Show Nav
Season 39: Day 17/133 .

XV de gwada

President/ Manager: jinki    
Coach: Miguel Drouin
Location: France / Dom-Tom
Stadium: les romgwada stadium
Capacity : 14200
Since: 23/09/2007 07:48
Last Connection: 11/02/2019 08:26
Language: Français
League table: 7 : 4-17

Trophies

Season 32: 3-6 Season 31: 4-23 Season 25: 4-05 Season 19: 5-24 Season 17: 6-51

Club History

Season 38: Eliminated from the Federal Cup in the Round of 64
Season 37: # 7 4-17
Season 37: Eliminated from the Federal Cup in the Round of 128
Season 36: # 9 4-17
Season 36: Eliminated from the Federal Cup in the Round of 128
Season 35: # 9 3-3
Season 35: Eliminated from the Coupe de France in the First Round
Season 34: # 8 2-1
Season 34: Eliminated from the Coupe de France in the First Round
Season 33: # 7 2-1
Season 33: Eliminated from the Coupe de France in the Round of 16
Season 32: # 1 3-6
Season 32: Eliminated from the Coupe de France in the First Round
Season 31: # 1 4-23
Season 31: Eliminated from the Federal Cup in the Semifinals
Season 30: # 3 4-23
Season 30: Eliminated from the Federal Cup in the First Round
Season 29: # 4 4-23
Season 29: Eliminated from the Federal Cup in the First Round
Season 28: # 5 4-23
Season 28: Eliminated from the Federal Cup in the First Round
Season 27: # 4 4-23
Season 27: Eliminated from the Federal Cup in the First Round
Season 26: # 9 3-7
Season 26: Eliminated from the Coupe de France in the First Round
Season 25: # 1 4-05
Season 25: Eliminated from the Federal Cup in the First Round
Season 24: # 2 4-05
Season 24: Eliminated from the Federal Cup in the Round of 32
Season 23: # 4 4-05
Season 23: Eliminated from the Federal Cup in the First Round
Season 22: # 6 4-05
Season 22: Eliminated from the Coupe de France in the Round of 256
Season 21: # 6 4-05
Season 21: Eliminated from the Coupe de France in the Fourth Round
Season 20: # 7 4-05
Season 20: Eliminated from the Coupe de France in the Fourth Round
Season 19: # 1 5-24
Season 19: Eliminated from the Coupe de France in the Fifth Round
Season 18: # 3 5-24
Season 18: Eliminated from the Coupe de France in the Fourth Round
Season 17: # 1 6-51
Season 17: Eliminated from the Coupe de France in the First Round
Season 16: # 8 4-09
Season 16: Eliminated from the Coupe de France in the First Round
Season 15: # 7 4-09
Season 15: Eliminated from the Coupe de France in the Fourth Round
Season 14: # 6 4-09
Season 14: Eliminated from the Coupe de France in the Fourth Round
Season 13: # 5 4-09
Season 13: Eliminated from the Coupe de France in the Fifth Round
Season 12: # 7 4-09
Season 12: Eliminated from the Coupe de France in the Fourth Round
Season 11: # 2 4-09
Season 11: Eliminated from the Coupe de France in the First Round
Season 10: # 2 5-67
Season 10: Eliminated from the Coupe de France in the Round of 128
Season 9: # 4 5-67
Season 9: Eliminated from the Coupe de France in the Second Round
Season 8: # 7 5-67
Season 8: Eliminated from the Coupe de France in the First Round
Season 7: # 4 5-67
Season 7: Eliminated from the Coupe de France in the Second Round
Season 6: # 2 6-74

1 / 41   2 / 41

10 Players

  Mathew Gillis Healthy
Height : 188    Weight : 87.25     Age : 17 years old
Best Abilities: None
Experience: 0  Skill: 3


  Simon Michaux Healthy
Height : 188    Weight : 90.5     Age : 21 years old
Best Abilities: Speed, Strength, Tackling
Experience: 9  Skill: 5


  Theodore Workman Healthy
Height : 193    Weight : 91.75     Age : 20 years old
Best Abilities: Strength, Tackling
Experience: 7  Skill: 16


  Fred Rodrigues Healthy
Height : 183    Weight : 83.5     Age : 28 years old
Best Abilities: None
Experience: 18  Skill: 6


