Show Nav
Season 39: Day 43/133 .

prorugbyboemi

President/ Manager: matteoboemi    
Coach: Sergio Soro
Location: Italia / Emilia-Romagna
Stadium: prorugbyboemi stadium
Capacity : 13400
Since: 23/10/2007 16:03
Last Connection: 15/09/2019 19:35
Language: Italiano
League table: 5 : 3-8
National Cup: National Cup
prorugbyboemi

Trophies

Season 31: 3-1 Season 17: 4-05 Season 15: 5-36 Season 13: 5-80 Season 8: 6-34

Club History

Season 38: # 3 3-8
Season 38: Eliminated from the Coppa Italia in the Round of 32
Season 37: # 3 3-8
Season 37: Eliminated from the Coppa Italia in the First Round
Season 36: # 2 3-8
Season 36: Eliminated from the Coppa Italia in the First Round
Season 35: # 2 3-8
Season 35: Eliminated from the Coppa Italia in the First Round
Season 34: # 3 3-8
Season 34: Eliminated from the Coppa Italia in the First Round
Season 33: # 4 3-8
Season 33: Eliminated from the Coppa Italia in the First Round
Season 32: # 10 2-3
Season 32: Eliminated from the Coppa Italia in the Round of 32
Season 31: # 1 3-1
Season 31: Eliminated from the Coppa Italia in the First Round
Season 30: # 2 3-1
Season 30: Eliminated from the Coppa Italia in the First Round
Season 29: # 2 3-1
Season 29: Eliminated from the Coppa Italia in the First Round
Season 28: # 4 3-1
Season 28: Eliminated from the Coppa Italia in the First Round
Season 27: # 4 3-1
Season 27: Eliminated from the Coppa Italia in the First Round
Season 26: # 5 3-1
Season 26: Eliminated from the Coppa Italia in the First Round
Season 25: # 6 3-1
Season 25: Eliminated from the Coppa Italia in the First Round
Season 24: # 6 3-1
Season 24: Eliminated from the Coppa Italia in the First Round
Season 23: # 4 3-1
Season 23: Eliminated from the Coppa Italia in the First Round
Season 22: # 4 3-1
Season 22: Eliminated from the Coppa Italia in the Round of 128
Season 21: # 6 3-1
Season 21: Eliminated from the Coppa Italia in the Round of 64
Season 20: # 6 3-1
Season 20: Eliminated from the Coppa Italia in the Round of 64
Season 19: # 7 3-1
Season 19: Eliminated from the Coppa Italia in the Round of 256
Season 18: # 7 3-1
Season 18: Eliminated from the Coppa Italia in the Round of 128
Season 17: # 1 4-05
Season 17: Eliminated from the Coppa Italia in the Round of 128
Season 16: # 3 4-05
Season 16: Eliminated from the Coppa Italia in the Round of 128
Season 15: # 1 5-36
Season 15: Eliminated from the Coppa Italia in the Fifth Round
Season 14: # 9 4-08
Season 14: Eliminated from the Coppa Italia in the Fifth Round
Season 13: # 1 5-80
Season 13: Eliminated from the Coppa Italia in the Fifth Round
Season 12: # 3 5-80
Season 12: Eliminated from the Coppa Italia in the Fifth Round
Season 11: # 7 5-80
Season 11: Eliminated from the Coppa Italia in the Fourth Round
Season 10: # 5 5-80
Season 10: Eliminated from the Coppa Italia in the First Round
Season 9: # 5 5-80
Season 9: Eliminated from the Coppa Italia in the First Round
Season 8: # 1 6-34
Season 8: Eliminated from the Coppa Italia in the Second Round
Season 7: # 2 6-34
Season 7: Eliminated from the Coppa Italia in the Third Round
Season 6: # 9 6-34

1 / 44   2 / 44

17 Players

  Ettore Flammini Healthy
Height : 186    Weight : 84.5     Age : 17 years old
Best Abilities: Strength, Passing
Experience: 1  Skill: 5


