Show Nav
Season 39: Day 129/133 .

Sangliers de GOES

President/ Manager: TOTO65    
Coach: Adam Liu
Location: France / Aquitaine
Stadium: Sangliers de GOES stadium
Capacity : 12500
Since: 17/05/2008 18:33
Last Connection: 21/09/2019 20:06
Language: Français
League table: 8 : 4-22
Federal Cup: Federal Cup
Trophies

Season 25: 5-71 Season 20: 5-48 Season 10: 6-53

Club History

Season 39: Eliminated from the Federal Cup in the First Round
Season 38: # 9 4-22
Season 38: Eliminated from the Federal Cup in the First Round
Season 37: # 3 4-22
Season 37: Eliminated from the Federal Cup in the Round of 32
Season 36: # 2 4-22
Season 36: Eliminated from the Federal Cup in the Round of 64
Season 35: # 5 4-22
Season 35: Eliminated from the Federal Cup in the Round of 128
Season 34: # 5 4-22
Season 34: Eliminated from the Federal Cup in the Round of 16
Season 33: # 5 4-22
Season 33: Eliminated from the Federal Cup in the Round of 64
Season 32: # 4 4-22
Season 32: Eliminated from the Federal Cup in the First Round
Season 31: # 7 4-22
Season 31: Eliminated from the Federal Cup in the First Round
Season 30: # 3 4-22
Season 30: Eliminated from the Federal Cup in the Round of 128
Season 29: # 4 4-22
Season 29: Eliminated from the Federal Cup in the First Round
Season 28: # 4 4-22
Season 28: Eliminated from the Federal Cup in the First Round
Season 27: # 7 4-22
Season 27: Eliminated from the Federal Cup in the Round of 64
Season 26: # 6 4-22
Season 26: Eliminated from the Federal Cup in the First Round
Season 25: # 1 5-71
Season 25: Eliminated from the Federal Cup in the First Round
Season 24: # 8 4-23
Season 24: Eliminated from the Federal Cup in the Round of 128
Season 23: # 5 4-23
Season 23: Eliminated from the Federal Cup in the First Round
Season 22: # 6 4-23
Season 22: Eliminated from the Coupe de France in the Fourth Round
Season 21: # 6 4-23
Season 21: Eliminated from the Coupe de France in the Fourth Round
Season 20: # 1 5-48
Season 20: Eliminated from the Coupe de France in the Round of 256
Season 19: # 4 5-48
Season 19: Eliminated from the Coupe de France in the Fifth Round
Season 18: # 4 5-48
Season 18: Eliminated from the Coupe de France in the Fourth Round
Season 17: # 3 5-48
Season 17: Eliminated from the Coupe de France in the Fourth Round
Season 16: # 5 5-48
Season 16: Eliminated from the Coupe de France in the Fourth Round
Season 15: # 3 5-48
Season 15: Eliminated from the Coupe de France in the Fourth Round
Season 14: # 5 5-48
Season 14: Eliminated from the Coupe de France in the First Round
Season 13: # 6 5-48
Season 13: Eliminated from the Coupe de France in the Fourth Round
Season 12: # 7 5-48
Season 12: Eliminated from the Coupe de France in the First Round
Season 11: # 7 5-48
Season 11: Eliminated from the Coupe de France in the Fifth Round
Season 10: # 1 6-53
Season 10: Eliminated from the Coupe de France in the Fourth Round
Season 9: # 2 6-53
Season 9: Eliminated from the Coupe de France in the First Round
Season 8: # 6 6-53

1 / 45   2 / 45

16 Players

  Brandon Aussibal Healthy
Height : 181    Weight : 89.5     Age : 19 years old
Best Abilities: Strength, Tackling
Experience: 4  Skill: 6


  Juan Pablo Carvalho Healthy
Height : 195    Weight : 92.5     Age : 19 years old
Best Abilities: Strength, Tackling
Experience: 4  Skill: 6


  Mathieu Combe Healthy
Height : 187    Weight : 87     Age : 19 years old
Best Abilities: Strength, Tackling
Experience: 4  Skill: 6


  Mikaere Mcwhinney Healthy
Height : 204    Weight : 100.25     Age : 18 years old
Best Abilities: None
Experience: 3  Skill: 2


  Benjamin Reinarz Healthy
Height : 185    Weight : 83.75     Age : 19 years old
Best Abilities: Strength, Passing
Experience: 4  Skill: 5


  Freddie Coe Healthy
Height : 203    Weight : 111.25     Age : 37 years old
Best Abilities: None
Experience: 18  Skill: 14