  Tomasz Nawrot Healthy
Height : 194    Weight : 116.75     Age : 36 years old
Best Abilities: Strength
Experience: 18  Skill: 14


  Jordi Besalduc Healthy
Height : 189    Weight : 102.5     Age : 23 years old
Best Abilities: None
Experience: 7  Skill: 3
  Martín Escriba Healthy
Height : 193    Weight : 93.5     Age : 32 years old
Best Abilities: None
Experience: 9  Skill: 4
  Klaus Montag Healthy
Height : 179    Weight : 81.5     Age : 25 years old
Best Abilities: None
Experience: 10  Skill: 3


  Doro Catanzaro Healthy
Height : 186    Weight : 89     Age : 50 years old
Best Abilities: None
Experience: 18  Skill: 0


  Wout Jansen Healthy
Height : 176    Weight : 87     Age : 25 years old
Best Abilities: None
Experience: 8  Skill: 3


24/09/2007 00:49: François Crouzet -> (37 200 euros)
24/09/2007 00:59:  -> (2 600 euros)
27/09/2007 15:15: Cyril Thiriet -> (29 025 euros)
27/09/2007 15:29: William Leriche <- toulouse (114 029 euros)
27/12/2007 02:27: Victor Gauthier -> (10 187 euros)
27/12/2007 02:27:  -> (33 821 euros)
27/12/2007 02:38: Charles-Henri Eyermann -> (23 313 euros)
28/12/2007 17:46:  -> (7 452 euros)
28/12/2007 17:46:  -> (4 003 euros)
06/01/2008 03:01: Florient Balian -> (413 694 euros)
09/01/2008 16:56: Filip Codreanu <- (422 135 euros)
12/01/2008 18:22:  -> (19 928 euros)
12/01/2008 19:26: Faustino Chascarillo <- (44 592 euros)
20/01/2008 19:52: Georges Villette -> (202 973 euros)
20/01/2008 21:43: Manuel Insulza <- (214 421 euros)
13/03/2008 04:54: Filip Codreanu -> (387 501 euros)
13/03/2008 09:48: Emmanuel Mayer <- (470 000 euros)
09/05/2008 06:47: Alexi Eberhardt -> (55 038 euros)
09/05/2008 07:04: Jean-Michel Faure <- (117 261 euros)
17/05/2008 10:21:  -> frascati (44 888 euros)
31/05/2008 07:42:  <- (31 194 euros)
03/08/2008 22:40: Manuel Insulza -> (314 249 euros)
03/08/2008 22:45: Antony Tissier <- (308 131 euros)
06/08/2008 16:57: Mauro Bartoli <- (61 581 euros)
08/08/2008 02:20: Elio Ardino <- (30 000 euros)
08/08/2008 13:45: Jean-Daniel De Jubainville -> (28 361 euros)
08/08/2008 15:09:  -> (46 244 euros)
08/08/2008 15:21: Marcus Schwarz <- polska rc (106 694 euros)
08/08/2008 22:25: Göran Lund <- (31 501 euros)
30/08/2008 19:56: Dimitri Flament -> (15 694 euros)
02/09/2008 03:42: Fabien Vayssade -> schizofrenici rugby club (727 491 euros)
02/09/2008 09:22: Lewis Livingstone <- (38 589 euros)
02/09/2008 10:37: Patxi Kleinwasser <- Happylions (179 186 euros)
02/09/2008 10:42:  <- (224 872 euros)
02/09/2008 10:49: Faustino Chascarillo -> (35 166 euros)
02/09/2008 13:38: Joseph Storey <- (128 766 euros)
02/09/2008 18:28: Flavien Bianchi -> (30 117 euros)
04/09/2008 02:50: Bernt Persson <- (126 789 euros)
