Show Nav
Season 40: Day 44/133 .

Vomero Patriots

President/ Manager: Petronio    
Coach: Luciano Giua
Location: Italia / Campania
Stadium: Patriotsdome
Capacity : 15300
Since: 21/09/2007 18:42
Last Connection: 08/01/2020 15:50
Language: Italiano
League table: 10 : 3-5
National Cup: National Cup
Trophies

Season 32: 3-6 Season 28: 4-02 Season 27: 5-02 Season 25: 5-53 Season 20: 3-4 Season 15: 4-16 Season 11: 5-66 Season 9: 5-01 Season 7: 6-39

Club History

Season 39: # 6 3-5
Season 39: Eliminated from the Coppa Italia in the First Round
Season 38: # 9 2-1
Season 38: Eliminated from the Coppa Italia in the Round of 32
Season 37: # 6 2-1
Season 37: Eliminated from the Coppa Italia in the First Round
Season 36: # 7 2-1
Season 36: Eliminated from the Coppa Italia in the Round of 32
Season 35: # 2 2-1
Season 35: Eliminated from the Coppa Italia in the Round of 16
Season 34: # 7 2-1
Season 34: Eliminated from the Coppa Italia in the First Round
Season 33: # 6 2-1
Season 33: Eliminated from the Coppa Italia in the Quarterfinals
Season 32: # 1 3-6
Season 32: Eliminated from the Coppa Italia in the First Round
Season 31: # 2 3-6
Season 31: Eliminated from the Coppa Italia in the First Round
Season 30: # 2 3-6
Season 30: Eliminated from the Coppa Italia in the First Round
Season 29: # 2 3-6
Season 29: Eliminated from the Coppa Italia in the First Round
Season 28: # 1 4-02
Season 28: Eliminated from the Federal Cup in the Round of 16
Season 27: # 1 5-02
Season 27: Eliminated from the Federal Cup in the Round of 128
Season 26: # 8 4-21
Season 26: Eliminated from the Federal Cup in the First Round
Season 25: # 1 5-53
Season 25: Eliminated from the Federal Cup in the First Round
Season 24: # 10 4-20
Season 24: Eliminated from the Federal Cup in the First Round
Season 23: # 10 3-8
Season 23: Eliminated from the Coppa Italia in the First Round
Season 22: # 10 2-2
Season 22: Eliminated from the Coppa Italia in the Fifth Round
Season 21: # 6 2-2
Season 21: Eliminated from the Coppa Italia in the Round of 32
Season 20: # 1 3-4
Season 20: Eliminated from the Coppa Italia in the Fifth Round
Season 19: # 3 3-4
Season 19: Eliminated from the Coppa Italia in the Round of 32
Season 18: # 5 3-4
Season 18: Eliminated from the Coppa Italia in the Round of 32
Season 17: # 2 3-4
Season 17: Eliminated from the Coppa Italia in the Fifth Round
Season 16: # 3 3-4
Season 16: Eliminated from the Coppa Italia in the Round of 64
Season 15: # 1 4-16
Season 15: Eliminated from the Coppa Italia in the Round of 128
Season 14: # 3 4-16
Season 14: Eliminated from the Coppa Italia in the Round of 256
Season 13: # 4 4-16
Season 13: Eliminated from the Coppa Italia in the Fifth Round
Season 12: # 4 4-16
Season 12: Eliminated from the Coppa Italia in the Fifth Round
Season 11: # 1 5-66
Season 11: Eliminated from the Coppa Italia in the First Round
Season 10: # 8 4-21
Season 10: Eliminated from the Coppa Italia in the Round of 256
Season 9: # 1 5-01
Season 9: Eliminated from the Coppa Italia in the Round of 128
Season 8: # 2 5-01
Season 8: Eliminated from the Coppa Italia in the Second Round
Season 7: # 1 6-39
Season 7: Eliminated from the Coppa Italia in the Second Round
Season 6: # 4 6-39

1 / 53   2 / 53

21 Players

  Alfonso Cedolin Healthy
Height : 205    Weight : 96.75     Age : 19 years old
Best Abilities: Tackling, Strength
Experience: 1  Skill: 6


  Tim Hartmann Healthy
Height : 200    Weight : 99     Age : 17 years old
Best Abilities: Tackling, Strength
Experience: 0  Skill: 5


  Gareth Khan Healthy
Height : 192    Weight : 92.5     Age : 20 years old
Best Abilities: Passing
Experience: 1  Skill: 8


  Raimondo Zanni Healthy
Height : 192    Weight : 93.5     Age : 22 years old
Best Abilities: Tackling, Strength, Passing
Experience: 5  Skill: 16


  Elio Rialto Healthy
Height : 204    Weight : 122.75     Age : 26 years old
Best Abilities: Tackling, Strength, Speed
Experience: 13  Skill: 18


  Nico Di Martino Healthy
Height : 202    Weight : 123.75     Age : 37 years old
Best Abilities: Strength, Tackling
Experience: 18  Skill: 15


  Ragnar Schwarz Healthy
Height : 203    Weight : 98.5     Age : 33 years old
Best Abilities: Strength, Tackling, Speed
Experience: 18  Skill: 17


  Calle Eliasson Healthy
Height : 188    Weight : 118     Age : 36 years old
Best Abilities: Strength, Tackling, Speed
Experience: 18  Skill: 16


  Viktor Rudolfsson Healthy
Height : 195    Weight : 117.25     Age : 34 years old
Best Abilities: Strength, Tackling, Speed
Experience: 18  Skill: 17


  Ruben Peeters Healthy
Height : 204    Weight : 123.25     Age : 30 years old
Best Abilities: Tackling, Strength, Speed
Experience: 18  Skill: 18
  Sandro 'bisnonno' Bermejo Injured for 21 days
Height : 176    Weight : 81     Age : 64 years old
Best Abilities: None
Experience: 11  Skill: 0


  Adam 'nonno' Allester Healthy
Height : 201    Weight : 104.5     Age : 63 years old
Best Abilities: None
Experience: 18  Skill: 0


  Finlay French Injured for 37 days
Height : 188    Weight : 95     Age : 56 years old
Best Abilities: None
Experience: 18  Skill: 0


  Dave 'Sir' Howe Healthy
Height : 195    Weight : 97     Age : 35 years old
Best Abilities: Strength, Tackling, Speed
Experience: 18  Skill: 10
  Nicolas Labarca Healthy
Height : 176    Weight : 68     Age : 36 years old
Best Abilities: Tackling, Strength
Experience: 18  Skill: 4


  Américo 'O Rey' Fagundes Healthy
Height : 179    Weight : 89.5     Age : 36 years old
Best Abilities: Tackling, Strength
Experience: 18  Skill: 10


  Valentin Tixier Healthy
Height : 185    Weight : 91.5     Age : 31 years old
Best Abilities: Speed, Tackling
Experience: 18  Skill: 10


  Julian Floer Healthy
Height : 175    Weight : 67.5     Age : 37 years old
Best Abilities: Tackling
Experience: 18  Skill: 10


  Gic? Lungu Healthy
Height : 188    Weight : 88     Age : 28 years old
Best Abilities: None
Experience: 18  Skill: 13


  Thomas Fornalczyk Healthy
Height : 192    Weight : 102.25     Age : 32 years old
Best Abilities: Tackling, Speed
Experience: 18  Skill: 10


  Albert Hahn Healthy
Height : 205    Weight : 101     Age : 24 years old
Best Abilities: Handling, Strength
Experience: 7  Skill: 10


