Show Nav
Season 39: Day 109/133 .

Les Sangliers Ardennais

President/ Manager: Maliant    
Coach: Jean-pierre Hoarau
Location: France / Champagne-Ardenne
Stadium: Le Stade de la Souille
Capacity : 12800
Since: 25/05/2007 00:08
Last Connection: 13/10/2019 16:27
Language: Français
League table: 1 : 4-22
Federal Cup: Federal Cup
Currently playing in the tournament : Animal League - Tournoi des AnimauxTrophies

Season 33: 4-08 Season 23: 4-10 Season 21: 4-23 Season 9: 5-25 Season 5: 6-46

Club History

Season 39: Eliminated from the Federal Cup in the Round of 128
Season 38: # 2 4-22
Season 38: Eliminated from the Federal Cup in the Round of 128
Season 37: # 2 4-22
Season 37: Eliminated from the Federal Cup in the Round of 64
Season 36: # 3 4-22
Season 36: Eliminated from the Federal Cup in the Round of 16
Season 35: # 2 4-22
Season 35: Eliminated from the Federal Cup in the Round of 32
Season 34: # 8 3-9
Season 34: Eliminated from the Coupe de France in the First Round
Season 33: # 1 4-08
Season 33: Eliminated from the Federal Cup in the Quarterfinals
Season 32: # 2 4-08
Season 32: Eliminated from the Federal Cup in the Semifinals
Season 31: # 4 4-08
Season 31: Eliminated from the Federal Cup in the First Round
Season 30: # 3 4-08
Season 30: Eliminated from the Federal Cup in the First Round
Season 29: # 4 4-08
Season 29: Eliminated from the Federal Cup in the Round of 64
Season 28: # 3 4-08
Season 28: Eliminated from the Federal Cup in the First Round
Season 27: # 6 4-08
Season 27: Eliminated from the Federal Cup in the Round of 128
Season 26: # 6 4-08
Season 26: Eliminated from the Federal Cup in the First Round
Season 25: # 7 4-08
Season 25: Eliminated from the Federal Cup in the First Round
Season 24: # 9 3-2
Season 24: Eliminated from the Coupe de France in the First Round
Season 23: # 1 4-10
Season 23: Eliminated from the Federal Cup in the Round of 128
Season 22: # 9 3-6
Season 22: Eliminated from the Coupe de France in the Fourth Round
Season 21: # 1 4-23
Season 21: Eliminated from the Coupe de France in the Round of 64
Season 20: # 3 4-23
Season 20: Eliminated from the Coupe de France in the Round of 256
Season 19: # 3 4-23
Season 19: Eliminated from the Coupe de France in the Fifth Round
Season 18: # 3 4-23
Season 18: Eliminated from the Coupe de France in the Round of 256
Season 17: # 3 4-23
Season 17: Eliminated from the Coupe de France in the Round of 64
Season 16: # 6 4-23
Season 16: Eliminated from the Coupe de France in the Fourth Round
Season 15: # 3 4-23
Season 15: Eliminated from the Coupe de France in the Round of 128
Season 14: # 5 4-23
Season 14: Eliminated from the Coupe de France in the Round of 256
Season 13: # 4 4-23
Season 13: Eliminated from the Coupe de France in the Round of 256
Season 12: # 3 4-23
Season 12: Eliminated from the Coupe de France in the Fourth Round
Season 11: # 5 4-23
Season 11: Eliminated from the Coupe de France in the Round of 128
Season 10: # 5 4-23
Season 10: Eliminated from the Coupe de France in the Fourth Round
Season 9: # 1 5-25
Season 9: Eliminated from the Coupe de France in the Round of 128
Season 8: # 3 5-25
Season 8: Eliminated from the Coupe de France in the First Round
Season 7: # 2 5-25
Season 7: Eliminated from the Coupe de France in the First Round
Season 6: # 3 5-25
Season 6: Eliminated from the Coupe de France in the First Round
Season 5: # 1 6-46

1 / 52   2 / 52

17 Players

  Lilian Santini Healthy
Height : 201    Weight : 123.75     Age : 27 years old
Best Abilities: Tackling, Strength
Experience: 18  Skill: 18


  Yassine 'nante' Rossi Healthy
Height : 195    Weight : 123.75     Age : 32 years old
Best Abilities: Strength
Experience: 18  Skill: 13


  Denis Ghiaur Healthy
Height : 201    Weight : 123.75     Age : 23 years old
Best Abilities: Strength, Speed, Tackling
Experience: 16  Skill: 17


  Àngel Compte Healthy
Height : 196    Weight : 123.75     Age : 29 years old
Best Abilities: Handling, Strength
Experience: 18  Skill: 13


  Alexie Vasile Healthy
Height : 203    Weight : 123.75     Age : 31 years old
Best Abilities: Strength, Speed, Handling
Experience: 18  Skill: 12


  Dávid Bethlen Healthy
Height : 189    Weight : 112     Age : 27 years old
Best Abilities: Tackling, Strength
Experience: 18  Skill: 18


  Christopher Cruikshank Healthy
Height : 201    Weight : 112.75     Age : 31 years old
Best Abilities: Strength, Speed, Handling
Experience: 18  Skill: 14


  Ove Schwarz Healthy
Height : 193    Weight : 108.25     Age : 26 years old
Best Abilities: Strength, Tackling
Experience: 18  Skill: 18
  Marian Micu Lupuleac Healthy
Height : 193    Weight : 94     Age : 20 years old
Best Abilities: Strength, Passing
Experience: 3  Skill: 7
  Alain Mille Healthy
Height : 188    Weight : 88     Age : 17 years old
Best Abilities: Strength, Tackling
Experience: 0  Skill: 2


  Christophe Benard Healthy
Height : 197    Weight : 92     Age : 29 years old
Best Abilities: Speed, Tackling
Experience: 18  Skill: 13


  Ilija Kukavica Healthy
Height : 200    Weight : 94.25     Age : 29 years old
Best Abilities: Strength, Tackling
Experience: 18  Skill: 9