  Eugenio Balsamo Healthy
Height : 193    Weight : 90.5     Age : 17 years old
Best Abilities: None
Experience: 2  Skill: 3


  Gervasio Dávila Healthy
Height : 198    Weight : 97.5     Age : 19 years old
Best Abilities: Speed
Experience: 7  Skill: 4


  Gennarino Caratozzolo Healthy
Height : 182    Weight : 100     Age : 38 years old
Best Abilities: None
Experience: 6  Skill: 2


  Manlio Onori Healthy
Height : 185    Weight : 86     Age : 32 years old
Best Abilities: Strength, Tackling, Speed
Experience: 18  Skill: 17


  Dennis Leipelt Healthy
Height : 196    Weight : 96.5     Age : 22 years old
Best Abilities: Speed, Tackling
Experience: 13  Skill: 7


  Tom Sourhouet Healthy
Height : 182    Weight : 87     Age : 32 years old
Best Abilities: Speed, Tackling
Experience: 18  Skill: 8


  Mauro Marsillo Healthy
Height : 189    Weight : 86     Age : 29 years old
Best Abilities: Tackling, Strength
Experience: 18  Skill: 18


  Mehdi Galibert Healthy
Height : 198    Weight : 92     Age : 19 years old
Best Abilities: Speed
Experience: 6  Skill: 7


  Elio Romano Healthy
Height : 205    Weight : 123.75     Age : 28 years old
Best Abilities: None
Experience: 18  Skill: 17


  Patrick Fugel Healthy
Height : 203    Weight : 123.75     Age : 25 years old
Best Abilities: Strength, Speed, Handling
Experience: 18  Skill: 12


  Pio Milossa Healthy
Height : 205    Weight : 122.25     Age : 29 years old
Best Abilities: Tackling, Strength
Experience: 18  Skill: 18


  Florin Adrian R?ileanu Healthy
Height : 194    Weight : 94     Age : 23 years old
Best Abilities: Strength, Tackling, Speed
Experience: 15  Skill: 16
  Florin Gabriel Sava Injured for 12 days
Height : 200    Weight : 121.75     Age : 33 years old
Best Abilities: Tackling, Strength
Experience: 18  Skill: 10


  Rufus Tucker Healthy
Height : 193    Weight : 120.25     Age : 21 years old
Best Abilities: Strength, Speed
Experience: 10  Skill: 6


  Robin Selting Healthy
Height : 196    Weight : 93     Age : 32 years old
Best Abilities: Speed
Experience: 18  Skill: 10


  Dai Clement Healthy
Height : 194    Weight : 123.75     Age : 29 years old
Best Abilities: Tackling, Strength
Experience: 18  Skill: 9


