 euros)
15/02/2008 13:15: Lazzaro Battisti <- (2 euros)
20/02/2008 09:48: Silla Perazzolo -> (8 876 euros)
20/02/2008 10:10: Ennio Firinaiu -> (4 730 euros)
20/02/2008 14:16: Esteban Leduc <- (201 euros)
20/02/2008 14:17:  -> (14 821 euros)
20/02/2008 16:17: Osvaldo Fazio <- (2 108 euros)
20/02/2008 16:17: Giordano Sottanis -> (2 523 euros)
21/02/2008 10:54: Marcellino Scafiezzo <- (6 500 euros)
21/02/2008 10:55: Massimiliano Trementozzi -> (2 198 euros)
25/02/2008 19:10: Armando Scipione -> (51 995 euros)
25/02/2008 20:18: Ciprian Răileanu <- (5 200 euros)
26/02/2008 21:19: Nazario Arrico <- (1 001 euros)
26/02/2008 21:29: Augusto De amicis <- (30 000 euros)
26/02/2008 21:30: David Ginns -> (7 041 euros)
26/02/2008 21:31: Sergio Del Nevo -> (8 577 euros)
26/02/2008 21:42: Maxime Robinet <- (4 001 euros)
26/02/2008 21:43: Gerardo Roldán <- (17 366 euros)
29/02/2008 14:09: Raphaël Fortin <- (5 000 euros)
04/03/2008 14:19: Achille Couderc <- (1 501 euros)
04/03/2008 14:28: Ugo Calandra -> (47 860 euros)
06/03/2008 13:12: Andrea Lucifora -> (22 615 euros)
07/03/2008 16:38: Álmos Orsós <- (20 001 euros)
07/03/2008 19:00: Greg Munier <- (300 euros)
12/03/2008 18:56: Jacobo Cuesta <- (405 euros)
13/03/2008 11:09: Cyrille Raffin <- (1 500 euros)
13/03/2008 11:41: Daniele Boscolo <- (813 euros)
13/03/2008 11:43: Naamas Ancian -> (1 536 euros)
13/03/2008 12:41: Cayetano Castulo <- (1 euros)
13/03/2008 14:09: Germain Giannini <- (1 001 euros)
16/03/2008 17:18: Emanuele Capuano -> (20 861 euros)
16/03/2008 17:44: Thomas Carré <- (300 euros)
16/03/2008 18:14: Romeu Guimarăes <- (2 500 euros)
17/03/2008 10:54: Costantino Lupi <- (1 200 euros)
17/03/2008 13:01: Rafael Smoot <- (1 euros)
20/03/2008 10:37: Santino Langieri <- (13 000 euros)
20/03/2008 10:38: Quinto Codo <- (3 000 euros)
20/03/2008 11:49: Ricardo Ortíz <- (201 euros)
21/03/2008 11:54: Callum Zondeki -> (7 712 euros)
21/03/2008 11:55: Alessandro Rumor -> (400 euros)
21/03/2008 11:55: Panfilo Vazzano -> (4 449 euros)
21/03/2008 14:24: Richárd Aba <- (200 euros)
21/03/2008 15:59: Dan Cohen <- (101 euros)
22/03/2008 18:47: Lazzaro Battisti -> (8 784 euros)
22/03/2008 19:17:  <- (201 euros)
25/03/2008 14:40: Omar Xuárez <- (300 euros)
26/03/2008 18:47: Gilles Bachir <- (4 000 euros)
26/03/2008 19:00: Osvaldo Fazio -> (11 436 euros)
27/03/2008 10:50: Cosma Zambuto -> (37 597 euros)
27/03/2008 10:52: Esteban Leduc -> (4 579 euros)
27/03/2008 19:43: Andrea Chrétien <- (1 euros)
27/03/2008 19:53: Joăo Altenhofen <- (101 euros)
28/03/2008 18:30: Calixte Lapeyre <- (1 200 euros)
28/03/2008 18:51: Gabriele Gaudio <- (1 euros)
28/03/2008 21:41: Flavio Vesco <- (200 euros)
28/03/2008 23:31:  <- (1 euros)
28/03/2008 23:32: Ákos Újvári <- (1 euros)
28/03/2008 23:32:  <- (1 euros)
28/03/2008 23:33:  <- (1 euros)
31/03/2008 18:02: Marcellino Scafiezzo -> (20 598 euros)
31/03/2008 18:33: Georges Blanchet <- (102 107 euros)
31/03/2008 18:50: Andrea Ghiberti -> (57 819 euros)
02/04/2008 18:19: Nazario Arrico -> (5 018 euros)
02/04/2008 18:19: Augusto De amicis -> (4 737 euros)
02/04/2008 18:20: Ciprian Răileanu -> (8 016 euros)
02/04/2008 20:20: Jordan Lamic <- (1 000 euros)
04/04/2008 12:02: Stéphane Delhaye <- (201 euros)
04/04/2008 13:21: Geoffrey Collin <- (1 euros)
04/04/2008 13:53: Arnaldo Cavatorta <- (1 euros)
06/04/2008 16:32: Karim Dupuy <- (1 euros)
06/04/2008 16:47: Patrik Köves <- (1 euros)
07/04/2008 12:01: Marcial Cuesta <- (35 000 euros)
07/04/2008 20:23: Loris De Ninno <- (2 000 euros)
08/04/2008 22:57: José Vicente Pelaez <- (1 euros)
09/04/2008 13:52: Gerardo Roldán -> (19 935 euros)
11/04/2008 09:42: Blaise Degeerter <- (304 euros)
11/04/2008 10:06: Sylvain Devaux <- (13 232 euros)
16/04/2008 09:36: Greg Munier -> (2 001 euros)
18/04/2008 11:37: Cyrille Raffin -> (10 905 euros)
18/04/2008 11:38: Daniele Boscolo -> (1 703 euros)
18/04/2008 11:38: Cayetano Castulo -> (1 355 euros)
18/04/2008 11:38: Jacobo Cuesta -> (10 156 euros)
18/04/2008 12:29: Andreu Colet <- (101 euros)
18/04/2008 12:31: Roméo Cayron <- (1 euros)
18/04/2008 12:50: Árpád Sárkány <- (2 500 euros)
21/04/2008 14:39: Germain Giannini -> (3 175 euros)
21/04/2008 14:40: Thomas Carré -> (1 355 euros)
21/04/2008 14:44: Rafael Smoot -> (4 718 euros)
21/04/2008 14:50: Jordi Bonany <- (20 001 euros)
23/04/2008 14:06: Raphaël Fortin -> (13 813 euros)
23/04/2008 14:18: Lino Giaculli -> (89 156 euros)
24/04/2008 13:06: Ricardo Ortíz -> (1 321 euros)
24/04/2008 13:07: Quinto Codo -> (3 263 euros)
24/04/2008 13:51: Grégoire Caste <- (200 euros)
25/04/2008 09:28: Timothee Leon <- (1 euros)
26/04/2008 12:09: Dan Cohen -> (5 409 euros)
26/04/2008 12:12: Costantino Lupi -> (540 euros)
