Show Nav
Season 39: Day 108/133 .

arRICCIati

President/ Manager: astrid78    
Coach: Zopito Saletta
Location: Italia / Veneto
Stadium: arRICCIati villorba
Capacity : 14500
Since: 03/11/2007 17:50
Last Connection: 18/11/2019 07:24
Language: Italiano
League table: 2 : 4-24
Federal Cup: Federal Cup
arRICCIati

Trophies

Season 36: 4-15 Season 31: 5-27 Season 25: 5-30

Club History

Season 39: Eliminated from the Federal Cup in the Round of 128
Season 38: # 3 4-24
Season 38: Eliminated from the Federal Cup in the First Round
Season 37: # 8 3-4
Season 37: Eliminated from the Coppa Italia in the First Round
Season 36: # 1 4-15
Season 36: Eliminated from the Federal Cup in the First Round
Season 35: # 3 4-15
Season 35: Eliminated from the Federal Cup in the First Round
Season 34: # 4 4-15
Season 34: Eliminated from the Federal Cup in the First Round
Season 33: # 5 4-15
Season 33: Eliminated from the Federal Cup in the First Round
Season 32: # 6 4-15
Season 32: Eliminated from the Federal Cup in the Round of 128
Season 31: # 1 5-27
Season 31: Eliminated from the Federal Cup in the First Round
Season 30: # 9 4-09
Season 30: Eliminated from the Federal Cup in the First Round
Season 29: # 5 4-09
Season 29: Eliminated from the Federal Cup in the First Round
Season 28: # 4 4-09
Season 28: Eliminated from the Federal Cup in the First Round
Season 27: # 6 4-09
Season 27: Eliminated from the Federal Cup in the First Round
Season 26: # 8 4-09
Season 26: Eliminated from the Federal Cup in the First Round
Season 25: # 1 5-30
Season 25: Eliminated from the Federal Cup in the First Round
Season 24: # 2 5-30
Season 24: Eliminated from the Federal Cup in the First Round
Season 23: # 2 5-30
Season 23: Eliminated from the Federal Cup in the First Round
Season 22: # 4 5-30
Season 22: Eliminated from the Coppa Italia in the Fourth Round
Season 21: # 2 5-30
Season 21: Eliminated from the Coppa Italia in the Fifth Round
Season 20: # 3 5-30
Season 20: Eliminated from the Coppa Italia in the Round of 256
Season 19: # 4 5-30
Season 19: Eliminated from the Coppa Italia in the Qualification Round
Season 18: # 4 5-30
Season 18: Eliminated from the Coppa Italia in the Round of 256
Season 17: # 4 5-30
Season 17: Eliminated from the Coppa Italia in the First Round
Season 16: # 4 5-30
Season 16: Eliminated from the Coppa Italia in the Fourth Round
Season 15: # 4 5-30
Season 15: Eliminated from the Coppa Italia in the Fifth Round
Season 14: # 3 5-30
Season 14: Eliminated from the Coppa Italia in the Fourth Round
Season 13: # 6 5-30
Season 13: Eliminated from the Coppa Italia in the Fifth Round
Season 12: # 5 5-30
Season 12: Eliminated from the Coppa Italia in the First Round
Season 11: # 4 5-30
Season 11: Eliminated from the Coppa Italia in the Fourth Round
Season 10: # 4 5-30
Season 10: Eliminated from the Coppa Italia in the First Round
Season 9: # 3 5-30
Season 9: Eliminated from the Coppa Italia in the Second Round
Season 8: # 5 5-30
Season 8: Eliminated from the Coppa Italia in the Third Round
Season 7: # 2 6-42
Season 7: Eliminated from the Coppa Italia in the First Round
Season 6: # 9 6-42

1 / 43   2 / 43

24 Players

  Giusto Zarrella Healthy
Height : 185    Weight : 88.5     Age : 18 years old
Best Abilities: Tackling, Strength
Experience: 0  Skill: 5


  Nico Valvo Healthy
Height : 182    Weight : 112     Age : 23 years old
Best Abilities: None
Experience: 1  Skill: 8


  Salvatore Casablanca Healthy
Height : 205    Weight : 95     Age : 25 years old
Best Abilities: Strength
Experience: 1  Skill: 14


  Michele Astengo Healthy
Height : 181    Weight : 84.75     Age : 26 years old
Best Abilities: Strength, Tackling
Experience: 14  Skill: 15