31/10/2007 22:05:  -> (3 344 euros)
31/10/2007 22:07: Giulio Faliva -> (56 214 euros)
31/10/2007 22:29:  -> (75 619 euros)
04/11/2007 23:16: Sandro Calcagno <- (50 000 euros)
06/11/2007 20:04: Patricio Elizondo <- (5 790 euros)
06/11/2007 20:18: Fiore Paoletti <- (4 600 euros)
06/11/2007 20:33: Germán Echave <- (983 euros)
06/11/2007 21:01:  -> (13 724 euros)
08/11/2007 18:56: Arrigo Crea <- (15 753 euros)
08/11/2007 19:03: Klaus-Joachim Gatzmann <- (19 103 euros)
08/11/2007 21:18: Clemente Cirenei -> (4 805 euros)
08/11/2007 21:19: Paolo Vigna -> (8 957 euros)
12/11/2007 19:38:  -> (17 501 euros)
12/11/2007 19:39: Raimondo Alfieri -> (39 237 euros)
13/11/2007 19:20: Manlio Ligresti -> (41 566 euros)
14/11/2007 12:45: Albino Passafiume -> (12 190 euros)
14/11/2007 18:34: Pierre-Loup Letellier <- (109 398 euros)
22/11/2007 15:07: Jose Capelle <- (71 767 euros)
22/11/2007 15:12: Ezio Angilletta -> (18 028 euros)
01/12/2007 16:48: Emilio Sarriano -> (548 euros)
06/12/2007 22:57: Mathieu Navarro <- (6 296 euros)
06/12/2007 23:00:  -> (35 998 euros)
14/12/2007 15:26: Arrigo Crea -> (18 101 euros)
16/12/2007 22:22: Jordan Oliver <- (2 325 euros)
16/12/2007 23:54: Ildo Veiga <- (1 546 euros)
17/12/2007 21:20:  -> (9 208 euros)
26/12/2007 17:57: Domenico Pittarelli <- (5 516 euros)
11/01/2008 10:33: Klaus-Joachim Gatzmann -> (20 264 euros)
02/02/2008 16:27: Ildo Veiga -> (6 882 euros)
10/02/2008 19:37: Denis Descamps <- (145 945 euros)
14/02/2008 19:09: Lee Rokvic <- (800 euros)
19/03/2008 14:14: Fiore Paoletti -> (1 744 euros)
19/03/2008 14:19: Domenico Pittarelli -> (15 683 euros)
19/03/2008 14:23: Arnaldo Curreli <- (48 502 euros)
19/03/2008 14:24: Sergio Patti -> (29 230 euros)
12/04/2008 14:48: Lee Rokvic -> (4 197 euros)
03/05/2008 18:30: Noe Acosto <- (600 euros)
03/06/2008 10:04: Ryan Nel <- (330 751 euros)
03/06/2008 13:14: Jordan Oliver -> (3 186 euros)
07/06/2008 17:24: Giampiero Guttadora -> (27 529 euros)
10/06/2008 16:54: Patrick Leloup <- (2 451 euros)
02/07/2008 13:36: Robert Da Silva <- (1 300 euros)
04/07/2008 13:04: Massimo Flamigni -> (3 560 euros)
22/07/2008 12:17: Haralambie Horea Năstase <- (73 501 euros)
19/08/2008 09:58: Patricio Elizondo -> (31 102 euros)
29/08/2008 12:34: Noe Acosto -> (7 775 euros)
29/08/2008 12:34: Patrick Leloup -> (7 166 euros)
29/08/2008 13:11: Mathieu Navarro -> (4 627 euros)
29/08/2008 13:11: Eugenio Pezzuti -> (2 189 euros)
29/08/2008 13:11:  -> (1 746 euros)
29/08/2008 13:12: Jose Capelle -> (14 518 euros)
01/09/2008 11:28: Robert Da Silva -> (232 euros)
01/09/2008 15:08: Pau Morales <- (2 euros)
01/09/2008 15:20: Bernat Castells <- (2 euros)
01/09/2008 15:54: Livio Langieri <- (1 euros)
01/09/2008 16:17: Mateo Villard <- (102 euros)
01/09/2008 16:22: Florient Rossi <- (1 euros)
02/09/2008 16:29: Ildo Veiga <- (202 euros)
04/09/2008 14:41: Gerolamo Iannone <- italia (94 212 euros)
26/10/2008 17:16: Florient Rossi -> (3 073 euros)
26/10/2008 17:17: Mateo Villard -> (4 159 euros)
29/10/2008 16:22: Renato Guci? <- (48 624 euros)
03/12/2008 17:32: Ryan Nel -> (363 453 euros)
03/12/2008 20:21: John Snooke <- (463 053 euros)
30/12/2008 12:16: Pau Morales -> (310 euros)
03/01/2009 22:45: Bernat Castells -> (656 euros)
15/01/2009 10:44: Ghislain Gonzales <- (154 351 euros)
15/01/2009 12:21: Emiliano Zinno -> stade terssacois (29 181 euros)
18/01/2009 19:12: Sandro Calcagno -> (8 350 euros)