26/04/2008 19:02: Álmos Orsós -> (36 407 euros)
26/04/2008 19:07: Allan Plessis <- (81 715 euros)
26/04/2008 19:36: Santi Picó <- (101 euros)
28/04/2008 18:26:  -> (5 488 euros)
28/04/2008 23:27: Luca Carta <- (1 euros)
29/04/2008 00:27: Perzon Giannini <- (1 euros)
29/04/2008 17:17: Omar Xuárez -> (4 928 euros)
05/05/2008 11:55: Joăo Altenhofen -> (524 euros)
05/05/2008 11:56: Andrea Chrétien -> (1 517 euros)
05/05/2008 11:57: Gabriele Gaudio -> (1 398 euros)
05/05/2008 11:57: Calixte Lapeyre -> (1 625 euros)
05/05/2008 11:58:  -> (4 087 euros)
05/05/2008 11:58:  -> (1 820 euros)
05/05/2008 11:58:  -> (1 471 euros)
05/05/2008 11:59: Ákos Újvári -> (4 113 euros)
05/05/2008 11:59: Flavio Vesco -> (3 826 euros)
05/05/2008 12:32:  <- (1 euros)
07/05/2008 13:38: Cédric D'Orléans <- (200 euros)
08/05/2008 09:53: Jordan Lamic -> (4 163 euros)
08/05/2008 10:20: Mirza Mihači? <- (201 euros)
08/05/2008 15:50: Bruno Capponi <- (1 euros)
09/05/2008 07:39: Dario Attardo <- (1 euros)
09/05/2008 16:55: Geoffrey Collin -> (9 663 euros)
09/05/2008 20:18:  <- (1 euros)
10/05/2008 18:57: Arnaldo Cavatorta -> (1 147 euros)
10/05/2008 18:57: Stéphane Delhaye -> (1 156 euros)
10/05/2008 20:35: Mugur Cristian Tincu <- (1 euros)
11/05/2008 17:44: Karim Dupuy -> (1 576 euros)
11/05/2008 17:51: Paul Renault <- (200 euros)
11/05/2008 19:13: Bautista Puerta <- (17 000 euros)
11/05/2008 20:44: Patrik Köves -> (5 361 euros)
13/05/2008 10:54: Loris De Ninno -> (6 689 euros)
14/05/2008 10:09: José Vicente Pelaez -> (1 586 euros)
16/05/2008 15:45: Blaise Degeerter -> (8 828 euros)
17/05/2008 15:55: Pino Salemme <- (1 euros)
17/05/2008 17:13: Gilles Bachir -> (4 088 euros)
17/05/2008 21:48: Raffaello Strollo <- (201 euros)
17/05/2008 23:57: Beinvenido Boedo <- (1 000 euros)
18/05/2008 20:46: Omar Gamez <- (1 euros)
21/05/2008 13:50: Baltazar Pacheco <- (1 euros)
21/05/2008 14:03: Ferenc Kazinczy <- (1 euros)
22/05/2008 18:04: Bonifaciu Oană <- (25 000 euros)
23/05/2008 16:42: Árpád Sárkány -> (6 464 euros)
23/05/2008 16:43: Andreu Colet -> (1 512 euros)
23/05/2008 16:43: Roméo Cayron -> (1 330 euros)
23/05/2008 17:06: János Réce <- (501 euros)
23/05/2008 17:17: Fabrício Severo <- (18 689 euros)
23/05/2008 17:40: Romeu Guimarăes -> (2 004 euros)
26/05/2008 12:32: Charlie Delannoy <- (1 euros)
26/05/2008 14:02: Albert Is <- (20 000 euros)
29/05/2008 23:56: Andrea Mattina <- (1 euros)
30/05/2008 10:40: Remigiusz Gut <- (1 euros)
30/05/2008 10:40: Jakub Skóra <- (1 euros)
30/05/2008 13:31: Grégoire Caste -> (4 439 euros)
30/05/2008 13:33: Timothee Leon -> (2 863 euros)
30/05/2008 13:35: Achille Couderc -> (3 295 euros)
03/06/2008 11:57: Luca Carta -> (4 844 euros)
03/06/2008 11:58: Perzon Giannini -> (2 787 euros)
03/06/2008 12:16: Robert Gillot <- (1 000 euros)
03/06/2008 12:28: Maurizio Petrarca <- (700 euros)
03/06/2008 15:18: Enrico Realacci <- (101 euros)
03/06/2008 17:25: Natale Paolone <- (1 euros)
03/06/2008 19:07: Liviu Luca Dridea <- (49 614 euros)
03/06/2008 19:07: Sylvain Devaux -> (29 831 euros)
06/06/2008 14:27: Leandro Rollero <- (6 000 euros)
08/06/2008 11:29: Gruia Ursu <- (300 euros)
08/06/2008 12:06: Jordi Bonany -> (27 529 euros)
08/06/2008 12:22: Richárd Aba -> (101 euros)
09/06/2008 14:09:  -> (2 529 euros)
09/06/2008 14:31: Sander Baert <- (301 euros)
09/06/2008 14:41: Brent Somers <- (17 366 euros)
09/06/2008 15:23: Stef De Vos <- (35 000 euros)
09/06/2008 15:24: Maxime Robinet -> (29 811 euros)
09/06/2008 16:42: Cyrille Burel <- (1 euros)
09/06/2008 17:49: Gianfranco Cavese <- (1 euros)
11/06/2008 09:42: Santino Langieri -> (28 317 euros)
11/06/2008 10:07: Vincent Briand <- (1 euros)
11/06/2008 13:45: Cédric D'Orléans -> (2 115 euros)
11/06/2008 15:14: Bonifacio Costanzo <- (201 euros)
11/06/2008 16:11: Jules Monteil <- (1 euros)
12/06/2008 10:31: Mirza Mihači? -> (2 483 euros)
12/06/2008 16:27: Bruno Capponi -> (6 020 euros)
13/06/2008 12:22: Ezio Galimi <- (4 000 euros)
13/06/2008 12:24: Dario Attardo -> (2 948 euros)
13/06/2008 13:58: Ludovic Cisse <- (200 euros)
15/06/2008 14:24:  -> (2 415 euros)
15/06/2008 14:25: Mugur Cristian Tincu -> (1 401 euros)
15/06/2008 14:51: Marcial Cuesta -> (8 983 euros)
15/06/2008 16:14: Pierpaolo Zocchi <- (11 257 euros)
16/06/2008 12:16: Bautista Puerta -> (39 057 euros)
16/06/2008 12:16: Paul Renault -> (6 928 euros)
21/06/2008 12:59: Pacome Roger <- (500 euros)
23/06/2008 12:46: Raffaello Strollo -> (3 960 euros)
23/06/2008 12:46: Pino Salemme -> (4 133 euros)
23/06/2008 12:46: Beinvenido Boedo -> (5 779 euros)
23/06/2008 12:48: Omar Gamez -> (1 661 euros)
23/06/2008 13:50: Isaac Camillo <- (1 euros)
23/06/2008 19:04: Fidele Coelho <- (160 816 euros)