  Saverio Manente Healthy
Height : 200    Weight : 103.5     Age : 28 years old
Best Abilities: Strength, Tackling
Experience: 18  Skill: 18


  Pasquale Guttadora Healthy
Height : 192    Weight : 106     Age : 30 years old
Best Abilities: Tackling, Strength
Experience: 17  Skill: 15


  Titi Cristi Mirică Healthy
Height : 194    Weight : 96     Age : 32 years old
Best Abilities: Tackling, Strength
Experience: 18  Skill: 17


  Ewan Faulkner Healthy
Height : 192    Weight : 107.25     Age : 33 years old
Best Abilities: Strength
Experience: 18  Skill: 16


  Gilles Gauthier Healthy
Height : 181    Weight : 83.5     Age : 35 years old
Best Abilities: Strength
Experience: 18  Skill: 14


  Marcello Canfora Healthy
Height : 196    Weight : 107     Age : 35 years old
Best Abilities: Strength, Tackling
Experience: 18  Skill: 15


  Benoit Rouyer Healthy
Height : 190    Weight : 108     Age : 40 years old
Best Abilities: Strength, Tackling
Experience: 18  Skill: 9
  Arnaldo Marsala Healthy
Height : 194    Weight : 96.75     Age : 25 years old
Best Abilities: Strength, Speed, Tackling
Experience: 1  Skill: 11


  Desmond Nicholls Healthy
Height : 191    Weight : 100.5     Age : 32 years old
Best Abilities: Tackling, Strength
Experience: 18  Skill: 12
  Stefano Colafigli Healthy
Height : 174    Weight : 68     Age : 20 years old
Best Abilities: Kicking
Experience: 0  Skill: 4


  Francesco Rubini Healthy
Height : 195    Weight : 82.5     Age : 21 years old
Best Abilities: Kicking
Experience: 0  Skill: 7


  Salvatore Era Healthy
Height : 195    Weight : 91.5     Age : 22 years old
Best Abilities: Speed
Experience: 0  Skill: 8


  Pericles Preciosa Healthy
Height : 183    Weight : 89     Age : 24 years old
Best Abilities: Speed
Experience: 7  Skill: 8


  Orea Stasinopoulos Healthy
Height : 171    Weight : 85.5     Age : 26 years old
Best Abilities: Speed
Experience: 12  Skill: 9


  Luciano Morcillo Healthy
Height : 194    Weight : 85.5     Age : 27 years old
Best Abilities: Speed
Experience: 18  Skill: 14


  Jason Blackett Healthy
Height : 179    Weight : 80.5     Age : 31 years old
Best Abilities: Kicking
Experience: 18  Skill: 9


  Luigi Locorontondo Healthy
Height : 178    Weight : 75.5     Age : 32 years old
Best Abilities: None
Experience: 18  Skill: 11


  Jack Dawson Healthy
Height : 185    Weight : 98.5     Age : 36 years old
Best Abilities: Tackling, Speed
Experience: 18  Skill: 8


  Daniele Poppa Healthy
Height : 172    Weight : 82.75     Age : 38 years old
Best Abilities: None
Experience: 18  Skill: 8


  Emmanuel Collet Healthy
Height : 183    Weight : 96.5     Age : 40 years old
Best Abilities: Kicking
Experience: 18  Skill: 1