  Valera Slobodeanu Healthy
Height : 200    Weight : 94.5     Age : 21 years old
Best Abilities: Strength, Speed
Experience: 9  Skill: 6


  Ottó Kenyeres Healthy
Height : 172    Weight : 78.5     Age : 30 years old
Best Abilities: Speed, Passing
Experience: 18  Skill: 10


  Rogelio Adega Healthy
Height : 192    Weight : 110     Age : 30 years old
Best Abilities: Tackling, Strength
Experience: 18  Skill: 6


  Gerard Prieto Healthy
Height : 178    Weight : 72     Age : 20 years old
Best Abilities: Speed, Kicking
Experience: 11  Skill: 5


  Nicolae Crîgan Healthy
Height : 192    Weight : 78     Age : 25 years old
Best Abilities: Speed, Tackling
Experience: 18  Skill: 13


25/05/2007 17:58: Hichem Lalanne <- les gladiateurs de corse (1 600 euros)
25/05/2007 20:46: Hicham Duplessy <- Pleaux RC (2 000 euros)
26/05/2007 23:32: Franklin Raynal <- AS Fontenay aux roses (4 604 euros)
01/06/2007 20:18: Jean Geffroy <- Stade Toulousaine (700 euros)
03/06/2007 10:27: Léandre Tourneux -> bistouille en force !!!!!!!!!! (1 400 euros)
03/06/2007 10:31: Axel Bordagaray -> Gli eroi bianco-verdi (100 euros)
04/06/2007 18:03: Eliot Tavernier -> RC Mornifle (200 euros)
20/06/2007 05:28: Jacopo Pisuto <- (13 404 euros)
21/06/2007 09:06: Fulvio Ricciardi <- ScompyDup (1 500 euros)
16/09/2007 12:18: Franklin Raynal -> Racing Club Mauriacois (2 318 euros)
17/09/2007 23:19: Jean Geffroy -> NavyArmy (700 euros)
18/09/2007 23:22: Hichem Lalanne -> (1 400 euros)
18/09/2007 23:23:  -> (2 707 euros)
18/09/2007 23:24:  -> (13 196 euros)
18/09/2007 23:24: Julien Varin -> (9 950 euros)
23/09/2007 18:36: Yves Charrier -> (95 877 euros)
23/09/2007 18:53: Hicham Duplessy -> (9 809 euros)
24/09/2007 04:55: Lee Pollock <- Perth's Black Swans (52 501 euros)
24/09/2007 16:33: Emiliano Gaetani <- Armata Rossa Librino (41 383 euros)
24/09/2007 17:12: Peter Nolan <- Willmersdorf Aurochs (2 723 euros)
27/09/2007 13:21: Anton Buljat <- R.K. NADA Split (1 112 euros)
28/09/2007 12:08: Osnir Folha <- (1 834 euros)
28/09/2007 14:07: Tibor Gáspár <- (3 288 euros)
30/09/2007 13:40: Ilioiu Radu <- (36 751 euros)
02/10/2007 11:54: Pierre Vayssade -> (43 420 euros)
08/10/2007 23:38: Tarcisio Vivorito <- (41 774 euros)
10/10/2007 03:14: Thorvald Hansen <- (510 euros)
25/10/2007 03:06: Csaba Sárkány <- (2 712 euros)
25/10/2007 03:22: Leandro Muro <- (1 013 euros)
08/11/2007 00:37: Anton Buljat -> (3 666 euros)
08/11/2007 00:37: Fulvio Ricciardi -> (5 902 euros)
08/11/2007 00:38: Tibor Gáspár -> (5 706 euros)
13/11/2007 13:00: Gaston Marquis -> (10 447 euros)
24/11/2007 14:12: Jacopo Pisuto -> (86 512 euros)
24/11/2007 14:13: Thorvald Hansen -> (2 548 euros)
26/11/2007 13:25: Osnir Folha -> (3 721 euros)
26/11/2007 13:26: Peter Nolan -> (9 117 euros)
26/11/2007 13:53: Derrick Coon <- (158 551 euros)
10/12/2007 22:14: Csaba Sárkány -> (8 048 euros)
10/12/2007 22:39: Edgar Leduc -> (4 815 euros)
13/12/2007 16:24: Giorgio Ferraro <- (1 656 euros)
13/12/2007 16:33: Theophile Loison <- (7 047 euros)
13/12/2007 20:23: Frank Mulder <- (2 991 euros)
13/12/2007 23:39: Cristiano Cascino <- (72 911 euros)
14/12/2007 23:48: Emiliano Gaetani -> (30 771 euros)
15/12/2007 01:08: Giorgio Vazzano <- (4 364 euros)
15/12/2007 03:20: Tomás Gimenez <- (3 041 euros)
15/12/2007 03:32: Ademir Aguiar <- (2 531 euros)
17/12/2007 17:38: Leandro Muro -> (6 283 euros)
17/12/2007 17:38:  -> (5 092 euros)
18/12/2007 14:13: Oriol Cugat <- (10 411 euros)
19/12/2007 14:58: Ilioiu Radu -> (40 560 euros)
19/12/2007 21:20: Karl-Adolf Miller <- (805 euros)
19/12/2007 21:35: Christian Tixier <- (1 957 euros)
20/12/2007 01:55: Nicolò Colosa <- (459 euros)
21/12/2007 14:06: Nathan Cross <- (81 070 euros)
21/12/2007 14:40: Bernard Billy <- (2 793 euros)
21/12/2007 16:33: Ramon Carvalho <- (1 115 euros)
22/12/2007 00:59: Alberto Bisconti <- (10 644 euros)
01/01/2008 17:23: Anatole Blanchard -> (59 643 euros)
01/01/2008 17:24: Tarcisio Vivorito -> (30 773 euros)
02/01/2008 01:03: Dorian Filhol -> (30 589 euros)
02/01/2008 12:20: Graziano Peverelli <- (1 681 euros)
03/01/2008 10:59: Tullio Checchinato <- (168 327 euros)
08/01/2008 17:31: Eduardo Pedreira <- (6 765 euros)