04/09/2008 04:35: Iain Goodhew <- Gifog's Old Boys (54 700 euros)
04/09/2008 06:07: William Leriche -> (21 757 euros)
06/09/2008 08:28: Jacob Wells -> Rugby Club Toulonnais (30 954 euros)
13/09/2008 00:08: Elio Ardino -> (32 131 euros)
15/11/2008 00:31: Iain Goodhew -> (85 113 euros)
15/11/2008 17:57: Nestore Spinnavaria <- Devils Bit RFC (292 539 euros)
05/01/2009 22:49: Jean-Michel Faure -> (105 629 euros)
07/01/2009 21:32: Göran Lund -> (37 640 euros)
07/01/2009 21:35: Nicholas Norton <- Falchi rugby (524 295 euros)
07/01/2009 21:39: Andrew Fantaguzzi <- (459 427 euros)
09/01/2009 22:58: Donatien Blessig -> Scociia (1 496 250 euros)
10/01/2009 15:45: Jason Kingswell <- (311 853 euros)
10/01/2009 21:38: Declan Reynolds <- (218 105 euros)
10/01/2009 23:09: Joseph Storey -> (113 613 euros)
10/01/2009 23:23: Paul Dumoulin <- (422 135 euros)
15/01/2009 14:17:  -> stade terssacois (76 000 euros)
02/03/2009 06:31: Alexandre Masson -> (278 990 euros)
02/03/2009 06:31: Mauro Bartoli -> (37 549 euros)
02/03/2009 06:57: Patxi Kleinwasser -> (74 049 euros)
03/03/2009 03:55:  <- (612 500 euros)
04/03/2009 02:27: Pierre Huet <- (47 407 euros)
05/03/2009 11:49: Hugues Gross <- Armenian freestyle (28 800 euros)
10/03/2009 16:50: Emmanuel Mayer -> (1 038 712 euros)
10/03/2009 17:02: Bernt Persson -> (160 932 euros)
10/03/2009 17:07: Borna Dadi? <- (1 526 709 euros)
14/03/2009 16:51: Nicholas Norton -> The Kilkenny (314 214 euros)
20/03/2009 10:51:  <- (1 euros)
07/04/2009 16:21: Marcello Canevari <- (81 275 euros)
27/04/2009 18:26: Hugues Gross -> Civita Castellana Rugby (37 657 euros)
27/05/2009 19:57: Marcello Canevari -> (51 420 euros)
27/05/2009 20:05: Andrei Tudor Bulai <- (171 040 euros)
04/06/2009 02:55: Leone Castioni <- (55 127 euros)
31/08/2009 06:43: Janko Mačak <- rc asuncion (171 428 euros)
30/09/2009 14:53: Nestore Spinnavaria -> Óðin Rugby Club (213 750 euros)
03/10/2009 19:05: Artal Barnet <- Ar.J&C (390 000 euros)
04/10/2009 19:45: Leone Castioni -> Coolmine R.F.C. (104 500 euros)
07/10/2009 01:01: Benedetto Puri <- Crooks Roma (110 000 euros)
12/10/2009 12:03: Lewis Livingstone -> Reno_Rugby (9 975 euros)
05/11/2009 21:35: Andrei Tudor Bulai -> Dark Angel (304 000 euros)
06/11/2009 10:38: Gillian Simonin <- Paperopoli Rugby Club (387 749 euros)
11/02/2010 21:03: Janko Mačak -> LeBlanc RC (12 861 euros)
25/02/2010 19:08: Edwin Rolland <- Unbreakable (360 000 euros)
10/06/2010 22:43: Fabio Sorrentino <- asb (250 000 euros)
18/06/2010 16:46: Cyril Le Roux <- Force64 (85 000 euros)
22/07/2010 17:16: Gwenaël Drouet -> fefis (19 000 euros)
30/10/2010 17:30: Andrew Fantaguzzi -> Reggio Rugby Team (47 500 euros)