21/09/2007 20:06:  -> (1 801 euros)
21/09/2007 22:05: Salvatore Vender -> (7 257 euros)
21/09/2007 22:05:  -> (8 694 euros)
23/09/2007 09:39: Sergio Amadeo -> (27 998 euros)
01/10/2007 23:19: Guillermo Paez <- (6 649 euros)
01/10/2007 23:27: Alfonso Paciello -> (10 110 euros)
02/10/2007 03:48: Raúl Ballestero <- (18 403 euros)
02/10/2007 04:44: Severiano Malvicini -> (10 615 euros)
02/10/2007 22:28: Salvatore Trevisan <- (662 euros)
02/10/2007 22:29: Federico Torlone -> (142 025 euros)
05/10/2007 15:54: Liberatore Da Olio <- (2 885 euros)
05/10/2007 19:40: Anselmo Rivera -> (8 754 euros)
05/10/2007 19:42: Fülöp Bornemissza <- (2 885 euros)
05/10/2007 20:03: Gregorio Rivera -> (13 361 euros)
06/10/2007 12:15: Thomas Piot <- (28 811 euros)
06/10/2007 17:32:  -> (12 183 euros)
06/10/2007 23:37: Lapo Muti -> (30 558 euros)
11/10/2007 05:35: Camillo Vanni -> (224 209 euros)
11/10/2007 23:50: Romeo Gavrilă <- (76 813 euros)
14/10/2007 09:57: Severino Zappia <- (75 009 euros)
14/10/2007 10:01: Willy Ardino -> (11 393 euros)
15/10/2007 19:26: Bernardo Urteaga <- (17 523 euros)
25/10/2007 03:41: Luke Rolen <- (44 102 euros)
25/10/2007 03:44:  -> (19 021 euros)
01/11/2007 10:11: Dezső Vörös <- (12 535 euros)
01/11/2007 10:25: Tito Baffi <- (31 129 euros)
01/11/2007 10:27: Arduino Boccherini -> (12 676 euros)
01/11/2007 20:34: Víctor Vilŕ <- (195 126 euros)
01/11/2007 22:13: Benigno Falcetti <- (14 334 euros)
01/11/2007 22:18: Arturo Levratto -> (45 764 euros)
02/11/2007 06:43:  -> (6 002 euros)
02/11/2007 06:45: Filippo Bagalini -> (12 933 euros)
11/11/2007 15:27: Luís Fernando Soares <- (3 409 euros)
11/11/2007 15:29: Liberatore Da Olio -> (6 836 euros)
12/11/2007 00:47: Uriel Raimbault <- (1 652 euros)
12/11/2007 04:52: Fülöp Bornemissza -> (6 796 euros)
12/11/2007 22:56: Charlie George <- (35 925 euros)
12/11/2007 23:00: Raúl Ballestero -> (22 772 euros)
25/11/2007 01:02: Rocco Quaglia <- (119 609 euros)
25/11/2007 01:07: Giorgio Fanti -> (105 000 euros)
25/11/2007 07:16: Vico Caluzzi -> (210 001 euros)
25/11/2007 07:22: Nicolas Masse <- (212 716 euros)
25/11/2007 08:17: Thomas Piot -> (151 667 euros)
25/11/2007 08:29: Paul Steyn <- (268 025 euros)
25/11/2007 12:46:  -> (22 479 euros)
03/12/2007 00:06: Salvatore Trevisan -> (341 euros)
03/12/2007 00:27: Duarte Jardim <- (15 274 euros)
03/12/2007 00:31: Guillermo Paez -> (29 314 euros)
03/12/2007 23:55: Ulises Zerbino <- (685 euros)
29/12/2007 19:43: Rui Afonso <- (3 070 euros)
29/12/2007 19:46: Uriel Raimbault -> (12 665 euros)
29/12/2007 19:50: Sesto Fumasoni <- (2 329 euros)
29/12/2007 19:52: Luís Fernando Soares -> (10 572 euros)
29/12/2007 19:56: Karl Collignon <- (2 473 euros)
29/12/2007 21:04: Pál Piros <- (1 944 euros)
03/02/2008 06:07: Lennaert Wennemars <- (60 779 euros)
03/02/2008 06:12: Charlie George -> (30 059 euros)
08/02/2008 19:49: Sandro Montes <- (45 952 euros)
08/02/2008 19:53: Duarte Jardim -> (56 295 euros)
09/02/2008 22:29: Igor Meunier <- (310 euros)
09/02/2008 22:30: Rui Afonso -> (3 252 euros)
10/02/2008 06:36: Ulises Zerbino -> (1 972 euros)
10/02/2008 06:42: Iain Van Der Merwe <- (1 euros)
10/02/2008 06:48: Jérémie Guillaumou <- (410 euros)
10/02/2008 06:48: Oscar Payen <- (900 euros)
10/02/2008 06:51: Sesto Fumasoni -> (7 727 euros)
10/02/2008 06:51: Karl Collignon -> (7 727 euros)
10/02/2008 06:52: Pál Piros -> (5 078 euros)
11/02/2008 05:55: Steven Moulis <- (500 euros)
11/02/2008 05:55: Steven Zahmeller <- (5 514 euros)
11/02/2008 06:06: Martin Bevan <- Green Dragon (176 251 euros)
11/02/2008 06:08: Tito Baffi -> (17 424 euros)
11/02/2008 06:09: Benigno Falcetti -> (34 414 euros)
22/02/2008 22:14: Christian Carvalho <- (89 343 euros)
22/02/2008 22:20: Massimiliano Ciaramelli -> (38 414 euros)
11/03/2008 16:12: Jerónimo Rodríguez <- (13 690 euros)
11/03/2008 16:16: Dezső Vörös -> (26 405 euros)
16/03/2008 00:10: Igor Meunier -> (5 386 euros)
16/03/2008 07:19: Jérémie Guillaumou -> (4 531 euros)
16/03/2008 07:20: Oscar Payen -> (9 091 euros)
16/03/2008 07:21: Iain Van Der Merwe -> (4 849 euros)
21/03/2008 07:59: Ivano Rukljač <- (1 400 euros)
21/03/2008 21:38: Steven Moulis -> (7 759 euros)
24/03/2008 19:12: Rocco Quaglia -> (172 170 euros)
24/03/2008 22:32: Bruno Canale <- (18 131 euros)
24/03/2008 22:36: Steven Zahmeller -> (21 819 euros)
25/03/2008 05:05: Lucio Canas <- (219 452 euros)
27/03/2008 09:30: Jules Paquet <- (72 934 euros)
28/03/2008 10:26: Romeo Gavrilă -> (28 404 euros)
29/03/2008 22:53: Thierry Antoine <- (1 100 euros)
29/03/2008 22:59: Luke Rolen -> (39 422 euros)
05/04/2008 21:44: Plinio Pagano <- (500 euros)
10/04/2008 06:15: Lander Piron <- (1 900 euros)
15/04/2008 07:46: Finlay French <- (28 478 euros)
15/04/2008 07:48: Christian Carvalho -> (77 470 euros)
15/04/2008 08:58: Paolo Portal <- (92 401 euros)
15/04/2008 09:00: Sandro Montes -> (110 251 euros)
19/04/2008 09:47: Dan Dobson <- (194 445 euros)
19/04/2008 18:49: Leopoldo Giacheri <- (1 euros)
19/04/2008 19:56: Francesc Palou <- (1 euros)
19/04/2008 20:59: Thibault Le gal <- (301 euros)
19/04/2008 23:19: Léopold Dulac <- (501 euros)
20/04/2008 05:41: Brent Petit <- (200 euros)
23/04/2008 23:49: Jerónimo Rodríguez -> (31 831 euros)
18/05/2008 06:57: Severo Rizzo <- (947 euros)
25/05/2008 23:40: Leopoldo Giacheri -> (3 940 euros)
26/05/2008 00:14: Gavrila Olariu <- (1 euros)
29/05/2008 06:14: Thibault Le gal -> (4 420 euros)
30/05/2008 06:30: Fabijan Ileci? <- (119 976 euros)
30/05/2008 21:52: Bruno Canale -> (27 134 euros)
31/05/2008 06:38: Fraco Sahagún <- (46 187 euros)
29/07/2008 00:15: Attilio Melo <- (401 euros)
29/07/2008 00:20: Thierry Antoine -> (2 072 euros)
01/08/2008 05:28: Rino Sartoretto <- (28 942 euros)
01/08/2008 23:36: Lucio Zizzo <- (1 euros)
01/08/2008 23:39: Severo Rizzo -> (3 077 euros)
08/08/2008 22:21: Nicola Anticonti -> Racing Métro 92 (27 360 euros)
09/08/2008 21:28: Mathieu Albespy <- (801 euros)
09/08/2008 21:31: Léopold Dulac -> (4 992 euros)
12/08/2008 00:03: Ivano Rukljač -> (8 285 euros)
12/08/2008 12:32: Gwenaël Rambaud <- (1 euros)
13/08/2008 06:44: Nestor Abarca <- (28 462 euros)
13/08/2008 06:52: Freddy Di Massimo <- (4 411 euros)
15/08/2008 10:47: Adriano Giorgi <- (30 911 euros)
15/08/2008 23:06: Mandaric Teixeira <- (1 euros)
18/08/2008 05:22: Andrés Barrichello <- (5 364 euros)
21/08/2008 05:41: Hans-Reiner Ruhe <- (18 739 euros)
21/08/2008 06:00: Gavrila Olariu -> (1 728 euros)
21/08/2008 06:00: Plinio Pagano -> (2 923 euros)
21/08/2008 06:00: Francesc Palou -> (2 399 euros)
21/08/2008 06:00: Brent Petit -> (2 923 euros)
21/08/2008 06:01: Paolo Portal -> (24 844 euros)
21/08/2008 06:02: Lander Piron -> (10 503 euros)
22/08/2008 16:55: Ben Delmas <- (201 euros)
22/08/2008 23:34: Pierre-Yves David <- (811 euros)
23/08/2008 07:11: Dylan Lesgarto <- (5 450 euros)
23/08/2008 07:13: Sami Boyset <- (7 279 euros)
23/08/2008 09:43: Gellért Jász <- (13 053 euros)
25/08/2008 00:57: Murray Leveson <- (38 791 euros)
25/08/2008 05:59: Chris Johannessen <- (34 542 euros)
25/08/2008 06:16: André Assier <- (1 600 euros)
25/08/2008 22:36: Nicodemo Regolini <- (8 270 euros)
26/08/2008 06:53: Bernardo Nicosia <- (18 044 euros)
26/08/2008 09:20: Alexis Couderc <- (6 080 euros)
26/08/2008 09:20: Côme Roques <- (18 996 euros)
27/08/2008 04:28: Ian Tarsoly <- (3 475 euros)
28/08/2008 05:43: Bernardo Urteaga -> (16 160 euros)
03/09/2008 19:56: Attilio Melo -> (2 787 euros)
06/09/2008 18:16: Lucio Zizzo -> (5 399 euros)
07/09/2008 17:54: Rino Sartoretto -> (52 412 euros)
08/09/2008 06:04: Stephen Lacour <- (201 euros)
10/09/2008 05:16: Gary Bélanger <- (3 151 euros)
10/09/2008 05:22: Thomas Pilote <- (8 447 euros)
13/09/2008 07:43: Grégoire Duguépéroux <- (201 euros)
13/09/2008 07:45: Jean-Baptiste Guillemot <- (501 euros)
13/09/2008 21:49: Mathieu Albespy -> (2 906 euros)
16/09/2008 15:48: Gwenaël Rambaud -> (1 079 euros)
17/09/2008 20:32: Nestor Abarca -> (51 808 euros)
17/09/2008 20:32: Freddy Di Massimo -> (31 603 euros)
19/09/2008 03:10: Yuri Folha <- (18 764 euros)
19/09/2008 22:31: Adriano Giorgi -> (81 749 euros)
20/09/2008 07:00: Mandaric Teixeira -> (1 079 euros)
20/09/2008 21:41: Samuel Eira <- (4 523 euros)
22/09/2008 09:08: Damian Carter <- (14 076 euros)
23/09/2008 04:44: Alban Kross <- (25 667 euros)
23/09/2008 06:37: Guillem Clarŕ <- (27 962 euros)
23/09/2008 07:05: Paul Bond <- (22 167 euros)
23/09/2008 22:19: András Vízi <- (701 euros)
24/09/2008 01:45: Seigfried Grom <- (65 014 euros)
24/09/2008 01:51: Albano Liuzzo <- (28 657 euros)
27/09/2008 03:05: José Vicente Chiamulera <- (22 052 euros)
27/09/2008 03:22: Pino Collarino <- (7 984 euros)