04/11/2007 08:52: Simone Russolillo -> (21 591 euros)
04/11/2007 08:53:  -> (1 558 euros)
05/11/2007 11:32:  -> (4 972 euros)
05/11/2007 22:30: Frédéric Joly <- (11 026 euros)
06/11/2007 17:36: Adrian Gérard <- (5 247 euros)
06/11/2007 17:42: Aurelio Di Vittorio -> (4 902 euros)
06/11/2007 17:46:  -> (2 656 euros)
07/11/2007 11:37: Adone Tocchetto <- (8 642 euros)
07/11/2007 11:44:  -> (6 007 euros)
08/11/2007 10:33: Blas Canas <- (7 171 euros)
08/11/2007 11:08: Salvatore Brambilla <- (14 337 euros)
08/11/2007 11:17:  -> (5 695 euros)
08/11/2007 17:18: Filippo Greppi -> (20 449 euros)
08/11/2007 18:15: Emeric Ferre <- (30 000 euros)
08/11/2007 18:15: Fortunato Damiani -> (36 010 euros)
08/11/2007 21:19: Robson Dias <- (12 000 euros)
08/11/2007 22:13: Ewan Ashenden <- (1 375 euros)
08/11/2007 22:43: Thomas Anglin <- (12 416 euros)
09/11/2007 14:02:  -> (5 129 euros)
11/11/2007 22:47: Paolino Casassa -> (2 594 euros)
13/11/2007 08:24: Kim Dias <- (410 euros)
14/11/2007 06:42: Luciano Travagli -> (84 151 euros)
16/11/2007 20:19: Elio Gennaccaro -> (39 630 euros)
16/11/2007 23:57: Jean-Marc Bru <- (40 000 euros)
17/11/2007 22:31: Alejo Taffarel <- (106 112 euros)
17/11/2007 22:45: Raffaello Corsi -> (43 336 euros)
19/11/2007 00:14: Antonio Rinella <- (14 510 euros)
19/11/2007 06:57: George Amarandei <- (6 893 euros)
19/11/2007 07:26:  -> (8 873 euros)
01/12/2007 09:52: Giorgio Silvestrin -> (303 333 euros)
01/12/2007 10:11: Vespasiano Vullo <- (240 670 euros)
04/12/2007 22:10: Valérian Chevallier <- (9 201 euros)
09/12/2007 22:38: Stefano Bosco -> (53 244 euros)
10/12/2007 18:05: Lazzaro Berti <- (8 501 euros)
11/12/2007 01:01: Frédéric Joly -> (34 553 euros)
13/12/2007 06:33:  -> (15 459 euros)
13/12/2007 06:38: Graziano Romita -> (34 534 euros)
13/12/2007 07:57: Jura Pedrag Olaroiu <- (15 667 euros)
13/12/2007 07:59: Anselmo Puleo <- (14 473 euros)
13/12/2007 21:10: Emeric Ferre -> (7 697 euros)
14/12/2007 14:31: Ewan Ashenden -> (3 214 euros)
14/12/2007 14:32: Thomas Anglin -> (7 529 euros)
14/12/2007 16:46: Dino Staffieri <- (2 815 euros)
15/12/2007 17:07: Antônio Feitosa <- (5 950 euros)
15/12/2007 17:07: Adrian Gérard -> (21 812 euros)
16/12/2007 19:37: Alexander Tyler <- (6 776 euros)
17/12/2007 22:34: Adone Tocchetto -> (29 162 euros)
18/12/2007 14:47: Luca Riboletti <- (150 000 euros)
21/12/2007 18:03: Blas Canas -> (5 381 euros)
24/12/2007 09:27: Saturnino Tessarello -> davi leonorso (247 114 euros)
25/12/2007 11:04: Matis Brunel <- (11 374 euros)
25/12/2007 12:10: Mac Smith <- (68 251 euros)
27/12/2007 10:26: Jerome Gervais <- (145 862 euros)
28/12/2007 14:39: Jean-Marc Bru -> (9 745 euros)
31/12/2007 19:31: Alejo Taffarel -> (87 123 euros)
31/12/2007 19:41: Valerio Cottone <- (69 816 euros)
16/01/2008 09:38: Loris Cirucci <- (18 000 euros)
17/01/2008 18:19: Kim Dias -> (2 490 euros)
19/01/2008 15:35: Julien Lenoir <- (80 675 euros)
19/01/2008 15:40: Luciano Palermitano -> (7 273 euros)
20/01/2008 17:38: Patxi Chauvet <- (4 048 euros)
20/01/2008 17:38: Robson Dias -> (9 357 euros)
20/01/2008 17:47: Benoit Rossi <- (2 537 euros)
23/01/2008 06:13: Elio Santini -> (11 268 euros)