24/06/2008 14:07: Santi Picó -> (29 844 euros)
26/06/2008 12:58: Ferenc Kazinczy -> (1 256 euros)
26/06/2008 12:58: Baltazar Pacheco -> (2 336 euros)
27/06/2008 11:14: Louis Etienne <- (700 euros)
27/06/2008 13:41: Filimon Filip Trifu <- (16 539 euros)
27/06/2008 18:46: Fabrício Severo -> (44 754 euros)
27/06/2008 18:47: János Réce -> (1 834 euros)
30/06/2008 13:22: Charlie Delannoy -> (2 915 euros)
30/06/2008 14:27: Juan Martín Losada <- (57 884 euros)
01/07/2008 16:42: Baptiste Payen <- (1 000 euros)
03/07/2008 10:53: Balázs Jász <- (21 001 euros)
04/07/2008 16:08: Remigiusz Gut -> (3 182 euros)
04/07/2008 16:08: Andrea Mattina -> (4 231 euros)
04/07/2008 16:09: Jakub Skóra -> (4 275 euros)
05/07/2008 14:07: Mike Recordati <- (55 000 euros)
05/07/2008 14:26: Hervé Picard <- (20 000 euros)
08/07/2008 13:52: Robert Gillot -> (3 390 euros)
08/07/2008 19:03: Enrico Realacci -> (411 euros)
08/07/2008 19:03: Natale Paolone -> (9 408 euros)
09/07/2008 13:29: Bonifaciu Oană -> (34 322 euros)
12/07/2008 10:35:  <- (1 euros)
12/07/2008 10:43: Albert Is -> (12 727 euros)
12/07/2008 10:43: Maurizio Petrarca -> (3 339 euros)
12/07/2008 10:45: Leandro Rollero -> (9 085 euros)
14/07/2008 09:38: Gruia Ursu -> (4 992 euros)
14/07/2008 10:03: Nicolás Orozco <- (1 euros)
14/07/2008 17:12: Sander Baert -> (2 587 euros)
14/07/2008 17:12: Cyrille Burel -> (7 825 euros)
15/07/2008 09:03: Gianfranco Cavese -> (1 045 euros)
15/07/2008 11:43: Ernesto Zhili <- (103 428 euros)
16/07/2008 10:32: Vincent Briand -> (4 018 euros)
16/07/2008 17:26: Bonifacio Costanzo -> (3 165 euros)
16/07/2008 17:26: Jules Monteil -> (1 226 euros)
16/07/2008 18:18: Gerardo Esposito <- (1 200 euros)
20/07/2008 12:07: Ludovic Cisse -> (7 654 euros)
20/07/2008 17:42: Pierpaolo Zocchi -> (20 094 euros)
20/07/2008 19:54: Aymeric Ferrand <- (15 311 euros)
20/07/2008 21:31: Paolo Zuccaro <- (1 euros)
27/07/2008 17:28: Pacome Roger -> (4 384 euros)
27/07/2008 21:27: Carlos Henry <- (101 euros)
29/07/2008 14:32: Richard Cadilhon <- (101 euros)
29/07/2008 15:57: Emanuele Capuano <- (501 euros)
29/07/2008 16:28: Romário Vieira <- (200 euros)
30/07/2008 10:56: Alfonso Parolisi <- (101 euros)
30/07/2008 19:04: Giampiero Mastrandrea <- (101 euros)
01/08/2008 15:26: Louis Etienne -> (7 989 euros)
01/08/2008 15:29: Filimon Filip Trifu -> (14 210 euros)
01/08/2008 19:31: Emanuel Reyes <- (1 100 euros)
01/08/2008 20:53: Anthony Anfossi <- (81 036 euros)
18/08/2008 10:27:  -> (3 870 euros)
18/08/2008 10:28: Nicolás Orozco -> (3 633 euros)
18/08/2008 12:18: Isaac Camillo -> (1 171 euros)
18/08/2008 13:38: Maurice Stoppelenburg <- (401 euros)
26/08/2008 11:55: Aymeric Ferrand -> (24 108 euros)
26/08/2008 11:56: Paolo Zuccaro -> (743 euros)
26/08/2008 11:58: Gerardo Esposito -> (15 350 euros)
26/08/2008 13:05: Adrian Nicuşor Dimitriu <- (10 000 euros)
26/08/2008 13:11: Balázs Jász -> (38 960 euros)
26/08/2008 17:19: Osman Brezoianu <- (20 681 euros)
26/08/2008 17:54: Saverio Galante <- (15 000 euros)
26/08/2008 18:01: Hervé Picard -> (35 335 euros)
26/08/2008 18:05: Brent Somers -> (8 080 euros)
26/08/2008 18:13:  <- (1 euros)
26/08/2008 18:25:  <- (1 euros)
26/08/2008 19:11: Vincenzo Bachelet <- (5 000 euros)
27/08/2008 17:50: Jean-Charles Thiriet <- (18 901 euros)
31/08/2008 19:15: Baptiste Payen -> (7 825 euros)
01/09/2008 17:53: Carlos Henry -> (5 739 euros)
01/09/2008 18:17: Karim Lassalle <- (101 euros)
01/09/2008 18:18: Lamine Maréchal <- (101 euros)
01/09/2008 18:22: Allan Plessis -> (182 832 euros)
01/09/2008 18:27: Oscar Largata <- (92 829 euros)
03/09/2008 13:19: Richard Cadilhon -> (1 684 euros)
03/09/2008 13:20: Alfonso Parolisi -> (4 532 euros)
03/09/2008 13:20: Romário Vieira -> (1 521 euros)
03/09/2008 13:41: Llorenç Bastardes <- (14 099 euros)
04/09/2008 17:06: Giampiero Mastrandrea -> (1 672 euros)
05/09/2008 20:02: Krisztián Dienes <- (30 034 euros)
05/09/2008 20:16: Emanuel Reyes -> (58 652 euros)
06/09/2008 11:07: Silviu Mihai Iepure <- (4 000 euros)
06/09/2008 12:57: Oliverio Methol <- (100 000 euros)
06/09/2008 13:29: Vinício Medrado <- (78 751 euros)
15/09/2008 16:41: Anthony Anfossi -> (170 362 euros)
15/09/2008 18:03: Amédée Bossard <- (11 064 euros)
15/09/2008 18:11: Adriŕ Bastida <- (15 520 euros)
15/09/2008 18:13: Ezio Galimi -> (2 906 euros)
15/09/2008 18:27: Mike Berthod <- Entente La Croixille (25 000 euros)
16/09/2008 16:18: Colombano Pirozzoli <- (1 100 euros)
16/09/2008 16:42: Sean Jaks <- (45 034 euros)
17/09/2008 09:54: Emanuele Capuano -> (35 608 euros)
19/09/2008 14:50: Bence Liszkai <- (15 516 euros)
22/09/2008 18:37: Tiberiu Anastasiei <- (66 151 euros)
22/09/2008 19:28: Silvestro Zullo <- (19 259 euros)
