Show Nav
Season 39: Day 43/133 .

Napoli Rugby Club

President/ Manager: Peto    
Coach: Gustavo Oggero
Location: Italia / Campania
Stadium: Matthias Sindelar
Capacity : 21500
Since: 20/09/2007 14:52
Last Connection: 03/02/2019 07:43
Language: Italiano
League table: 6 : 4-26
Federal Cup: Federal Cup




Napoli Rugby Club

Trophies

Season 35: 5-32 Season 28: 3-5 Season 27: 4-21 Season 26: 5-63 Season 26: Finalist in the Federal Cup Season 13: 4-26 Season 9: 5-45 Season 6: 6-37

Club History

Season 38: Eliminated from the Federal Cup in the First Round
Season 37: # 3 4-26
Season 37: Eliminated from the Federal Cup in the First Round
Season 36: # 6 4-26
Season 35: # 1 5-32
Season 35: Eliminated from the Federal Cup in the First Round
Season 34: Eliminated from the Coppa Italia in the First Round
Season 33: # 9 2-2
Season 33: Eliminated from the Coppa Italia in the First Round
Season 32: # 5 2-2
Season 32: Eliminated from the Coppa Italia in the First Round
Season 31: # 3 2-2
Season 31: Eliminated from the Coppa Italia in the Round of 16
Season 30: # 2 2-2
Season 30: Eliminated from the Coppa Italia in the Round of 16
Season 29: # 3 2-2
Season 29: Eliminated from the Coppa Italia in the Round of 16
Season 28: # 1 3-5
Season 28: Eliminated from the Coppa Italia in the Round of 16
Season 27: # 1 4-21
Season 27: Eliminated from the Federal Cup in the Round of 16
Season 26: # 1 5-63
Season 26: Finalist in the Federal Cup
Season 25: # 2 5-63
Season 25: Eliminated from the Federal Cup in the First Round
Season 24: # 5 5-63
Season 24: Eliminated from the Federal Cup in the First Round
Season 23: # 10 4-25
Season 23: Eliminated from the Federal Cup in the First Round
Season 22: # 9 3-5
Season 22: Eliminated from the Coppa Italia in the Fourth Round
Season 21: # 2 3-5
Season 21: Eliminated from the Coppa Italia in the Round of 256
Season 20: # 3 3-5
Season 20: Eliminated from the Coppa Italia in the Round of 64
Season 19: # 3 3-5
Season 19: Eliminated from the Coppa Italia in the Round of 32
Season 18: # 3 3-5
Season 18: Eliminated from the Coppa Italia in the Round of 128
Season 17: # 5 3-5
Season 17: Eliminated from the Coppa Italia in the Round of 128
Season 16: # 5 3-5
Season 16: Eliminated from the Coppa Italia in the Round of 256
Season 15: # 7 3-5
Season 15: Eliminated from the Coppa Italia in the Fifth Round
Season 14: # 5 3-5
Season 14: Eliminated from the Coppa Italia in the Round of 128
Season 13: # 1 4-26
Season 13: Eliminated from the Coppa Italia in the Round of 128
Season 12: # 3 4-26
Season 12: Eliminated from the Coppa Italia in the Round of 256
Season 11: # 3 4-26
Season 11: Eliminated from the Coppa Italia in the Fourth Round
Season 10: # 7 4-26
Season 10: Eliminated from the Coppa Italia in the Round of 256
Season 9: # 1 5-45
Season 9: Eliminated from the Coppa Italia in the First Round
Season 8: # 4 5-45
Season 8: Eliminated from the Coppa Italia in the Third Round
Season 7: # 3 5-45
Season 7: Eliminated from the Coppa Italia in the First Round
Season 6: # 1 6-37

1 / 41   2 / 41

15 Players

  Iu Coromines Healthy
Height : 189    Weight : 91.5     Age : 25 years old
Best Abilities: Strength
Experience: 7  Skill: 9


  Federico Manicone Healthy
Height : 189    Weight : 103.5     Age : 25 years old
Best Abilities: None
Experience: 7  Skill: 5


  Tacito Villagra Healthy
Height : 204    Weight : 93.25     Age : 22 years old
Best Abilities: Strength, Tackling
Experience: 6  Skill: 6


  Eustaţiu Balint Healthy
Height : 187    Weight : 97.75     Age : 39 years old
Best Abilities: Tackling
Experience: 18  Skill: 11


  Bruno 'Che' Fuente Healthy
Height : 183    Weight : 109.25     Age : 41 years old
Best Abilities: Strength
Experience: 18  Skill: 11


  Fiore Mantovani Healthy
Height : 200    Weight : 100.5     Age : 39 years old
Best Abilities: Strength
Experience: 18  Skill: 12


  Jonne Pelkonen Healthy
Height : 179    Weight : 100     Age : 25 years old
Best Abilities: None
Experience: 7  Skill: 5


  Diego Angeli Healthy
Height : 191    Weight : 100.75     Age : 37 years old
Best Abilities: Tackling, Strength
Experience: 18  Skill: 11


  Evan 'Rev.' Jackson Healthy
Height : 185    Weight : 91.5     Age : 36 years old
Best Abilities: Tackling
Experience: 18  Skill: 12


  Alexandre Mathieu Healthy
Height : 188    Weight : 93     Age : 25 years old
Best Abilities: None
Experience: 8  Skill: 3


  Antigonus 'Godo' Bentihavas Healthy
Height : 189    Weight : 119     Age : 41 years old
Best Abilities: Tackling, Strength
Experience: 18  Skill: 12


  Natalio Sandoval Healthy
Height : 178    Weight : 99     Age : 25 years old
Best Abilities: None
Experience: 7  Skill: 4


  Steffen Wehrspann Healthy
Height : 187    Weight : 100.5     Age : 26 years old
Best Abilities: None
Experience: 7  Skill: 6




  Duncan 'Lacryma' Christy Healthy
Height : 193    Weight : 123     Age : 40 years old
Best Abilities: Tackling, Strength
Experience: 18  Skill: 5


  Luc Lesgarto Healthy
Height : 178    Weight : 97     Age : 40 years old
Best Abilities: None
Experience: 18  Skill: 4