03/02/2008 19:54: Matis Brunel -> (19 455 euros)
30/03/2008 15:44: Michel Poncet <- (120 000 euros)
30/03/2008 15:49: Anselmo Puleo -> (38 811 euros)
30/03/2008 21:05: Valérian Chevallier -> (28 855 euros)
31/03/2008 01:01: Martin Langton <- (120 000 euros)
05/04/2008 21:44: Vespasiano Vullo -> (432 780 euros)
05/04/2008 21:50: Jean-Paul Morice <- sempre endavant (280 000 euros)
05/04/2008 21:56: Kent Persson <- (180 000 euros)
05/04/2008 21:57: Salvatore Brambilla -> (32 116 euros)
12/04/2008 14:13: Mac Smith -> (96 433 euros)
12/04/2008 14:19: Matthew Csigi <- (108 136 euros)
21/04/2008 22:13: Alexander Tyler -> (2 069 euros)
27/04/2008 15:41: Lino Foschi <- (37 939 euros)
18/05/2008 06:11: Antônio Feitosa -> (26 546 euros)
20/05/2008 14:24: Guillaume Blessig <- (101 euros)
24/05/2008 10:07: Patxi Chauvet -> (1 330 euros)
24/05/2008 10:10: Lazzaro Berti -> (26 085 euros)
24/05/2008 10:21: Hubert Genet <- (133 333 euros)
04/06/2008 19:49: Horaţiu Puiu <- (47 000 euros)
04/06/2008 20:30: Michel Poncet -> (37 798 euros)
05/06/2008 06:44: Julien Lenoir -> (168 001 euros)
08/06/2008 19:11: Italo Lumbaca <- (162 070 euros)
08/06/2008 19:18: Antonio Rinella -> (16 538 euros)
09/06/2008 20:42: Jake Crisp <- (501 euros)
11/06/2008 09:10: Jérôme Marty <- (23 718 euros)
16/06/2008 08:00: Loris Cirucci -> (19 693 euros)
03/07/2008 19:48: Kent Persson -> (279 751 euros)
03/07/2008 19:59: Valerio Cottone -> (97 526 euros)
03/07/2008 20:05: Callum Hague <- (450 000 euros)
10/07/2008 11:14: Guillaume Blessig -> (342 euros)
10/07/2008 11:14: Patricio Catano <- (13 868 euros)
10/07/2008 11:22: Christian Bacialemani <- (26 500 euros)
10/07/2008 11:23: Benoit Rossi -> (3 098 euros)
20/07/2008 00:45: Gabriel Insulza <- (1 501 euros)
20/07/2008 01:28: Sesto Maliscev <- (100 euros)
20/07/2008 11:14: Jake Crisp -> (4 992 euros)
20/07/2008 14:45: Jerome Gervais -> (203 931 euros)
20/07/2008 15:51: Antonino Cittadini <- (201 019 euros)
21/07/2008 11:57: Renaud Cantat <- (1 500 euros)
26/07/2008 13:14: Matisse Fèvre <- (1 400 euros)
30/07/2008 23:38: Loick Lepine <- (75 554 euros)
31/07/2008 19:01: Horaţiu Puiu -> (46 540 euros)
06/08/2008 13:36: Arturo Polizzi -> (32 210 euros)
07/08/2008 11:23: George Amarandei -> (25 740 euros)
07/08/2008 11:37: Carles Anglada <- (93 087 euros)
31/08/2008 15:42: Luca Riboletti -> (436 592 euros)
31/08/2008 15:42: Sesto Maliscev -> (1 079 euros)
31/08/2008 16:18: Matteo Mosele <- AuM Rugby Udine (463 053 euros)
03/09/2008 16:35: Pio Laspisa -> (86 827 euros)
03/09/2008 17:15: Severiano Sirach <- (100 000 euros)
03/09/2008 20:44: Italo Lumbaca -> (127 595 euros)
03/09/2008 20:49: Rhys Wright <- (25 000 euros)
04/09/2008 14:18: John Brandenburg <- (75 823 euros)
06/09/2008 07:21: Gabriel Insulza -> (2 514 euros)
06/09/2008 07:43: Patricio Catano -> (29 649 euros)
08/09/2008 14:30: Gatien Monnier <- (93 714 euros)
08/09/2008 14:32: Christian Bacialemani -> (17 293 euros)
13/09/2008 11:58: Ivano Realacci -> Lemon Team (54 614 euros)
17/09/2008 07:45: Carles Anglada -> (104 480 euros)
17/09/2008 07:51: Thomas Hinds <- (98 000 euros)
21/09/2008 19:26: Chris Peltier <- (141 071 euros)