22/09/2008 19:33: Stef De Vos -> (38 206 euros)
29/09/2008 16:08: Horia Andronic <- (92 613 euros)
02/10/2008 18:54: Joachim Guyard <- (1 000 euros)
06/10/2008 13:43: Maurice Stoppelenburg -> (30 416 euros)
06/10/2008 18:08: Liviu Luca Dridea -> (38 449 euros)
06/10/2008 18:13: Gabriel Pinto <- (63 027 euros)
13/10/2008 13:14: Vitale Gatti <- (17 864 euros)
14/10/2008 15:33: Adrian Nicuşor Dimitriu -> (44 460 euros)
14/10/2008 17:53: Osman Brezoianu -> (29 368 euros)
14/10/2008 18:02: Saverio Galante -> (13 085 euros)
14/10/2008 18:08: Patrick Weimer <- (22 912 euros)
14/10/2008 18:08: Bernard Blondeau <- (6 080 euros)
14/10/2008 18:26: Stelian Bălaşa <- (12 834 euros)
14/10/2008 18:30:  -> (3 176 euros)
14/10/2008 18:31:  -> (7 011 euros)
15/10/2008 11:37: Vincenzo Bachelet -> (3 728 euros)
15/10/2008 11:41: Roger Nallet <- (15 000 euros)
15/10/2008 12:14: Marcello Toccafondi <- (100 euros)
15/10/2008 13:06: Elio Moro <- (101 euros)
15/10/2008 21:17: Jean-Charles Thiriet -> (27 713 euros)
16/10/2008 10:14: Ene Damian <- (600 euros)
16/10/2008 10:20: Dániel Herceg <- (17 853 euros)
19/10/2008 17:52: Emil Condurache <- (12 545 euros)
19/10/2008 17:58: Ivan Di Monte <- (101 euros)
19/10/2008 21:36: Joseph Mock <- (10 184 euros)
19/10/2008 21:45: Noah Charlier <- (1 800 euros)
19/10/2008 22:35: Pierrick Duhamel <- (25 000 euros)
20/10/2008 05:27: André Assier <- (200 euros)
20/10/2008 10:38: Orso Maria Dragone <- (1 euros)
21/10/2008 10:11: Lamine Maréchal -> (11 759 euros)
21/10/2008 10:11: Karim Lassalle -> (10 262 euros)
21/10/2008 13:04: Domingo Llosa <- (1 euros)
23/10/2008 11:14: Llorenç Bastardes -> (21 799 euros)
23/10/2008 12:01: Nedelcu Nelu Szatmari <- (1 000 euros)
23/10/2008 12:07: Dominique Clément <- (601 euros)
24/10/2008 11:57: Carmelo Mascherpa <- (5 514 euros)
24/10/2008 12:15: Christian Lievremont <- (29 401 euros)
24/10/2008 16:22: Bálint Kevey <- (1 000 euros)
26/10/2008 11:25: Vinício Medrado -> (92 837 euros)
26/10/2008 11:30: Silviu Mihai Iepure -> (32 460 euros)
27/10/2008 18:38: Tănase Matei <- (13 058 euros)
27/10/2008 21:02: Cornelio Ordiales <- (82 689 euros)
29/10/2008 12:56: Edward Ferguson <- (45 000 euros)
03/11/2008 17:17: Amédée Bossard -> (33 718 euros)
03/11/2008 17:17: Adriŕ Bastida -> (12 248 euros)
03/11/2008 17:29: Krisztián Dienes -> (96 713 euros)
03/11/2008 17:34: Guillaume De Meyer <- (140 000 euros)
04/11/2008 18:19: Sean Jaks -> (100 327 euros)
04/11/2008 18:20: Colombano Pirozzoli -> (12 441 euros)
05/11/2008 14:38: Fidele Coelho -> (33 083 euros)
06/11/2008 13:19: Claude Roy <- (1 400 euros)
06/11/2008 14:24: Jurandir Macedo <- (1 339 euros)
09/11/2008 10:44: Bence Liszkai -> (16 195 euros)
13/11/2008 13:36: Tiberiu Anastasiei -> (88 020 euros)
13/11/2008 13:38: Silvestro Zullo -> (32 417 euros)
18/11/2008 15:48: Horia Andronic -> (146 078 euros)
19/11/2008 13:21: Nazario Lestinge <- Reptiles (315 659 euros)
20/11/2008 18:08: Joachim Guyard -> (8 657 euros)
21/11/2008 12:28:  <- (2 500 euros)
24/11/2008 17:05: Thomas Lebon <- (400 euros)
24/11/2008 18:19: Gabriel Pinto -> (96 619 euros)
25/11/2008 18:23: Gerard Bó <- (84 818 euros)
27/11/2008 13:27: Ferenc Németh <- (50 000 euros)
01/12/2008 14:52: Vitale Gatti -> (32 628 euros)
01/12/2008 15:00: Edgard Patruno <- (200 euros)
02/12/2008 17:44: Stelian Bălaşa -> (32 628 euros)
02/12/2008 17:46: Bernard Blondeau -> (9 971 euros)
02/12/2008 17:46: Patrick Weimer -> (29 873 euros)
03/12/2008 18:04: Elio Moro -> (21 824 euros)
03/12/2008 18:05: Marcello Toccafondi -> (11 801 euros)
03/12/2008 18:05: Roger Nallet -> (47 900 euros)
04/12/2008 13:22: Ene Damian -> (12 173 euros)
04/12/2008 13:22: Dániel Herceg -> (29 642 euros)
04/12/2008 16:51: Giandomenico Langella -> (34 720 euros)
05/12/2008 12:08: Zeus Rubruquis <- (25 000 euros)
09/12/2008 09:46: André Assier -> (8 250 euros)
09/12/2008 09:46: Noah Charlier -> (8 953 euros)
09/12/2008 09:46: Ivan Di Monte -> (4 605 euros)
09/12/2008 09:46: Orso Maria Dragone -> (12 936 euros)
09/12/2008 09:47: Pierrick Duhamel -> (48 571 euros)
09/12/2008 09:47: Joseph Mock -> (11 991 euros)
09/12/2008 09:49: Emil Condurache -> (29 558 euros)
09/12/2008 15:44: Alin Toma <- (350 000 euros)
10/12/2008 14:44: Domingo Llosa -> (17 964 euros)
10/12/2008 19:08: Juan Martín Losada -> (183 515 euros)
11/12/2008 13:01: Dominique Clément -> (8 686 euros)
11/12/2008 13:02: Nedelcu Nelu Szatmari -> (10 692 euros)
12/12/2008 11:42: Christian Lievremont -> (37 549 euros)
12/12/2008 14:33: Rino Bonadio <- (289 409 euros)
12/12/2008 14:34: Oscar Largata -> (132 590 euros)
12/12/2008 20:50: Patrizio Iacco <- (1 euros)
14/12/2008 12:11: Bálint Kevey -> (19 535 euros)