20/09/2007 14:58: Geronimo Bergamasco -> (50 652 euros)
20/09/2007 15:06:  -> (8 252 euros)
20/09/2007 15:07:  -> (4 656 euros)
20/09/2007 15:08:  -> (2 815 euros)
20/09/2007 15:09: Orlando Moltrasio -> (18 211 euros)
20/09/2007 18:51: Fabrizio De Nicola -> (25 688 euros)
22/09/2007 09:58:  -> (8 844 euros)
22/09/2007 21:20: Ferran Juliŕ <- rustu (33 077 euros)
23/09/2007 15:54:  -> (2 601 euros)
23/09/2007 19:36: Angelo Aldrovandi -> (4 291 euros)
24/09/2007 07:19: Kálmán Csordás <- SpiderNounoursTeam (6 301 euros)
24/09/2007 09:02: Brandon Bouchard <- ua cotoise (26 049 euros)
24/09/2007 09:32: Tiziano Pavanello <- astorniolo (77 573 euros)
25/09/2007 19:31:  -> (12 527 euros)
26/09/2007 00:09: Firmin Magnier <- RC Deus Ex Machina (5 178 euros)
26/09/2007 04:29: Jacopo D'Apice -> (3 972 euros)
01/10/2007 16:32: Lanfranco Scanga -> (89 922 euros)
03/10/2007 12:17: Vincent Oudin <- (9 924 euros)
04/10/2007 09:53: Charlie Lasvignes <- (8 940 euros)
04/10/2007 09:56: Patrick Boyer <- (5 830 euros)
05/10/2007 07:21:  -> (7 206 euros)
09/10/2007 06:57: Adrien Robert <- (3 281 euros)
09/10/2007 08:18: Teo Malgioglio -> (28 610 euros)
12/10/2007 14:13: Arcibaldo Diotallevi <- (7 296 euros)
12/10/2007 14:14: Gaspare Calenzani -> (29 186 euros)
15/10/2007 19:02: André Hué <- (52 501 euros)
17/10/2007 15:43: Elio Gamba <- (749 euros)
24/10/2007 13:11: Celso Lino <- (5 000 euros)
24/10/2007 16:50: Elio Moll -> (19 779 euros)
30/10/2007 18:17: Lewis Lindsay <- (6 616 euros)
30/10/2007 18:31: Kálmán Csordás -> (12 891 euros)
31/10/2007 05:43: Firmin Magnier -> (6 942 euros)
01/11/2007 09:45: Bernardo Nicosia <- (14 701 euros)
01/11/2007 09:54: Brandon Bouchard -> (44 557 euros)
05/11/2007 08:21: Niels Zwartjes <- (7 295 euros)
07/11/2007 15:52: Fausto Veronesi <- (508 euros)
07/11/2007 16:38: Vincent Oudin -> (31 179 euros)
07/11/2007 16:58: Graziano Notarianni <- (63 395 euros)
07/11/2007 17:04:  -> (11 535 euros)
07/11/2007 17:38: Renzo Papalia <- (10 973 euros)
10/11/2007 09:27: Andrea Le Meur <- (5 536 euros)
10/11/2007 10:13: Claudio Galanti -> (11 798 euros)
14/11/2007 13:53: Adrien Robert -> (6 516 euros)
16/11/2007 07:03: Denis Turkovi? <- (127 632 euros)
18/11/2007 07:53: Ali Oger <- (4 765 euros)
18/11/2007 07:54: Patrick Boyer -> (30 388 euros)
18/11/2007 17:24: Charlie Lasvignes -> (22 788 euros)
18/11/2007 19:07: Eloy Garrido <- (11 345 euros)
25/11/2007 09:29: Edoardo Nencini <- (16 231 euros)
28/11/2007 12:28: Celso Lino -> (81 728 euros)
28/11/2007 12:44: Morgan Cruyff <- (8 437 euros)
28/11/2007 17:25: Gerardo Roldán <- (4 505 euros)
01/12/2007 05:55: Rinaldo Disciullo <- (8 401 euros)
01/12/2007 10:29: Elio Gamba -> (2 571 euros)
01/12/2007 10:33: Nerio Foppa Pedretti -> (15 542 euros)
03/12/2007 16:22: Mattia Didonato <- (21 001 euros)
04/12/2007 05:25: Eugenio Forcucci -> (57 125 euros)
04/12/2007 21:19: Lewis Lindsay -> (14 209 euros)
05/12/2007 17:31: Marcello Sestito <- (8 367 euros)
05/12/2007 17:32: André Hué -> (42 201 euros)
07/12/2007 14:16: Sergio Campagna -> (97 766 euros)
07/12/2007 14:21: Salvatore Suaria <- (187 914 euros)
07/12/2007 21:12: Uberto Peschetta -> (284 729 euros)
07/12/2007 21:20: Diego Voisin <- (152 816 euros)
12/12/2007 05:11: Naruhiko Mayuzumi <- (165 377 euros)
13/12/2007 12:45: Renzo Papalia -> (29 755 euros)
14/12/2007 14:45: Graziano Notarianni -> (125 134 euros)
14/12/2007 15:00: Niels Zwartjes -> (11 733 euros)
15/12/2007 11:29: Andrea Le Meur -> (6 396 euros)
16/12/2007 18:20: Dylan Rowe <- (87 331 euros)
23/12/2007 07:53: Gildas Leroux <- (236 251 euros)
23/12/2007 12:27: Ali Oger -> (30 313 euros)
25/12/2007 12:20: Dezső Epe <- (7 558 euros)
03/01/2008 12:19: Gerardo Roldán -> (17 140 euros)
03/01/2008 12:45: Darren Heath <- (3 140 euros)
04/01/2008 11:06: Dávid Kenesei <- (5 825 euros)
05/01/2008 15:32: Wellington Prates <- (12 373 euros)
07/01/2008 08:26: Daniel Delarue <- (2 506 euros)
07/01/2008 16:21: Simplicio Rattaro <- (123 euros)
07/01/2008 16:22: Egidio Puppo <- (195 euros)
08/01/2008 17:00: Mattia Didonato -> (18 226 euros)
09/01/2008 05:56: Morgan Cruyff -> (31 196 euros)
13/01/2008 10:04: Eloy Garrido -> (27 569 euros)
13/01/2008 10:06: Diego Voisin -> (211 146 euros)
16/01/2008 08:01: Adriano Pietrapaolo <- (11 079 euros)
16/01/2008 17:49: Huw Nicholson <- (30 643 euros)
17/01/2008 06:13: Valerio Campione <- (210 001 euros)
20/01/2008 18:45: Marcello Sestito -> (35 457 euros)
27/01/2008 13:06: Hont Apró <- (50 430 euros)
28/01/2008 16:41: Abele Campione <- (92 613 euros)
05/02/2008 17:27: Dezső Epe -> (29 891 euros)
06/02/2008 16:04: Aníbal Lopes <- (15 751 euros)
07/02/2008 06:34: Paul Hands <- (1 700 euros)
07/02/2008 18:30: Darren Heath -> (9 675 euros)
08/02/2008 15:14: Dávid Kenesei -> (9 724 euros)
09/02/2008 10:48: Rinaldo Disciullo -> (10 886 euros)
10/02/2008 07:44: Edoardo Nencini -> (30 426 euros)
10/02/2008 07:50: François Teysseyre <- (110 833 euros)
17/02/2008 14:02: Daniel Delarue -> (8 484 euros)
18/02/2008 09:53: Ferenc Kővágó <- (1 euros)
18/02/2008 16:01: Nordine Garnier <- (1 euros)
18/02/2008 16:54: Alessio Rizzo <- (1 euros)
20/02/2008 18:16: Mattia Didonato <- (2 207 euros)
20/02/2008 18:16: Adriano Pietrapaolo -> (14 811 euros)
20/02/2008 19:30: Ludovic Boutet <- (8 511 euros)
21/02/2008 05:12: Huw Nicholson -> (39 972 euros)
26/02/2008 09:49: Santiago Prieto <- (201 euros)
02/03/2008 15:01: Giangiacomo Nucera <- (84 001 euros)
02/03/2008 15:02: Ferran Juliŕ -> (26 405 euros)
02/03/2008 15:06: Hont Apró -> (83 900 euros)
16/03/2008 16:31: François Teysseyre -> (135 414 euros)
19/03/2008 16:39:  <- (1 euros)
22/03/2008 07:50: Darren Heath <- (201 euros)
24/03/2008 19:01: Alessio Rizzo -> (13 286 euros)
24/03/2008 19:01: Nordine Garnier -> (1 625 euros)
24/03/2008 19:02: Ferenc Kővágó -> (2 212 euros)
24/03/2008 19:55: Fabrice Rigaud <- (239 455 euros)
27/03/2008 16:00: Ludovic Boutet -> (27 457 euros)
27/03/2008 19:54: Rodrigo Hernandez <- (18 131 euros)
28/03/2008 08:46: Mattia Didonato -> (13 858 euros)
29/03/2008 09:34: Ermanno Nicoletti <- (105 001 euros)
29/03/2008 09:40: Tiziano Pavanello -> (45 935 euros)
01/04/2008 14:29: Santiago Prieto -> (4 814 euros)
07/04/2008 18:09: Abele Campione -> (135 799 euros)
08/04/2008 06:27: Benoit Drouet <- (13 403 euros)
10/04/2008 19:23: Virgile Ramos <- (245 000 euros)
02/05/2008 16:17: Joël Vacher <- (1 euros)
02/05/2008 20:01: Denis Breton <- (101 euros)
02/05/2008 22:23: Gennaro Drago <- (1 euros)
03/05/2008 09:30: Alain Olivier <- (1 euros)
04/05/2008 08:27: Floris Wortel <- (89 251 euros)
04/05/2008 12:13: Ermanno Nicoletti -> (111 981 euros)
04/05/2008 13:57: Gerald Glaser <- (1 euros)
04/05/2008 15:11: Guido Prossimiriti <- (1 euros)
04/05/2008 15:25: Ferdinando Venuti <- (1 euros)
04/05/2008 16:22: Darren Heath -> (3 618 euros)
04/05/2008 16:36:  <- (1 euros)