  Marc Mansell Healthy
Height : 203    Weight : 105.25     Age : 36 years old
Best Abilities: Strength, Tackling
Experience: 18  Skill: 15


  Matthias Avril Healthy
Height : 190    Weight : 95     Age : 19 years old
Best Abilities: None
Experience: 4  Skill: 6
  Élie Charton Healthy
Height : 187    Weight : 87.5     Age : 19 years old
Best Abilities: None
Experience: 4  Skill: 3


  Maxence Magnier Healthy
Height : 188    Weight : 90     Age : 20 years old
Best Abilities: None
Experience: 4  Skill: 3


  Joshua Romieu Healthy
Height : 187    Weight : 86.5     Age : 21 years old
Best Abilities: Speed
Experience: 4  Skill: 4


  Frane Viskovi& Healthy
Height : 195    Weight : 86.5     Age : 22 years old
Best Abilities: Passing, Handling
Experience: 9  Skill: 7


  Vinko Pisarovi& Healthy
Height : 192    Weight : 95     Age : 24 years old
Best Abilities: Speed
Experience: 7  Skill: 5


  Delicato Serra Injured for 27 days
Height : 185    Weight : 100.25     Age : 39 years old
Best Abilities: Strength, Tackling
Experience: 18  Skill: 6


  Ciaran 'Laidlaw' Long Healthy
Height : 181    Weight : 82.5     Age : 38 years old
Best Abilities: Tackling, Passing
Experience: 18  Skill: 9


  Dylan Wall Healthy
Height : 170    Weight : 77.25     Age : 42 years old
Best Abilities: Tackling
Experience: 18  Skill: 1