14/12/2008 12:12: Carmelo Mascherpa -> (28 517 euros)
14/12/2008 16:29: Chico Mendiluce <- (1 500 euros)
17/12/2008 10:30: Cornelio Ordiales -> (129 041 euros)
17/12/2008 10:30: Tănase Matei -> (17 398 euros)
17/12/2008 16:39: Orso Maria Parodi <- All CUX (376 810 euros)
17/12/2008 16:54: Ernesto Zhili -> (183 152 euros)
17/12/2008 17:04: Júlio César Santos <- (175 000 euros)
17/12/2008 19:35:  <- (1 euros)
18/12/2008 22:40: Richárd Csermely <- (801 euros)
27/12/2008 13:08: Jurandir Macedo -> (19 010 euros)
27/12/2008 13:09: Claude Roy -> (13 268 euros)
09/01/2009 19:14: Old?ich Jelínek <- (300 euros)
10/01/2009 19:32:  -> (6 820 euros)
12/01/2009 18:52: Thomas Lebon -> (12 121 euros)
12/01/2009 22:07: Vincente Valcárcel <- (1 euros)
14/01/2009 17:13: Augusto Wannenes <- (1 euros)
15/01/2009 11:51: Luca Amenta <- (1 euros)
15/01/2009 12:18: Declan Andrew <- (200 euros)
15/01/2009 12:32: Elvis Britto <- (1 euros)
15/01/2009 20:28: Roger Lavigne <- (1 euros)
16/01/2009 10:09: Ferenc Németh -> (82 799 euros)
16/01/2009 10:59: Jean Kieffer <- (1 euros)
16/01/2009 14:17: Cássio Machado <- (1 euros)
18/01/2009 12:25: Gerard Bó -> (178 863 euros)
18/01/2009 12:39: Edward Ferguson -> (54 798 euros)
19/01/2009 14:45: Walter Garbajosa <- (1 euros)
19/01/2009 14:48: Serafino Scimone <- (1 euros)
19/01/2009 15:04: Edgard Patruno -> (11 812 euros)
19/01/2009 22:54: Gabriel Mayor <- (4 euros)
31/01/2009 17:06: Patrizio Iacco -> (463 euros)
02/02/2009 18:00: Chico Mendiluce -> (10 529 euros)
03/02/2009 10:57: Rua Kempster <- (70 000 euros)
06/02/2009 10:25:  -> (22 074 euros)
06/02/2009 10:26: Richárd Csermely -> (10 398 euros)
09/02/2009 16:57: Giacomo Chippo <- (101 euros)
09/02/2009 18:13: Damian Becerra <- (51 euros)
17/02/2009 11:58: Horaţiu Mihail Paliiu <- (315 000 euros)
17/02/2009 14:41: Mike Berthod -> (49 235 euros)
18/02/2009 14:04: Firmin Würtz <- (90 000 euros)
18/02/2009 18:40: Oliverio Methol -> (195 136 euros)
22/02/2009 19:50: Filimon Filip Trifu <- (102 euros)
03/03/2009 16:50: Old?ich Jelínek -> (4 542 euros)
03/03/2009 16:53: Vincente Valcárcel -> (5 640 euros)
05/03/2009 09:47: Augusto Wannenes -> (7 595 euros)
05/03/2009 14:18: Luca Amenta -> (7 474 euros)
05/03/2009 14:18: Declan Andrew -> (7 614 euros)
05/03/2009 14:18: Elvis Britto -> (2 378 euros)
05/03/2009 19:56: Axel Fayolle <- (1 euros)
06/03/2009 11:41: Jean Kieffer -> (7 483 euros)
06/03/2009 11:42: Roger Lavigne -> (5 188 euros)
06/03/2009 12:19: Mihály Torma <- (61 251 euros)
06/03/2009 18:01: Cássio Machado -> (7 100 euros)
09/03/2009 11:07: Alfonso Sahagún <- (275 627 euros)
09/03/2009 14:02: Serafín Pons <- (100 euros)
11/03/2009 18:57: Walter Garbajosa -> (6 560 euros)
11/03/2009 19:28: Gabriel Mayor -> (7 483 euros)
12/03/2009 10:32: Rino Bonadio -> (273 883 euros)
12/03/2009 10:38: Fabrizio Fiorelli <- (300 000 euros)
15/03/2009 11:02: Serafino Scimone -> (2 310 euros)
16/03/2009 11:51: Zeus Rubruquis -> (67 333 euros)
16/03/2009 12:25: Freddy Leroy <- (5 514 euros)
19/03/2009 04:37: Pantxo Thouluc <- (1 euros)
19/03/2009 04:38: Emmanuel Barraud <- (1 euros)
19/03/2009 15:42: Mariano Bado <- (16 755 euros)
23/03/2009 14:45: Lukáš Trojan <- (101 euros)
23/03/2009 18:14: Ghelasie Irimia <- (1 euros)
24/03/2009 15:12: Evaristo Patruno <- Rovigoti (28 800 euros)
24/03/2009 18:00: Matteo Ceccherini <- (501 euros)
24/03/2009 18:02: Rua Kempster -> (78 528 euros)
25/03/2009 18:37: Stefano De Luca -> (278 834 euros)
25/03/2009 18:43: Isaia Kerry <- (300 000 euros)
27/03/2009 11:06: Otmar Srakovi? <- (130 000 euros)
30/03/2009 18:02: Giacomo Chippo -> (7 007 euros)
30/03/2009 19:23: Damian Becerra -> (8 946 euros)
13/04/2009 10:37: Filimon Filip Trifu -> (5 861 euros)
16/04/2009 15:17: Georges Blanchet -> (145 705 euros)
20/04/2009 13:51: Firmin Würtz -> (70 961 euros)
21/04/2009 21:07: Jacques Debray <- (51 euros)
21/04/2009 22:01: Gábor Kalapos <- (1 euros)
24/04/2009 09:13: Axel Fayolle -> (150 euros)
24/04/2009 15:13: Mihály Torma -> (94 144 euros)
28/04/2009 12:32: Serafín Pons -> (6 131 euros)
30/04/2009 18:04: Flavien Gomez <- (1 euros)
04/05/2009 20:32: Freddy Leroy -> (4 369 euros)
05/05/2009 13:23: Guillaume De Meyer -> (97 188 euros)
05/05/2009 19:32: Kyle Savage <- Mythique (475 000 euros)
07/05/2009 11:57: Pantxo Thouluc -> (1 725 euros)
07/05/2009 11:59: Emmanuel Barraud -> (5 695 euros)
07/05/2009 17:03: Mariano Bado -> (17 229 euros)
07/05/2009 18:11: Augusto Cozzarelli <- (450 euros)
11/05/2009 18:52: Lukáš Trojan -> (7 551 euros)
11/05/2009 19:44: Ghelasie Irimia -> (7 551 euros)
12/05/2009 16:29: Philip Hunter <- (1 500 euros)
12/05/2009 17:03: Lavern Evans <- (150 euros)