21/01/2009 14:37: Pierre-Loup Letellier -> (436 589 euros)
21/01/2009 14:39: Alessandro Foschi -> (20 107 euros)
21/01/2009 14:52: Aidan Harvey <- (578 815 euros)
30/01/2009 10:37: Cristache Dobrinescu <- (13 649 euros)
30/01/2009 19:45: Mario Beto <- (45 000 euros)
07/03/2009 13:40: Ghislain Gonzales -> (141 295 euros)
08/03/2009 16:09: Mathieu Faunières <- noy's 66 (115 765 euros)
13/03/2009 13:48: Dino Aiello -> (70 000 euros)
13/03/2009 16:07: Donato Maggio -> (482 702 euros)
13/03/2009 16:08: Renato Guci? -> (34 475 euros)
13/03/2009 16:12: Germán Echave -> (82 168 euros)
13/03/2009 16:18: Keven Skene <- La mourade (777 928 euros)
21/03/2009 16:57: Cristache Dobrinescu -> (23 325 euros)
06/04/2009 14:42: Benoit Boivin <- (122 174 euros)
11/05/2009 22:35: Filiberto Redolfini -> (603 459 euros)
11/05/2009 22:39: Mario Beto -> (11 682 euros)
12/05/2009 00:32: Patrik Faragó <- (705 602 euros)
12/05/2009 23:59: Gerlando Zingaretti -> (552 253 euros)
13/05/2009 16:19: Celestino Pittarelli <- (574 331 euros)
15/05/2009 17:57: Aymeric Lacour <- (500 euros)
15/05/2009 18:17: Furio Rol <- (50 euros)
05/06/2009 11:26: Ildo Veiga -> (12 670 euros)
08/07/2009 14:32: Livio Langieri -> (14 104 euros)
15/07/2009 15:51: Gerolamo Iannone -> tasi e magna (99 750 euros)
19/07/2009 21:15: Chris Dias <- (388 372 euros)
24/07/2009 15:44: Hervé Lapierre <- (200 euros)
29/08/2009 15:35: Gonzague Ferrié -> DalNeGrOteam (131 972 euros)
04/09/2009 15:40: Fiorenzo Ciancarella <- bouclier arvernois (250 euros)
14/09/2009 13:00: Aymeric Lacour -> SuperTitoTeam (475 euros)
21/09/2009 14:47: Valér Gyűrűs <- (200 euros)
11/10/2009 15:53: Chris Dias -> noussommesdesbabas (221 667 euros)
15/10/2009 19:37: Joël Thiebaut <- Stade81 (540 000 euros)
20/10/2009 11:24: Denis Descamps -> RUGBY TECHNICO (598 356 euros)
24/10/2009 16:40: Jaume Bou <- (651 229 euros)
01/12/2009 08:50: Valér Gyűrűs -> Durones (1 425 euros)
21/12/2009 12:42: Christopher Pringle <- A.S. Rugby Bassone (700 euros)
28/01/2010 12:27: Alonzo McDonough <- Les experts (289 407 euros)
29/01/2010 21:53: Mattia Chiambretti -> New Orleans Saints (648 375 euros)
01/02/2010 12:57: Aidan Harvey -> The Upover (332 500 euros)
04/02/2010 16:07: Dante Catano <- Akros R.C. (1 000 000 euros)
11/02/2010 10:29: Angelo Remondino -> Civita Castellana Rugby (47 500 euros)
09/04/2010 11:34: Guillian Jacques <- RCNM (200 euros)
25/04/2010 14:19: Christopher Pringle -> Dragons Team (2 420 euros)
11/05/2010 19:21: Dante Catano -> Mbuna (760 000 euros)
11/05/2010 23:39: Agapito Díaz <- (972 405 euros)
23/06/2010 16:45: Haralambie Horea Năstase -> Rugby Club Senlis (475 000 euros)
25/06/2010 10:32: Muriel Toigo <- RC Echandelys (805 449 euros)
29/08/2010 19:45: Joël Thiebaut -> Stade Montrabéen (288 685 euros)
06/09/2010 13:19: Ezequiel Fraga <- Fins Aviat - Modena Pills (1 400 000 euros)
07/09/2010 21:49: Patrik Faragó -> The Gladiators (1 047 375 euros)
16/09/2010 17:35: Umberto Monnet <- st laurent 40 (1 000 euros)
16/09/2010 17:43: Esben Kristoffersen <- Guevaristi Rugbisti (210 000 euros)
01/10/2010 11:08: Walter Moulin <- R.C Mandriolo (1 050 euros)
14/12/2010 19:52: Esben Kristoffersen -> filibusteros turritanos (242 495 euros)
06/01/2011 17:22: Constant Pierre <- Les Rives du Tarn (1 euros)
08/02/2011 21:51: Jaume Bou -> ASBH (368 444 euros)
09/02/2011 19:21: Bryan Goldstein <- power_puiutz (1 049 999 euros)