23/11/2010 11:43: Ermenegildo Colle <- La Sorte Rugby Union (410 000 euros)
30/12/2010 21:26: Borna Dadi? -> RC Deus Ex Machina (1 425 000 euros)
07/07/2011 20:35: Marcus Schwarz -> Harz Devils (1 073 500 euros)
17/08/2011 12:38: Olivier Chene <- RC La Vigne (2 999 000 euros)
10/01/2012 23:53: Craig Rostron <- Atletiko San Sebastian Rugby (244 199 euros)
12/01/2012 22:38: Emile Carassus <- Ratas (1 050 euros)
16/01/2012 22:24: Godefroy Mary -> Auhur RSV (285 euros)
19/01/2012 23:10: Francesc Bastardes <- Castres Olympique (129 217 euros)
22/01/2012 12:50: Torkild Brekke <- S.K.R.A Warszawa (85 000 euros)
02/04/2012 11:20: Kenny Vacher <- Destroyer (20 000 euros)
06/04/2012 11:27: Benedetto Puri -> Team Jackass (950 000 euros)
09/04/2012 12:06: Boubacar Sauvage <- Carpi RC 1909 (400 000 euros)
09/04/2012 12:30: Doro Catanzaro <- AARON RUGBY (150 000 euros)
10/04/2012 01:28: Enzo Misuraca <- sturm graz (99 999 euros)
10/04/2012 13:29: Mitchell Polach <- (231 525 euros)
10/04/2012 13:33: Keven O'Neil <- (171 039 euros)
18/08/2012 06:29: Keven O'Neil -> Springboucs (237 500 euros)
24/08/2012 09:12: Paulică Carp <- Halifax (470 000 euros)
01/09/2012 02:46: Olivier Chene -> Dinamo Tbilisi (1 842 050 euros)
02/09/2012 10:09: Martin Alvarez <- Mad Wolf Team (729 304 euros)
03/09/2012 05:14: Robert Barnett <- Rugby Barbarians (264 461 euros)
03/09/2012 20:49: Wiesław Bartoszewicz <- Cadenazzi R.F.C. (590 000 euros)
06/09/2012 01:59: Torkild Brekke -> sturm graz (10 473 euros)
16/09/2012 01:31: Francesc Bastardes -> Es trenc . R.C (548 625 euros)
22/09/2012 09:52: Martin Plašil <- Ammacca Teste (440 000 euros)
22/09/2012 11:10: Tony Allouche <- RC PORSPO (273 000 euros)
11/06/2013 07:59: Roberto González <- cisneros1 (266 666 euros)
11/06/2013 11:28: Sebastian Jonsson <- Swingtime Caudrot Rugby Club (10 000 euros)
28/06/2013 08:58: Cyril Le Roux -> Sguna Rossa dell'Etna (9 500 euros)
23/07/2013 22:21: Rafael Iturriaga <- Heriot's Barbarians (190 000 euros)
28/07/2013 00:51: Paulică Carp -> Legie RC Frýdek-Místek (180 342 euros)
03/08/2013 12:38: Wiesław Bartoszewicz -> Partichan (127 311 euros)
09/08/2013 06:44: Liam Miller <- Bravurian's Rugby Arica (480 000 euros)
04/10/2013 03:29: Martin Alvarez -> Coventry Welsh Ladies RFC (399 000 euros)
06/10/2013 10:48: Calum Gooding <- Stade Rochelais 92 (380 860 euros)
08/10/2013 21:11: Rafael Iturriaga -> Foxborough (237 500 euros)
18/10/2013 12:20: Roberto González -> team-of-nikoyoupy (199 500 euros)
03/11/2013 09:58: Preston Pratt <- Etampes Rc (535 678 euros)
07/11/2013 20:21: Boubacar Sauvage -> Limburg Hulks (142 500 euros)