05/05/2008 07:02: Rodrigo Hernandez -> (28 532 euros)
05/05/2008 07:08: Lazzaro Bolognese <- (21 095 euros)
13/05/2008 05:07: Göran Lund <- (22 052 euros)
16/05/2008 06:29:  -> (200 euros)
22/05/2008 18:02: Nicoară Dorobanţu Werner <- (85 328 euros)
29/05/2008 11:53: Giuseppe Sali -> (350 982 euros)
29/05/2008 12:03: Ahmed Etcheverry <- (201 595 euros)
01/06/2008 17:13: Denis Turkovi? -> (216 666 euros)
03/06/2008 21:53: Marvin Piquet <- (215 251 euros)
07/06/2008 06:56: Valerio Campione -> (258 903 euros)
07/06/2008 07:02: Jamie Cartwright <- Les copeaux d'abord (357 360 euros)
12/06/2008 02:55: Elliott Cusbert <- (100 000 euros)
12/06/2008 05:52: Aníbal Lopes -> (18 624 euros)
22/06/2008 17:57: Gerald Glaser -> (1 013 euros)
24/06/2008 18:36: Göran Lund -> (44 084 euros)
25/06/2008 10:21: Dupont Caubet <- (300 euros)
08/07/2008 10:20: Marzio Giarnella <- (121 554 euros)
08/07/2008 10:22: Paul Hands -> (5 779 euros)
08/07/2008 10:24: Nicoară Dorobanţu Werner -> (106 662 euros)
08/07/2008 11:59: Loris Santini <- (1 771 euros)
09/07/2008 10:18: Marvin Piquet -> (181 112 euros)
12/07/2008 18:37: Jean Wolff <- (12 601 euros)
12/07/2008 19:02: Lazzaro Bolognese -> (32 465 euros)
13/07/2008 10:15: Wellington Prates -> (20 962 euros)
13/07/2008 10:35: Umberto Caserza <- (1 euros)
16/07/2008 16:04: Jack Warren <- (243 106 euros)
17/07/2008 06:31: Elliott Cusbert -> (95 240 euros)
17/07/2008 11:39: Martin Gabriel <- (138 918 euros)
22/07/2008 09:14: Marco Birkeland <- (22 052 euros)
24/07/2008 00:51: Xavier Pillet <- (1 euros)
24/07/2008 05:30: Ferdinando Venuti -> (5 781 euros)
24/07/2008 05:31: Guido Prossimiriti -> (1 034 euros)
24/07/2008 05:39: Denis Breton -> (1 733 euros)
24/07/2008 05:39: Alain Olivier -> (1 034 euros)
24/07/2008 05:39: Gennaro Drago -> (2 998 euros)
24/07/2008 05:39: Joël Vacher -> (1 034 euros)
24/07/2008 05:40:  -> (1 034 euros)
27/07/2008 08:21: Constantin Metayer <- (51 451 euros)
31/07/2008 06:38: Dupont Caubet -> (2 047 euros)
12/08/2008 18:49: Loris Santini -> (11 948 euros)
16/08/2008 07:45: Clément Boulanger <- (19 475 euros)
16/08/2008 19:12: Jean Wolff -> (32 120 euros)
17/08/2008 11:28: Umberto Caserza -> (4 682 euros)
18/08/2008 18:05: Claudio Conticello <- (601 euros)
19/08/2008 10:28: Nordine Broyde <- (40 000 euros)
21/08/2008 06:46: Lazzaro Vender <- (12 157 euros)
22/08/2008 06:53: Bernardo Nicosia -> (31 171 euros)
22/08/2008 06:53: Benoit Drouet -> (5 368 euros)
22/08/2008 13:05: Flavien Fievet <- (35 000 euros)
22/08/2008 14:21: Giangiacomo Nucera -> (74 609 euros)
22/08/2008 16:53: Martin Gabriel -> (142 566 euros)
22/08/2008 17:59: Alexandre Évora <- (282 857 euros)
23/08/2008 10:48: Hubert Robert <- (1 euros)
23/08/2008 12:16:  <- (1 euros)
23/08/2008 12:33: Mathieu Delaunay <- (1 euros)
24/08/2008 08:01: Gabriel Ledesma <- (1 euros)
24/08/2008 12:01: Jean-François Page <- (1 euros)
24/08/2008 12:28: Doriano Cassarella <- (1 euros)
24/08/2008 13:04: Egisto Falsetti <- (1 euros)
24/08/2008 13:15: Sacha Boichard <- (1 euros)
24/08/2008 22:02: Daniele Padoa-Schioppa <- (1 euros)
26/08/2008 16:04: Marco Birkeland -> (22 651 euros)
28/08/2008 06:55: Xavier Pillet -> (6 075 euros)
29/08/2008 00:17: Édouard Théry <- (1 166 euros)
31/08/2008 11:31: Constantin Metayer -> (67 550 euros)
01/09/2008 00:28: Orlando Buso <- (12 145 euros)
01/09/2008 12:02: Norbert Gyenge <- (401 euros)
01/09/2008 12:32: Evghenie Raţă <- (39 814 euros)
05/09/2008 06:44: Arcibaldo Diotallevi -> (6 540 euros)
06/09/2008 00:30: Attilio Grella <- (2 101 euros)
06/09/2008 19:18: Virgile Ramos -> (313 905 euros)
06/09/2008 19:32: Santiago Gutiérrez <- (192 657 euros)
07/09/2008 20:10: Giorgio Giglio <- (20 000 euros)
07/09/2008 23:43: Andrea Rodier <- (12 769 euros)
08/09/2008 02:03: Stuart Howell <- (24 313 euros)
08/09/2008 08:42: Fantin Bonnefoy <- (4 201 euros)
13/09/2008 22:04: Naruhiko Mayuzumi -> (483 793 euros)
13/09/2008 22:05: Floris Wortel -> (170 100 euros)
20/09/2008 14:22: Clément Boulanger -> (35 474 euros)
06/10/2008 07:44: Jake Houghton <- (657 534 euros)
11/10/2008 17:18: Mathieu Delaunay -> (1 339 euros)
11/10/2008 17:19: Hubert Robert -> (1 930 euros)
12/10/2008 11:33: Gabriel Ledesma -> (5 118 euros)
12/10/2008 12:23: Jean-François Page -> (1 768 euros)
12/10/2008 12:50: Doriano Cassarella -> (1 959 euros)
12/10/2008 13:49: Egisto Falsetti -> (2 439 euros)
16/10/2008 16:44: Daniele Padoa-Schioppa -> (5 212 euros)
16/10/2008 16:44: Sacha Boichard -> (2 454 euros)
17/10/2008 12:22: Édouard Théry -> (7 066 euros)
18/10/2008 20:17: Enrique Benito <- (1 euros)
20/10/2008 07:47: Orlando Buso -> (37 315 euros)
21/10/2008 18:05: Norbert Gyenge -> (2 656 euros)
22/10/2008 08:11: Kamel Auvray <- (51 926 euros)
22/10/2008 08:11: Claudio Conticello -> (6 161 euros)
22/10/2008 22:10: Omar Marie <- (56 981 euros)
24/10/2008 22:48: Mathieu Bellanger <- (190 000 euros)
25/10/2008 06:41: Attilio Grella -> (10 003 euros)
25/10/2008 19:07: Lazzaro Vender -> (1 843 euros)
26/10/2008 19:18: Giorgio Giglio -> (20 819 euros)
27/10/2008 05:59: Andrea Rodier -> (33 780 euros)
27/10/2008 06:00: Stuart Howell -> (35 464 euros)
27/10/2008 08:11: Fantin Bonnefoy -> (32 332 euros)
12/11/2008 09:26: Marzio Giarnella -> (127 308 euros)
12/11/2008 09:36: Francesco Vivona <- (241 221 euros)
13/11/2008 06:42: Brian Craig <- (3 041 euros)
13/11/2008 07:14: Olivier Camboulas <- (1 euros)
13/11/2008 17:51: Flavien Fievet -> (101 940 euros)
19/11/2008 08:12: Jean-Marc Delpech <- (11 885 euros)
23/11/2008 17:23: Cătălinescu Xene <- (10 275 euros)
24/11/2008 10:54: Jean Kieffer <- (1 euros)
24/11/2008 16:41: David De Saldanha <- (13 977 euros)
24/11/2008 16:56: Stéphane Marais <- (1 euros)
25/11/2008 14:28: Mike Metcalfe <- (300 euros)
25/11/2008 18:45: Andrew Ferguson <- (45 854 euros)
25/11/2008 19:06:  <- (1 euros)
03/12/2008 16:14: Severino Vallone <- (301 euros)
04/12/2008 12:10: Joël Leclere <- (1 euros)
05/12/2008 17:24: Cosma Bandini <- (800 euros)
06/12/2008 19:29: Enrique Benito -> (20 623 euros)
07/12/2008 22:42: Angelo Forget <- (201 euros)
08/12/2008 13:24: Joshua Rose-Innes <- (11 579 euros)
09/12/2008 15:57: Hervé Michel <- (25 148 euros)
09/12/2008 16:00: Pierre Chalvet <- (1 600 euros)
09/12/2008 16:00: Bertrand Boutet <- (1 euros)
09/12/2008 17:04: Alain Boutin <- (1 euros)
10/12/2008 16:02: Kamel Auvray -> (67 818 euros)
10/12/2008 16:39: Joël De Cauwer <- (42 424 euros)
10/12/2008 16:51: Josep Escobar <- (1 euros)
10/12/2008 19:37: Rodrigo Bardem <- (17 326 euros)
10/12/2008 22:20: Omar Marie -> (56 191 euros)
11/12/2008 17:24: Aymeric Delcroix <- (27 609 euros)
13/12/2008 09:54: Ivan De Negri <- (19 163 euros)
13/12/2008 14:05: Marcos Urrutia <- (1 euros)
13/12/2008 15:07: Béla Detre <- (1 euros)
14/12/2008 00:00: Ignace Buchaillot <- (31 052 euros)
14/12/2008 10:04: Evghenie Raţă -> (32 162 euros)