05/10/2008 05:02: Darie Dan Vrînceanu <- (8 623 euros)
05/10/2008 23:21: Hannes Quist <- (6 705 euros)
09/10/2008 20:01: Andrés Barrichello -> (30 450 euros)
11/10/2008 14:45: Pierre-Yves David -> (6 380 euros)
11/10/2008 14:46: Ben Delmas -> (4 762 euros)
11/10/2008 14:47: Hans-Reiner Ruhe -> (59 830 euros)
11/10/2008 14:47: Dylan Lesgarto -> (12 800 euros)
11/10/2008 14:48: Sami Boyset -> (9 382 euros)
11/10/2008 14:49: Gellért Jász -> (31 971 euros)
15/10/2008 03:17: Amir Calvez <- (16 788 euros)
15/10/2008 04:31: Renaud Bauer <- (200 euros)
15/10/2008 06:04: Hamed Saunier <- (800 euros)
15/10/2008 07:20: Tony Bringuier <- (7 191 euros)
16/10/2008 01:20: Sean Chaix <- (8 075 euros)
16/10/2008 01:55: Charles Wyatt <- (4 694 euros)
16/10/2008 05:27: André Assier -> (11 471 euros)
16/10/2008 05:27: Nicodemo Regolini -> (31 361 euros)
16/10/2008 05:28: Alexis Couderc -> (22 098 euros)
16/10/2008 05:29: Côme Roques -> (34 784 euros)
16/10/2008 05:29: Ian Tarsoly -> (21 163 euros)
16/10/2008 07:14: Berto Sinopoli <- (11 908 euros)
16/10/2008 23:24: Angelo Colafigli <- (5 790 euros)
17/10/2008 05:02: Firmin Lelievre <- (2 556 euros)
17/10/2008 22:37: Nathan Tisserand <- (401 euros)
18/10/2008 04:38: Dany Weber <- (300 euros)
18/10/2008 06:36: Olavo Schirmer <- (1 210 euros)
18/10/2008 07:35: Michel Bonnin <- (201 euros)
18/10/2008 07:37: Cyril Suse <- (1 000 euros)
19/10/2008 07:17: Axel Regal <- (2 101 euros)
19/10/2008 07:17: Valentín Tadena <- (500 euros)
19/10/2008 07:58: Claudiu George Ilie <- (47 426 euros)
19/10/2008 17:44: Moises Urteaga <- (1 400 euros)
20/10/2008 06:27: Elias Dinarte <- (9 291 euros)
20/10/2008 10:11: Ingemar Strömkvist <- (6 599 euros)
20/10/2008 10:50: Gerlando Troilo <- (201 euros)
21/10/2008 02:35: Ivan De Negri <- (11 570 euros)
21/10/2008 04:05: Paolo Uliani <- (400 euros)
21/10/2008 05:34: Faustino Donnarumma <- (100 euros)
22/10/2008 10:58: Drew Bradshaw <- (5 790 euros)
22/10/2008 20:32: Hércules Sahagún <- (100 euros)
23/10/2008 23:23: Vasco Recchia <- (9 383 euros)
24/10/2008 08:34: Joshua Coombes <- (29 555 euros)
24/10/2008 23:50: Robson Martins <- (7 432 euros)
25/10/2008 06:44: Sidney Souto <- (3 151 euros)
25/10/2008 19:29: Ferran Ferrerons <- (19 951 euros)
27/10/2008 06:10: Ricardo Sortani <- (11 309 euros)
27/10/2008 06:11: Stephen Lacour -> (7 078 euros)
27/10/2008 06:38: Axel Birnbaum <- (3 649 euros)
27/10/2008 06:38: Ovidiu Ghiţă <- (300 euros)
28/10/2008 02:55: Wilhem Berger <- (15 751 euros)
28/10/2008 05:12: Belmiro Crespo <- (2 896 euros)
28/10/2008 06:06: Colin Steele <- (700 euros)
28/10/2008 06:25: Raül Cugat <- (33 077 euros)
29/10/2008 04:57: Gary Bélanger -> (11 467 euros)
29/10/2008 05:00: Thomas Pilote -> (14 012 euros)
29/10/2008 05:18: Stephen Calvez <- (47 153 euros)
29/10/2008 05:41: Attilio Grella <- (5 300 euros)
30/10/2008 04:39: Manuel Le Roux <- (3 804 euros)
30/10/2008 04:51: Constantin Duchemin <- (4 034 euros)
31/10/2008 05:59: Andrea Rodier <- (5 746 euros)
31/10/2008 08:23: Fantin Bonnefoy <- (6 386 euros)
01/11/2008 05:40: Colin Miller <- (1 200 euros)
01/11/2008 19:32: Grégoire Duguépéroux -> (6 615 euros)
01/11/2008 19:33: Jean-Baptiste Guillemot -> (29 001 euros)
01/11/2008 22:20: Rodrigo Aristizabal <- (101 euros)
02/11/2008 04:36: Alex Vivas <- (8 978 euros)
02/11/2008 08:14: Bruno Mazié <- (101 euros)
07/11/2008 07:00: Yuri Folha -> (44 339 euros)
08/11/2008 04:55: Paul-Antoine Moretti <- (7 394 euros)
09/11/2008 20:10: Samuel Eira -> (9 391 euros)
11/11/2008 10:51: Paul Bond -> (80 806 euros)
11/11/2008 10:57: Damian Carter -> (31 576 euros)
11/11/2008 21:32: Mario Vidal <- (100 euros)
12/11/2008 04:30: András Vízi -> (11 440 euros)
12/11/2008 04:44: Seigfried Grom -> (80 565 euros)
12/11/2008 04:45: Albano Liuzzo -> (37 569 euros)
12/11/2008 04:46: Alban Kross -> (37 689 euros)
12/11/2008 07:26: Pupi Zonca <- (1 100 euros)
12/11/2008 10:11: Pierre Courtin <- (5 790 euros)
12/11/2008 17:28: Romeo Andone <- (14 075 euros)
13/11/2008 22:03: Jesús Forné <- (46 307 euros)
13/11/2008 22:43: Dincă Toma Lascu <- (1 euros)
14/11/2008 00:17: Yves Besse <- (100 euros)
14/11/2008 06:57: Freddy Di Massimo <- (13 642 euros)
15/11/2008 14:48: José Vicente Chiamulera -> (50 688 euros)
15/11/2008 14:49: Pino Collarino -> (1 806 euros)
15/11/2008 23:19: Arnaud Lalaurie <- (800 euros)
15/11/2008 23:38: Person Mille <- (11 555 euros)
16/11/2008 00:06: Murray Leveson -> (35 750 euros)
23/11/2008 06:35: Darie Dan Vrînceanu -> (83 559 euros)
23/11/2008 23:12: Hannes Quist -> (9 845 euros)
28/11/2008 20:09: Chris Johannessen -> (16 545 euros)
28/11/2008 20:10: Guillem Clarŕ -> (13 035 euros)
03/12/2008 21:56: Tony Bringuier -> (31 718 euros)
03/12/2008 21:58: Hamed Saunier -> (12 047 euros)
03/12/2008 22:00: Finlay French -> (27 433 euros)
03/12/2008 22:01: Amir Calvez -> (27 433 euros)
04/12/2008 06:08: Sean Chaix -> (26 013 euros)
04/12/2008 06:10: Charles Wyatt -> (26 013 euros)
04/12/2008 06:22: Berto Sinopoli -> (82 827 euros)
04/12/2008 06:24: Renaud Bauer -> (3 784 euros)
04/12/2008 22:54: Angelo Colafigli -> (16 841 euros)
05/12/2008 04:34: Marcello Palagi <- (4 633 euros)
05/12/2008 04:36: Firmin Lelievre -> (27 408 euros)
05/12/2008 08:42: Pino Telara <- (25 201 euros)
06/12/2008 08:28: Nathan Tisserand -> (16 509 euros)
06/12/2008 08:29: Olavo Schirmer -> (5 522 euros)
06/12/2008 08:30: Michel Bonnin -> (18 006 euros)
06/12/2008 08:30: Cyril Suse -> (11 710 euros)
06/12/2008 08:31: Dany Weber -> (5 952 euros)
06/12/2008 15:34: Daniel Favre <- (26 147 euros)
06/12/2008 20:15: Otello Foti <- (2 626 euros)
07/12/2008 06:41: Axel Regal -> (18 457 euros)
07/12/2008 06:42: Valentín Tadena -> (16 566 euros)
07/12/2008 08:14: Agîrbiceanu Albisteanu <- (30 993 euros)
07/12/2008 08:18: Steven Parkes <- (200 561 euros)
07/12/2008 19:08: Dan Dobson -> (251 875 euros)
07/12/2008 19:10: Claudiu George Ilie -> (125 165 euros)
07/12/2008 19:12: Moises Urteaga -> (9 065 euros)
07/12/2008 20:05: Ádám Sörös <- (2 101 euros)
07/12/2008 20:06: Dylan Lesgarto <- (301 euros)
08/12/2008 01:34: Velimir Grsi? <- (15 751 euros)
08/12/2008 02:09: Mugur Tudosă <- (15 186 euros)
08/12/2008 02:15: Viorel Vioreanu Ionescu <- (901 euros)
08/12/2008 07:31: Elias Dinarte -> (28 057 euros)
08/12/2008 08:52: Johan Raffin <- (3 261 euros)
08/12/2008 09:31: Ingemar Strömkvist -> (16 507 euros)
08/12/2008 09:54: Gonzalo Ruiberriz <- (2 962 euros)
08/12/2008 12:01: Gerlando Troilo -> (5 914 euros)
08/12/2008 12:09: Francis Sicard <- (601 euros)
08/12/2008 12:19: Remigio Martini <- (1 901 euros)
09/12/2008 09:54: Paolo Uliani -> (37 549 euros)
09/12/2008 09:54: Ivan De Negri -> (95 813 euros)
09/12/2008 09:55: Faustino Donnarumma -> (3 411 euros)
10/12/2008 09:17: Iván Torres <- (201 euros)
10/12/2008 09:18: Péter Sebők <- (101 euros)
10/12/2008 09:40: Gaspar Lorenzo <- (101 euros)
10/12/2008 10:15: Gary Cruyff <- (15 516 euros)
10/12/2008 11:04: Drew Bradshaw -> (11 161 euros)
10/12/2008 22:31: Hércules Sahagún -> (1 300 euros)
11/12/2008 12:55: Charles Sutherland <- (162 895 euros)
11/12/2008 13:01: Jeronimo Carriedo <- (3 833 euros)
11/12/2008 22:30: Vasco Recchia -> (37 549 euros)
11/12/2008 22:39: Louis Dieudonné <- (600 euros)
12/12/2008 04:20: Mandaric Badie <- (16 756 euros)
12/12/2008 04:25: Ferdinando Abete <- (18 028 euros)
12/12/2008 04:29: Nicodemo Regolini <- (5 790 euros)
12/12/2008 05:08: Fernando Manzano <- (12 036 euros)
12/12/2008 09:08: Joshua Coombes -> (19 858 euros)
12/12/2008 23:39: Robson Martins -> (19 554 euros)
13/12/2008 08:32: Sidney Souto -> (11 161 euros)
13/12/2008 09:47: Joseph Mock <- (1 866 euros)
13/12/2008 10:30: Calum Lehner <- (501 euros)
13/12/2008 18:35: Ferran Ferrerons -> (20 086 euros)
13/12/2008 23:36: Arturo Chillida <- (201 euros)
14/12/2008 00:03: Romuald Berard <- (6 080 euros)
14/12/2008 00:05: Stéphane Claudel <- (1 701 euros)
14/12/2008 00:21: Drago Carta <- (1 800 euros)
14/12/2008 05:20: Tommy Bressan <- (1 300 euros)
14/12/2008 12:30: Jean Griffo <- (1 600 euros)
15/12/2008 08:48: Ricardo Sortani -> (20 408 euros)
15/12/2008 09:04: Axel Birnbaum -> (18 948 euros)
15/12/2008 09:04: Ovidiu Ghiţă -> (21 888 euros)
15/12/2008 09:25: Maxence Olharan <- (1 300 euros)
16/12/2008 05:02: Wilhem Berger -> (33 236 euros)
16/12/2008 08:48: Belmiro Crespo -> (21 381 euros)
16/12/2008 08:49: Colin Steele -> (21 664 euros)
16/12/2008 08:51: Raül Cugat -> (124 433 euros)
16/12/2008 23:13: Alessandro Gervasoni <- (15 399 euros)
17/12/2008 06:06: Idalécio Cardoso <- (4 470 euros)
17/12/2008 06:07: Stephen Calvez -> (93 758 euros)
17/12/2008 06:08: Attilio Grella -> (6 107 euros)