09/11/2013 17:32: Zoltán Kutas <- Polisportiva Death Scythe (300 000 euros)
08/12/2013 11:21: Joseba Vázquez <- (1 103 euros)
08/12/2013 11:24: Gianni Mendola <- (24 807 euros)
08/12/2013 11:26: Lyutskan Sabotinov <- (63 322 euros)
09/12/2013 17:19: Calum Gooding -> LAURAMBO (475 000 euros)
10/12/2013 20:49: Filip Mihai Augustin Păduraru <- noussommesdesbabas (578 813 euros)
16/12/2013 07:58: Samuel Schultz -> SeptentrionXV (522 500 euros)
19/12/2013 04:35: Fraser Hansard <- estac (611 511 euros)
10/02/2014 22:58: Fantin Berard -> Cormanense (988 000 euros)
14/02/2014 07:04: Christophe Anfossi <- RC La Vigne (700 000 euros)
14/02/2014 22:20: Patrice Fortin <- Durones (220 000 euros)
15/02/2014 21:19: Graziano Forcucci <- kimba (1 159 euros)
16/02/2014 14:13: Mateo Andrés <- Caboalles Miners (36 750 euros)
17/04/2014 23:09: Preston Pratt -> Ricochet Rugby Club (418 000 euros)
20/04/2014 12:27: Pedro Paulo Serpa <- Gurahumorului (536 040 euros)
15/05/2014 08:55: Tony Kaminski <- celtics05 (63 274 euros)
19/05/2014 08:59: Mitchell Polach -> Perth's Black Swans (12 745 euros)
06/06/2014 06:18: Liam Miller -> les anes catalans (470 240 euros)
16/06/2014 08:00: Élian Quévreux <- Stade Rochelais 92 (548 912 euros)
05/08/2014 06:51: Dylan Vervoort <- Running Renegades (40 518 euros)
14/09/2014 08:57: Mateo Andrés -> Reno Rugby Bologna (221 439 euros)
08/10/2014 17:51: Iancu Mihai István <- (463 050 euros)
12/10/2014 18:21: Patrice Fortin -> A.S. Béziers (46 527 euros)
17/10/2014 17:13: Graziano Forcucci -> País dels Pirineus (190 euros)
18/12/2014 09:30: Andre Hunt <- Les Gourmets (75 000 euros)
10/05/2015 06:01: David Meadows <- All Black and Blues (27 986 euros)
19/05/2015 22:35: Arthur Lambert -> US DLM (75 174 euros)
24/05/2015 02:17: Zoltán Kutas -> Zitro RFC (87 960 euros)
25/05/2015 01:58: Kristian Dieckmann <- Izu Rugby Club (55 125 euros)
26/05/2015 21:04: Peter Owen <- Póg mo thóin (248 877 euros)
28/05/2015 12:48: Yorgen Hănescu <- lavandeira (810 342 euros)
28/05/2015 13:25: Arwel Bishop <- RC PACO (125 716 euros)
28/05/2015 15:13: Ond?ej Š?astný <- Highlander Rugby (650 euros)
31/05/2015 19:53: Tomasz Nawrot <- SatanasTeam (787 606 euros)
01/06/2015 09:05: Jean-François Arbogast -> Pannonia Inhumanus (1 472 500 euros)
02/06/2015 22:50: Christophe Anfossi -> La Gazouille (129 675 euros)
03/06/2015 14:53: Onno Overmars <- XV Roannais (7 089 euros)
09/08/2015 17:43: Robert Barnett -> rcb (636 396 euros)
06/09/2015 13:37: Constancio Erosa <- Fire Peaks (404 250 euros)
02/12/2015 13:50: Stephen Richardson <- (21 000 euros)
07/12/2015 12:12: Pedro Paulo Serpa -> De Draken (960 euros)
20/12/2015 02:10: David Meadows -> 17to35 RC (105 840 euros)