09/01/2008 10:14: Jean-Pierre Lecocq -> (263 244 euros)
09/01/2008 10:45: Jimmy Bonnin <- Woker (275 627 euros)
09/01/2008 22:58: Adamnan Best <- (2 002 euros)
11/01/2008 18:33: Joss Gautier -> RC Aston Villalba (422 435 euros)
13/01/2008 18:46: Davide Banchero <- (327 506 euros)
16/01/2008 02:50: Amado Cordero <- (6 066 euros)
16/01/2008 10:45: Erio Rugarli <- (6 830 euros)
17/01/2008 18:45: Theophile Loison -> (3 022 euros)
18/01/2008 12:28: Giorgio Ferraro -> (7 028 euros)
19/01/2008 18:28: Tomás Gimenez -> (13 935 euros)
19/01/2008 18:30: Giorgio Vazzano -> (10 818 euros)
19/01/2008 18:32: Ademir Aguiar -> (12 336 euros)
19/01/2008 18:49: Enzo Caniella <- (3 857 euros)
19/01/2008 19:26: Giuseppe Bello <- (3 577 euros)
21/01/2008 21:29: Frank Mulder -> (10 818 euros)
21/01/2008 23:31: Jérôme Bouygues <- (6 403 euros)
21/01/2008 23:43:  <- (1 929 euros)
22/01/2008 15:08: Oriol Cugat -> (30 221 euros)
22/01/2008 17:34: Nathan Dennis <- FutBol Club Argentino (220 790 euros)
23/01/2008 21:31: Karl-Adolf Miller -> (4 467 euros)
23/01/2008 22:11: Christian Tixier -> (9 881 euros)
23/01/2008 23:52: Fausto Scalia <- (4 049 euros)
24/01/2008 03:32: Cyrille Quere <- (2 907 euros)
24/01/2008 05:21: George Marjoribanks <- (3 068 euros)
24/01/2008 11:32: Nicolò Colosa -> (1 523 euros)
24/01/2008 17:24: Derrick Coon -> (282 354 euros)
25/01/2008 13:20: Hans-Josef Huegge <- (171 041 euros)
25/01/2008 14:45: Bernard Billy -> (17 022 euros)
25/01/2008 14:45: Nathan Cross -> (102 668 euros)
25/01/2008 14:51: Gauthier Chaunac <- (173 819 euros)
25/01/2008 15:56: Costantino Bordonaro <- (3 925 euros)
25/01/2008 17:02: Ramon Carvalho -> (4 068 euros)
25/01/2008 17:21: Giustino Centrella <- (158 017 euros)
25/01/2008 17:42: Rodolphe Veron <- (2 571 euros)
25/01/2008 20:47: Harold Dexter <- (12 202 euros)
26/01/2008 00:40: Stefano Minichelli <- (213 800 euros)
26/01/2008 10:21: Alberto Bisconti -> (20 035 euros)
26/01/2008 12:40: Frédéric Calvet -> (11 107 euros)
27/01/2008 14:13: Fabien Mandres -> Fleury d'aude 15 (522 500 euros)
28/01/2008 22:06: Gilberto Gamboa <- (179 273 euros)
06/02/2008 23:50: Graziano Peverelli -> (4 948 euros)
12/02/2008 12:20: Maximilien Guégan <- (23 507 euros)
12/02/2008 18:51: Eduardo Pedreira -> (17 074 euros)
15/02/2008 01:18: Adamnan Best -> (3 529 euros)
20/02/2008 14:46: Amado Cordero -> (17 578 euros)
20/02/2008 14:46: Erio Rugarli -> (26 564 euros)
20/02/2008 14:58: Florient Lefort <- (101 euros)
22/02/2008 03:07: Robin Lapierre <- (11 579 euros)
22/02/2008 03:15: Fred Juliano <- (20 906 euros)
24/02/2008 11:40: Giuseppe Bello -> (6 347 euros)
24/02/2008 11:40: Enzo Caniella -> (4 532 euros)
27/02/2008 00:24: Jérôme Bouygues -> (4 867 euros)
27/02/2008 00:25:  -> (5 083 euros)
27/02/2008 21:32: Bernardo De Gennaro <- (100 euros)
27/02/2008 21:33: John Carrière <- (100 euros)
27/02/2008 23:15: Antonio Ramiez <- (100 euros)
28/02/2008 01:14: Fausto Scalia -> (11 813 euros)
28/02/2008 23:46: Cyrille Quere -> (10 130 euros)
28/02/2008 23:46: George Marjoribanks -> (9 946 euros)
29/02/2008 08:53: Jacob Rijkaard <- (101 euros)
29/02/2008 18:30: Costantino Bordonaro -> (19 090 euros)
29/02/2008 18:31: Rodolphe Veron -> (4 436 euros)
29/02/2008 18:40: Martin Bonnafous <- (1 110 euros)
29/02/2008 23:25: Harold Dexter -> (3 658 euros)
02/03/2008 07:50: Martín Páez <- (150 000 euros)
03/03/2008 10:48: Sylvestre Augustin-Lucille <- (900 euros)
06/03/2008 00:49: Léon Beau <- (100 euros)
06/03/2008 00:50: Samuel Bradu <- (2 207 euros)
06/03/2008 00:50: Gérald Beaufort <- (400 euros)
19/03/2008 01:30: Maximilien Guégan -> (67 859 euros)
21/03/2008 14:15: Rodrigo Caballero <- (201 euros)
22/03/2008 01:12: Benjamin Pearse <- (2 626 euros)
22/03/2008 08:52: Rino Castrovillari <- (101 euros)
28/03/2008 18:06: Fred Juliano -> (29 858 euros)
28/03/2008 18:07: Robin Lapierre -> (21 877 euros)
28/03/2008 18:07: Florient Lefort -> (7 848 euros)
01/04/2008 07:35: Belmiro Castro <- (101 euros)
03/04/2008 05:57: John Carrière -> (11 622 euros)
03/04/2008 05:57: Antonio Ramiez -> (8 240 euros)
03/04/2008 05:58: Bernardo De Gennaro -> (8 766 euros)