14/05/2009 12:23: Matteo Ceccherini -> (10 571 euros)
15/05/2009 18:17: Otmar Srakovi? -> (175 028 euros)
18/05/2009 12:25: Evaristo Patruno -> Olympique-Tolosa (28 728 euros)
18/05/2009 12:55: Michelangelo Corazza <- (51 euros)
18/05/2009 15:28: Patrick Norton <- (400 euros)
18/05/2009 17:01: Hubert Bru <- (51 euros)
21/05/2009 21:06: Joachim Gosset <- (253 577 euros)
25/05/2009 10:13: Basilio De Martino -> (226 680 euros)
25/05/2009 10:18: Nereo Cimoli <- (200 000 euros)
28/05/2009 10:25: Arturo Pitillas <- (37 751 euros)
11/06/2009 14:51: Gábor Kalapos -> (3 627 euros)
13/06/2009 17:29: Jacques Debray -> (100 euros)
19/06/2009 10:55: Flavien Gomez -> (42 522 euros)
29/06/2009 19:21: Yvan Blanc <- (101 euros)
01/07/2009 12:13: Tristan Lavergne <- (1 160 euros)
01/07/2009 19:14: Philip Hunter -> (12 474 euros)
05/07/2009 13:52: Lavern Evans -> (8 936 euros)
07/07/2009 17:21: Hubert Bru -> (7 147 euros)
07/07/2009 20:05: Cristiano Pezzuti <- (1 euros)
09/07/2009 18:44: Henrique Montes <- (1 000 euros)
09/07/2009 19:10: Tommaso Mosca <- (101 euros)
10/07/2009 03:25: Andrei Dumitriu <- (1 euros)
10/07/2009 08:35: Joachim Gosset -> (260 803 euros)
13/07/2009 17:05: Patrick Norton -> (4 458 euros)
15/07/2009 12:23: Grant Ward <- Kobras (275 000 euros)
15/07/2009 12:34: Michelangelo Corazza -> (900 euros)
18/07/2009 17:44: Arturo Pitillas -> (91 193 euros)
24/07/2009 20:12: Júlio César Santos -> (178 145 euros)
03/08/2009 17:40: Flavien Navarro <- (1 104 euros)
04/08/2009 23:48: Roméo Leblond <- (650 euros)
09/08/2009 12:22: Giampaolo Furlani -> 4000 (10 617 euros)
13/08/2009 19:13: Augusto Cozzarelli -> (301 euros)
18/08/2009 10:21: Yvan Blanc -> (4 701 euros)
19/08/2009 12:46: Jonathan Mooney <- Berlin Rugby (525 001 euros)
20/08/2009 11:20: Christian Semeraro -> (46 228 euros)
22/08/2009 10:52: Tristan Lavergne -> (27 529 euros)
26/08/2009 17:34:  <- (100 euros)
07/09/2009 16:51: Andrei Dumitriu -> Univ. RC Craiova (760 euros)
11/09/2009 10:58: Cristiano Pezzuti -> Titans (95 euros)
22/09/2009 17:52: Nereo Cimoli -> Toledo Boys (199 500 euros)
02/10/2009 19:01: Pietro Sole <- SuperTitoTeam (231 528 euros)
07/10/2009 13:33: William Strangis <- (200 euros)
01/01/2010 17:58: Mike Recordati -> Partenope Rugby (183 291 euros)
04/01/2010 13:13: Alan Rose <- RC OPOUL66 (275 628 euros)
18/02/2010 20:24: Lukas Kroon <- xv du labiri (137 766 euros)
22/02/2010 20:22: Alfonso Sahagún -> Les Cadets de l'A.S.Béziers (123 500 euros)
28/02/2010 20:09: Alan Rose -> TRUC (151 560 euros)
01/03/2010 21:12: Vicente Pirajá <- Trenta Denari (250 000 euros)
07/03/2010 13:46: Flavien Navarro -> Rhodigium 'Magic Mushrooms' (996 euros)
08/03/2010 14:05: Getúlio Martin <- Diles Club (189 522 euros)
14/03/2010 13:44: Grant Ward -> Golden Lions (88 116 euros)
19/03/2010 12:39: Patrice Malet <- RC mattheo (17 500 euros)
27/03/2010 15:33: Kyle Savage -> One Hundred Holes (149 625 euros)
31/03/2010 12:36: Rufino Martín <- R.C Veritas (100 euros)
11/04/2010 13:42: William Strangis -> Rugby Club Les Corts (95 euros)
22/04/2010 02:49: Jason Pope <- (110 000 euros)
08/05/2010 07:17: Lazaro Gavilán <- Testoviron Rugby Club (294 000 euros)
29/05/2010 18:02: Pietro Sole -> deportivo la capannina (142 500 euros)
31/05/2010 11:05: Giovanni Puleo -> Lallero (174 562 euros)
04/06/2010 01:10: Horaţiu Mihail Paliiu -> BLUES RECANATI (237 500 euros)
07/06/2010 09:36: Manole Senociko <- Sassari Rugby (500 000 euros)
14/06/2010 08:42: Lukas Kroon -> Os Dragoes (190 000 euros)
22/06/2010 20:22: Carlo Schirripa -> Montego Rugby (261 250 euros)
24/06/2010 13:25: Patrice Malet -> stade touloudain (71 250 euros)
18/07/2010 13:57: Adalbert Tudorache Amariei <- (815 000 euros)
10/08/2010 14:43: Nazario Lestinge -> neri padovani rugby club (467 392 euros)
26/08/2010 17:46: Pino Cipputi <- Ponyhof (192 938 euros)
31/08/2010 14:46: Mattia De Bei <- Rugby Roby (150 euros)
03/09/2010 08:50: Jason Pope -> Dzikie Foki (314 211 euros)
07/09/2010 17:02: Roméo Leblond -> US Oyonnax rugby (3 325 euros)
08/09/2010 20:27: David Zandonŕ <- Egyptian Team (1 euros)
15/09/2010 10:01: Edoardo Bonetto <- Calderara Warriors (1 103 euros)
18/09/2010 17:40: Getúlio Martin -> mioriticii (142 500 euros)
03/10/2010 22:51: Dietmar Stattmann <- green tigers (1 000 000 euros)
16/10/2010 16:49: Vicente Pirajá -> AS Biterroise (457 224 euros)
22/10/2010 11:29: Sandro Lo Presti <- Sanremo Rugby Gerson's Academy (1 159 euros)
23/10/2010 18:17: Mattia De Bei -> I.T. Shooters (1 710 euros)
01/11/2010 11:15: David Zandonŕ -> L'Aquila (4 750 euros)
29/11/2010 21:17: Lars Naaktgeboren <- wild red cats (350 euros)
06/12/2010 11:13: Edoardo Bonetto -> cuore granata :-) (1 995 euros)