14/12/2008 13:01: Gaston Dutour <- (300 euros)
16/12/2008 06:23: Christopher Kendall <- (8 105 euros)
16/12/2008 06:45: Aurélien Bourguignon <- (101 euros)
16/12/2008 07:32: Orlando Buso <- (10 003 euros)
16/12/2008 07:50: Isidoro Nadol <- (601 euros)
17/12/2008 06:19: Armand Picó <- (2 170 euros)
17/12/2008 06:22: Baldo Raspa <- (201 euros)
17/12/2008 07:24: Phil Clayton <- (2 000 euros)
18/12/2008 08:16: Théo Motte <- (35 000 euros)
18/12/2008 08:28: Nordine Broyde -> (40 285 euros)
18/12/2008 08:42: Hector Schaeffer <- (101 euros)
19/12/2008 14:28: Zeki Faros <- (1 euros)
20/12/2008 08:10: Kevin Caio <- (900 euros)
20/12/2008 14:13: Al Coleman <- (29 389 euros)
21/12/2008 11:28: Gary Guiraud <- (10 944 euros)
21/12/2008 22:37: Alexie Hera <- (14 651 euros)
24/12/2008 18:11: Mort Bryan <- (201 euros)
24/12/2008 21:04: Danilo Ferri <- (100 euros)
24/12/2008 21:15: Maxence Lamic <- (3 676 euros)
25/12/2008 01:19: Amerigo Tibaldi <- (1 euros)
25/12/2008 18:17: Fortunato Turconi <- (1 euros)
25/12/2008 22:17: Bernardo Nicosia <- (1 000 euros)
26/12/2008 15:44: Madison Angilletta <- (1 euros)
26/12/2008 19:21: Yohan Simonin <- (1 euros)
28/12/2008 11:10:  <- (1 euros)
28/12/2008 14:57: Ovidiu Năiţă Murariu <- (42 255 euros)
01/01/2009 09:02: Olivier Camboulas -> (6 350 euros)
02/01/2009 07:20: Brian Craig -> (7 208 euros)
07/01/2009 08:14: Jean-Marc Delpech -> (30 154 euros)
10/01/2009 12:27: Eustaţiu Tudose <- (101 euros)
11/01/2009 09:27: Enzo Begali <- (1 euros)
11/01/2009 17:24: Cătălinescu Xene -> (7 166 euros)
12/01/2009 10:59: Jean Kieffer -> (7 166 euros)
12/01/2009 16:48: David De Saldanha -> (4 941 euros)
12/01/2009 16:59: Stéphane Marais -> (2 853 euros)
13/01/2009 14:29: Mike Metcalfe -> (6 495 euros)
13/01/2009 19:06: Andrew Ferguson -> (192 630 euros)
13/01/2009 19:42:  -> (704 euros)
14/01/2009 12:00: Noam Bourdin <- (12 621 euros)
14/01/2009 12:10: Gervaso Santi <- (100 euros)
14/01/2009 16:09: Sven-Olaf Huegge <- (13 576 euros)
14/01/2009 16:44: Floriant Pinto <- (37 857 euros)
15/01/2009 13:27: Matt Smith <- (28 478 euros)
15/01/2009 16:23: Lucas Martín <- (301 euros)
15/01/2009 16:54: Elio Catanzaro <- (4 406 euros)
15/01/2009 17:11: Aladin Borcea <- (38 883 euros)
21/01/2009 16:20: Severino Vallone -> (4 407 euros)
22/01/2009 12:16: Joël Leclere -> (4 217 euros)
22/01/2009 12:39: Edward Ferguson <- (23 317 euros)
23/01/2009 15:39: Ivo Tilli <- (15 843 euros)
23/01/2009 17:31: Cosma Bandini -> (10 207 euros)
25/01/2009 13:58: Guerrino Sestito <- (33 087 euros)
25/01/2009 22:52: Angelo Forget -> (1 300 euros)
26/01/2009 13:41: Joshua Rose-Innes -> (12 641 euros)
27/01/2009 16:11: Hervé Michel -> (29 381 euros)
27/01/2009 16:11: Pierre Chalvet -> (13 671 euros)
27/01/2009 16:12: Bertrand Boutet -> (23 741 euros)
27/01/2009 17:53: Alain Boutin -> (2 531 euros)
28/01/2009 16:44: Joël De Cauwer -> (38 676 euros)
28/01/2009 17:01: Josep Escobar -> (5 970 euros)
28/01/2009 19:32: Giancarlo Boa Morte <- (10 205 euros)
28/01/2009 21:07: Rodrigo Bardem -> (13 672 euros)
29/01/2009 16:51: Jozo Cezarec <- (201 euros)
29/01/2009 17:31: Aymeric Delcroix -> (61 309 euros)
31/01/2009 07:26: Bernard Guillot <- (19 438 euros)
31/01/2009 10:00: Ivan De Negri -> (53 424 euros)
31/01/2009 10:08: Bertrand Marti <- (322 euros)
31/01/2009 14:09: Marcos Urrutia -> (22 074 euros)
31/01/2009 15:10: Béla Detre -> (1 753 euros)
31/01/2009 19:11: Antoni Agelet <- (10 578 euros)
01/02/2009 06:17: Ignace Buchaillot -> (41 901 euros)
01/02/2009 08:38: Nathan Tisserand <- (1 051 euros)
01/02/2009 08:44: William Langlais <- (10 328 euros)
01/02/2009 09:26: Aldo Marra <- (101 euros)
01/02/2009 10:02: Iván Torres <- (200 euros)
01/02/2009 13:04: Gaston Dutour -> (8 343 euros)
01/02/2009 13:10: Rodolphe Gilbert <- (650 euros)
01/02/2009 13:11: Hippolyte Kross <- (150 euros)
01/02/2009 14:36: Mathieu Bellanger -> (268 024 euros)
02/02/2009 14:17: Delfo Copertino <- (37 290 euros)
02/02/2009 15:26: Ismael Chapuis <- (39 864 euros)
02/02/2009 16:34: Fraser Ginns <- Hindu (1 160 euros)
03/02/2009 06:27: Christopher Kendall -> (18 260 euros)
03/02/2009 06:49: Aurélien Bourguignon -> (2 742 euros)
03/02/2009 07:34: Orlando Buso -> (26 029 euros)
03/02/2009 07:45: Gillian Marquis <- (207 euros)
03/02/2009 07:54: Isidoro Nadol -> (10 353 euros)
03/02/2009 07:58: Nicodemo Regolini <- (12 601 euros)
03/02/2009 11:39: Didier Rault <- (167 663 euros)
03/02/2009 14:55: Gildas Leroux -> (307 661 euros)
03/02/2009 15:04: Thomas Rhodes <- Tusculum R.C (377 142 euros)
04/02/2009 07:06: Armand Picó -> (4 306 euros)
04/02/2009 07:07: Baldo Raspa -> (4 870 euros)
04/02/2009 07:29: Phil Clayton -> (5 829 euros)
05/02/2009 08:26: Théo Motte -> (78 989 euros)
05/02/2009 09:54: Ivo Bova <- (50 euros)
05/02/2009 15:45: Hector Schaeffer -> (966 euros)
06/02/2009 16:48: Zeki Faros -> (6 560 euros)
07/02/2009 08:14: Kevin Caio -> (4 067 euros)
07/02/2009 14:14: Al Coleman -> (41 532 euros)
08/02/2009 11:33: Gary Guiraud -> (6 560 euros)
08/02/2009 14:39: Joshua Muller <- (19 338 euros)
08/02/2009 16:06: Ede Reményi <- (12 934 euros)
08/02/2009 22:41: Alexie Hera -> (25 112 euros)
09/02/2009 08:28: Leland Bledsoe <- (336 001 euros)
11/02/2009 18:27: Mort Bryan -> (3 082 euros)
11/02/2009 18:43: Bruno Parrado <- (8 000 euros)
11/02/2009 19:11: Arnaud Gotty <- (11 644 euros)
11/02/2009 21:10: Danilo Ferri -> (7 663 euros)
11/02/2009 21:20: Maxence Lamic -> (7 663 euros)
12/02/2009 07:09: Amerigo Tibaldi -> (101 euros)
12/02/2009 18:43: Fortunato Turconi -> (7 233 euros)
12/02/2009 19:47:  <- (43 144 euros)
12/02/2009 22:22: Bernardo Nicosia -> (4 499 euros)
13/02/2009 15:49: Madison Angilletta -> (9 893 euros)
13/02/2009 21:19: Yohan Simonin -> (4 978 euros)
15/02/2009 11:14:  -> (506 euros)
15/02/2009 11:43: Graziano Mata <- (1 euros)
15/02/2009 15:15: Ovidiu Năiţă Murariu -> (56 007 euros)
16/02/2009 14:05: Hans-Josef Cassenberg <- (12 104 euros)
16/02/2009 15:28:  <- (13 602 euros)
18/02/2009 08:29: Thomas Rijkaard <- (1 486 euros)
19/02/2009 16:54: Ubaldo Gioiosa <- (3 361 euros)
19/02/2009 16:54: Joël Albrecht <- (26 330 euros)
19/02/2009 17:23: Ridge Petri <- (13 597 euros)
20/02/2009 18:47: Denis Peyran <- (350 euros)
20/02/2009 23:11: Gábor Debreceni <- (30 876 euros)
22/02/2009 12:52: Frediano Tortoretti <- (23 154 euros)
22/02/2009 16:17: Gaston Pollet <- (1 655 euros)
22/02/2009 16:25: Alfio Carmona <- (20 208 euros)
01/03/2009 10:20: Enzo Begali -> (7 459 euros)
01/03/2009 10:26: Daniel Bouvet <- (22 052 euros)
04/03/2009 13:47: Noam Bourdin -> (16 130 euros)
04/03/2009 13:48: Gervaso Santi -> (3 496 euros)
04/03/2009 16:26: Sven-Olaf Huegge -> (41 353 euros)
04/03/2009 16:56: Floriant Pinto -> (47 646 euros)
05/03/2009 11:47: Sébastian Roméro <- (51 euros)
05/03/2009 14:29: Matt Smith -> (79 494 euros)
05/03/2009 15:47: Bernardo Gonçalves <- (200 euros)