18/12/2008 05:32: Manuel Le Roux -> (46 798 euros)
18/12/2008 05:32: Constantin Duchemin -> (54 178 euros)
18/12/2008 05:39: Guido Zubizarreta <- (12 539 euros)
18/12/2008 22:56: Felipe Corrales <- (1 200 euros)
19/12/2008 00:03: Ciro Fiducia <- (6 826 euros)
19/12/2008 06:06: Andrea Rodier -> (27 349 euros)
19/12/2008 06:45: Jean-Marie Montagne <- (4 283 euros)
19/12/2008 20:47: Fantin Bonnefoy -> (27 486 euros)
20/12/2008 00:41: Michelangelo Colombi <- (7 351 euros)
20/12/2008 01:17: Joško Didovi? <- (11 027 euros)
20/12/2008 09:29: Colin Miller -> (84 509 euros)
20/12/2008 19:08: Arnaud Gotty <- (8 105 euros)
20/12/2008 20:12: Carlo Cera <- (1 600 euros)
20/12/2008 22:23: Rua Van Den Berg <- (2 960 euros)
20/12/2008 22:38: Rodrigo Aristizabal -> (13 756 euros)
21/12/2008 05:53: Giobatta Nerelli <- (17 478 euros)
21/12/2008 05:58: Alex Vivas -> (63 190 euros)
21/12/2008 13:15: Bruno Mazié -> (15 630 euros)
21/12/2008 18:20: Guillaume Brevier <- (900 euros)
21/12/2008 22:02: Jules Paquet -> (35 000 euros)
21/12/2008 22:02: Bernardo Nicosia -> (12 595 euros)
22/12/2008 04:46: Orlando Cisneros <- (3 012 euros)
22/12/2008 21:05: Cristian Gheorghe <- (8 865 euros)
23/12/2008 07:14: Bautista Puerta <- (2 102 euros)
24/12/2008 18:13: Antony Soulie <- (5 790 euros)
24/12/2008 20:15: Dénes Szilágyi <- (58 980 euros)
25/12/2008 09:15: Maxime Regnier <- (19 473 euros)
26/12/2008 20:56: Arnaud Niogret <- (1 001 euros)
27/12/2008 06:07: Paul-Antoine Moretti -> (56 763 euros)
28/12/2008 07:37: Antonin Poirier <- (201 euros)
31/12/2008 09:48: Mario Vidal -> (4 031 euros)
31/12/2008 09:48: Pupi Zonca -> (4 941 euros)
31/12/2008 18:17: Romeo Andone -> (28 801 euros)
31/12/2008 18:19: Pierre Courtin -> (17 979 euros)
02/01/2009 10:33: Jesús Forné -> (61 050 euros)
02/01/2009 10:34: Yves Besse -> (21 888 euros)
02/01/2009 10:34: Dincă Toma Lascu -> (21 888 euros)
02/01/2009 10:36: Freddy Di Massimo -> (20 520 euros)
04/01/2009 17:46: Arnaud Lalaurie -> (30 326 euros)
04/01/2009 17:47: Person Mille -> (27 143 euros)
06/01/2009 22:49: Sérgio Proença <- (6 293 euros)
07/01/2009 01:14: Sandro Salimbeni <- (401 euros)
07/01/2009 10:27: Julien Godart <- (23 939 euros)
07/01/2009 17:55: Yvan Blanc <- (1 400 euros)
07/01/2009 18:06: Elio Marghitella <- (19 673 euros)
07/01/2009 18:31: Noam Nédelec <- (1 200 euros)
23/01/2009 06:08: Marcello Palagi -> (4 306 euros)
23/01/2009 08:55: Pino Telara -> (68 231 euros)
24/01/2009 15:44: Daniel Favre -> (55 689 euros)
24/01/2009 21:25: Otello Foti -> (7 941 euros)
25/01/2009 09:28: Agîrbiceanu Albisteanu -> (87 800 euros)
25/01/2009 20:12: Ádám Sörös -> (5 553 euros)
25/01/2009 20:13: Dylan Lesgarto -> (8 868 euros)
26/01/2009 04:38: Velimir Grsi? -> (57 884 euros)
26/01/2009 04:39: Mugur Tudosă -> (26 750 euros)
26/01/2009 04:40: Viorel Vioreanu Ionescu -> (25 997 euros)
26/01/2009 05:07: Gerard Pottier <- (1 710 348 euros)
26/01/2009 14:37: Johan Raffin -> (8 630 euros)
26/01/2009 14:38: Francis Sicard -> (7 780 euros)
26/01/2009 14:41: Remigio Martini -> (7 780 euros)
26/01/2009 23:42: Rodolfo Pereira <- (8 264 euros)
27/01/2009 02:14: Morgan Shalders <- (900 euros)
27/01/2009 07:27: Guido Presta <- (900 euros)
28/01/2009 06:01: Washington Barcelos <- (10 501 euros)
28/01/2009 10:02: Iván Torres -> (13 562 euros)
28/01/2009 10:03: Péter Sebők -> (3 786 euros)
28/01/2009 10:04: Gaspar Lorenzo -> (6 747 euros)
28/01/2009 10:24: Mickaël Maillard <- (1 780 euros)
28/01/2009 18:54: Gary Cruyff -> (83 046 euros)
29/01/2009 23:22: Charles Sutherland -> (208 125 euros)
29/01/2009 23:23: Louis Dieudonné -> (3 075 euros)
30/01/2009 07:53: Mandaric Badie -> (90 039 euros)
30/01/2009 07:57: Ferdinando Abete -> (16 837 euros)
30/01/2009 07:58: Nicodemo Regolini -> (22 252 euros)
30/01/2009 07:59: Fernando Manzano -> (39 753 euros)
31/01/2009 18:03: Joseph Mock -> (1 667 euros)
31/01/2009 18:03: Calum Lehner -> (1 667 euros)
01/02/2009 20:30: Arturo Chillida -> (22 074 euros)
01/02/2009 20:31: Romuald Berard -> (5 829 euros)
01/02/2009 20:31: Tommy Bressan -> (16 739 euros)
01/02/2009 20:32: Stéphane Claudel -> (8 147 euros)
01/02/2009 20:33: Drago Carta -> (22 236 euros)
01/02/2009 20:33: Jean Griffo -> (9 493 euros)
02/02/2009 15:26: Maxence Olharan -> (25 923 euros)
03/02/2009 10:04: Raffaele Gaffo <- (1 597 euros)
04/02/2009 04:41: Alessandro Gervasoni -> (48 571 euros)
04/02/2009 08:56: Gabriel Villa <- (13 581 euros)
04/02/2009 09:09: Idalécio Cardoso -> (37 864 euros)
05/02/2009 05:33: Gordon Buzdugan <- (10 215 euros)
05/02/2009 05:45: Florentin Salaun <- (8 401 euros)
05/02/2009 05:50: Guido Zubizarreta -> (16 568 euros)
05/02/2009 06:17: Ignace Buchaillot <- (4 633 euros)
05/02/2009 20:37: Gonzalo Ruiberriz -> Rcnm (3 420 euros)
05/02/2009 20:38: Antonino Rocca -> lion club (51 870 euros)
05/02/2009 22:59: Felipe Corrales -> (8 034 euros)
05/02/2009 23:00: Jeronimo Carriedo -> Mythique (7 182 euros)
06/02/2009 00:05: Ciro Fiducia -> (17 200 euros)
06/02/2009 07:37: Jean-Marie Montagne -> (41 473 euros)
07/02/2009 08:04: Michelangelo Colombi -> (54 441 euros)
07/02/2009 08:05: Joško Didovi? -> (40 892 euros)
07/02/2009 19:11: Arnaud Gotty -> (23 287 euros)
07/02/2009 20:36: Carlo Cera -> (7 872 euros)
07/02/2009 22:24: Rua Van Den Berg -> (17 707 euros)
08/02/2009 09:56: Giobatta Nerelli -> (25 444 euros)
08/02/2009 18:35: Guillaume Brevier -> (25 965 euros)
08/02/2009 20:36: Mario Ferrua <- (1 110 000 euros)
09/02/2009 06:43: Orlando Cisneros -> (7 955 euros)
09/02/2009 21:11: Fraco Sahagún -> Red Horse (109 250 euros)
09/02/2009 23:10: Cristian Gheorghe -> (17 879 euros)
10/02/2009 07:15: Válter Pinzón <- (11 859 euros)
10/02/2009 08:46: Bautista Puerta -> (23 618 euros)
10/02/2009 17:00: Patrick Leach <- (18 701 euros)
10/02/2009 21:34: Bixente Barbe <- (12 130 euros)
10/02/2009 22:41: Chris Saurel <- (700 euros)
11/02/2009 01:52: Bastian Bessoulčs <- (1 euros)
11/02/2009 19:02: Antony Soulie -> (25 497 euros)
11/02/2009 19:20: Guilhem Leclere <- (751 euros)
12/02/2009 09:39: Maxime Regnier -> (25 811 euros)
12/02/2009 13:33: Philippe Langlois <- (5 152 euros)
12/02/2009 20:57: Dénes Szilágyi -> (121 334 euros)
13/02/2009 13:43: Jérôme Jorna <- (650 euros)
13/02/2009 13:50: Tănase Matei <- (450 euros)
13/02/2009 14:31: Dominic Lowe <- (33 576 euros)
13/02/2009 21:49: Arnaud Niogret -> (13 407 euros)
13/02/2009 22:29: Camil Mihai Enciu <- (200 euros)
14/02/2009 00:21: Steven Jarvis <- (10 943 euros)
14/02/2009 01:12: Dado Bresciano <- (59 273 euros)
14/02/2009 01:34: Giovanni Dubos <- (37 263 euros)
14/02/2009 03:00: Petrică Moldovan <- (136 712 euros)
14/02/2009 07:30: Lennaert Wennemars -> (127 268 euros)
14/02/2009 08:40: Roano Sarabia <- (80 454 euros)
14/02/2009 08:46: Patrik Horváth <- (6 168 euros)
14/02/2009 09:02: Arturo Albo <- All White Red Cuneo (4 196 euros)
14/02/2009 17:53: Bolívar dos Anjos <- (150 euros)
14/02/2009 17:56: Mohamed Lafourcade <- (36 444 euros)
14/02/2009 18:11: José Vicente Chaves <- (400 euros)
14/02/2009 20:45: Thierry Roger <- (101 euros)
14/02/2009 21:09: Germain Monier <- (1 euros)
15/02/2009 02:03: Gaetano Semplici <- (8 401 euros)
15/02/2009 06:35: François-Xavier Bruno <- (600 euros)
15/02/2009 18:54: Antonin Poirier -> (7 662 euros)
16/02/2009 03:19: Charles-édouard Cadilhon <- (3 013 euros)
21/02/2009 21:50: Florent Noirot <- (5 euros)
22/02/2009 08:12: Uberto Doglioli <- (772 euros)
22/02/2009 18:33: Vasile Voicu <- (6 293 euros)
22/02/2009 22:00: Rheinold Curti <- (5 644 euros)
25/02/2009 05:16: Sérgio Proença -> (19 636 euros)
25/02/2009 05:18: Sandro Salimbeni -> (10 663 euros)
25/02/2009 11:14: Julien Godart -> (40 475 euros)
25/02/2009 19:28: Yvan Blanc -> (24 826 euros)
25/02/2009 19:29: Elio Marghitella -> (40 677 euros)
25/02/2009 19:44: Alessandro Parodi <- (15 985 euros)
25/02/2009 19:50: Noam Nédelec -> (7 516 euros)
26/02/2009 00:07: Valentino Kostner <- (7 981 euros)
26/02/2009 01:10: Alexis Lombard <- (5 176 euros)
26/02/2009 21:54: Gaëtan Payen <- (7 000 euros)
27/02/2009 06:15: Mario Totti <- (1 825 euros)
27/02/2009 08:04: Balázs Csabai <- (11 263 euros)
28/02/2009 18:55: Arnau Driéguez <- (9 508 euros)
28/02/2009 19:57: Ange Mora <- (200 euros)
28/02/2009 20:01: Émilien Berndt <- (13 034 euros)
28/02/2009 20:06: Paul-Arthur Gautier <- (251 euros)
28/02/2009 20:24: Jaume Bars <- (13 389 euros)
01/03/2009 21:49: Orlando Sortani <- (1 825 euros)
17/03/2009 06:26: Rodolfo Pereira -> (23 780 euros)
17/03/2009 06:27: Morgan Shalders -> (3 668 euros)
17/03/2009 11:16: Guido Presta -> (8 226 euros)
18/03/2009 06:33: Washington Barcelos -> (19 087 euros)