23/05/2008 19:07: Joseph Ellwood <- (9 913 euros)
31/05/2008 14:08: Giulio Covatta <- (10 501 euros)
31/05/2008 16:51: Macià Figueras <- (300 euros)
07/06/2008 14:49:  -> (3 995 euros)
09/06/2008 00:28: Bruno Bottini <- (100 euros)
16/06/2008 10:54: Ben Auréjac <- (414 euros)
20/06/2008 13:00: Goran Terrier -> (467 euros)
11/07/2008 10:11: William Maze -> (1 599 euros)
11/07/2008 20:46:  -> (2 590 euros)
01/08/2008 11:07: Owen Livingstone <- (901 euros)
01/08/2008 11:28: Ben Auréjac -> (30 587 euros)
01/08/2008 16:48: Nazario Arrico <- (600 euros)
20/08/2008 23:43: Germain Busson <- (400 euros)
25/08/2008 18:02: Rémi Bataille -> (39 103 euros)
25/08/2008 21:47: Calum De Villiers <- (2 000 euros)
28/08/2008 22:32: Jake Lawrence <- (31 911 euros)
02/10/2008 21:10:  -> (3 639 euros)
03/10/2008 10:53: Owen Livingstone -> (1 385 euros)
19/10/2008 15:09: Connor Jenkin <- (26 381 euros)
19/10/2008 15:42: Tommy Cadiou <- (7 719 euros)
24/10/2008 16:05:  -> (2 368 euros)
24/10/2008 16:06: Nazario Arrico -> (357 euros)
24/10/2008 16:07: Macià Figueras -> (900 euros)
24/10/2008 16:07: Joseph Ellwood -> (1 941 euros)
25/10/2008 13:21: Jake Lawrence -> (172 096 euros)
25/10/2008 13:39: Rodrigo Paço D'Arcos <- (157 401 euros)
27/10/2008 22:16: Florent Launay <- (131 251 euros)
27/10/2008 22:20: Giulio Covatta -> (2 300 euros)
28/10/2008 18:20: Rémy Despeyroux -> (3 023 euros)
30/10/2008 07:28: Saïd Besombes -> (2 138 euros)
08/11/2008 15:37: Miguel Paraguez <- (401 euros)
08/11/2008 15:43: Levente Ágas <- (380 euros)
23/11/2008 23:27: Horaţiu Toma <- (1 euros)
19/12/2008 18:29:  -> (2 031 euros)
19/12/2008 18:54: Tommy Cadiou -> (4 692 euros)
19/12/2008 19:05: Johnny Benazzi -> (2 114 euros)
22/12/2008 08:27: Andrew Simonsen <- (58 333 euros)
15/01/2009 18:50: Dante Spinelli <- (300 euros)
18/01/2009 19:58: Shaun Smith <- (600 euros)
25/01/2009 11:27: Levente Ágas -> (3 992 euros)
25/01/2009 11:27: André Pinson -> (4 630 euros)
08/02/2009 17:16: Bruno Bottini -> (1 020 euros)
20/02/2009 18:53: Adrien Langlais <- stade plat (62 867 euros)
06/03/2009 10:29: Dante Spinelli -> (986 euros)
09/03/2009 06:26: Shaun Smith -> (21 001 euros)
22/03/2009 21:10: Franjo Mlinari? <- (130 034 euros)
22/03/2009 23:17: Germain Busson -> (1 046 euros)
03/04/2009 17:47: Jack Jones <- (27 438 euros)
09/05/2009 12:04: Abel Traverso <- (75 000 euros)
05/07/2009 19:19: Andrew Simonsen -> (29 529 euros)
11/07/2009 15:50: Eugenio Gucci <- (115 765 euros)
11/07/2009 15:55: Émilien Butzerin -> (7 331 euros)
16/07/2009 19:01: Tiberiu Enache <- (42 218 euros)
17/07/2009 13:57: Jack Jones -> (21 720 euros)
19/07/2009 10:01: Horaţiu Toma -> (7 324 euros)
18/08/2009 22:43: Benoit Guégan <- (91 166 euros)
21/09/2009 09:09: Lino Chevalier -> smip-olympique-66 (9 888 euros)
06/10/2009 08:24: Connor Jenkin -> R.K. NADA Split (14 963 euros)
13/10/2009 10:58: Abel Traverso -> rugby lazio (32 994 euros)
05/11/2009 19:24: Rodrigo Paço D'Arcos -> BMP (152 000 euros)
06/11/2009 19:04: Jason Gleeson <- RC Bibi (288 124 euros)
10/12/2009 20:11: Jonathan Cazaux <- Aviron castrais (162 523 euros)
15/12/2009 10:41: Mohamed Dereux -> septentrions (9 500 euros)
06/02/2010 17:47: Jonathan Cazaux -> WestWorld (81 245 euros)
17/02/2010 12:25: Henry Suchier <- Stade Toulousain (15 556 euros)
22/02/2010 11:45: Cédric Etienne -> ASB Hulk (20 947 euros)
28/02/2010 12:45: Higashikuni Isayama <- RC Bas-Poitou (70 000 euros)
07/03/2010 09:47: Federico Sanz <- Biatorbágyi Borzok (97 020 euros)
30/03/2010 11:58: Mickaël Verdier -> Torpedo GR rugby (9 412 euros)
03/04/2010 08:09: Virgile Bachelet <- La Sorte Rugby Union (157 500 euros)
20/04/2010 11:19: Eugenio Gucci -> Crusaders (19 000 euros)
06/06/2010 16:45: Henri Philippon -> ENSMA XV (47 500 euros)
11/07/2010 18:43: Higashikuni Isayama -> KarbonFiveTeen (66 500 euros)
21/07/2010 11:35: Joël Dumoulin -> US Mouguerre (26 184 euros)
19/08/2010 07:22: Mathieu Vigouroux <- stade saint cloudien (474 078 euros)
31/10/2010 09:53: Jason Gleeson -> stut off rugby club (49 875 euros)
06/02/2011 13:38: Steeve Lapeyre <- (550 148 euros)
24/03/2011 09:03: Reijiro Kitoaji -> Nilson (114 000 euros)
01/05/2011 14:09: Franjo Mlinari? -> Taranto Rugby (114 000 euros)
07/05/2011 05:48: Yann Delamare -> USLB bido Zoufrienne (9 975 euros)
09/05/2011 23:57: Anatole Durieux <- US Oyonnax rugby (342 074 euros)
01/07/2011 17:40: Visnjic Arantes -> leonorsorugby (28 870 euros)
27/07/2011 11:49: Anthony Desbois -> Érdi Csontdarálók RC (49 875 euros)
19/08/2011 11:40: Ifan Welch <- matteo4444 (441 000 euros)
09/09/2011 11:20: Ragnar Axelsson -> Optimistii (9 500 euros)
11/09/2011 06:20: Virgile Bachelet -> stade monbellois (1 047 euros)
23/09/2011 18:22: Adrian Remez <- (244 340 euros)
08/10/2011 18:02: Benoit Guégan -> S.C.L.O (39 900 euros)
06/11/2011 16:37: Calum De Villiers -> Portekwa & Cie (95 000 euros)
07/01/2012 19:08: Savio Marianetti <- tuteblu (480 000 euros)
30/04/2012 22:36: Mathieu Vigouroux -> Cientnientaccrettrocic (51 653 euros)
05/05/2012 16:43: Hans-Reiner Gatzmann <- skoasse (342 074 euros)
20/07/2012 06:32: Adrian Remez -> warthog (266 000 euros)
20/08/2012 06:28: Maxime Duplessy -> konoha (26 184 euros)
23/08/2012 18:14: Timothée Schramm -> Porti-Barbarians (9 975 euros)
07/09/2012 11:49: Ludovico Mannone <- the sharks (698 250 euros)
15/09/2012 19:30: Anatole Durieux -> 15 coqs (142 500 euros)
03/11/2012 16:06: Marcus Moy <- chicken fighters rugby club (385 878 euros)
07/11/2012 16:12: Federico Sanz -> American Arsenal (49 875 euros)
02/02/2013 15:22: Giacomo Sebastiano <- (136 832 euros)
06/02/2013 15:30: Morgan Herrick -> Olympique Garkkien Devil Bats (47 500 euros)
09/03/2013 05:03: Benjamin Michaux <- Newcastle Falcons (100 000 euros)
25/04/2013 23:28: Divair Soares <- (229 732 euros)
29/04/2013 23:31: Tiberiu Enache -> Aïe-Ouille-Aïe (49 875 euros)
09/06/2013 18:40: Henry Suchier -> CA BRIVE CORRÈZE 19 (28 500 euros)
13/06/2013 12:02: Rory Hudson -> Lokomotiv S.S.G. (23 095 euros)
18/11/2013 21:11: Negruţ Zebega <- RC ROMANIA (478 100 euros)
22/11/2013 22:18: Ifan Welch -> Animatoca (119 700 euros)
21/12/2013 19:54: Gaspare Motta <- R.C. Pontificat (262 500 euros)
14/06/2014 11:01: Lachlan McLachlan <- New Zealand Exiles RFC (ret.) (334 329 euros)
21/06/2014 06:12: Savio Marianetti -> Cardigan Blues (58 719 euros)
11/10/2014 18:24: Antal Doroftei <- Munich Irish (330 750 euros)
31/01/2015 18:51: Gaspare Motta -> USV (109 974 euros)
17/02/2015 15:19: Aubin Sauvage <- Black Devils RFC (427 590 euros)
21/02/2015 15:43: Marc Legendre -> Expat Ottomans (29 925 euros)
15/09/2015 12:33: Giacomo Pratichetti <- real homburg (94 399 euros)