21/09/2008 19:27: Renaud Cantat -> (10 611 euros)
21/09/2008 19:27: Matisse Fèvre -> (4 258 euros)
22/09/2008 18:48: Antonino Cittadini -> (147 916 euros)
22/09/2008 19:20: Simon Lecomte <- (170 000 euros)
25/09/2008 14:40: Loick Lepine -> (28 444 euros)
25/09/2008 14:46: Joël Garreau <- (25 000 euros)
26/09/2008 18:43: Lino Foschi -> (128 280 euros)
07/10/2008 09:23: Lazzaro Berti <- (47 318 euros)
13/10/2008 14:19: Hubert Genet -> (82 043 euros)
13/10/2008 14:27: Mike Zizzo <- (124 750 euros)
13/10/2008 15:19: Giovanni Lafontaine <- (52 095 euros)
14/10/2008 15:53: Matthew Csigi -> (148 682 euros)
14/10/2008 21:08: Jan Falgarona <- (56 351 euros)
15/10/2008 19:07: Nathan Edmonstone <- (30 578 euros)
16/10/2008 10:34: Dino Staffieri -> (913 euros)
20/10/2008 20:32: Adrian Weber <- (41 591 euros)
23/10/2008 06:09: Ramiro Edo <- (38 243 euros)
23/10/2008 06:13: Rhys Wright -> (11 722 euros)
04/11/2008 11:50: Martin Langton -> (35 307 euros)
04/11/2008 11:50: Armando Garcia <- (46 308 euros)
04/11/2008 11:55: Ridge Valle -> (717 euros)
24/11/2008 19:02: Severiano Sirach -> (235 862 euros)
24/11/2008 19:05: Chris Peltier -> (108 780 euros)
26/11/2008 07:39: Flavio Crescimbene <- (46 308 euros)
27/11/2008 15:03: Lazzaro Berti -> (101 940 euros)
27/11/2008 17:09: Bixente Etcheverry <- (400 000 euros)
07/12/2008 14:17: Carl Legendre <- La Raille de Besagne (83 352 euros)
07/12/2008 14:19: Nathan Edmonstone -> (12 173 euros)
07/12/2008 14:20: Giovanni Lafontaine -> (48 379 euros)
08/12/2008 13:29: Jérôme Marty -> (420 000 euros)
08/12/2008 13:34: Nelu Cojocaru <- cuore granata :-) (319 507 euros)
11/12/2008 14:18: John Brandenburg -> Racing Club RC (2 310 euros)
11/12/2008 18:58: Thibault Dos Santos <- (40 000 euros)
11/12/2008 19:06: Pierre-Loup Verrier <- (160 779 euros)
12/12/2008 14:38: Oscar Maze <- (28 105 euros)
22/12/2008 13:07: Joël Garreau -> (15 292 euros)
22/12/2008 13:08: Thomas Hinds -> (28 916 euros)
22/12/2008 13:10: Adrian Weber -> (75 226 euros)
22/12/2008 13:28: Agostino Casaretto <- (182 328 euros)
08/01/2009 15:11: Jura Pedrag Olaroiu -> (18 424 euros)
09/01/2009 12:05: Mike Zizzo -> (97 140 euros)
09/01/2009 12:38: Alix Schneider <- (110 583 euros)
02/02/2009 12:31: Stéphane Agathon <- (28 295 euros)
05/02/2009 06:24: Ramiro Edo -> (41 275 euros)
19/02/2009 16:56: Pierre-Loup Verrier -> (384 199 euros)
22/02/2009 09:32: Sebastián Dominguez <- (279 948 euros)
22/02/2009 10:03: Thibault Dos Santos -> (22 676 euros)
22/02/2009 10:16: Agostino Casaretto -> (276 135 euros)
22/02/2009 10:16: Flavio Crescimbene -> (37 549 euros)
22/02/2009 10:22: Pierre Sirven <- (300 000 euros)
09/03/2009 23:00: Marco Baroni <- (294 080 euros)
28/03/2009 17:51: Alix Schneider -> (182 359 euros)
28/03/2009 18:04: Declan Cwbank <- (238 300 euros)
28/03/2009 18:07: Simon Lecomte -> (278 834 euros)
28/03/2009 18:15: Dylan Wyatt <- Entente Casa-Eau-Glaçons (231 528 euros)
14/04/2009 16:38: Laurent Disse <- (51 euros)
14/04/2009 17:12: Ietsuna Harada <- (84 001 euros)
13/05/2009 15:10: Stéphane Agathon -> (35 720 euros)
13/05/2009 15:13: Jan Falgarona -> (172 195 euros)
25/05/2009 20:22: Nazario Rossiguti -> (469 100 euros)