03/04/2008 10:59: Severiano Arcoleo <- (35 083 euros)
03/04/2008 16:27: Lionel Carrère <- (30 598 euros)
04/04/2008 19:27: Jacob Rijkaard -> (2 199 euros)
05/04/2008 18:19: Martin Bonnafous -> (13 975 euros)
05/04/2008 18:42: Lucio Clerici <- (22 052 euros)
09/04/2008 22:10: Sylvestre Augustin-Lucille -> (5 376 euros)
10/04/2008 18:23: Léon Beau -> (7 875 euros)
10/04/2008 18:23: Gérald Beaufort -> (2 179 euros)
13/04/2008 01:26: Gilberto Gamboa -> (229 551 euros)
13/04/2008 23:41: Liam Oliver <- (52 501 euros)
16/04/2008 09:25: Adel Diouf <- (150 000 euros)
16/04/2008 16:58: Samuel Bradu -> (3 497 euros)
17/04/2008 02:23: Armand Raynaud <- (24 853 euros)
17/04/2008 19:55: Diego Marcel <- (168 001 euros)
24/04/2008 00:26: Frédéric Pollet -> ICBAS (89 775 euros)
26/04/2008 23:44: Benjamin Pearse -> (1 889 euros)
26/04/2008 23:44: Rodrigo Caballero -> (2 683 euros)
26/04/2008 23:44: Rino Castrovillari -> (5 137 euros)
06/05/2008 03:04: Aloïs Fontaine <- (100 euros)
11/05/2008 23:37: Severiano Arcoleo -> (41 308 euros)
11/05/2008 23:37: Lionel Carrère -> (26 941 euros)
11/05/2008 23:37: Belmiro Castro -> (2 944 euros)
29/05/2008 21:40: Armand Raynaud -> (39 525 euros)
29/05/2008 21:41: Liam Oliver -> (28 505 euros)
29/05/2008 21:41: Lucio Clerici -> (16 763 euros)
29/05/2008 21:41: Giustino Centrella -> (27 506 euros)
01/06/2008 22:38: Matthias Hoffmann <- (211 051 euros)
15/06/2008 15:10: Charles-Antoine Kaznadji <- (100 euros)
16/06/2008 18:56: Ronan Parker <- (120 000 euros)
11/07/2008 20:13: Robbie Goddard <- (46 026 euros)
19/08/2008 11:36: Robbie Goddard -> (102 409 euros)
19/08/2008 11:36: Adel Diouf -> (206 759 euros)
19/08/2008 22:39: Aloïs Fontaine -> (3 207 euros)
21/08/2008 14:17: Romolo Carlucci <- (325 788 euros)
22/08/2008 03:48: Ádám Tóth <- (23 334 euros)
26/08/2008 01:09: Charles-Antoine Kaznadji -> (1 733 euros)
29/08/2008 00:47: Lee Pollock -> (33 370 euros)
29/08/2008 15:13: Tullio Checchinato -> (77 573 euros)
29/08/2008 17:01: Ignác Aradi <- (176 897 euros)
30/08/2008 15:51: Elvis Britto <- (700 euros)
30/08/2008 16:04: Marco Birkeland <- (12 488 euros)
31/08/2008 01:07: Savio Cirucci <- (100 euros)
31/08/2008 17:31: Ladislao Perna <- (100 euros)
31/08/2008 23:43: Agustín Zamorano <- (100 euros)
01/09/2008 00:27: Boldizsár Sárkány <- (100 euros)
22/09/2008 12:28: Yassine Borel <- (300 euros)
22/09/2008 22:40: Mathieu Vigouroux <- (70 000 euros)
29/09/2008 19:02: Andy Wall <- (101 euros)
01/10/2008 11:31: Antonio Berthelot <- (15 000 euros)
10/10/2008 08:30: Ádám Tóth -> (31 096 euros)
10/10/2008 13:46: Thijs Heitinga <- (74 061 euros)
13/10/2008 12:21: Gauthier Chaunac -> (38 495 euros)
20/10/2008 14:03: Marco Birkeland -> (27 316 euros)
20/10/2008 14:03: Elvis Britto -> (3 778 euros)
20/10/2008 14:04: Savio Cirucci -> (1 226 euros)
20/10/2008 14:04: Ladislao Perna -> (1 070 euros)
20/10/2008 14:04: Boldizsár Sárkány -> (1 584 euros)
20/10/2008 14:04: Agustín Zamorano -> (1 070 euros)
21/10/2008 13:21: Sean Bray <- (800 euros)
21/10/2008 18:00: Diego Marcel -> (160 193 euros)
21/10/2008 18:27: Antonello Taddeo <- (13 223 euros)
21/10/2008 19:23: Constant André <- (19 486 euros)
22/10/2008 18:00: Valter Krleža <- (242 497 euros)
29/10/2008 21:47: Nevio Mastroangelo <- (10 948 euros)
30/10/2008 17:17: Nathan Dennis -> (311 110 euros)
30/10/2008 21:50: Léandre Gosset <- Grande Milano Rugby (3 413 euros)
01/11/2008 00:54: Pasquale Zarrella <- (210 001 euros)
01/11/2008 15:03: Jimmy Bonnin -> (560 000 euros)
03/11/2008 10:10: Paul Barlow <- POLISPORTIVA VALVARENNA (601 274 euros)
06/11/2008 15:45: Cristiano Cascino -> (186 739 euros)
06/11/2008 15:45: Martín Páez -> (152 498 euros)
11/11/2008 00:54: Yassine Borel -> (839 euros)
11/11/2008 01:15: Paride Merlo <- (329 404 euros)
11/11/2008 01:18: Ignác Aradi -> (330 751 euros)
11/11/2008 03:53: Paul-Antoine Godet <- (420 110 euros)
19/11/2008 18:10: Andy Wall -> (4 285 euros)
10/12/2008 19:23: Constant André -> (47 501 euros)
10/12/2008 19:24: Sean Bray -> (8 312 euros)
10/12/2008 19:24: Thijs Heitinga -> (120 982 euros)
15/12/2008 12:13: Régis Zuber -> (347 000 euros)