05/03/2009 16:28: Lucas Martín -> (11 684 euros)
05/03/2009 16:59: Elio Catanzaro -> (38 023 euros)
05/03/2009 17:00: Joaquim Masferrer <- (66 855 euros)
05/03/2009 17:16: Aladin Borcea -> (123 955 euros)
05/03/2009 18:31: Gigel Grecu Murariu <- (1 euros)
06/03/2009 04:04:  <- (100 euros)
06/03/2009 11:11: Solomon Ibanescu <- (1 euros)
06/03/2009 11:18: Gabriel Barros <- (5 634 euros)
06/03/2009 13:09: Isa Fuderer <- (11 872 euros)
06/03/2009 23:45: Titi Tănasă <- (35 395 euros)
07/03/2009 14:46: Renato Trbović <- (4 613 euros)
07/03/2009 21:30: Mitchell Milicevic <- (34 037 euros)
07/03/2009 21:42: Gerry Padovano <- (100 euros)
08/03/2009 14:40: Anastasio Drago <- (13 036 euros)
12/03/2009 13:55: Edward Ferguson -> (49 463 euros)
12/03/2009 19:21: Orlando Redolfini <- (13 036 euros)
13/03/2009 15:51: Ivo Tilli -> (38 273 euros)
13/03/2009 17:53: Börje Mĺnsson <- (85 714 euros)
15/03/2009 14:00: Guerrino Sestito -> (49 867 euros)
16/03/2009 08:50: Fausto Neglia <- (100 454 euros)
18/03/2009 20:03: Giancarlo Boa Morte -> (32 346 euros)
19/03/2009 21:49: Jérémy Perret <- (51 319 euros)
21/03/2009 07:46: Bernard Guillot -> (48 288 euros)
21/03/2009 11:51: Bertrand Marti -> (19 497 euros)
21/03/2009 19:16: Antoni Agelet -> (48 288 euros)
22/03/2009 00:14: Alecu Buga <- (26 707 euros)
22/03/2009 08:59: Nathan Tisserand -> (6 675 euros)
22/03/2009 08:59: William Langlais -> (20 071 euros)
22/03/2009 09:53: Aldo Marra -> (1 972 euros)
22/03/2009 10:06: Iván Torres -> (8 266 euros)
22/03/2009 13:14: Rodolphe Gilbert -> (7 354 euros)
22/03/2009 13:14: Hippolyte Kross -> (7 354 euros)
23/03/2009 14:32: Delfo Copertino -> (27 328 euros)
23/03/2009 15:33: Ismael Chapuis -> (53 123 euros)
24/03/2009 08:21: Nicodemo Regolini -> (18 704 euros)
24/03/2009 11:22: Gillian Marquis -> (3 668 euros)
24/03/2009 11:44: Didier Rault -> (147 153 euros)
24/03/2009 17:37: Thomas Rhodes -> (377 142 euros)
25/03/2009 14:01: Hervé Leblanc <- (100 euros)
26/03/2009 16:44: Ivo Bova -> (7 007 euros)
27/03/2009 16:41: Fraser Ginns -> AC Monza Brianza 1912 (19 000 euros)
28/03/2009 08:37: Nicola Consiglio <- (329 649 euros)
29/03/2009 08:22: Santiago Gutiérrez -> (220 764 euros)
29/03/2009 08:27: Román Polo <- (648 274 euros)
29/03/2009 16:13: Joshua Muller -> (37 925 euros)
29/03/2009 17:21: Ede Reményi -> (22 741 euros)
01/04/2009 19:44: Bruno Parrado -> (5 553 euros)
01/04/2009 20:14: Arnaud Gotty -> (17 960 euros)
02/04/2009 20:49:  -> (63 465 euros)
06/04/2009 15:09: Hans-Josef Cassenberg -> (30 668 euros)
06/04/2009 16:48:  -> (27 257 euros)
08/04/2009 15:39: Thomas Rijkaard -> (8 933 euros)
09/04/2009 07:33: Cristiano Cascino <- (165 377 euros)
09/04/2009 18:26: Ubaldo Gioiosa -> (5 867 euros)
09/04/2009 18:27: Joël Albrecht -> (41 680 euros)
09/04/2009 18:27: Ridge Petri -> (27 236 euros)
10/04/2009 20:52: Denis Peyran -> (820 euros)
11/04/2009 00:14: Gábor Debreceni -> (50 284 euros)
12/04/2009 15:37: Frediano Tortoretti -> (60 546 euros)
12/04/2009 17:19: Gaston Pollet -> (8 686 euros)
12/04/2009 17:29: Alfio Carmona -> (27 098 euros)
13/04/2009 18:37: Ovidiu Năiţă Murariu <- (16 761 euros)
17/04/2009 17:16: Simon Barbance <- (94 637 euros)
19/04/2009 12:00: Daniel Bouvet -> (18 969 euros)
19/04/2009 14:44: Calixte Duprat <- (45 584 euros)
22/04/2009 07:19: Tamir Zambiasi <- (100 euros)
23/04/2009 12:56: Sébastian Roméro -> (6 262 euros)
23/04/2009 18:07: Joaquim Masferrer -> (81 655 euros)
23/04/2009 19:36: Gigel Grecu Murariu -> (13 342 euros)
24/04/2009 06:43: Gualtiero Cervonaro <- (200 euros)
24/04/2009 12:51: Solomon Ibanescu -> (2 752 euros)
24/04/2009 12:54: Gabriel Barros -> (27 056 euros)
24/04/2009 14:18: Isa Fuderer -> (20 013 euros)
25/04/2009 07:02: Titi Tănasă -> (45 807 euros)
25/04/2009 15:27: Salvatore Suaria -> skra warszawa (175 750 euros)
25/04/2009 15:50: Renato Trbović -> (4 451 euros)
25/04/2009 22:35: Mitchell Milicevic -> (68 970 euros)
25/04/2009 22:45: Gerry Padovano -> (3 146 euros)
25/04/2009 22:46: Germán Cordova <- (510 057 euros)
26/04/2009 15:45: Anastasio Drago -> (28 438 euros)
28/04/2009 09:48: Jamie Cartwright -> (568 321 euros)
28/04/2009 09:54: Callum Muldoon <- (527 363 euros)
28/04/2009 13:21:  -> (2 302 euros)
28/04/2009 15:27: Hugo Antunes <- (19 295 euros)
28/04/2009 17:25: Estefano Moscoso <- (23 531 euros)
30/04/2009 16:54: Joakim Berg <- (105 196 euros)
30/04/2009 20:25: Orlando Redolfini -> (28 689 euros)
01/05/2009 20:36: Börje Mĺnsson -> (142 856 euros)
03/05/2009 17:34: Sorel Badea <- (140 561 euros)
04/05/2009 11:15: Fausto Neglia -> (153 295 euros)
04/05/2009 19:09: Francesco Vivona -> (246 795 euros)
04/05/2009 19:09: Alexandre Évora -> (301 129 euros)
05/05/2009 11:32: Emanuele Passafiume <- (668 531 euros)
07/05/2009 23:09: Jérémy Perret -> (80 572 euros)
08/05/2009 17:36: Floriant Pinto <- (18 427 euros)
09/05/2009 07:21: Shawn High <- (200 090 euros)
09/05/2009 17:54: Fabrice Rigaud -> wilders (309 498 euros)
10/05/2009 07:54: Alecu Buga -> (38 867 euros)
12/05/2009 09:13: Nicolň Levaggi <- (1 euros)
12/05/2009 16:14: Ambrogio Giansiracusa <- (360 896 euros)
13/05/2009 15:12: Hervé Leblanc -> (318 euros)
19/05/2009 18:39: Charles-Henri Comte <- (101 euros)
21/05/2009 08:33: Dado Ferrarese <- (150 euros)
28/05/2009 07:55: Cristiano Cascino -> (177 504 euros)
28/05/2009 15:46: Piero Anghileri <- (46 234 euros)
29/05/2009 06:41: Octavio Holguin <- (14 114 euros)
29/05/2009 15:52: Ivan Benzoni <- (15 520 euros)
30/05/2009 08:26: Lachlan Sellick <- (28 913 euros)
31/05/2009 10:47: Fabrice Frey <- (63 539 euros)
01/06/2009 19:34: Ovidiu Năiţă Murariu -> (34 037 euros)
02/06/2009 07:36: Hernán Elcano <- (16 811 euros)
02/06/2009 07:58: Arthur Dubois <- (14 657 euros)
06/06/2009 06:50: Simon Barbance -> (57 884 euros)
10/06/2009 11:15: Tamir Zambiasi -> (6 219 euros)
10/06/2009 12:40: Andrea Puleo <- (32 259 euros)
11/06/2009 20:38: Calixte Duprat -> stade toulousin (95 000 euros)
12/06/2009 06:46: Gualtiero Cervonaro -> (9 173 euros)
13/06/2009 07:01: Ramon Mestres <- (114 399 euros)
16/06/2009 16:30: Hugo Antunes -> (19 755 euros)
18/06/2009 05:09: Estefano Moscoso -> (37 096 euros)
26/06/2009 21:56: Floriant Pinto -> (18 383 euros)
04/07/2009 14:38: Emanuele Passafiume -> (519 751 euros)
04/07/2009 14:43: Fernand Neveu <- (471 896 euros)
04/07/2009 17:03: Shawn High -> Irilend RC (243 333 euros)
08/07/2009 06:21: Charles-Henri Comte -> (662 euros)
10/07/2009 11:23: Joakim Berg -> Beer Is Life (171 570 euros)
10/07/2009 12:08: Dado Ferrarese -> (15 027 euros)
10/07/2009 13:07: Liam MAHMOOD <- (214 989 euros)
12/07/2009 06:30: Nicolň Levaggi -> (100 euros)
16/07/2009 16:11: Piero Anghileri -> (46 088 euros)
16/07/2009 18:26: Brendan Bouvier <- (404 251 euros)
18/07/2009 12:56: Octavio Holguin -> (31 153 euros)
20/07/2009 05:26: Ivan Benzoni -> (16 644 euros)