18/03/2009 10:54: Mickaël Maillard -> (15 940 euros)
21/03/2009 20:51: Frédéric Mairinhac <- (550 euros)
22/03/2009 16:59: Giuseppe Callero <- (300 euros)
22/03/2009 20:39: Eliot Bellec <- (58 333 euros)
22/03/2009 20:45: Severino Zappia -> (66 419 euros)
24/03/2009 20:19: Raffaele Gaffo -> (22 451 euros)
25/03/2009 07:55: Sergiu Cuza <- (700 euros)
25/03/2009 10:03: Gabriel Villa -> (21 926 euros)
26/03/2009 05:53: Gordon Buzdugan -> (37 865 euros)
26/03/2009 05:54: Florentin Salaun -> (41 013 euros)
26/03/2009 08:41: Ignace Buchaillot -> (20 778 euros)
26/03/2009 08:52: Martin Jones <- (1 051 euros)
26/03/2009 09:04: Nathan Tisserand <- (250 euros)
26/03/2009 11:16: Patrick Arnaud <- (550 euros)
26/03/2009 20:18: Kai Sands <- (250 euros)
26/03/2009 21:22: Furio Giudice <- (100 euros)
30/03/2009 19:06: Charles Lebrun <- (101 euros)
31/03/2009 09:38: Válter Pinzón -> (24 704 euros)
31/03/2009 20:45: Patrick Leach -> (40 334 euros)
31/03/2009 21:45: Yves D'Orléans <- (150 euros)
31/03/2009 22:48: Bixente Barbe -> (22 662 euros)
01/04/2009 04:38: Chris Saurel -> (13 403 euros)
01/04/2009 04:40: Bastian Bessoulčs -> (1 274 euros)
01/04/2009 21:52: Guilhem Leclere -> (14 895 euros)
02/04/2009 00:06: Henrique Mattos <- (51 euros)
02/04/2009 17:13: Philippe Langlois -> (10 057 euros)
03/04/2009 16:07: Jérôme Jorna -> (12 823 euros)
03/04/2009 16:08: Tănase Matei -> (5 073 euros)
03/04/2009 18:53: Dominic Lowe -> (52 924 euros)
04/04/2009 03:57: Camil Mihai Enciu -> (6 547 euros)
04/04/2009 03:58: Steven Jarvis -> (10 608 euros)
04/04/2009 03:59: Dado Bresciano -> (122 157 euros)
04/04/2009 04:00: Giovanni Dubos -> (51 151 euros)
04/04/2009 04:19: Petrică Moldovan -> (151 544 euros)
05/04/2009 22:24: Roano Sarabia -> (124 542 euros)
05/04/2009 22:32: Bolívar dos Anjos -> (7 007 euros)
05/04/2009 22:32: Patrik Horváth -> (17 353 euros)
05/04/2009 22:33: José Vicente Chaves -> (3 668 euros)
05/04/2009 22:34: Germain Monier -> (5 758 euros)
05/04/2009 22:34: Thierry Roger -> (10 713 euros)
05/04/2009 22:34: Gaetano Semplici -> (17 806 euros)
05/04/2009 22:36: François-Xavier Bruno -> (10 713 euros)
06/04/2009 00:32: Arturo Albo -> (4 196 euros)
06/04/2009 06:56: Charles-édouard Cadilhon -> (10 608 euros)
12/04/2009 15:33: Florent Noirot -> (1 075 euros)
12/04/2009 15:34: Uberto Doglioli -> (5 553 euros)
13/04/2009 11:31: Vasile Voicu -> (20 458 euros)
13/04/2009 11:32: Rheinold Curti -> (16 753 euros)
13/04/2009 14:08: Emil Iordache <- (1 261 euros)
13/04/2009 21:47: Homero Mondello <- (816 euros)
13/04/2009 22:05: Marcello Gullo <- (550 euros)
15/04/2009 20:51: Alessandro Parodi -> (23 014 euros)
16/04/2009 04:15: Valentino Kostner -> (20 301 euros)
16/04/2009 04:19: Alexis Lombard -> (16 558 euros)
16/04/2009 06:26: Ben Allemand <- (1 051 euros)
17/04/2009 04:13: Gaëtan Payen -> (9 680 euros)
17/04/2009 04:32: David Sundberg <- (703 555 euros)
17/04/2009 12:48: Balázs Csabai -> (44 003 euros)
17/04/2009 12:49: Mario Totti -> (16 431 euros)
17/04/2009 19:49: Mohamed Lafourcade -> (49 815 euros)
17/04/2009 19:53: Fabijan Ileci? -> (211 486 euros)
17/04/2009 20:00: Gianluigi Mosca <- (566 673 euros)
18/04/2009 21:59: Arnau Driéguez -> (14 366 euros)
18/04/2009 22:00: Jaume Bars -> (30 388 euros)
18/04/2009 22:01: Ange Mora -> (12 996 euros)
18/04/2009 22:01: Paul-Arthur Gautier -> (14 366 euros)
18/04/2009 22:01: Émilien Berndt -> (19 309 euros)
19/04/2009 07:45: Brandon Marcus <- (2 101 euros)
19/04/2009 23:15: Orlando Sortani -> (7 849 euros)
19/04/2009 23:30: Diego Checa <- (500 euros)
20/04/2009 00:47: Rino Sartoretto <- (3 151 euros)
20/04/2009 02:10: Horacio Gil <- (151 euros)
20/04/2009 06:48: Scott Campbell <- (5 950 euros)
21/04/2009 21:09: Adriano Giosa <- (3 809 euros)
23/04/2009 07:32: Dik Joosten <- (1 345 euros)
24/04/2009 07:25: Vasco Orsi <- (18 000 euros)
24/04/2009 07:49: Noam Nédelec <- (150 euros)
25/04/2009 01:35: Ovidiu Nae Sava <- (601 euros)
25/04/2009 07:38: Gaston Brault <- (112 332 euros)
26/04/2009 00:14: Adolfo Pinto <- (5 790 euros)
27/04/2009 19:36: Gigel Grecu Murariu <- (5 euros)
27/04/2009 20:47: Beryl Fernandez <- (850 euros)
28/04/2009 04:56: Raül Cugat <- (48 039 euros)
28/04/2009 08:52: André Salgado <- (3 100 euros)
28/04/2009 08:55: Jordan Mulholland <- (1 280 euros)
28/04/2009 14:18: Isa Fuderer <- (151 euros)
29/04/2009 05:31: Siro Casareto <- (1 216 euros)
30/04/2009 19:48: Shane O'Brien <- (407 euros)
30/04/2009 19:54: Benjamín Guevara <- (600 euros)
01/05/2009 05:49: Antonello Silvestrin <- (251 euros)
01/05/2009 06:02: Fantino Fiz <- (2 207 euros)
02/05/2009 00:07: Giacobbe Di cugno <- (500 euros)
02/05/2009 00:15: Sandro Patascé <- (3 860 euros)
02/05/2009 05:18: Lluc Santana <- (300 euros)
02/05/2009 05:56: Radu Roman Tudorache <- (50 euros)
02/05/2009 19:08: Kai Howarth <- (1 413 euros)
09/05/2009 15:16: Bram Leroy <- (1 euros)
09/05/2009 15:28: Titus Ardeleanu <- (150 euros)
09/05/2009 15:48: Vivian Pineau <- (101 euros)
09/05/2009 18:07:  <- (100 euros)
09/05/2009 22:39: Frédéric Mairinhac -> (14 304 euros)
10/05/2009 03:11: Vittorino Comparoni <- (2 521 euros)
11/05/2009 07:57: Giuseppe Callero -> (5 312 euros)
13/05/2009 09:43: Sergiu Cuza -> (7 748 euros)
13/05/2009 18:37: Pierluigi Onori <- (300 euros)
13/05/2009 23:57: Rodolfo Pereira <- (650 euros)
14/05/2009 09:54: Martin Jones -> (23 043 euros)
14/05/2009 10:20: Nathan Tisserand -> (4 809 euros)
14/05/2009 13:01: Patrick Arnaud -> (8 399 euros)
15/05/2009 08:17: Kai Sands -> (209 euros)
15/05/2009 08:19: Furio Giudice -> (19 750 euros)
16/05/2009 09:36: Román Checa <- (2 434 euros)
16/05/2009 09:36: Ludovico Gorriz <- (2 101 euros)
16/05/2009 13:47:  <- (1 euros)
17/05/2009 22:26: Marvin Lang <- (50 euros)
17/05/2009 22:41: Luís Amaral <- (150 euros)
18/05/2009 20:13: Charles Lebrun -> (7 869 euros)
20/05/2009 08:53: Yves D'Orléans -> (13 945 euros)
21/05/2009 06:14: Henrique Mattos -> (100 euros)
22/05/2009 04:17: Cornelio Massana <- (650 euros)
01/06/2009 14:32: Emil Iordache -> (7 807 euros)
03/06/2009 06:12: Homero Mondello -> (10 779 euros)
04/06/2009 20:40: Marcello Gullo -> (13 492 euros)
06/06/2009 10:35: Ben Allemand -> (13 358 euros)
06/06/2009 22:14: Étienne Brisset <- (1 484 euros)
06/06/2009 23:25: Félix Quintana <- (3 095 euros)
07/06/2009 09:14: Blaise Gotty <- (51 euros)
07/06/2009 11:50: Valčre Husson <- (350 euros)
07/06/2009 12:22: Ivan Adrian Stăvaru <- (201 euros)
07/06/2009 12:50: Sandro Cruciani <- (50 euros)
07/06/2009 14:10: Omar Winterhalter <- (1 euros)
07/06/2009 22:37: Brandon Marcus -> (9 741 euros)
09/06/2009 10:41: Horacio Gil -> (14 950 euros)
10/06/2009 22:45: Rino Sartoretto -> (10 573 euros)
12/06/2009 12:55: Scott Campbell -> (11 338 euros)
14/06/2009 07:54: Dik Joosten -> (12 660 euros)
15/06/2009 20:05: Vasco Orsi -> (36 721 euros)
17/06/2009 10:37: Diego Checa -> (3 746 euros)
19/06/2009 22:33: Adriano Giosa -> (7 729 euros)
21/06/2009 15:50: Lluc Santana -> (12 075 euros)
23/06/2009 09:40: Ovidiu Nae Sava -> (11 752 euros)
24/06/2009 22:51: Adolfo Pinto -> (9 912 euros)
26/06/2009 15:29: Jordan Mulholland -> (11 405 euros)
28/06/2009 18:41: Antonello Silvestrin -> (4 215 euros)
29/06/2009 07:09: Ciprian Teodor <- (201 euros)
30/06/2009 06:51: Gaston Brault -> (103 717 euros)
01/07/2009 20:25: Giacobbe Di cugno -> (5 329 euros)
03/07/2009 13:07: Siro Casareto -> (18 161 euros)
03/07/2009 13:13: Franco Cristarella <- (101 euros)
03/07/2009 20:21: Émilien Berndt <- (151 euros)
05/07/2009 06:15: Fantino Fiz -> (19 765 euros)
05/07/2009 19:44: Attila Enache <- (400 euros)
06/07/2009 20:46: Sandro Patascé -> (10 970 euros)
08/07/2009 18:04: Kai Howarth -> (9 445 euros)
10/07/2009 06:47: Bram Leroy -> (10 873 euros)
10/07/2009 23:54: David Mora <- (100 euros)
11/07/2009 00:34: Stijn Carlier <- (100 euros)
11/07/2009 18:48: Vivian Pineau -> (9 349 euros)
11/07/2009 21:23: Yassine Vacher <- (1 051 euros)
13/07/2009 06:52: Vittorino Comparoni -> (11 356 euros)
13/07/2009 21:34: Nicolás Ferrer <- (301 euros)
14/07/2009 19:20: Raül Cugat -> (53 914 euros)
16/07/2009 07:52: Pierluigi Onori -> (12 114 euros)
16/07/2009 21:17: Serge Vivier <- (51 euros)
17/07/2009 21:57: Román Checa -> (17 584 euros)
19/07/2009 23:25: Rodolfo Pereira -> (11 344 euros)
21/07/2009 13:12: Ludovico Gorriz -> (16 882 euros)
22/07/2009 07:28: Daniel Thiry <- (650 euros)
23/07/2009 06:26:  -> (11 136 euros)
24/07/2009 04:58: Dado Bresciano <- (51 euros)
24/07/2009 05:30: Ivan Benzoni <- (1 280 euros)
24/07/2009 21:07: Marvin Lang -> (11 880 euros)
26/07/2009 16:30: Luís Amaral -> (6 721 euros)