17/12/2008 17:30: Carlos Caillet <- (289 409 euros)
18/12/2008 08:07: Daniel Adrian Cosmin Surdu <- (45 722 euros)
22/12/2008 11:48: Antonello Taddeo -> (18 828 euros)
22/12/2008 11:48: Léandre Gosset -> (3 413 euros)
22/12/2008 11:48: Antonio Berthelot -> (4 944 euros)
22/12/2008 11:49: Nevio Mastroangelo -> (15 611 euros)
26/12/2008 14:36: Stefano Minichelli -> Abdou Fc (1 140 euros)
05/01/2009 10:17: Jan Benages <- (119 678 euros)
05/01/2009 10:27: Mihály Torma <- (116 356 euros)
05/01/2009 14:41: Esteban Margas <- (16 858 euros)
08/01/2009 17:55: Gérard Pruvost <- (25 663 euros)
08/01/2009 18:01: Tullio Maturi <- (46 293 euros)
16/01/2009 11:01: Benoit Eckert -> PIONSunited (189 999 euros)
19/01/2009 12:03: Camilo Rocha <- (64 862 euros)
19/01/2009 13:16: Iulian Ungureanu <- (48 150 euros)
26/01/2009 16:34: Niklas Svensson <- (138 261 euros)
27/01/2009 13:27: Roger Romero <- (100 euros)
09/02/2009 20:36: Daniel Adrian Cosmin Surdu -> (61 309 euros)
23/02/2009 16:19: Orlando Orizaga <- (81 036 euros)
02/03/2009 12:16: Jan Benages -> (144 512 euros)
02/03/2009 12:17: Tullio Maturi -> (58 796 euros)
02/03/2009 12:18: Mihály Torma -> (130 875 euros)
02/03/2009 12:19: Matthias Hoffmann -> (140 566 euros)
03/03/2009 11:04: Esteban Margas -> (13 211 euros)
03/03/2009 11:04: Gérard Pruvost -> (8 384 euros)
05/03/2009 13:30: Tiberio Tripodi <- (560 000 euros)
16/03/2009 16:54: Niklas Svensson -> (186 552 euros)
16/03/2009 16:54: Hans-Josef Huegge -> (273 883 euros)
16/03/2009 16:55: Carlos Caillet -> (263 365 euros)
16/03/2009 21:22: Gabriel Le guen <- Stade81 (693 001 euros)
17/03/2009 08:49: Octavio Cruz <- (17 366 euros)
18/03/2009 08:41: Matteo Aubin <- (16 199 euros)
18/03/2009 15:47: Frédéric Allouche <- (50 euros)
18/03/2009 17:49: Alan Tavares <- (20 949 euros)
19/03/2009 16:22: Roger Romero -> (2 904 euros)
19/03/2009 17:34: Valentin Vasile Vulpe <- (200 euros)
19/03/2009 21:47: Nicolas Lassalle <- (400 euros)
13/04/2009 17:50: Aaron Dallas <- (20 000 euros)
16/04/2009 14:46: Gustave Chevallier <- (4 054 euros)
16/04/2009 14:56: Camilo Rocha -> (40 127 euros)
17/04/2009 16:27: Tim Moran <- (18 288 euros)
21/04/2009 11:36: Romolo Carlucci -> (258 071 euros)
21/04/2009 14:33: Chris White <- (172 539 euros)
21/04/2009 14:41: Leonardo Velho <- (21 046 euros)
21/04/2009 14:51: Mauro Ardizzone <- (88 202 euros)
21/04/2009 15:39: Bernard Tournier <- (20 040 euros)
21/04/2009 16:08: Seppe Verhoeven <- (150 euros)
05/05/2009 09:11: Mathieu Vigouroux -> (27 468 euros)
05/05/2009 09:17: Iulian Ungureanu -> (160 126 euros)
05/05/2009 12:41: Peter Chamberlain <- (243 105 euros)
05/05/2009 13:32: Octavio Cruz -> (30 821 euros)
06/05/2009 14:19: Matteo Aubin -> (17 383 euros)
06/05/2009 18:30: Frédéric Allouche -> (2 771 euros)
07/05/2009 12:21: Alan Tavares -> (7 679 euros)
07/05/2009 13:42: Valter Krleža -> (200 701 euros)
08/05/2009 12:24: Nicolas Lassalle -> (4 693 euros)
08/05/2009 12:24: Valentin Vasile Vulpe -> (4 568 euros)
08/05/2009 13:15: Orlando Orizaga -> (276 970 euros)
10/05/2009 13:43: Kevin Coleman <- RC Guiche (320 000 euros)
11/05/2009 11:56: Remy Alvarez <- (281 139 euros)
11/05/2009 12:20: Pasquale Zarrella -> green tigers (181 873 euros)
20/05/2009 16:18: Orso Turchi <- (133 709 euros)
02/06/2009 12:02: Aaron Dallas -> (19 872 euros)
05/06/2009 10:25: Gustave Chevallier -> (7 733 euros)
08/06/2009 16:02: Tim Moran -> (54 877 euros)
08/06/2009 19:07: Dominic Lowe <- (10 501 euros)
09/06/2009 08:27: Perry Silver <- (17 966 euros)
10/06/2009 09:35: Chris White -> (198 147 euros)
12/06/2009 12:29: Seppe Verhoeven -> (14 447 euros)
15/06/2009 04:27: Leonardo Velho -> (25 968 euros)
15/06/2009 05:26: Jean Jouve <- (300 euros)
15/06/2009 19:33: Andrei Dumitrescu <- (15 602 euros)
15/06/2009 20:34: Erio Agostini <- (51 euros)
16/06/2009 09:00: Maxime Allouche <- (101 euros)
16/06/2009 13:52: Pascal Grigoras <- (162 527 euros)
17/06/2009 08:42: Bernard Tournier -> (29 324 euros)
19/06/2009 21:49: Mauro Ardizzone -> (88 139 euros)
23/06/2009 11:20: Gabriel Saavedra <- (18 525 euros)
26/06/2009 13:24: Mihael Bela <- (50 euros)
29/06/2009 11:17: Virgilio Pulcini <- (52 euros)