30/05/2009 06:14: Fraser Rabjohns <- (201 euros)
30/05/2009 20:45: Diego Bancheri <- (10 000 euros)
31/05/2009 06:09: David Casademont <- (100 000 euros)
01/06/2009 06:09: Oscar Maze -> (34 027 euros)
01/06/2009 09:53: Bruno Rosina <- (623 687 euros)
07/06/2009 08:05: Pio Di Nola -> (467 767 euros)
07/06/2009 08:12: Aaron Davidson <- (233 334 euros)
10/06/2009 18:33: Romaric Lopes <- (270 192 euros)
10/06/2009 18:53: Armando Garcia -> (65 061 euros)
26/06/2009 14:34: Laurent Disse -> (7 754 euros)
15/07/2009 17:33: Vitale Mondani <- (162 050 euros)
19/07/2009 02:52: Dylan Wyatt -> (231 490 euros)
19/07/2009 02:59: Emmanuel Lesgarto <- (164 747 euros)
21/07/2009 21:38: Damian Pastrana <- (100 000 euros)
21/07/2009 21:43: Diego Bancheri -> (3 336 euros)
24/07/2009 06:12: Gatien Monnier -> (7 778 euros)
08/08/2009 06:18: Carl Legendre -> (101 757 euros)
08/08/2009 06:23: Ultimo Marino <- (123 163 euros)
19/08/2009 22:56: Romaric Lopes -> (226 260 euros)
22/08/2009 08:33: Marcos Santana <- A.S.NAPOLI (289 282 euros)
22/08/2009 09:24: Bruno Rosina -> (623 687 euros)
26/08/2009 15:30: Ernesto Morales <- (435 000 euros)
02/09/2009 07:46: Thierry Kirchdorffer <- XV del Principe (5 251 euros)
09/09/2009 12:38: Eugen Bogdan Bibanu <- ahurti team (63 001 euros)
10/09/2009 15:34: Fraser Rabjohns -> RCNouméa (47 euros)
22/09/2009 15:17: Damian Pastrana -> TheShark`s (47 500 euros)
27/09/2009 16:50: Emmanuel Lesgarto -> rainey (323 000 euros)
28/09/2009 22:14: Isaia Korsch <- RC.Pascani (400 000 euros)
29/09/2009 06:03: David Casademont -> AOpen (109 928 euros)
01/10/2009 21:35: Blair Knight <- TOULOUSE (231 528 euros)
02/10/2009 18:00: Ietsuna Harada -> Rugby Champagne Narbonnais (4 750 euros)
04/10/2009 08:24: Vitale Mondani -> stade françois (152 000 euros)
07/10/2009 12:36: Alberto Di gregorio <- Rovigo capitale (110 252 euros)
10/10/2009 12:12: Ultimo Marino -> Vnm B (323 327 euros)
14/10/2009 05:11: Pierre Sirven -> RC FILOU (144 343 euros)
15/10/2009 13:08: Noé Garin <- REDLAND (100 000 euros)
16/10/2009 14:58: Michelangelo Panerai -> C.S.S. Barlad U17 (2 850 euros)
16/10/2009 16:21: François-Xavier Augustin-Lucille <- Los Pumas (120 500 euros)
21/10/2009 09:01: Epaminonda Campodonico <- (308 702 euros)
07/11/2009 12:55: Thierry Kirchdorffer -> The punisher (95 euros)
09/11/2009 17:54: Gilberto Iaci <- Montepiano Rugby (1 333 euros)
16/11/2009 06:16: Eugen Bogdan Bibanu -> C.S.S. Barlad U17 (12 734 euros)
28/11/2009 20:24: Marwan Evellin <- Montluçon (157 501 euros)
02/12/2009 17:18: Dino Sbaraglini -> Les Mugiwara (140 361 euros)
07/12/2009 15:27: Noé Garin -> The Skulls (95 000 euros)
13/12/2009 14:45: François-Xavier Augustin-Lucille -> Les aigles (52 368 euros)
20/12/2009 17:52: Martian Epure <- béziers (320 000 euros)
22/12/2009 20:33: Roméo Delcroix <- ScompyDup (50 euros)
25/12/2009 16:21: Marcos Santana -> Too Strong For You (100 576 euros)
31/12/2009 14:24: Edward Griffin <- SuperTitoTeam (12 735 euros)
11/01/2010 08:36: Isaia Korsch -> pirati_no_cool (218 500 euros)
16/01/2010 14:12: Blair Knight -> Marienbourg (249 375 euros)