28/07/2009 22:56: Beryl Fernandez -> (6 574 euros)
30/07/2009 10:41: Linus Lindberg <- (250 euros)
30/07/2009 10:57: André Salgado -> (13 577 euros)
01/08/2009 14:22: Benjamín Guevara -> (10 929 euros)
03/08/2009 08:24: Cornelio Massana -> (15 531 euros)
04/08/2009 21:39: Étienne Brisset -> (24 207 euros)
06/08/2009 13:15: Félix Quintana -> (15 187 euros)
07/08/2009 08:16: Agîrbiceanu Albisteanu <- (8 859 euros)
07/08/2009 12:12: Dino Vizzo <- (301 euros)
08/08/2009 07:23: Colombano Galimi <- (219 399 euros)
08/08/2009 07:33: Omar Winterhalter -> (8 181 euros)
09/08/2009 21:37: Blaise Gotty -> (8 056 euros)
10/08/2009 13:55: Eloi Guyon <- (150 euros)
11/08/2009 10:37: Ivan Adrian Stăvaru -> (16 691 euros)
12/08/2009 19:19: Narciso Spano <- (142 706 euros)
12/08/2009 22:42: Valčre Husson -> (12 707 euros)
14/08/2009 13:33: Sandro Cruciani -> (10 177 euros)
15/08/2009 11:27: Guilherme Vitor <- (101 euros)
16/08/2009 06:27: Eliot Bellec -> (53 608 euros)
17/08/2009 18:42: Ciprian Teodor -> (14 628 euros)
21/08/2009 13:43: Franco Cristarella -> (6 468 euros)
23/08/2009 01:45: Émilien Berndt -> (4 057 euros)
04/11/2009 15:31: Linus Lindberg -> Irishfire FC (95 euros)
15/11/2009 19:28: Juan Martín Gasquilan <- (297 863 euros)
04/01/2010 08:12: Martin Bevan -> Érdi Pumák (104 500 euros)
20/01/2010 13:59: Gianluigi Mosca -> Durones (149 625 euros)
23/01/2010 21:49: Steven Parkes -> CSS 3 Steaua (123 500 euros)
02/02/2010 07:36: David Sundberg -> Cronulla Sharks (332 500 euros)
24/02/2010 18:51: Albert Pendergrass <- (80 783 euros)
25/02/2010 19:20: Marijan Bobinac <- (29 007 euros)
25/02/2010 21:06: Calixte Emmanuelli <- SU Bordeaux (301 euros)
28/02/2010 14:10: Finlay Mcgirr <- Mastini rugby melegnano (632 064 euros)
28/02/2010 19:15: Colombano Galimi -> GayTeam (87 780 euros)
02/03/2010 16:46: Víctor Vilŕ -> Romagna Black Angels RC (157 932 euros)
04/03/2010 19:21: Nicolas Masse -> delfini taranto rugby (164 961 euros)
16/03/2010 15:32: Andy Fox <- carcas di (565 702 euros)
22/03/2010 06:53: William Grant <- Barlad Jaguars (400 euros)
28/03/2010 20:16: Antonio Scasazza <- Marrara Sharks (584 euros)
31/03/2010 22:10: Narciso Spano -> Palmeiras de Santo André (149 625 euros)
05/04/2010 18:46: Marvin Lopez <- (1 000 euros)
06/04/2010 17:12: José Silva <- xOneMillion (1 217 euros)
07/04/2010 11:47: Arturo Jurada <- villita rugby club (151 euros)
09/04/2010 10:17: Mitchell Milicevic <- gatorame (51 euros)
18/04/2010 06:50: Nicanor Cortez <- OccursuS (200 euros)
22/04/2010 21:24: Carles Beltran <- Montluçon (201 euros)
26/04/2010 18:09: Marijan Bobinac -> Black Wolves (34 912 euros)
28/04/2010 16:27: Calixte Emmanuelli -> ScompyDup (2 094 euros)
06/05/2010 23:10: Rory Prince <- TJ (150 euros)
07/05/2010 23:24: Rinaldo Ghiraldini -> Forza Doria (209 475 euros)
14/05/2010 22:21: William Grant -> Pilone rugby club (4 987 euros)
20/05/2010 21:49: Antonio Scasazza -> scottish rebels (807 euros)
26/05/2010 21:35: Gerard Pottier -> Barbarians (598 500 euros)
30/05/2010 08:10: José Silva -> LPS Focsani (997 euros)
02/06/2010 12:20: Armand Kaznadji <- (406 264 euros)
03/06/2010 09:59: Mitchell Milicevic -> Lez'art (1 900 euros)
14/06/2010 21:30: Marvin Lopez -> Bayern Bonic F.C. (95 euros)
16/06/2010 22:47: Paul Steyn -> Montpellier Hérault Rugby (332 500 euros)
21/06/2010 21:27: Marco Zeni <- us savigny les beaune (5 250 euros)
22/06/2010 18:43: Juli Camps <- RC Senglars (1 054 641 euros)
26/06/2010 06:29: Ştefan Hauşi <- Stalkers (483 euros)
26/06/2010 10:59: Maurice Baer <- Le Stade Arnolphien (500 euros)
26/06/2010 11:36: Nello Fusi <- (3 150 euros)
06/07/2010 23:41: Marino Rodríguez <- stade touloudain (600 euros)
18/07/2010 11:13: Eugenio Bustos <- Alas de Jupiter (50 000 euros)
25/07/2010 15:27: Armand Kaznadji -> Aviron Loubensois (448 875 euros)
29/07/2010 08:47: Jeremías Vélez <- (2 303 euros)
29/07/2010 13:50: Nicanor Cortez -> Basurto RFC ...
31/07/2010 22:08: Juan Martín Gasquilan -> Dragons de la Rochelle (280 720 euros)
01/08/2010 11:42: Eusebio Cinquemani <- Brianza Bitter Ale (2 625 euros)
02/08/2010 11:18: Ciro Grillo <- Burnadak Rugby (319 072 euros)
05/08/2010 22:44: Albert Pendergrass -> Academia Monti (309 237 euros)
07/08/2010 14:04: Perzon Lienard <- (274 067 euros)
08/08/2010 22:12: Lucio Canas -> estreux (279 300 euros)
14/08/2010 13:38: Marco Zeni -> a.s. zabka (4 987 euros)
20/08/2010 23:48: Nello Fusi -> Stade Dijonnais (7 980 euros)
23/08/2010 01:14: Lajos Csizmadia <- (752 457 euros)
23/08/2010 23:35: Ştefan Hauşi -> Regina Raflesia (7 600 euros)
29/08/2010 23:50: Pat Boswell <- (1 342 euros)
13/09/2010 20:19: Hervé Beck <- (5 513 euros)
15/09/2010 15:32: Maurice Baer -> spartak davayat (20 947 euros)
17/09/2010 13:11: Pascal Loison <- Racing club de Font-Sarade (250 euros)
17/09/2010 14:49: Callum Ponoy <- Well Warriors (50 euros)
18/09/2010 23:41: Adam Allester <- URSM (1 103 euros)
20/09/2010 22:19: Marino Rodríguez -> Les pounous (38 000 euros)
21/09/2010 08:12: Walter Chiamuhera <- Fortitudo Roma (100 euros)
21/09/2010 15:06: Andrea Vendemini <- wilders (1 euros)
24/09/2010 14:09: Eusebio Cinquemani -> Montego Rugby (7 600 euros)
24/09/2010 18:27: Abelardo Goicoechea <- XV Red Roses (173 644 euros)
25/09/2010 23:07: Oreste Massolin <- fefis (100 euros)
26/09/2010 02:19: Bonifacio Padoa-Schioppa <- sele (51 euros)
26/09/2010 21:24: Konrad Baran <- HussarZolee Rugby FC (100 euros)
26/09/2010 22:00: Sandro Bermejo <- GomeSagart R.C. (751 euros)
27/09/2010 00:39: Blaise Albrecht <- bouilhonnac (1 euros)
05/10/2010 13:42: Philip Parker <- RC Elizaberry (1 euros)
07/10/2010 23:33: Jeremías Vélez -> Gallia CST (19 950 euros)
07/11/2010 16:53: Francesco Tagliavento <- Les Rouges et Noirs (250 euros)
13/11/2010 21:46: Fabrizio Mannino <- Audax Torre di Mosto (1 euros)
14/11/2010 20:17: Geoffrey Charles <- mauriac (1 euros)
18/11/2010 14:54: Pat Boswell -> Leipzig Rugby Club (997 euros)
20/11/2010 22:33: Charlie Sheldon <- Szirmai Világos (100 euros)
18/12/2010 23:56: Luca Cairo <- (3 150 euros)
23/12/2010 01:55: Rainer Röttgen <- (1 217 euros)
25/12/2010 03:26: Goronwy McLean <- (15 750 euros)
02/01/2011 09:19: Ian Potter <- (1 217 euros)
03/01/2011 07:32: Abelardo Goicoechea -> Refugees Welcome (157 106 euros)
05/01/2011 20:25: Callum Ponoy -> machina volante (14 250 euros)
08/01/2011 21:10: Hervé Beck -> Torquay Titans (9 500 euros)
20/01/2011 21:36: Osvaldo Bernaldez <- wilders (295 000 euros)
23/01/2011 09:16: Greg Kemp <- Urogalli (12 143 euros)
24/01/2011 08:06: Claudiu Smărăndescu <- rc alaric (9 425 euros)
10/02/2011 21:18: Luca Cairo -> And Wings (14 250 euros)
20/02/2011 08:32: Rainer Röttgen -> Racing Club RC (14 250 euros)
21/02/2011 22:10: Goronwy McLean -> Bubass Team (28 500 euros)
24/02/2011 15:30: Ian Potter -> San Carlos (14 962 euros)
26/02/2011 17:02: Guy Cariou <- (31 502 euros)
27/02/2011 12:47: Francesco Tagliavento -> Benetton (4 987 euros)
28/02/2011 16:27: Pietro Micheletti <- santacecilia (350 euros)
02/03/2011 17:03: Eugenio Bustos -> Rugby Putignano (64 837 euros)
02/03/2011 21:45: Beno Mačak <- santboiana (191 444 euros)
06/03/2011 08:54: Alcander Sousanis -> Racing Club RC (47 500 euros)
08/03/2011 11:31: Ben Butcher <- Frogs' Attack (5 789 euros)
24/03/2011 13:03: Settimio Gilormo <- Oldrovigo (151 euros)
24/03/2011 15:10: Tim Burns <- Caledonian Blues (101 euros)
30/03/2011 08:44: Claudiu Smărăndescu -> San Bortolo Rugby (23 750 euros)
30/03/2011 20:48: Peter Brunt <- Iron Weasel (501 euros)
01/04/2011 10:35: Greg Kemp -> Modena R.C (19 000 euros)
02/04/2011 02:56: Ulisses Bomfim <- (482 437 euros)
03/04/2011 10:31: Giovanni Battista Nicchi -> Akros R.C. (370 500 euros)
12/04/2011 15:50: Valerio Soler <- rcl (1 103 euros)
20/04/2011 19:01: Guy Cariou -> Rugby Torino 1810 (84 873 euros)
27/04/2011 13:54: Pietro Micheletti -> Olympe Lyonnais 69 (23 750 euros)
01/05/2011 08:14: John Tamou <- Waikato (1 euros)
05/05/2011 16:20: Ben Butcher -> Orennais FC (40 628 euros)
07/05/2011 23:34: Osvaldo Bernaldez -> Rsus (209 000 euros)
16/05/2011 00:42: Egerio Fiorini <- BEACH BOYS (550 euros)
29/05/2011 19:40: Nicola Pace <- (551 250 euros)
31/05/2011 16:28: Settimio Gilormo -> San Martino (9 500 euros)
02/06/2011 19:43: Andy Fox -> Stade Baie Mahault (526 779 euros)
04/06/2011 20:07: Valerio Soler -> -Bernards- (11 400 euros)
09/06/2011 16:46: Peter Brunt -> XV de tiffauges (28 500 euros)
30/06/2011 18:12: John Tamou -> L'Aquila (11 561 euros)
07/07/2011 20:51: Finlay French <- Souchan team (1 euros)
07/07/2011 22:54: Kenneth Van Sebille <- Rugby Roma Club (557 207 euros)