11/04/2011 21:59: Prudenzio Scravaglieri -> Unió Esportiva Diagonal (38 000 euros)
13/04/2011 09:48: Armand Ayache <- Pays Medoc Rugby (1 euros)
28/05/2011 16:40: John Snooke -> TeaSandwich (299 250 euros)
31/05/2011 14:12: Bryan Latimer <- rcn (840 000 euros)
02/09/2011 14:16: Rémi Caste <- (171 041 euros)
21/09/2011 12:19: Ryszard Gaca <- (355 586 euros)
13/10/2011 17:28: Fiorenzo Ciancarella -> vielmur (149 625 euros)
04/11/2011 17:20: Caméron Richard <- cap (1 euros)
04/11/2011 21:41: Agapito Díaz -> Les Drigoux (285 000 euros)
05/11/2011 11:53: Greg Van Der Westhuizen <- Brézilhac Pays Cathare (551 250 euros)
13/12/2011 19:58: Vittorino Profumo -> Raging Club Déïcustodien (349 125 euros)
23/01/2012 17:45: Jotaro Kamo <- R.K. NADA Split (638 142 euros)
24/02/2012 21:28: Greg Van Der Westhuizen -> London Irish (329 923 euros)
28/02/2012 21:35: Bryan Goldstein -> Stade Agenais (365 709 euros)
03/03/2012 09:08: Scott Spencer <- Dogs from Terro (1 000 euros)
03/03/2012 17:40: Neil Stewart <- Racing Métro 92 (924 000 euros)
27/06/2012 14:52: Benoit Boivin -> asm63 (47 euros)
08/07/2012 16:18: Lucio Rebora <- Esportiva (298 547 euros)
19/08/2012 18:49: Muriel Toigo -> Magpie's Men (243 737 euros)
17/09/2012 19:04: Rémi Caste -> Vnm B (237 500 euros)
18/09/2012 17:48: Pál Réfi <- Les kangourous (5 euros)
31/10/2012 10:22: Eddy Reveillaud <- (412 470 euros)
04/11/2012 19:44: Alonzo McDonough -> Crannog (152 000 euros)
09/11/2012 14:13: Zdzisław Barabasz <- Tytanowe Janusze (405 169 euros)
08/01/2013 22:56: Jotaro Kamo -> RC-MF (548 625 euros)
10/01/2013 19:25: Louis Duvallet <- Toulouse Rugby (1 euros)
14/01/2013 19:48: Celestino Pittarelli -> In Vino Veritas (237 500 euros)
14/01/2013 21:31: Éderson Peres <- Betim Rugby Clube (963 743 euros)
17/01/2013 16:40: Renzo Redaelli -> Les pounous (23 097 euros)
25/01/2013 20:23: Renzo Filippini <- Rc Basque (101 euros)
13/03/2013 20:18: Donato Maggio <- Stade Feyzinois (50 euros)
05/05/2013 15:19: Mathieu Faunières -> SO Millau rugby Aveyron (115 474 euros)
09/05/2013 10:54: Giampiero Petrocelli <- Mythique (606 375 euros)
30/05/2013 10:37: Vincenzo Zanon -> SSMillo (19 000 euros)
03/09/2013 15:34: Lucio Rebora -> RC Rioz (142 500 euros)
04/09/2013 14:40: Edgard Binante <- Crash Team (300 euros)
25/09/2013 09:11: Andre Grebe Vicuna <- ST974 (367 500 euros)
10/10/2013 16:01: Carlo Renzulli -> BAYONNE (28 500 euros)
15/11/2013 19:32: Hervé Mayer <- PitestiPenguins (1 euros)
21/12/2013 12:37: Hervé Bousquet <- MHRC (50 euros)
09/01/2014 16:23: Ezequiel Fraga -> veyrins rc (28 500 euros)
08/02/2014 13:19: Emmanuel Samson <- Humpty-Dumpty RC (696 825 euros)
12/02/2014 15:17: Andre Grebe Vicuna -> Condor (427 500 euros)
24/02/2014 08:08: Antonello Tripcovich <- Rovigoti (173 644 euros)
07/03/2014 15:46: Edgard Binante -> Newport Nightmare (3 325 euros)
03/07/2014 20:05: Amaury Lalanne <- La Gazouille (771 574 euros)
05/07/2014 13:36: Otello Di Franco -> Murex (38 000 euros)
24/07/2014 09:01: Bryan Latimer -> rugby club cava 1943 (71 905 euros)
14/11/2014 23:47: Severo Rusconi -> ANTANANARIVO (2 223 euros)
21/03/2015 19:16: Fernando Becerra <- ResiRugbyChile (551 250 euros)
26/07/2015 19:19: Robin Selting <- stade monbellois (444 039 euros)
16/08/2015 09:36: Éderson Peres -> Stade Rochelais 92 (190 000 euros)
14/12/2015 17:20: Eddy Reveillaud -> Lions (64 euros)
17/12/2015 09:56: Franco Escher -> Gloria Teate Rugby (2 633 euros)