21/07/2009 17:30: Arthur Dubois -> (28 894 euros)
23/07/2009 05:38: Hernán Elcano -> (23 713 euros)
25/07/2009 06:10: Lachlan Sellick -> (28 855 euros)
02/08/2009 09:46: Andrea Puleo -> (32 137 euros)
08/08/2009 15:38: Sorel Badea -> LPS Focsani (149 625 euros)
08/08/2009 18:30: Fabrice Frey -> (82 189 euros)
10/08/2009 12:34: Ramon Mestres -> (152 434 euros)
16/08/2009 05:45: Dylan Rowe -> (370 393 euros)
16/08/2009 18:55: Dário Vieira <- (73 236 euros)
17/08/2009 11:58: Giampiero Astore <- (150 euros)
18/08/2009 12:52: Leland Bledsoe -> (541 278 euros)
18/08/2009 13:04: Frank Merle <- (1 099 840 euros)
22/08/2009 08:39: Mugur Dumitrescu <- (1 000 euros)
22/08/2009 09:26: Constantin Marty <- (150 euros)
31/08/2009 09:02: Aymeric Maire <- WerewolfTeam (288 751 euros)
04/09/2009 07:07: Kevin Storr <- Rugby Sacellan C (68 908 euros)
04/09/2009 12:56: Liam MAHMOOD -> Gorillák (299 250 euros)
08/09/2009 10:11: Brendan Bouvier -> RC Toulon (386 872 euros)
08/09/2009 18:31: Mirel Jalba <- LPS Focsani (500 000 euros)
08/10/2009 20:08: Dário Vieira -> Toledo Boys (66 500 euros)
14/10/2009 14:31: Mugur Dumitrescu -> Black Sea Warriors (2 620 euros)
24/10/2009 17:18: Aymeric Maire -> Budapest (199 500 euros)
28/10/2009 13:26: Kevin Storr -> les croisers (32 994 euros)
31/10/2009 18:55: Mirel Jalba -> RC Andronache (399 000 euros)
31/10/2009 20:09: Luca Sferrazza <- system (612 621 euros)
06/11/2009 07:13: Nigel Seward <- Bookmakers (387 292 euros)
15/11/2009 11:27: József Ruttkai <- Valemnia Bats (8 000 euros)
21/11/2009 15:15: Matthieu Le Mazuc <- us oragare (2 482 euros)
25/11/2009 16:14: Constantin Marty -> GLADIATORS (8 249 euros)
03/01/2010 11:22: Ambrogio Giansiracusa -> Baionan Rugby Tigers (350 898 euros)
05/01/2010 15:17: Barthélemy Le Borgne <- Whitland RFC (562 842 euros)
07/03/2010 10:46: Miguel Gabus <- S.S.Caltagirone (1 050 euros)
11/03/2010 17:21: József Ruttkai -> Barlad Barbarians (2 020 euros)
13/03/2010 15:43: Callum Muldoon -> Section SudOuest (237 500 euros)
20/03/2010 16:03: Román Polo -> Mbuna (428 925 euros)
21/03/2010 12:20: Éric Raynaud <- (22 050 euros)
21/03/2010 22:07: Gwenaël Dupouey <- Dubai-Sevens (700 000 euros)
31/03/2010 14:52: Jack Owen <- (2 316 euros)
16/04/2010 18:53: Roberto Baffi <- WLFagain (120 000 euros)
09/05/2010 02:41: Raúl Merlo <- (1 000 euros)
09/05/2010 13:43: William Petitjean <- RC Saint Pot (100 euros)
09/05/2010 14:14: Tibor Császár <- rugby club toulonnais (600 euros)
09/05/2010 17:52: Giulio Covatta <- R.C. London Wasps (350 euros)
09/05/2010 17:59: Glyn Bowen <- fact hunt united (100 euros)
09/05/2010 18:09: Muzio Vicini <- Grande Milano Rugby (1 000 euros)
09/05/2010 19:25: Tănase Hlampă <- R.C. Samsung (1 euros)
10/05/2010 03:50: Bradley Turner <- Gwent Dragons (1 euros)
10/05/2010 05:16: Calum Meadowcroft <- LongMarston RFU (1 euros)
14/05/2010 15:52: Vitale Gerbasi <- (1 000 euros)
15/05/2010 06:32: Miguel Gabus -> Toledo Boys (2 850 euros)
23/05/2010 23:59: Peio Dupuis <- Los Polvachones (1 euros)
27/05/2010 18:13: Jack Owen -> Lagunari (9 976 euros)
07/08/2010 16:49: Nigel Seward -> Woker (285 000 euros)
14/08/2010 20:47: Jake Houghton -> Red Lions (380 000 euros)
16/08/2010 18:08: Germán Cordova -> The Pandas (461 156 euros)
16/08/2010 18:24: Olivier Lemercier <- RCG (347 288 euros)
17/08/2010 13:23: Secondo Soldano <- (826 875 euros)
27/08/2010 20:39: Antonius Ivan <- (909 663 euros)
28/08/2010 17:51: Nicola Consiglio -> PFMTeam (548 625 euros)
14/09/2010 19:19: Bernard Beltramo <- Gondolin giallorossa (20 000 euros)
06/11/2010 06:38: Luca Sferrazza -> Stade Villanois (465 500 euros)
13/11/2010 03:12: Celio Jimenez <- (237 025 euros)
03/12/2010 20:40: Xavier Valentin <- (496 145 euros)
10/12/2010 19:04: Bernard Beltramo -> Quilmes A.C. (20 947 euros)
25/12/2010 18:45: Frank Merle -> ZapatistiRossAzzurri (523 687 euros)
05/01/2011 11:47: Celio Jimenez -> ASD RECANATI RUGBY CLUB (453 862 euros)
02/02/2011 17:36: Simon Verdeille <- (1 276 283 euros)
18/02/2011 19:38: Xavier Valentin -> The Pandas (617 500 euros)
20/02/2011 18:25: Aaron Mcwhinney <- asb (450 000 euros)
28/03/2011 13:58: Tristan Adam <- (311 848 euros)
16/04/2011 08:51: Roberto Baffi -> RC NEMESIS (1 995 euros)
22/04/2011 23:23: Erwan Péron <- Olympique Garkkien Devil Bats (145 022 euros)
27/04/2011 15:36: Aaron Mcwhinney -> Monsters (337 250 euros)
11/06/2011 18:25: Vincenzo Capezzone -> BBB Reloaded (428 900 euros)
13/06/2011 22:09: Samuel Sundberg <- fef94130 (551 250 euros)
15/06/2011 11:36: Giandomenico Picasso <- (469 035 euros)
15/06/2011 22:21: Tristan Adam -> Balfour Exiles (172 056 euros)
19/06/2011 11:41: Olivier Lemercier -> floaredesuflet (94 050 euros)
06/08/2011 05:45: Piero Mazzone <- Montesacro Cerberus (151 euros)
09/08/2011 17:43: Édouard Fournier <- País dels Pirineus (173 644 euros)
20/08/2011 18:33: Adrián Olano -> Stade Toulousain XV (14 962 euros)
09/10/2011 13:58: Samuel Sundberg -> Barbarians Landais (399 001 euros)
11/10/2011 06:27: Secondo Soldano -> RC Green (438 798 euros)
16/10/2011 11:10: Gerlando Forte <- Barberians (825 109 euros)
05/11/2011 17:54: Graziano Crescimbene -> the best team (399 000 euros)
07/11/2011 19:31: Aldo Serraino <- KOHÁSZ RC (800 000 euros)
01/01/2012 10:18: Alain Colin <- (260 000 euros)
01/01/2012 15:47: Édouard Fournier -> Paperopoli Rugby Club (323 000 euros)
05/01/2012 18:13: Erwan Péron -> aviron bayonnais (95 000 euros)
28/01/2012 17:52: Madison Matricia <- Legionari R.C. (271 486 euros)
24/02/2012 14:00: Alain Colin -> Pro Recco (254 619 euros)
06/04/2012 16:17: Eugenio Tagliavento <- Predators (370 764 euros)
08/04/2012 20:15: Ruggero Conto -> Rugby Club Italiano Roma (308 976 euros)
16/05/2012 11:21: Stuart Dennis -> panzadevaca (76 000 euros)
19/05/2012 19:20: Beno Mačak <- Montesacro Cerberus (45 000 euros)
23/05/2012 17:59: Fausto Saviane -> hiriberry team (217 749 euros)
26/05/2012 18:01: Simon Munier <- Racing Métro 92 (600 000 euros)
27/05/2012 19:36: Gwenaël Dupouey -> °RC Clapiers° (220 670 euros)
02/06/2012 06:34: Xinte Zamfir <- Sant Junan Buccaneers XV (100 euros)
02/06/2012 16:58: Eugenio Tagliavento -> XV Red Roses (352 225 euros)
03/06/2012 09:41: Inácio Nogueira <- valadares (650 905 euros)
26/07/2012 18:30: Pierpaolo Acceglie <- (347 290 euros)
28/07/2012 18:40: Barthélemy Le Borgne -> toulouse (464 239 euros)
04/08/2012 16:29: Antonius Ivan -> twingo (269 325 euros)
12/08/2012 07:11: Đuro Husi? <- brikabrak (694 575 euros)
01/12/2012 07:13: Martín Nino <- (8 705 euros)
01/12/2012 15:51: Franco Gori <- Vlaames frites (1 000 euros)
01/12/2012 18:07: Rufino Giancotti <- (260 785 euros)
09/12/2012 17:13: Beno Mačak -> Roreteam (190 euros)
25/01/2013 18:31: Joel Vidal <- cobra66 (110 471 euros)
26/01/2013 16:03: Rufino Giancotti -> Lions Fieni (149 625 euros)
25/03/2013 17:48: Beno Mačak <- Roreteam (51 euros)