12/07/2011 16:56: Perzon Lienard -> Fricken Riots (349 125 euros)
17/07/2011 10:16: Liam Rousselon <- (1 103 euros)
29/07/2011 06:16: Neal Stafford <- (6 892 euros)
30/07/2011 16:11: Octave Arbeval <- (1 278 euros)
30/07/2011 16:50: Zoltán Fehér <- (3 408 euros)
30/07/2011 18:56: Bradley Turner <- Manchester (700 euros)
31/07/2011 10:21: Gwenaël Beguin <- ARVO (450 euros)
08/08/2011 16:57: Leandro Escartin <- belgrano (1 euros)
08/08/2011 19:40: Lucas Peltier <- Bordeaux Jamaicans (1 000 euros)
14/08/2011 09:11: Mario Ferrua -> lesgaillacoismachines (845 500 euros)
16/08/2011 07:20: Harry O'Keefe <- The Oxen (101 euros)
18/08/2011 00:44: Terry Gibbs <- London Wasps (1 102 500 euros)
19/08/2011 06:06: Gabriel Threepwood <- (1 050 euros)
19/08/2011 06:06: Juan Pablo Tupper <- (1 000 euros)
19/08/2011 13:39: William Shaw <- clarks (550 euros)
19/08/2011 17:05: Floriano Sanna <- Olimpyk (201 euros)
23/08/2011 13:40: Egerio Fiorini -> emak hor (47 euros)
27/08/2011 11:41: Kai Burke <- (1 634 euros)
14/09/2011 21:59: Liam Rousselon -> Saintaix (7 125 euros)
03/10/2011 12:16: Neal Stafford -> RC Swimming Herring (3 800 euros)
05/10/2011 20:14: Bradley Turner -> Deportivo Claw (2 877 euros)
11/10/2011 18:46: Lucas Peltier -> Club Atletico Onef (4 987 euros)
15/10/2011 09:52: Octave Arbeval -> Gladiadores RC (4 987 euros)
17/10/2011 20:18: Floriano Sanna -> Les Masoés (4 750 euros)
19/10/2011 19:59: Kai Burke -> Deportivo Claw (5 237 euros)
21/10/2011 19:17: Leandro Escartin -> F.C. Barlad (4 750 euros)
25/10/2011 07:34: Federico Menconi <- Rugby Club Toulonnais (1 050 euros)
25/10/2011 18:59: Gabriel Threepwood -> Carbost United (5 681 euros)
27/10/2011 21:02: Girolamo Orlando -> Crespianges Rugby Club (698 250 euros)
28/10/2011 07:05: Max Andresen <- Szentmihályi Állatok (558 634 euros)
30/10/2011 13:28: Juan Pablo Tupper -> warriors bologna (3 800 euros)
01/11/2011 11:10: Beno Mačak -> Montesacro Cerberus (123 500 euros)
03/11/2011 16:46: Harry O'Keefe -> Caboalles Miners (3 325 euros)
08/11/2011 18:19: William Shaw -> Caboalles Miners (3 491 euros)
09/11/2011 12:47: Silvio Cristarella <- twingo (385 875 euros)
13/11/2011 10:03: Amerigo Reverdito <- brutos (600 euros)
22/11/2011 21:27: Zoltán Fehér -> olympique reillannais (1 900 euros)
21/12/2011 15:29: Romolo De Pisis -> L'empire2 (475 000 euros)
30/12/2011 18:50: Federico Menconi -> rc mafate (9 500 euros)
16/01/2012 23:54: Brad Fisk <- szeged rugby (963 944 euros)
01/02/2012 16:47: Denbe Takashi -> RC CONSTANTA (19 000 euros)
22/02/2012 19:10: Amerigo Reverdito -> Trafford Rugby (14 250 euros)
02/04/2012 04:04: Gregory Pasqualini <- (1 103 euros)
08/04/2012 20:17: Ciro Grillo -> Atletico Sardina (198 502 euros)
10/04/2012 20:30: Nicola Pace -> barley dortmund (404 286 euros)
10/04/2012 21:45: Greg Irvine <- King's (678 225 euros)
28/04/2012 13:58: János Asztalos <- KOHÁSZ RC (2 817 euros)
11/05/2012 18:33: Emilio Villa <- CUS Savona (1 050 euros)
21/05/2012 19:32: Tim Burns -> Lobos da Charneca (399 000 euros)
26/05/2012 17:30: Ulisses Bomfim -> capatazes del norte (356 250 euros)
29/05/2012 11:43: Fraser Kuiper <- fefis (400 euros)
30/05/2012 17:56: Mickaël Bouhet <- R.K. NADA Split (945 000 euros)
18/08/2012 15:58: Greg Irvine -> studley's superstars (665 000 euros)
25/08/2012 00:01: Paul Guillaumou <- Les Tocards (934 920 euros)
21/09/2012 20:18: Fraser Kuiper -> Lavaur Irish ...
11/11/2012 22:01: Pablo Herreras <- fefis (100 euros)
11/11/2012 22:26: Filippo Carlucci <- lunatics (1 euros)
12/11/2012 00:03: Martin Maier <- Alprausch Alpakas (1 euros)
19/11/2012 19:34: Prudenzio Lamparelli <- lword (51 euros)
04/12/2012 04:20: Jean Vaillant <- (1 159 euros)
04/12/2012 18:01: Jean-Christophe Antoine <- Racing (52 500 euros)
06/01/2013 11:38: Gunnar Thern <- Txurdicon RT (1 euros)
26/01/2013 20:54: János Asztalos -> H u n s (1 047 euros)
10/03/2013 16:06: Crăciun Turcanu <- R.C. Zb1to0 (150 euros)
19/04/2013 09:01: Kevin Ungaro <- San Vitale Rugby (1 euros)
26/04/2013 20:03: Jean Vaillant -> panzadevaca (236 550 euros)
13/05/2013 17:10: Karey Papadopulos <- (121 282 euros)
17/05/2013 15:55: Crăciun Turcanu -> Chili Peppers (14 725 euros)
19/05/2013 07:03: Romeo Clemente <- Rugby Poitiers Club (235 712 euros)
29/05/2013 21:44: Lajos Csizmadia -> Los muertos del poli RC (179 550 euros)
31/05/2013 20:44: Mickaël Bouhet -> ovalifun (688 982 euros)
02/06/2013 21:09: Juli Camps -> Jingers XV (259 175 euros)
04/06/2013 20:25: Tito Serafini -> TheShark`s (548 625 euros)
06/06/2013 22:20: Lodovico Bruzzese -> Rc Musigny (606 242 euros)
09/06/2013 14:30: Tiberio Puri -> Arkan (270 807 euros)
11/06/2013 19:51: Finlay Mcgirr -> USB (154 749 euros)
13/06/2013 21:29: Terry Gibbs -> TSS Bardiana (523 687 euros)
16/06/2013 23:41: Andrés Salarza <- Fire Peaks (1 euros)
17/06/2013 21:24: Paul Guillaumou -> RC Bravehearts (535 202 euros)
18/06/2013 09:49: Rodolphe Faucher <- Aleschi (1 euros)
18/06/2013 13:11: Agîrbiceanu Jitaru <- C.S. Vointa Gruni (1 000 euros)
20/06/2013 21:12: Eugene Bishop <- la poye (1 euros)
22/06/2013 16:27: Gaby Rose <- (1 000 euros)
22/06/2013 16:33: Barthélemy Cardis <- BruNaBoinne Save Heritage (1 euros)
22/06/2013 17:09: Hĺvar Řdegĺrd <- super caca (150 euros)
22/06/2013 17:41: Nemesio Lapenti <- viitorul cj (400 euros)
23/06/2013 16:45: Max Andresen -> Blue Mountain Goats (274 936 euros)
26/06/2013 17:06: Brad Fisk -> hms sheffield (827 216 euros)
06/07/2013 20:34: Ciaran Fox <- SB-RK (8 104 euros)
07/07/2013 21:24: Kenneth Van Sebille -> rc trécastels (139 301 euros)
12/07/2013 20:04: Romeo Clemente -> SeptentrionXV (294 756 euros)
24/07/2013 08:25: Nestor Sparacino -> Raging Club Déďcustodien (475 000 euros)
23/09/2013 21:37: Andrew Conway <- Academia Monti (553 129 euros)
13/12/2013 20:03: Andrew Conway -> Olivos RC (897 750 euros)
18/12/2013 17:45: Dennis Dahlberg -> Les bébéoies (1 649 616 euros)
27/12/2013 16:48: Lodovico Mazara <- CUS Savona (100 euros)
29/12/2013 21:23: Pierre Aulas <- AS BEZIERS HERAULT (1 euros)
30/12/2013 22:55: Ciaran Fox -> Foxborough (149 625 euros)
31/12/2013 09:17: Mickaël Guillaume <- Stiinta Petrosani (100 euros)
01/01/2014 21:13: Hĺvar Řdegĺrd -> C.C.C.P. (29 925 euros)
06/01/2014 19:57: Gregory Pasqualini -> Sydney Knobs (1 euros)
23/01/2014 11:57: Ivan Grande <- RC BabbaSones (1 euros)
10/05/2014 01:26: Lee Colguhoun <- Baskonia (147 euros)
22/06/2014 23:35: Eddy Lopez <- Section SudOuest (1 900 000 euros)
23/06/2014 23:34: Oliver Sutton <- GhiciCine (1 223 775 euros)
24/07/2014 14:48: Julian Floer <- JKC Nogent (1 175 013 euros)
14/12/2014 15:54: Berto Esposito <- (1 000 euros)
21/12/2014 08:05: Renaud Lafontaine <- Sportul Studentesc (50 euros)
30/01/2015 15:34: Tomislav Arbanas <- Mózes kings (615 728 euros)
31/01/2015 13:52: Leon Glover <- (132 300 euros)
31/01/2015 21:15: Dave Howe <- kimba (1 490 000 euros)
07/02/2015 17:29: Naamas Lasvignes <- (22 667 euros)
16/02/2015 17:17: Andrew Conway <- Olivos RC (411 637 euros)
01/04/2015 10:41: Oliver Sutton -> Les copeaux d'abord (1 372 750 euros)
09/04/2015 20:07: Leon Glover -> Foxborough (289 275 euros)
15/04/2015 21:28: Tomislav Arbanas -> Biatorbágyi Borzok (902 500 euros)
16/06/2015 11:09: Eddy Lopez -> Olafs axes (1 700 500 euros)
28/07/2015 11:28: Nicolas Labarca <- Pays Medoc Rugby (315 004 euros)
04/08/2015 04:49: Américo Fagundes <- Gardenal Rugby Club (1 231 394 euros)
10/08/2015 01:35: Thomas Fornalczyk <- asbh (808 141 euros)
12/08/2015 11:40: Armando Perozzi <- (300 euros)
12/08/2015 19:28: Nico Di Martino <- Real Archibaldo (2 110 653 euros)
12/08/2015 23:52: Sandro Bonafede <- Real Archibaldo (2 110 653 euros)
16/08/2015 10:49: Mino Semerara <- Carpi RC 1909 (149 000 euros)
16/08/2015 11:44: Calle Eliasson <- Civita Castellana Rugby (1 914 465 euros)
03/09/2015 17:29: Federico Oyarzábal <- (1 euros)
11/11/2015 00:29: Hippolyte Dupouey <- (100 euros)
11/11/2015 10:24: Gaizka Jiménez <- Mastini rugby melegnano (9 232 euros)
10/12/2015 17:39: Mino Semerara -> Campo San Teodoro Rugby (52 800 euros)
16/12/2015 19:06: Sébastien Munoz <- Zimbiraquera Rugby (500 euros)
24/12/2015 20:26: Wally Jones <- Maulers Rugby Club (1 050 euros)
27/12/2015 10:11: Karey Papadopulos -> red boys (335 040 euros)
29/12/2015 11:55: Filip Davidsson -> Elephants (112 655 euros)
30/12/2015 20:29: Gary Kircaldy <- (100 euros)
31/12/2015 07:22: Gic? Lungu <- Scorpionii (150 euros)
31/12/2015 10:18: Felipe Rivas <- Toledo Boys (1 835 000 euros)
20/01/2016 18:17: Karl Earnshaw <- (3 000 euros)
24/01/2016 20:02: Gaizka Jiménez -> Mascalzoni Piacentini (8 862 euros)
06/02/2016 18:14: Ivo Proença <- TOTOTUGA (650 euros)