20/12/2010 11:56: Galeazzo Girardi -> TSXV (120 697 euros)
12/01/2011 15:45: Rufo Salgada <- I ROTTAMATI (496 125 euros)
29/01/2011 11:35: Jeff Bonin <- Tournefeuille (699 300 euros)
29/01/2011 13:02: Jonathan Mooney -> aubagne rc (370 500 euros)
01/02/2011 11:14: Eoin Sinclair <- Coyote Rugby Club (250 euros)
06/02/2011 18:34: Pino Cipputi -> Atlantic Storm Crew (208 951 euros)
20/03/2011 17:21: Lars Naaktgeboren -> R.I.P. (1 425 euros)
10/04/2011 19:17: Serafino Renzullo -> digs (427 500 euros)
25/04/2011 11:55: Aldo Diana <- (904 050 euros)
04/05/2011 13:35: Barbu Cocoş <- Petre`s (1 euros)
08/05/2011 13:10: Giacomo Porcelli <- gialloblu (101 euros)
10/05/2011 19:47: Rufo Salgada -> rcvlargue (190 966 euros)
15/05/2011 20:12: Manole Senociko -> Quarante (332 500 euros)
22/05/2011 10:05: Marcus Mann <- Glais RFC (1 050 euros)
22/05/2011 15:01: Ferruccio Gatti <- Real Archibaldo (1 157 euros)
02/07/2011 18:29: Giacomo Porcelli -> Ruggers Milano (1 140 euros)
04/07/2011 11:14: Farid Majoral <- Stade Agenais (150 euros)
23/07/2011 18:32: Lazaro Gavilán -> castres olympiques (47 500 euros)
01/08/2011 20:09: Marcus Mann -> Grillotalpas (997 euros)
03/09/2011 21:22: Ultimo Linari <- (575 999 euros)
09/09/2011 08:52: Lenny Duzek <- FC Bechouch Rugby (639 106 euros)
16/10/2011 09:20: Leonardo Repetto -> Gladiatores Ausugi (374 062 euros)
31/10/2011 14:12: Farid Majoral -> Cormanense (950 euros)
08/11/2011 08:23: Alin Toma -> Dijon Eagle (237 500 euros)
10/11/2011 16:11: Abram Galinos <- R.C TOTO (875 000 euros)
14/11/2011 17:08: Dietmar Stattmann -> Sportul Studentesc (570 000 euros)
14/11/2011 20:51: Călin Dumitrescu <- Stade rodez Aveyron (577 500 euros)
10/12/2011 11:41: Leopoldo Zarantonello -> sempre endavant (150 812 euros)
16/12/2011 14:19: Hiroaki Tsutomu <- Romagna Black Angels RC (100 euros)
13/01/2012 10:03: Ferruccio Gatti -> la Baule (997 euros)
03/02/2012 11:10: Vali Gigi Tudorică <- Jurnalistii (350 000 euros)
11/02/2012 14:04: Antonino Grande -> ASD RECANATI RUGBY CLUB (299 249 euros)
24/02/2012 12:42: Aidan Samuelson <- Paperopoli Rugby Club (388 630 euros)
03/03/2012 16:10: Sesto Brambilla -> Tigres Toulonnais (114 000 euros)
21/04/2012 09:52: Leone Lovotti -> Solihull Moors (237 500 euros)
28/04/2012 16:18: Torben Klonteig <- Fedimperator (1 euros)
03/05/2012 22:00: Bela Beck <- (441 000 euros)
09/06/2012 16:01: Isaia Kerry -> brcam (302 430 euros)
27/06/2012 15:35: Ciro Chedraui <- stut off rugby club (412 240 euros)
01/07/2012 15:42: Orso Maria Parodi -> USV (316 666 euros)
07/07/2012 16:53: Pasquale Kaiser -> Ammacca Teste (80 750 euros)
06/09/2012 12:42: Joseph Stephen <- Car(L)os Team Gyddanyzc (441 000 euros)
09/09/2012 09:34: Aidan Samuelson -> Toxic Bulls (249 375 euros)
10/09/2012 10:14: Lorenzo Seruci <- Catullo Rugby (148 293 euros)
15/09/2012 19:21: Adalbert Tudorache Amariei -> RFC Onan (380 000 euros)
18/09/2012 16:01: Flavian Tobiet <- trogloteam (400 000 euros)
20/10/2012 15:22: Călin Dumitrescu -> Surrenders Reggio Emilia (285 000 euros)
29/10/2012 18:01: Mike Rowan <- Warriors (533 374 euros)
02/11/2012 19:28: Lorenzo Seruci -> SatanasTeam (149 625 euros)
17/11/2012 12:43: Ciro Chedraui -> Angri Rugby Club (392 578 euros)
02/12/2012 20:56: Stephen Bull <- LaRochelle69 (536 040 euros)
07/01/2013 17:38: Bela Beck -> Old Mutantes Social Club (483 887 euros)
08/01/2013 16:30: Germain Germain <- Animatoca (168 854 euros)
10/01/2013 17:36: Gaël Agathon <- Les bébéoies (319 072 euros)
18/01/2013 10:17: Ulf Gunhardsson -> Clebbe Gnoranti Frascatano (114 000 euros)
22/03/2013 16:14: Jeff Bonin -> Warras sportling (214 462 euros)
30/03/2013 19:23: Fabrizio Fiorelli -> In Vino Veritas (261 250 euros)
01/04/2013 20:45: Conor Pigot <- Old Dragons RFC (638 142 euros)
09/06/2013 10:13: Michael Chapman -> siblas (69 825 euros)
14/07/2013 16:21: Flavian Tobiet -> Erbazzoni (133 676 euros)
22/07/2013 09:40: Thomas Fury <- Predators (100 euros)
22/07/2013 23:14: Guénaël Dupouey <- RC Longages (551 250 euros)
27/07/2013 11:04: Vali Gigi Tudorică -> Sporting Club Biterrois (379 050 euros)
27/07/2013 11:25: Ciro Damiano <- Bassa Bresciana Rugby (100 euros)
28/07/2013 14:02: Milan Davis <- tuteblu (1 euros)
28/07/2013 20:38: Glyn Gould <- studley's superstars (1 euros)
15/08/2013 09:50: Olivier Delhaye <- Vége a dalnak! (583 333 euros)
01/10/2013 17:30: Milan Davis -> Les Blues d'Auckland (950 euros)
07/10/2013 10:29: Lenny Duzek -> Amatori Rugby Bari (237 500 euros)
14/10/2013 20:57: Hans-Christian Düppe <- RC Chaos (100 euros)
27/10/2013 10:34: Thomas Fury -> gladiatorerugby (950 euros)
17/12/2013 11:39: Germain Germain -> Rhaudum (164 961 euros)
10/03/2014 18:00: Florin Adrian Filimon <- 23ForUs (3 859 euros)