25/03/2013 21:11: Abel Ledesma <- (58 345 euros)
28/03/2013 18:44: Pierpaolo Acceglie -> sturm graz (136 492 euros)
30/03/2013 15:46: Martín Nino -> Broken Clavicles (19 000 euros)
01/04/2013 13:30: Pierre-Henri Chéhanne <- AsSc (101 euros)
11/04/2013 19:34: Fabián Ibáńez <- País dels Pirineus (299 605 euros)
26/05/2013 09:33: Raffaello Mascari <- Lokomotiv S.S.G. (1 euros)
26/05/2013 11:25: Filip Aleksowski <- kopuarahi (1 euros)
26/05/2013 11:27: Piergiorgio Roberti <- Rangers Rugby Vicenza (1 euros)
26/05/2013 14:48: Remi Gervais <- Kruge Brřs. (1 euros)
26/05/2013 15:05: Juan Santa <- Leinster (1 euros)
26/05/2013 15:38: Sabino Toledo <- kopuarahi (1 euros)
27/05/2013 13:19: Fabrizio Cafasso <- Praetoriani Montefano (1 euros)
27/05/2013 14:24: Armando Rocha <- Limburg Hulks (1 euros)
31/05/2013 20:55: Abel Ledesma -> Toledo Boys (36 658 euros)
02/06/2013 15:06: Aldo Serraino -> xvbabbano (199 500 euros)
04/06/2013 15:39: Fabián Ibáńez -> mioriticii (230 386 euros)
09/06/2013 10:51: Đuro Husi? -> USAP (439 897 euros)
10/06/2013 12:11: Baldo Gimigliano <- Bartoluzzi Team (1 000 euros)
10/06/2013 18:15: Alejandro Guillén <- Carboners (1 euros)
11/06/2013 13:11: Madison Matricia -> Basurto RFC (256 500 euros)
13/06/2013 05:57: Inácio Nogueira -> Castres (387 990 euros)
15/06/2013 14:46: Simon Verdeille -> panzadevaca (187 413 euros)
17/06/2013 09:37: Gerlando Forte -> Atletico Maniero 2007 (401 026 euros)
18/06/2013 21:52: Giandomenico Picasso -> panzadevaca (198 039 euros)
19/06/2013 15:09: Jean-Michel Marigni <- pastagaz (50 euros)
20/06/2013 16:49: Joăo Barbosa <- Gardenal Rugby Club (1 euros)
20/06/2013 19:34: Gervaso Di Giacomo -> pasu (362 834 euros)
22/06/2013 14:14: Francesco Gentile -> Rugby Club Dieulouard Liverdun (456 000 euros)
23/06/2013 10:29: Thierry Blessig <- AS Cazouls (1 euros)
24/06/2013 15:05: Simon Munier -> Leoni Bergamo (338 968 euros)
05/07/2013 15:21: Silvio Fiori <- Nordic Warriors Rugby (1 euros)
15/07/2013 20:02: Osvaldo Pomodoro <- Piceno Morris Rugby (1 euros)
05/08/2013 22:15: Fernand Neveu -> Stade Rochelais 92 (491 256 euros)
16/08/2013 11:25: Julio Morales <- (1 008 000 euros)
24/08/2013 17:44: Franco Gori -> JR MOVE (145 654 euros)
21/09/2013 22:31: Raffaello Mascari -> Roreteam (47 euros)
04/10/2013 21:20: Pantxo Granier <- Castres (216 euros)
08/10/2013 17:25: Iain Koen <- Torcida (857 142 euros)
17/10/2013 20:58: Vince Szegi <- King of rugby (1 euros)
22/10/2013 03:11: Harald Meysel <- (1 050 euros)
31/10/2013 05:34: Alf Mattsson -> ASM (1 154 731 euros)
31/10/2013 10:42: Vicente Azenha <- CDUP (1 euros)
02/11/2013 15:26: Piergiorgio Cipolla <- sporting (51 euros)
12/11/2013 09:37: Orsino Palese <- Mogliano 313 (1 euros)
12/11/2013 11:45: Elias Husson <- bzhteam (1 euros)
29/12/2013 21:29: Fabio Hoffmann <- RC Escatalens (1 euros)
02/01/2014 09:59: Fulgenzio Pittaluga <- RC Hipodrom Braila (151 euros)
02/01/2014 16:02: Vladimir Rollin <- Real Carcassonne (351 euros)
03/01/2014 04:49: Oliverios Rimoldi <- (2 625 euros)
03/01/2014 17:42: Pierre-Henri Chéhanne -> R.C.TOLMINE (142 euros)
05/01/2014 08:48: Jonathan Mathieu <- (2 205 euros)
10/01/2014 17:04: Léandre Leprętre <- (51 euros)
01/02/2014 16:58: Maxence Gomes <- (3 500 euros)
13/02/2014 22:25: Émilien Savary <- Section Paloise 64 (50 euros)
17/02/2014 00:22: Joël Guillard <- XV pessac (50 euros)
18/02/2014 12:47: Julio Morales -> Brie Irish (1 665 326 euros)
20/02/2014 18:20: Arne Jansson -> JKC Nogent (1 377 500 euros)
20/02/2014 20:42: Evan Jackson <- (434 700 euros)
04/03/2014 12:21: Stuart Dennis <- panzadevaca (1 500 000 euros)
05/04/2014 15:24: Antoine Marcori <- tolosa (100 euros)
17/05/2014 08:19: Aldo Pellerey <- La Sorte Rugby Union (50 euros)
19/05/2014 16:41: Ottavio Esposito <- la medusa (50 euros)
19/05/2014 19:34: Andy Clayton <- forroides (50 euros)
20/05/2014 11:17: Eliseo Faina <- Mythique (11 957 euros)
20/05/2014 19:59: Gerry Biagini <- Toulou'zin-zin (14 319 euros)
24/05/2014 00:18: Massimo Rusca <- La Sorte Rugby Union (23 639 euros)
28/05/2014 16:20: Ladislav Bilý <- UES Sant Boi (10 000 euros)
18/08/2014 07:22: Sébastien Jacques <- Montesacro Cerberus (750 euros)
21/09/2014 05:49: Calum Chapman <- Talasber (312 559 euros)
14/10/2014 01:18: John Holmberg <- (1 000 euros)
23/10/2014 07:54: Fermín Abril <- panzadevaca (100 euros)
29/10/2014 21:31: Michel Josse <- (2 667 euros)
31/10/2014 10:44: Krasimir Katranov <- Mastini rugby melegnano (150 euros)
02/11/2014 18:32: Eugenio Gritti <- oscopaca (255 000 euros)
03/11/2014 15:59: Duncan Christy <- TSFY Exiles (1 312 500 euros)
04/11/2014 05:51: Person Bidault <- 23ForUs (91 875 euros)
07/11/2014 06:54: César Fanez <- (1 278 euros)
13/11/2014 16:47: Léandre Brun <- wild red cats (150 euros)
12/12/2014 00:21: Salvatore Marsillo <- Perth Spirit (42 000 euros)
13/12/2014 08:15: Stephen Long <- Csillám'pöcök'lámák RC (904 946 euros)
04/01/2015 15:16: Antigonus Bentihavas <- Venice Dolphins (1 403 911 euros)
06/01/2015 03:31: Bruno Fuente <- newcastle rovers (911 332 euros)
09/01/2015 19:10: Ludovic Peyran <- Cercle Quercy Lomagne (315 000 euros)
14/01/2015 13:23: Salvatore Butera <- Sport Recife (578 813 euros)
18/01/2015 15:57: Calum Chapman -> Sztef (70 182 euros)
26/02/2015 15:31: Duncan Van Wyk <- Edinburgh Gunners (265 619 euros)
27/02/2015 01:29: Eugenio Germinale <- (1 euros)
02/03/2015 15:44: Eugenio Gritti -> Edradour RC (98 976 euros)
07/03/2015 13:03: Person Bidault -> fcg (62 830 euros)
26/03/2015 18:20: Jack Hughes <- Béziers Scottish (331 853 euros)
30/03/2015 19:20: Ludovic Peyran -> I Francesi Fora (94 263 euros)
07/04/2015 14:36: Murray McCusker <- Racing Besançon (114 611 euros)
21/04/2015 06:05: Luc Lesgarto <- rugbynosaures (110 250 euros)
22/04/2015 22:49: Manuel Bergasa <- Rugby Club Dieulouard Liverdun (150 000 euros)
25/04/2015 07:26: Salvatore Marsillo -> DIRTYBLOOD (9 405 euros)
26/04/2015 22:56: Michel Josse -> Xv NARBONNE (19 000 euros)
10/06/2015 15:34: Jack Hughes -> RC Bravehearts (497 752 euros)
25/06/2015 15:56: Stephen Long -> Mastini rugby melegnano (855 000 euros)
02/07/2015 09:11: Paulino Mora <- FigliDiNessuno (100 000 euros)
02/07/2015 16:22: Pierre-Louis Chéron <- Tournefeuille (2 400 000 euros)
01/11/2015 14:42: Stefan Stachurski <- nv (50 euros)
02/12/2015 14:39: Paulino Mora -> WINNIPEG JETS RUGBY (RETIRED) (28 704 euros)
26/12/2015 21:01: Koichi Sato <- AS BEZIERS HERAULT (350 000 euros)
17/01/2016 21:06: Alexander Benz <- Metallo Pesante (823 578 euros)
17/01/2016 21:35: Pierre-Louis Chéron -> Toledo Boys (1 919 040 euros)
23/01/2016 06:42: Olov Svensson <- panzadevaca (840 000 euros)
23/01/2016 08:41: Bino Patrizio -> FCY RUGBY 1904 (370 440 euros)
25/01/2016 04:54: Eustaţiu Balint <- R.C. Oltty (505 402 euros)
02/02/2016 08:27: Duncan Van Wyk -> fc gresilles (47 040 euros)