08/07/2009 13:09: Georges Henry <- (14 476 euros)
09/07/2009 08:23: Orso Turchi -> (133 572 euros)
10/07/2009 14:18: Lubin Colas <- (515 515 euros)
17/07/2009 15:20: Martín Lima <- (23 491 euros)
24/07/2009 15:06: Facundo Fonseca <- (14 434 euros)
27/07/2009 19:14: Dominic Lowe -> (26 959 euros)
29/07/2009 08:24: Perry Silver -> (36 999 euros)
29/07/2009 13:44: Rudolf Sona <- (11 147 euros)
29/07/2009 14:26: Jonathan Smith <- (23 998 euros)
29/07/2009 15:05: Vincent Couturier <- (15 515 euros)
03/08/2009 10:48: Jean Jouve -> (23 681 euros)
05/08/2009 09:40: Erio Agostini -> (13 738 euros)
05/08/2009 09:49: Jean Demay <- (18 359 euros)
07/08/2009 10:52: Andrei Dumitrescu -> (26 170 euros)
09/08/2009 17:10: Pascal Grigoras -> (162 437 euros)
09/08/2009 17:31: Matei Ghiţă <- (50 euros)
09/08/2009 17:38: Brahim Angebault <- (550 euros)
10/08/2009 15:22: Tim Jackson <- (61 673 euros)
11/08/2009 12:01: Maxime Allouche -> (8 298 euros)
13/08/2009 09:39: Gabriel Saavedra -> (23 861 euros)
13/08/2009 16:31: Axel Jacquemin <- (88 607 euros)
13/08/2009 17:23: Élian Lhomme <- (50 euros)
16/08/2009 19:22: Mihael Bela -> (1 682 euros)
18/08/2009 08:53: Virgilio Pulcini -> (3 597 euros)
21/08/2009 14:56:  -> (26 376 euros)
30/08/2009 23:22: Georges Henry -> remizzzzzzz (8 550 euros)
09/09/2009 11:55: Martín Lima -> SCA (4 714 euros)
17/09/2009 17:35: Facundo Fonseca -> aiabasta (1 481 euros)
20/09/2009 16:10: Rudolf Sona -> Talisker (1 996 euros)
22/09/2009 14:16: Jonathan Smith -> Olympique-Tolosa (4 988 euros)
26/09/2009 21:45: Vincent Couturier -> achille (4 988 euros)
17/10/2009 12:38: Tim Jackson -> Real Acca (20 798 euros)
19/10/2009 16:41: Jean Demay -> White Knigth (950 euros)
28/10/2009 11:10: Simone Giua <- Stade Rochelais (161 639 euros)
01/11/2009 10:48: Axel Jacquemin -> Stade Hendayais (289 750 euros)
01/11/2009 11:06: Dik de Mol <- (213 845 euros)
03/11/2009 08:52: Alan Bamford -> RomaAmor RC (98 761 euros)
06/11/2009 16:37: Remy Alvarez -> a.s. zabka (104 739 euros)
10/11/2009 19:30: Mihály Hideg <- les spermatobolides (441 774 euros)
17/11/2009 00:15: Paul Barlow -> ceahlaul1919 (299 250 euros)
03/12/2009 03:20: Wellington Rombaldi <- Storm Diaz (40 000 euros)
06/12/2009 20:09: Émilien Poulain <- Mater Rugby Foligno (382 886 euros)
26/12/2009 22:19: Joël Le Gal -> Stade rodez Aveyron (208 050 euros)
24/01/2010 21:13: Kevin Coleman -> Osprey (149 625 euros)
26/01/2010 22:47: Gerard Baxter <- aixirivall (400 000 euros)
15/03/2010 21:07: Tiberio Tripodi -> FCY RUGBY 1904 (129 792 euros)
19/03/2010 21:11: Brahim Angebault -> USMV (190 euros)
25/03/2010 16:38: Edmondo Repetti <- gladiator come back (30 000 euros)
09/04/2010 11:15: Hera Dăscăleanu <- US.Bardos (150 000 euros)
13/04/2010 00:47: Wellington Rombaldi -> CSM "U" Remin Baia Mare (19 000 euros)
25/04/2010 20:45: Gabriel Le guen -> blue eagles (268 344 euros)
08/05/2010 14:12: Klaus Wagner -> R.K. NADA Split (40 105 euros)
10/05/2010 06:49: Dimitri Fayolle <- Stade Poul'lousain (11 025 euros)
10/05/2010 14:24: Lucas Santiago <- Úbeda Atlantes Rugby Club (405 330 euros)
17/05/2010 11:45: Steven Govender <- (1 103 euros)
04/06/2010 20:53: Simone Giua -> Souchan team (154 749 euros)
07/06/2010 21:43: Wiktor Wieckowski <- rc de beauce (20 000 euros)
09/06/2010 14:45: Lubin Colas -> Saïen Reds (142 500 euros)
18/06/2010 11:34: Karl-Hans Köppencastrop <- Polisportiva Padergnone (400 000 euros)
27/06/2010 12:59: Scott Porch <- Balclutha (3 333 euros)
27/06/2010 15:39: Fabian Ionica Florea <- White Boars (50 euros)
13/07/2010 23:21: Ronan Parker -> rieufret (127 311 euros)
12/08/2010 01:23: Edmondo Repetti -> RUGBY POTENTINO (142 euros)
05/09/2010 02:43: Francesco Verger <- dragons kids (1 103 euros)
12/09/2010 17:59: Luchian Strugariu <- Riom (395 000 euros)
16/09/2010 20:12: Pierre-Alexandre Chrétien -> Black Wolves (199 500 euros)
04/11/2010 23:33: Gerard Baxter -> GENPI'R'IVES (122 543 euros)
06/11/2010 14:58: Wiktor Wieckowski -> R.K. NADA Split (950 euros)
11/11/2010 14:29: Rodolphe Simon -> Lavaur Irish (19 000 euros)
28/11/2010 16:02: Ian Chamberlain <- Rugby Putignano (7 391 euros)