11/03/2014 19:00: Jason Maitland <- Naughty Boys (1 000 euros)
20/03/2014 21:44: Leonardo Manderiaga <- Brie Irish (682 999 euros)
10/04/2014 10:40: Leonel Viera Ceppi <- racing SC (1 940 euros)
01/08/2014 12:35: Darren Whittle <- Sol Azteca (550 000 euros)
17/08/2014 18:54: Abram Galinos -> Zumzet RC (356 250 euros)
27/09/2014 17:01: Mike Rowan -> Aviron Bayonnais Rugby Pro (285 000 euros)
10/10/2014 09:29: Giovanni Battista Busato -> i briganti (9 975 euros)
29/12/2014 12:02: Fernando Barcelos <- Le Sentier (1 050 euros)
29/12/2014 14:55: Antoine Dumanois <- Polleria Italia (1 313 301 euros)
20/06/2015 13:02: Darren Whittle -> Castello Rugby (237 500 euros)
23/06/2015 14:42: Ryo Akamatsu <- Castrum Sangri Rugby (472 525 euros)
17/08/2015 11:23: Primo Tiani -> 100% Veneto (49 875 euros)
26/10/2015 10:31: Ryo Akamatsu -> Neath Exiles RFC (355 200 euros)
21/12/2015 15:52: Marin Cebotarenco <- SFARMA TOT (66 666 euros)
22/12/2015 19:39: Andy Pineau <- Rugby Sacellan (475 000 euros)
08/01/2016 13:01: Guénaël Dupouey -> Rc Rulmentu (432 000 euros)
26/01/2016 10:29: Amir Bacaresse <- Castrum Sangri Rugby (390 000 euros)

Difference: -5 978 235 euros
29/02/2016 18:04: Ultimo Linari -> (81 486 coins)
02/03/2016 17:53: Gaël Agathon -> (24 246 coins)
24/03/2016 12:20: Alfonso Russo -> (216 807 coins)
03/05/2016 18:27: Luigi Orrico -> (164 433 coins)
15/09/2016 12:58: Roberto Fuksman <- (293 163 coins)
19/09/2016 19:22: Gabriele Feroldi -> (176 640 coins)
08/11/2016 18:24: Senne Peeters <- (437 472 coins)
10/11/2016 17:40: Amir Bacaresse -> (248 317 coins)
08/12/2016 17:16: Itacir Colombo <- (275 755 coins)
09/12/2016 09:35: Stephen Bull -> (146 066 coins)
12/12/2016 12:59: Livio Vanini <- (296 914 coins)
13/12/2016 18:16: Fernando Barcelos -> (20 070 coins)
19/12/2016 11:03: Roberto Fuksman -> (281 774 coins)
21/12/2016 13:42: Rémy Godet <- (192 481 coins)
21/12/2016 13:45: Andy Pineau -> (198 124 coins)
22/12/2016 18:21: Marc Le Floch <- (437 340 coins)
09/01/2017 19:04: Vincent Le Floch <- (29 911 coins)
19/01/2017 23:10: Tyler Stephens <- (13 548 coins)
20/01/2017 09:31: Pino Cinquetti -> (151 292 coins)
31/01/2017 22:51: Darren Maskill <- (226 062 coins)
17/03/2017 10:46: Vincent Le Floch -> (31 004 coins)
23/03/2017 17:35: Tyler Stephens -> (13 392 coins)
05/05/2017 09:53: Antoine Dumanois -> (201 995 coins)
11/05/2017 11:04: Ken Rřnning <- (57 424 coins)
22/05/2017 09:57: Rémy Godet -> (164 250 coins)
20/07/2017 11:41: Bruno Cordier <- (8 671 coins)
25/09/2017 12:53: Lazare Delcroix <- (333 569 coins)
02/10/2017 10:38: Darren Maskill -> (312 576 coins)
04/10/2017 10:37: Olivier Delhaye -> (175 361 coins)
11/10/2017 13:22: Thomas Coleman <- (292 680 coins)
12/10/2017 19:35: Leonardo Manderiaga -> (254 269 coins)
17/10/2017 00:16: Giampaolo Furlani <- (0 coins)
25/10/2017 10:19: Dario Balzaretti -> (197 977 coins)
20/11/2017 15:53: Fernán Delgado <- (121 293 coins)
02/03/2018 10:39: Kyoji Ishiyama <- (220 518 coins)
02/03/2018 11:07: Alec Bradshaw -> (388 151 coins)
17/03/2018 14:04: Camille Gélez <- (876 coins)
25/05/2018 12:10: Dennis Wortel <- (362 342 coins)
25/05/2018 12:16: Itacir Colombo -> (167 204 coins)
01/06/2018 10:00: Rudolf Górny <- (340 368 coins)
04/06/2018 19:06: Lazare Delcroix -> (276 139 coins)
23/06/2018 15:58: Kyoji Ishiyama -> (182 203 coins)
21/07/2018 16:36: Thomas Coleman -> (196 030 coins)
17/09/2018 10:03: Marc Le Floch -> (281 587 coins)
21/09/2018 10:45: Rudolf Górny -> (302 649 coins)
22/09/2018 22:40: Andrea Scotto <- (235 630 coins)
23/09/2018 18:42: Cosma Quadrio <- (234 434 coins)
23/09/2018 18:43: Lúcio Mendes <- (206 650 coins)
23/09/2018 18:43: C?t?linescu Haralamb <- (425 990 coins)
23/09/2018 18:43: Cornelius Ross <- (206 779 coins)
26/11/2018 09:48: Lúcio Mendes -> (199 973 coins)
28/11/2018 12:10: Cornelius Ross -> (201 174 coins)
13/12/2018 18:33: Cosma Quadrio -> (225 056 coins)
18/03/2019 13:38: Narciso Pipolo <- (223 588 coins)
18/03/2019 13:39: Pompeo Novellino -> (234 465 coins)
26/03/2019 10:51: Rino Dragone -> (188 828 coins)
26/03/2019 11:43: David Pons <- (317 372 coins)
26/03/2019 13:19: Ruben Petit <- (489 518 coins)
17/04/2019 11:57: Andrea Scotto -> (333 070 coins)
22/09/2019 10:19: Wout Mertens <- (70 248 coins)
02/10/2019 11:50: Ken Rřnning -> (48 039 coins)
22/10/2019 09:24: Matthieu Gillot <- (286 600 coins)
24/10/2019 12:09: Camille Gélez -> (448 coins)
27/11/2019 10:38: Wout Mertens -> (55 301 coins)
02/12/2019 17:45: David Pons -> (251 493 coins)
17/01/2020 09:26: Fabio Boraso -> (181 428 coins)
17/01/2020 18:31: Neemya Collis <- (264 352 coins)
17/01/2020 18:32: Ianto Summers <- (218 910 coins)