Show Nav
Season 40: Day 73/133 .

White Wolves

President/ Manager: Francy68    
Coach: Ruggero Banfi
Location: Italia / Lombardia
Stadium: White Wolves stadium
Capacity : 9900
Since: 04/10/2008 18:14
Last Connection: 06/02/2020 23:38
Language: Italiano
League table: 7 : 4-11
Federal Cup: Federal Cup
Trophies

Season 25: 5-55 Season 23: 5-53

Club History

Season 39: # 6 4-11
Season 39: Eliminated from the Federal Cup in the First Round
Season 38: # 9 4-11
Season 38: Eliminated from the Federal Cup in the First Round
Season 37: # 8 4-11
Season 37: Eliminated from the Federal Cup in the First Round
Season 36: # 9 4-11
Season 36: Eliminated from the Federal Cup in the First Round
Season 35: # 10 4-11
Season 35: Eliminated from the Federal Cup in the First Round
Season 34: # 10 4-11
Season 34: Eliminated from the Federal Cup in the First Round
Season 33: # 3 5-05
Season 33: Eliminated from the Federal Cup in the First Round
Season 32: # 4 5-05
Season 32: Eliminated from the Federal Cup in the First Round
Season 31: # 6 5-05
Season 31: Eliminated from the Federal Cup in the First Round
Season 30: # 3 5-05
Season 30: Eliminated from the Federal Cup in the First Round
Season 29: # 3 5-05
Season 29: Eliminated from the Federal Cup in the First Round
Season 28: # 3 5-05
Season 28: Eliminated from the Federal Cup in the First Round
Season 27: # 3 5-05
Season 27: Eliminated from the Federal Cup in the First Round
Season 26: # 9 4-24
Season 26: Eliminated from the Federal Cup in the First Round
Season 25: # 1 5-55
Season 25: Eliminated from the Federal Cup in the First Round
Season 24: # 10 4-26
Season 24: Eliminated from the Federal Cup in the First Round
Season 23: # 1 5-53
Season 23: Eliminated from the Federal Cup in the First Round
Season 22: # 3 5-53
Season 22: Eliminated from the Coppa Italia in the Fourth Round
Season 21: # 4 5-53
Season 21: Eliminated from the Coppa Italia in the Round of 256
Season 20: # 3 5-53
Season 20: Eliminated from the Coppa Italia in the Fifth Round
Season 19: # 3 5-53
Season 19: Eliminated from the Coppa Italia in the Round of 256
Season 18: # 4 5-53
Season 18: Eliminated from the Coppa Italia in the Fourth Round
Season 17: # 5 5-53
Season 17: Eliminated from the Coppa Italia in the Fifth Round
Season 16: # 8 5-53
Season 16: Eliminated from the Coppa Italia in the Fourth Round
Season 15: # 8 5-53
Season 15: Eliminated from the Coppa Italia in the Fourth Round
Season 14: # 7 5-53
Season 14: Eliminated from the Coppa Italia in the First Round
Season 13: # 6 5-53
Season 13: Eliminated from the Coppa Italia in the Fourth Round
Season 12: # 9 5-53
Season 12: Eliminated from the Coppa Italia in the First Round
Season 11: # 2 6-61
Season 11: Eliminated from the Coppa Italia in the First Round
Season 10: # 4 6-61
Season 10: Eliminated from the Coppa Italia in the First Round
Season 9: # 5 6-61

1 / 37   2 / 37

36 Players

  Ennio Ambrosino Healthy
Height : 188    Weight : 91     Age : 18 years old
Best Abilities: None
Experience: 0  Skill: 2


  Vittorio Bracardi Healthy
Height : 182    Weight : 85     Age : 24 years old
Best Abilities: None
Experience: 0  Skill: 5


  Cosimo Carabotta Healthy
Height : 189    Weight : 91.5     Age : 22 years old
Best Abilities: Strength, Tackling
Experience: 0  Skill: 6


  Curzio Currenti Healthy
Height : 203    Weight : 97.5     Age : 19 years old
Best Abilities: None
Experience: 0  Skill: 4


  Agostino Di Maggio Healthy
Height : 190    Weight : 94.5     Age : 23 years old
Best Abilities: None
Experience: 0  Skill: 6


  Valentino Falzone Healthy
Height : 202    Weight : 99     Age : 31 years old
Best Abilities: None
Experience: 0  Skill: 4


  Attilio Ferrari Healthy
Height : 204    Weight : 100     Age : 34 years old
Best Abilities: None
Experience: 0  Skill: 2


  Indro Floris Healthy
Height : 190    Weight : 89.25     Age : 28 years old
Best Abilities: Handling, Passing
Experience: 0  Skill: 2


  Manfredi Frixione Healthy
Height : 200    Weight : 94     Age : 36 years old
Best Abilities: None
Experience: 0  Skill: 0


  Mandaric Hildebrandt Healthy
Height : 178    Weight : 84     Age : 35 years old
Best Abilities: Kicking, Handling
Experience: 0  Skill: 0


  Werther Milano Healthy
Height : 197    Weight : 123.75     Age : 29 years old
Best Abilities: None
Experience: 0  Skill: 5


  Ettore Petrolini Healthy
Height : 203    Weight : 94.5     Age : 33 years old
Best Abilities: None
Experience: 0  Skill: 2


  Bartolomeo Pignatelli Healthy
Height : 205    Weight : 94.75     Age : 17 years old
Best Abilities: None
Experience: 0  Skill: 3


  Andrea Spina Healthy
Height : 205    Weight : 101     Age : 26 years old
Best Abilities: Passing, Handling
Experience: 0  Skill: 2