Difference: -6 962 402 euros
16/02/2016 19:41: Pierre Aulas -> (161 955 coins)
27/02/2016 15:19: Erwan Descamps <- (350 224 coins)
24/03/2016 06:21: Karl Earnshaw -> (217 611 coins)
02/05/2016 19:37: Manuel Ribadeneyra <- (680 coins)
02/05/2016 19:40: Ion Pap?lapte <- (835 coins)
15/05/2016 09:59: Gary Kircaldy -> (78 501 coins)
25/05/2016 20:55: Aloďs Sanchez <- (87 957 coins)
27/05/2016 05:20: Nelu Neagu <- (8 710 coins)
27/05/2016 05:35: Ivo Proença -> (68 290 coins)
12/07/2016 14:59: Manuel Ribadeneyra -> (658 coins)
20/07/2016 08:14: Ion Pap?lapte -> (756 coins)
28/07/2016 07:05: Aloďs Sanchez -> (82 958 coins)
04/08/2016 17:09: Nelu Neagu -> (6 433 coins)
19/01/2017 06:49: Ragnar Ulvesson -> (233 853 coins)
07/04/2017 04:08: Antonio Manjarin <- (397 980 coins)
26/04/2017 15:59: Alessandro Ramires <- (235 212 coins)
15/07/2017 14:56: Alessandro Ramires -> (196 879 coins)
22/07/2017 14:59: Antonio Manjarin -> (358 275 coins)
01/08/2017 10:52: Heinrich Büttner <- (165 703 coins)
19/10/2017 09:13: Andrew Conway -> (155 161 coins)
04/03/2018 02:36: Jay Cardwell <- (414 232 coins)
04/03/2018 02:41: Erwan Descamps -> (200 386 coins)
22/03/2018 15:19: Heinrich Büttner -> (140 592 coins)
14/05/2018 15:30: Valentin Tixier <- (186 186 coins)
14/05/2018 15:31: Gregorio Felipe -> (185 207 coins)
14/05/2018 19:36: Rocco Giorgioni <- (146 388 coins)
20/05/2018 13:58: Jay Cardwell -> (370 256 coins)
04/08/2018 15:35: Rocco Giorgioni -> (110 664 coins)
23/03/2019 16:45: Angelo Novellino <- (243 808 coins)
23/03/2019 16:52: Felipe Rivas -> (129 788 coins)
23/03/2019 19:47: Jean-Baptiste Maréchal <- (245 472 coins)
27/03/2019 18:39: Sandro Bonafede -> (104 082 coins)
13/06/2019 23:58: Jean-Baptiste Maréchal -> (205 061 coins)
16/07/2019 00:53: Angelo Novellino -> (202 421 coins)