18/01/2010 10:31: Alejandro Jiménez <- CSS Barlad (551 250 euros)
23/01/2010 08:56: Alberto Di gregorio -> Decima Legione (47 500 euros)
25/01/2010 15:02: Aaron Davidson -> Gurahumorului (99 750 euros)
08/02/2010 13:12: Stefan Turcanu <- peronne (650 euros)
13/03/2010 09:49: Fausto Cugini <- Ardea (210 000 euros)
15/03/2010 14:10: Edward Griffin -> Stade Occitan (9 975 euros)
17/03/2010 11:46: Kai Drust <- kidechire (7 039 euros)
16/04/2010 22:45: Andrew Banks <- Vicente Lopez rugby club (150 000 euros)
14/05/2010 19:59: Matteo Mosele -> RC Enjgruio (149 625 euros)
30/05/2010 11:40: Adrian Osiński <- gallicese (35 000 euros)
04/06/2010 12:01: Stefan Turcanu -> Póg mo thóin ...
24/06/2010 07:31: Andrea Giampietri -> Santa Cruz Chacais (219 948 euros)
07/07/2010 18:22: Kai Drust -> cheetahs RFC (570 euros)
25/07/2010 18:57: Mathieu Thouvignon <- asb (262 500 euros)
01/08/2010 14:53: Benito Robles <- (187 491 euros)
14/08/2010 14:00: Marco Baroni -> CarriolaDiCarriole RFC (63 656 euros)
15/09/2010 04:59: Sebastián Dominguez -> ViloRC (20 947 euros)
06/10/2010 10:21: Eugen Rusu <- (219 903 euros)
06/10/2010 22:36: Mathieu Thouvignon -> CDUP (242 495 euros)
10/10/2010 15:56: Ottó Vincze <- real campuz fc (173 394 euros)
14/10/2010 15:04: Martian Epure -> Dunkel F.C. (162 487 euros)
07/12/2010 08:44: Benito Robles -> JALICOFRE (217 749 euros)
15/12/2010 10:26: Fernando Chiamulera <- (288 370 euros)
18/12/2010 09:34: Josep Lluís Serret <- ordinencs (78 750 euros)
20/12/2010 10:18: Ivan Calatrava <- Refugees Welcome (296 998 euros)
16/01/2011 17:27: Andrew Banks -> País dels Pirineus (12 732 euros)
31/01/2011 08:09: Adrian Osiński -> CUS Savona Rugby (950 euros)
23/04/2011 13:43: Eugen Rusu -> Membri Eretti (133 000 euros)
25/05/2011 08:22: Salvatore Gelsomino <- cuistot team 74 (100 000 euros)
27/06/2011 18:43: Kelemen Ceauşescu <- Zumzet RC (700 000 euros)
01/07/2011 18:17: Bixente Etcheverry -> aslarochelle (109 974 euros)
13/07/2011 16:08: Ottó Vincze -> PolpiTeam (31 830 euros)
14/10/2011 21:05: Jordan Heathfield -> Real Archibaldo (950 euros)
09/11/2011 21:45: Benoit Rouyer <- sumarnaz (358 313 euros)
23/11/2011 14:52: Salvatore Gelsomino -> C.R. Kastello (95 000 euros)
30/11/2011 15:16: Josep Lluís Serret -> dodolasaumure (95 000 euros)
17/04/2012 13:42: Nelu Cojocaru -> AsSc (19 000 euros)
11/05/2012 11:02: Raimond Leuzzi <- (150 000 euros)
26/06/2012 10:05: Callum Hague -> Rugby Club Toulonnais 83 (9 500 euros)
30/06/2012 09:45: Piri Mackinnon <- Manoeka (100 000 euros)
01/07/2012 08:21: Danilo Trevino <- (265 152 euros)
11/08/2012 13:36: Declan Cwbank -> Infernale München (49 875 euros)
16/08/2012 16:07: Giacomo Meriva -> Applecross Rugby (2 312 euros)
28/12/2012 15:10: Emmanuel Collet <- Ruckers Utd (395 000 euros)
02/01/2013 11:14: Piri Mackinnon -> REDLAND (79 077 euros)
13/05/2013 11:46: Gerónimo Torrens -> Raionkingu (170 611 euros)
22/05/2013 14:39: Théo Barret <- Pro Recco (483 787 euros)
26/05/2013 14:47: Fausto Cugini -> FatCat (99 750 euros)
28/06/2013 10:21: Stefano Mistretta -> RC pointelin (1 995 euros)
12/11/2013 09:52: Jean-Paul Morice -> Notre-Dame de Paris (23 750 euros)