Difference: -8 048 536 euros
08/03/2016 10:15: Gaspard Dos Santos <- (162 924 coins)
08/03/2016 10:53: Ryszard Gaca -> (103 877 coins)
17/04/2016 08:19: Neil Stewart -> (57 055 coins)
18/04/2016 20:41: Renato Pinedo <- (1 503 coins)
25/04/2016 04:22: Christoph Lahm -> (173 530 coins)
10/06/2016 12:02: Dario Corubolo <- (1 670 coins)
22/07/2016 08:13: Tom Sourhouet <- (410 230 coins)
28/07/2016 07:12: Emmanuel Samson -> (260 881 coins)
10/09/2016 14:44: Antonello Tripcovich -> (403 549 coins)
11/12/2016 15:19: Florin Gabriel Sava <- (407 109 coins)
11/12/2016 15:31: Saviano Gabrielli -> (148 644 coins)
16/12/2016 17:31: Tiago Ballesteros <- (432 420 coins)
18/12/2016 09:47: Dante D'Apice -> (170 155 coins)
19/01/2017 08:27: Simon Weller -> (175 668 coins)
16/04/2017 16:50: Tiago Ballesteros -> (387 878 coins)
04/09/2017 19:12: Feliciano De Nicola <- (361 556 coins)
19/09/2017 14:40: Zdzisław Barabasz -> (111 071 coins)
01/12/2017 17:47: Renato Pinedo -> (1 147 coins)
07/01/2018 15:54: Jason Newland -> (190 428 coins)
01/03/2018 21:35: Pio Milossa <- (423 407 coins)
13/06/2018 17:44: Lucrezio Di Stefano -> (186 063 coins)
15/06/2018 17:44: Dai Clement <- (401 576 coins)
15/06/2018 17:54: Gaspard Dos Santos -> (71 323 coins)
26/06/2018 11:19: Feliciano De Nicola -> (296 651 coins)
17/08/2018 13:40: Patrick Hudson <- (127 484 coins)
24/09/2018 09:17: Amaury Lalanne -> (148 888 coins)
05/12/2018 09:19: Fernando Becerra -> (208 846 coins)
18/03/2019 13:26: Giampiero Petrocelli -> (166 210 coins)
27/03/2019 09:56: Gennarino Caratozzolo <- (4 184 coins)
06/08/2019 14:28: Patrick Hudson -> (109 667 coins)