Difference: -7 775 179 euros
16/02/2016 09:29: Krasimir Katranov -> (134 553 coins)
05/03/2016 01:57: Jenel Grozman <- (227 548 coins)
05/03/2016 16:20: Koichi Sato -> (185 376 coins)
08/03/2016 16:22: Gérard Chapuis <- (156 346 coins)
08/03/2016 16:30: Manuel Bergasa -> (176 824 coins)
14/03/2016 05:43: Neven Carin -> (237 438 coins)
17/03/2016 10:23: Ignacy Butkiewicz <- (362 388 coins)
14/05/2016 15:35: Gérard Chapuis -> (127 576 coins)
20/05/2016 04:35: Ross Moon <- (57 389 coins)
16/07/2016 15:37: Jenel Grozman -> (190 025 coins)
31/07/2016 04:40: Ignacy Butkiewicz -> (322 513 coins)
04/08/2016 14:07: Marcello Biella <- (200 428 coins)
04/08/2016 15:36: Ross Moon -> (51 993 coins)
23/10/2016 04:08: Will Edwards <- (408 252 coins)
23/10/2016 05:16: Dave Higgs <- (297 000 coins)
25/12/2016 08:35: Will Edwards -> (401 160 coins)
26/12/2016 07:22: Oscar Cotes <- (240 288 coins)
31/12/2016 13:50: Dave Higgs -> (287 163 coins)
18/01/2017 23:59: Pierre-Louis Chéron <- (320 892 coins)
20/01/2017 23:56: Henry Talbot <- (1 369 coins)
22/01/2017 07:40: Florian Ferch -> (376 169 coins)
22/01/2017 12:30: Ademílson Ely <- (320 980 coins)
24/01/2017 15:22: Murray McCusker -> (190 702 coins)
27/01/2017 17:17: Marcello Biella -> (158 948 coins)
06/02/2017 20:03: Iain Burcher <- (284 242 coins)
09/02/2017 05:22: Luc Lesgarto -> (129 061 coins)
14/02/2017 07:32: Salvatore Butera -> (177 633 coins)
29/04/2017 17:56: Oscar Cotes -> (199 303 coins)
06/05/2017 15:50: Ademílson Ely -> (280 128 coins)
22/05/2017 17:30: Pierre-Louis Chéron -> (309 154 coins)
14/06/2017 13:54: Diego Angeli <- (25 628 coins)
14/06/2017 13:55: Alex Serra <- (72 619 coins)
15/07/2017 16:05: Fiore Mantovani <- (36 637 coins)
04/08/2017 09:09: Luc Lesgarto <- (4 460 coins)
04/01/2018 00:02: Ove Persson -> (342 696 coins)
04/01/2018 00:02: Olov Svensson -> (240 221 coins)
05/01/2018 00:02: Iain Koen -> (237 384 coins)
18/01/2018 13:21: Inge Engström -> (428 513 coins)
18/01/2018 13:22: Iain Burcher -> (219 302 coins)
18/01/2018 13:22: Alexander Benz -> (247 345 coins)
18/01/2018 13:23: Armando Devć -> (427 253 coins)
18/01/2018 13:23: Stuart Dennis -> (224 962 coins)
18/01/2018 13:24: Gillo Frascati -> (293 753 coins)