28/01/2014 14:19: Andrew Jenkins <- Toledo Boys (350 000 euros)
05/02/2014 23:40: Angel Meligenis -> Boucherie Ovalie (41 895 euros)
08/02/2014 08:38: Ernesto Morales -> AS Ripaton Les Pannards (69 825 euros)
24/03/2014 10:16: Ewan Faulkner <- stade monbellois (138 915 euros)
24/03/2014 14:04: Ethan Commaille <- (1 278 euros)
24/03/2014 14:04: Jack Dawson <- (75 303 euros)
29/03/2014 17:49: Marc Backhouse -> Domoszlói Prérifarkasok (95 000 euros)
11/04/2014 17:03: Nick Howe <- (282 855 euros)
13/05/2014 17:40: Stefano Sciarretta -> i briganti (3 001 euros)
28/06/2014 09:12: Ivan Calatrava -> USBardoze (28 500 euros)
03/07/2014 10:20: Agustín Francisquito <- AS Cazouls (10 000 euros)
26/07/2014 09:57: Fernando Chiamulera -> olympique reillannais (19 000 euros)
05/08/2014 08:31: Ethan Commaille -> Neath Exiles RFC (7 708 euros)
26/10/2014 17:54: Titi Cristi Mirică <- XV Red Roses (315 000 euros)
18/11/2014 08:45: Leandro Matarozzo -> fermo13 (47 euros)
11/01/2015 10:25: Alejandro Jiménez -> BubblesRC (950 euros)
16/01/2015 13:01: Agustín Francisquito -> escmm (950 euros)
26/01/2015 08:45: Zotic Militaru <- Regina Raflesia (52 500 euros)
03/02/2015 14:29: Marwan Evellin -> Roosters (1 545 euros)
17/02/2015 15:01: Carol Barbu Ilie <- Rosa di Calabria (139 000 euros)
02/03/2015 09:44: Dario Andres Izurieta <- Diekleinewilde (3 001 euros)
16/03/2015 17:14: Alfonso Vingade <- Jesus R.C. (41 476 euros)
20/03/2015 08:58: Jason Blackett <- (1 160 euros)
20/03/2015 09:08: Jordi Armenter <- (127 630 euros)
20/03/2015 13:52: Epaminonda Campodonico -> AS Poupou (475 euros)
22/03/2015 09:50: Kelemen Ceauşescu -> Club Quacchio (14 250 euros)
31/03/2015 09:49: Milo Patelli -> Crespianges Rugby Club (28 591 euros)
28/05/2015 16:04: Alfonso Vingade -> Rugby Jesi '70 (28 500 euros)
13/06/2015 11:15: Fábio Paiva <- Lion Rules (390 179 euros)
28/06/2015 08:58: Stefano Collodo -> Arechi Wasps (99 750 euros)
01/07/2015 21:36: Dario Andres Izurieta -> Triumf Rugby (9 975 euros)
14/11/2015 10:47: Fábio Paiva -> Alprausch Alpakas (718 849 euros)
25/11/2015 17:16: Desmond Nicholls <- Mates RFC (1 100 000 euros)
22/12/2015 15:59: Carol Barbu Ilie -> Centro Naval (48 000 euros)
31/12/2015 14:26: Andrew Jenkins -> RC Baciu (61 123 euros)
03/01/2016 10:01: Anacleto Acceglie -> torreipunited (2 672 euros)

Difference: -5 503 759 euros
25/07/2016 10:23: Jordi Armenter -> (235 560 coins)
29/08/2016 08:23: Raimond Leuzzi -> (58 744 coins)
29/08/2016 11:04: Mose Lawrence <- (436 956 coins)
15/09/2016 18:46: Jean Pinto <- (67 564 coins)
16/09/2016 08:25: Zotic Militaru -> (249 605 coins)
23/01/2017 11:04: Mose Lawrence -> (366 052 coins)
24/02/2017 12:27: Arnaldo Roggerone -> (173 495 coins)
19/04/2017 13:31: Arnaldo Marsala <- (332 024 coins)
03/09/2017 17:34: Pasquale Guttadora <- (54 003 coins)
22/11/2017 16:54: Orea Stasinopoulos <- (232 512 coins)
22/12/2017 10:41: Pericles Preciosa <- (2 506 coins)
10/06/2018 10:22: Luciano Morcillo <- (393 271 coins)
29/06/2018 15:04: Danilo Trevino -> (52 294 coins)
30/08/2018 16:20: Nick Howe -> (12 145 coins)
06/10/2018 17:02: Gilles Gauthier <- (24 595 coins)
19/06/2019 18:49: Enzo Todisco -> (150 408 coins)