Difference: -5 314 356 euros
16/02/2016 06:29: Lyutskan Sabotinov -> (123 240 coins)
18/02/2016 00:21: Joseba Vázquez -> (111 390 coins)
19/02/2016 17:50: Gianni Mendola -> (99 240 coins)
20/02/2016 09:10: Lesław Bohdanowicz <- (248 560 coins)
21/02/2016 05:56: Élian Quévreux -> (44 206 coins)
28/02/2016 16:46: Martin Plašil -> (54 778 coins)
03/03/2016 10:44: Peter Owen -> (244 848 coins)
31/03/2016 09:40: Germán Rey <- (395 392 coins)
31/03/2016 09:41: Stephen Richardson -> (251 032 coins)
17/04/2016 17:20: Edgar Vacaresse <- (458 956 coins)
17/04/2016 17:25: Iancu Mihai István -> (113 172 coins)
23/04/2016 08:14: Dylan Vervoort -> (285 691 coins)
05/05/2016 11:48: Nicu Năiţă Simion <- (119 604 coins)
05/05/2016 12:10: Andre Hunt -> (61 313 coins)
06/05/2016 08:23: Charlie Vigouroux <- (67 864 coins)
06/05/2016 12:16: Amadeo Olmedo <- (177 340 coins)
07/05/2016 01:25: Kristian Dieckmann -> (145 775 coins)
11/09/2016 18:31: Éric Meunier <- (249 991 coins)
11/09/2016 20:05: Ermenegildo Colle -> (107 788 coins)
19/10/2016 06:52: Fraser Hansard -> (159 860 coins)
21/10/2016 22:56: Giuseppe Mengelle <- (317 347 coins)
21/10/2016 23:50: Nicu Năiţă Simion -> (87 140 coins)
04/11/2016 20:31: Benoit Dupuis <- (147 364 coins)
10/12/2016 20:57: Craig Rostron -> (175 791 coins)
13/12/2016 12:03: Gregor Donnelly <- (142 904 coins)
13/12/2016 12:03: Éric Meunier -> (216 199 coins)
13/12/2016 18:00: Esteban Giménez <- (141 941 coins)
18/12/2016 10:08: Albert Ellingsen <- (85 279 coins)
18/12/2016 10:11: Charlie Vigouroux -> (40 206 coins)
22/12/2016 23:44: Lesław Bohdanowicz -> (192 349 coins)
23/12/2016 09:06: Lanfranco Ercolani <- (245 404 coins)
26/12/2016 08:06: Yorgen Hănescu -> (221 951 coins)
29/12/2016 13:54: Benjamin Izzo <- (200 254 coins)
30/12/2016 00:41: Giuseppe Mengelle -> (310 467 coins)
31/12/2016 12:41: Hyginus Giangos <- (246 132 coins)
31/12/2016 12:44: Amadeo Olmedo -> (139 755 coins)
03/01/2017 08:13: Allan Bressan <- (68 555 coins)
03/01/2017 08:24: Éric Lapierre -> (431 101 coins)
05/01/2017 23:07: Flavien Lalaurie <- (402 696 coins)
06/01/2017 05:50: Benoit Dupuis -> (140 450 coins)
08/01/2017 05:31: Victorien Avril <- (299 464 coins)
10/01/2017 21:40: Germán Rey -> (359 783 coins)
18/01/2017 11:03: Dai Keen <- (308 220 coins)
20/02/2017 02:39: Gregor Donnelly -> (108 023 coins)
08/03/2017 10:42: Marika Brading <- (241 005 coins)
12/03/2017 16:51: Benjamin Izzo -> (195 913 coins)
15/03/2017 16:34: Ronan Dee <- (210 252 coins)
30/04/2017 16:48: Esteban Giménez -> (113 449 coins)
14/05/2017 21:58: Albert Ellingsen -> (65 609 coins)
21/05/2017 17:47: Hyginus Giangos -> (210 032 coins)
27/05/2017 09:20: Gaël Steiner <- (276 904 coins)
27/05/2017 09:25: Marika Brading -> (231 157 coins)
28/05/2017 12:29: Glen Reeves <- (236 128 coins)
28/05/2017 21:32: Dai Keen -> (268 992 coins)
15/06/2017 18:55: Ciprian Andriescu <- (220 755 coins)
28/06/2017 10:29: Jamie Shah <- (162 806 coins)
31/07/2017 10:57: Constancio Erosa -> (235 276 coins)
03/08/2017 06:00: Denis Riche -> (211 190 coins)
04/08/2017 17:01: Éric Vannier <- (220 320 coins)
14/09/2017 16:37: Glen Reeves -> (196 830 coins)
20/09/2017 23:47: Lanfranco Ercolani -> (181 821 coins)
26/12/2017 03:53: Éric Vannier -> (183 498 coins)
03/05/2018 07:29: Jamie Shah -> (96 715 coins)
09/07/2018 13:35: Wout Jansen <- (9 439 coins)
09/07/2018 13:36: Jordi Besalduc <- (16 902 coins)
10/07/2018 08:44: Fred Rodrigues <- (16 183 coins)
10/07/2018 08:45: Klaus Montag <- (18 586 coins)
10/07/2018 08:45: Martín Escriba <- (10 652 coins)
12/07/2018 05:07: Victorien Avril -> (153 980 coins)
02/08/2018 16:15: Allan Bressan -> (25 942 coins)
04/08/2018 22:56: Gaël Steiner -> (155 367 coins)
23/08/2018 16:58: Ciprian Andriescu -> (125 779 coins)
01/09/2018 14:22: Ronan Dee -> (89 026 coins)
04/10/2018 23:25: Trinidad Currie -> (207 905 coins)
11/02/2019 08:28: Clement Hatcher -> (215 429 coins)
27/06/2019 00:02: Onno Overmars -> (343 710 coins)
27/06/2019 00:02: Rudolf Kawka -> (445 980 coins)
30/06/2019 00:02: Flavien Lalaurie -> (195 965 coins)
30/06/2019 00:02: Edgar Vacaresse -> (250 387 coins)
30/06/2019 00:02: Mandaric Raoul -> (474 768 coins)
01/07/2019 00:02: Arwel Bishop -> (185 321 coins)