Difference: -5 735 538 euros
12/03/2016 16:14: Haydn Wheeler <- (148 512 coins)
30/07/2016 20:12: Keven Callan <- (150 060 coins)
28/08/2016 08:36: Antal Doroftei -> (131 328 coins)
22/11/2016 13:33: Antoine Le Mazuc -> (92 459 coins)
23/11/2016 01:18: Freddie Coe <- (319 721 coins)
05/12/2016 00:17: Édouard Pouliquen -> (186 818 coins)
24/01/2017 16:16: Franco Guillen <- (130 302 coins)
24/01/2017 16:24: Negruţ Zebega -> (105 358 coins)
02/05/2017 09:10: Aubin Sauvage -> (113 856 coins)
12/08/2017 00:01: Gaetano Ballarin <- (363 684 coins)
29/10/2017 16:37: Giacomo Sebastiano -> (55 409 coins)
04/11/2017 17:56: Marcus Moy -> (67 771 coins)
28/11/2017 17:27: Keven Callan -> (64 215 coins)
31/03/2018 16:14: Ovidiu Bela <- (376 692 coins)
10/06/2018 17:19: Haydn Wheeler -> (47 385 coins)
18/02/2019 00:02: Ifan Hanson -> (198 715 coins)
19/02/2019 00:02: Lilian Santini -> (406 355 coins)
21/02/2019 00:03: Franklin Girault -> (333 102 coins)
22/02/2019 00:02: Franco Guillen -> (115 624 coins)
12/03/2019 11:11: Niko Cale -> (424 641 coins)
12/03/2019 11:11: Joshua Godart -> (331 225 coins)
12/03/2019 11:12: Gaetano Ballarin -> (321 676 coins)
12/03/2019 11:12: Dietrich Rosenbaum -> (260 912 coins)
12/03/2019 11:12: Jérémy Brevier -> (336 269 coins)
12/03/2019 11:13: Giacomo Pratichetti -> (234 558 coins)
12/03/2019 11:13: Ovidiu Bela -> (320 425 coins)