29/11/2010 10:17: Colas Soler <- Stade Poul'lousain (300 000 euros)
05/12/2010 22:15: Ricky Lord <- RC Retta (50 euros)
06/12/2010 00:25: Bradley Serra <- SG Rugby (1 000 euros)
07/12/2010 00:15: Rino Ginnetti <- Trento Rugby (30 000 euros)
14/12/2010 21:56: Gábor Jász <- Puffedt Pockok (22 050 euros)
20/02/2011 22:15: Gábor Jász -> PAU_DA (1 340 euros)
10/03/2011 22:37: Paride Merlo -> RCWookie (59 892 euros)
13/03/2011 21:45: Luchian Strugariu -> Stade Poul'lousain (178 109 euros)
17/03/2011 06:11: Xavér Alsó <- Ford Motorsport (760 000 euros)
22/03/2011 00:13: Rino Ginnetti -> Munich Irish (1 214 euros)
25/03/2011 20:26: Hera Dăscăleanu -> Highlanders (274 936 euros)
26/03/2011 15:39: Jason Fogarty <- (233 334 euros)
07/07/2011 22:57: Ricky Lord -> Tarabostes (47 euros)
30/07/2011 15:14: Nazario Trentanelli <- País dels Pirineus (100 000 euros)
03/08/2011 14:12: Peter Chamberlain -> SO Millau rugby Aveyron (85 114 euros)
05/08/2011 04:58: Teika Kurosawa -> Monti Rugby Academy (22 800 euros)
08/08/2011 20:38: Karl-Hans Köppencastrop -> BrasCassésXV (99 750 euros)
09/08/2011 12:54: Daniel Hyde <- CYMRU RC (250 000 euros)
10/08/2011 19:18: Davide Banchero -> red bull united (47 500 euros)
12/08/2011 05:02: Ezequiel Rivera <- Old Mack's (50 euros)
12/08/2011 22:42: Gergő Elekes <- Arpajon (150 euros)
14/08/2011 13:07: Giangiacomo Anzolin <- bastiaXV (110 399 euros)
14/08/2011 22:15: Romeo Schmidt <- Los gitanos de la josefa (50 euros)
15/08/2011 00:44: Yvan Bouysset <- usc 15 (1 000 euros)
18/08/2011 11:48: Jonathan Kempis <- celtic st germain (50 euros)
17/10/2011 19:00: Marin Viaud <- Villain1982 (140 713 euros)
21/10/2011 19:13: Nazario Trentanelli -> Scaligera Wellington (23 773 euros)
05/11/2011 01:56: Cristiano Colisse <- (110 250 euros)
07/11/2011 19:30: Mihály Hideg -> Townsville Kings (79 800 euros)
10/11/2011 18:04: Giangiacomo Anzolin -> Torino (54 987 euros)
12/11/2011 06:45: Martí Pastor <- H.Team (150 000 euros)
12/11/2011 12:51: Hans Efendi? <- PLESHCATCULEXUS (11 577 euros)
14/11/2011 22:23: Dik de Mol -> falchi rugby (26 737 euros)
02/12/2011 11:13: Bernardo Alonso <- (108 045 euros)
18/12/2011 16:48: Pierre-alexandre Cousin -> Rugby Club des Grisettes (9 975 euros)
10/01/2012 22:44: Hans Efendi? -> Decima Legione (35 834 euros)
14/01/2012 17:01: Bernardo Alonso -> RC Alt Erlaa (98 329 euros)
17/01/2012 22:35: Claudio Pesavento <- la capelanie (1 000 euros)
21/01/2012 14:20: Max Beaumont <- Stade Rochelais 92 (27 563 euros)
09/02/2012 18:01: Cristiano Colisse -> LeQuaglieDellaCollina (38 000 euros)
28/02/2012 03:05: Reece Van Der Merwe <- EPM (87 098 euros)
04/03/2012 14:35: Hilario Olmedo <- Real Paperopoli Rugby (150 000 euros)
08/03/2012 20:46: Colas Soler -> ASBC (70 021 euros)
28/03/2012 10:55: Duncan Schulz <- New Zealand Exiles RFC (ret.) (105 000 euros)
09/04/2012 20:43: Daniel Hyde -> Hagetmau (92 378 euros)
22/04/2012 22:12: Marin Viaud -> Los muertos del poli RC (57 738 euros)
26/04/2012 19:54: Eugenio Meschi <- GaunesRC (30 000 euros)
01/05/2012 17:58: Victor Berthe <- (140 392 euros)
10/05/2012 13:41: Max Beaumont -> Rhinos (89 300 euros)
28/05/2012 17:12: Léonard Blot <- Leipzig Rugby Club (156 450 euros)
01/06/2012 18:10: Duncan Schulz -> RC NEMESIS (73 316 euros)
20/06/2012 19:26: Koldo Alonso <- U.T.Arad Rugby Club (100 000 euros)
01/08/2012 00:20: Hilario Olmedo -> chicken fighters rugby club (25 219 euros)
19/10/2012 16:05: Nicolas Dujardin <- (124 110 euros)
23/10/2012 17:41: Léonard Blot -> BAYONNE (138 115 euros)
26/10/2012 23:52: Aloïs Castel <- RC Chigasaki (147 749 euros)
27/10/2012 13:13: Nicu Mic <- Mucoshii (100 000 euros)
30/10/2012 23:35: Koldo Alonso -> Toronto RC (35 489 euros)
01/11/2012 17:32: Paul-Antoine Godet -> Section Paloise (39 925 euros)
01/11/2012 21:58: Timothée Raffin <- HASPARREN 1 (85 000 euros)
05/11/2012 11:25: Xavér Alsó -> Canadiens Rugby (268 001 euros)
07/11/2012 00:05: Victor Berthe -> rc trécastels (38 000 euros)
19/11/2012 21:44: Lazare Terrier <- (191 246 euros)
22/11/2012 16:01: Ticiano Montano <- (200 000 euros)
23/11/2012 21:46: Jason Fogarty -> Dunedin's Bulls (57 000 euros)