  Delicato Tupo Healthy
Height : 182    Weight : 88     Age : 21 years old
Best Abilities: None
Experience: 0  Skill: 5


  Casimiro Andreani Injured for 71 days
Height : 183    Weight : 103     Age : 50 years old
Best Abilities: None
Experience: 18  Skill: 0


  Angel De Rosas Healthy
Height : 200    Weight : 98.75     Age : 43 years old
Best Abilities: Passing, Handling
Experience: 18  Skill: 0


  Leopoldo Fajardo Healthy
Height : 200    Weight : 123.75     Age : 41 years old
Best Abilities: Strength, Speed
Experience: 18  Skill: 5


  Aidan Henderson Healthy
Height : 181    Weight : 95     Age : 44 years old
Best Abilities: None
Experience: 18  Skill: 1


  Valentín Navarrete Healthy
Height : 176    Weight : 90     Age : 45 years old
Best Abilities: None
Experience: 9  Skill: 0


  Gabriel Sofocle Healthy
Height : 192    Weight : 101.75     Age : 41 years old
Best Abilities: Tackling
Experience: 18  Skill: 5


  Giampaolo Speciale Injured for 82 days
Height : 194    Weight : 110.25     Age : 50 years old
Best Abilities: None
Experience: 18  Skill: 0


  Louis Stapleford Healthy
Height : 198    Weight : 97     Age : 47 years old
Best Abilities: None
Experience: 18  Skill: 0


  Rua Sutherland Healthy
Height : 191    Weight : 111     Age : 46 years old
Best Abilities: Strength
Experience: 18  Skill: 2


  Werther Vesco Healthy
Height : 195    Weight : 123.75     Age : 37 years old
Best Abilities: Kicking, Speed
Experience: 5  Skill: 3
  Carmelo Nicefaro Injured for 71 days
Height : 196    Weight : 107.5     Age : 52 years old
Best Abilities: None
Experience: 18  Skill: 0
  Sultano Sabatino Healthy
Height : 186    Weight : 82.5     Age : 25 years old
Best Abilities: None
Experience: 0  Skill: 3


  Callisto Andreani Healthy
Height : 188    Weight : 95     Age : 49 years old
Best Abilities: None
Experience: 18  Skill: 0


  Domenico Ceccherini Healthy
Height : 181    Weight : 92.5     Age : 52 years old
Best Abilities: None
Experience: 18  Skill: 0


  Mark Christy Healthy
Height : 189    Weight : 89.5     Age : 42 years old
Best Abilities: None
Experience: 18  Skill: 1


  Justin Collins Injured for 57 days
Height : 183    Weight : 82.5     Age : 52 years old
Best Abilities: None
Experience: 13  Skill: 0


  Fausto Colombo Healthy
Height : 186    Weight : 88     Age : 49 years old
Best Abilities: None
Experience: 18  Skill: 0


  Carlos Cros Injured for 84 days
Height : 178    Weight : 83     Age : 45 years old
Best Abilities: Passing
Experience: 18  Skill: 1


  Galdino Garramone Healthy
Height : 198    Weight : 94     Age : 40 years old
Best Abilities: Strength
Experience: 18  Skill: 2


  Sébastien Neveu Healthy
Height : 186    Weight : 85     Age : 47 years old
Best Abilities: None
Experience: 3  Skill: 0


  Rafael Pascal Healthy
Height : 189    Weight : 103.5     Age : 52 years old
Best Abilities: None
Experience: 18  Skill: 0


26/10/2008 19:10: Achille Candioto -> (6 678 euros)
26/10/2008 19:21:  -> (1 960 euros)
27/03/2009 14:45: Delfo Copertino <- (25 000 euros)
07/11/2009 10:38: Sergio Redaelli -> Brianza XV (47 euros)
24/11/2009 22:36: Mandaric Le Breton <- Les experts (85 000 euros)
28/11/2009 10:09: Jack Acchittu -> Legends (47 euros)
28/11/2009 18:20: Connor Jenkin <- R.K. NADA Split (40 000 euros)
27/03/2010 19:29: Carmelo Stassi -> MHRC (950 euros)
01/04/2010 22:45: Rafael Pascal <- Zumzet RC (420 000 euros)
13/04/2010 00:05: Justin Collins <- Storks Iborians (46 305 euros)
20/04/2010 18:53: Delfo Copertino -> Brighton Seagulls (5 257 euros)
30/04/2010 13:52: Bonifacio Casella <- C.A Blancanieves y la Tia Nora (100 800 euros)
02/05/2010 20:24: Flavio Orsi Mangelli -> Adelaide Spurs (47 euros)
20/11/2010 22:58: Bonifacio Casella -> RC Triumf București (199 500 euros)
19/12/2011 08:51: Gabriel Sofocle <- UNION Chisinau (233 333 euros)
24/12/2011 07:37: Lanfranco Candia -> Globi (47 euros)
10/01/2012 12:45: Florient Lafourcade -> C.R. Kastello (95 000 euros)
24/09/2012 20:53: Sébastien Neveu <- Aguts olympique (50 euros)
24/09/2012 21:15: Valentín Navarrete <- Fingal Bears RFC (25 000 euros)
24/09/2012 21:52: Louis Stapleford <- Taurus Rugby FC (60 306 euros)
26/09/2012 12:23: Arwel Delve -> Scurvy Dogs (19 000 euros)
28/09/2012 20:04: Orrico Troncon -> Valley Boys XV (1 520 euros)

Difference: -705 741 euros