14/12/2012 20:40: Nicolas Dujardin -> club1305 (76 000 euros)
21/12/2012 17:21: Nicu Mic -> Les Argonautes (47 500 euros)
06/01/2013 20:52: Étienne Cazobon <- Vanli Kediler (50 euros)
12/01/2013 19:02: Hans-Michael Wagner -> Canterbury Hazel Nuts (1 710 000 euros)
12/01/2013 19:02: Gilles Léon <- CSS Barlad (833 333 euros)
12/01/2013 20:38: Paolo Clément <- London Irish (966 666 euros)
04/02/2013 20:48: Timothée Raffin -> LespetitsvieuxRC (41 895 euros)
06/02/2013 02:39: Fabiano Ardito <- (254 678 euros)
04/03/2013 08:56: Djamel Perin <- Animosh Team (46 305 euros)
08/03/2013 03:34: Reece Van Der Merwe -> Durones (23 750 euros)
11/03/2013 23:23: Yvan Daurès -> goven (164 961 euros)
18/03/2013 23:15: Gică Creangă <- (243 102 euros)
30/05/2013 13:09: Djamel Perin -> stade pieussan (35 838 euros)
01/06/2013 14:04: Odoardo Lucido <- lafougère (245 000 euros)
15/06/2013 19:45: Aloïs Castel -> Dunbrody (12 125 euros)
12/10/2013 22:37: William Delage -> Taurus Rugby FC (950 euros)
10/11/2013 11:51: Eddie Farrell <- Zumzet RC (420 000 euros)
14/11/2013 17:11: Émilien Poulain -> Poimacattivi (399 000 euros)
14/11/2013 19:48: Elias Ylönen <- as ahurti (319 072 euros)
18/11/2013 20:46: Lazare Terrier -> Castrum Sangri Rugby (249 185 euros)
01/02/2014 13:54: Ruben Somers <- FCY RUGBY 1904 (157 766 euros)
05/02/2014 22:59: Lucas Santiago -> R.C.Cruuuuuuuuuuzy (125 136 euros)
16/03/2014 01:11: Ermanno Trevisan <- ASD RECANATI RUGBY CLUB (603 047 euros)
22/03/2014 00:24: Martí Pastor -> Sydney Knobs (421 078 euros)
29/03/2014 01:09: Daniel Molina <- Garrotxa Rugby Club (395 994 euros)
02/04/2014 14:25: Elias Ylönen -> SU Argonath (253 315 euros)
16/04/2014 20:45: Neemya Rogers <- (522 509 euros)
17/04/2014 12:33: Paolo Clément -> Real Paperopoli Rugby (399 000 euros)
01/09/2014 22:25: Gică Creangă -> Pirana RC (191 107 euros)
03/09/2014 10:45: Odoardo Lucido -> PuedeMatar Srl SSD (146 417 euros)
06/09/2014 07:18: Jean-Pierre Pollet <- RC Hennebont (919 035 euros)
13/09/2014 18:53: Ermanno Trevisan -> Club Quacchio (964 366 euros)
22/09/2014 19:25: Visnjic Lagarde <- (1 000 euros)
11/10/2014 20:16: Richard Marimoutou <- K.O.M. (726 650 euros)
19/10/2014 21:20: Jason Alexander -> CDUP RUGBY (779 850 euros)
25/10/2014 09:20: Philip Essex <- as ahurti (600 000 euros)
25/11/2014 20:21: Yassine Rossi <- argeles (65 000 euros)
10/01/2015 17:49: Larion Guşe <- racing SC (400 000 euros)
11/01/2015 23:16: Neemya Rogers -> Petrarca (380 000 euros)
25/01/2015 12:22: Lilian Vilain <- Condor (410 258 euros)
01/02/2015 19:20: Ticiano Montano -> argeles (190 000 euros)
17/03/2015 00:00: Henri Demangeat <- Brézilhac Pays Cathare (30 000 euros)
14/04/2015 01:11: Gilles Léon -> Flouse RUFC (47 500 euros)
18/05/2015 16:47: Eddie Farrell -> Seth RFC (190 000 euros)
14/06/2015 13:29: Martino Caballero <- (50 euros)
19/06/2015 10:09: Ond?ej Jiránek <- San Bortolo Rugby (20 000 euros)
20/06/2015 12:54: Brian Watts <- cow&leaons (30 000 euros)
23/06/2015 00:06: Ilija Kukavica <- Urrunarak (109 660 euros)
24/06/2015 10:04: Philip Essex -> Alliance Montalbo-Bayonnaise (285 000 euros)
24/07/2015 23:43: Lilian Vilain -> reset21203172 (285 000 euros)
01/08/2015 20:47: Xylon Adamidis <- FC Wildpigs (650 000 euros)
18/08/2015 09:37: Christophe Benard <- oyonnax (5 000 euros)
24/08/2015 22:15: Martino Caballero -> La Plata RC (556 euros)
08/11/2015 02:14: Germain Tessier -> Gispi Tigers (96 000 euros)
15/01/2016 19:58: Lubin Weidfeld <- starnuti (1 000 euros)
17/01/2016 19:23: Dylan Hensberg <- R.I.P. (300 000 euros)
19/01/2016 23:08: Brian Watts -> Espe City (960 euros)
21/01/2016 14:06: Ond?ej Jiránek -> Atletico Maniero (9 600 euros)
26/01/2016 07:25: Germain Boulet <- RC Heilbronn (23 000 euros)
28/01/2016 10:59: Loïc Lasserre <- Torpedo GR rugby (100 000 euros)
31/01/2016 01:07: Fabiano Ardito -> Palmeiras de Santo André (33 443 euros)
02/02/2016 21:32: Richard Marimoutou -> Cientnientaccrettrocic (48 000 euros)

Difference: -5 526 664 euros
24/02/2016 20:49: Larion Guşe -> (127 964 coins)
05/03/2016 13:31: Sandu Manole Jr. <- (239 780 coins)
25/03/2016 22:04: Daniel Molina -> (135 620 coins)
13/04/2016 08:15: Eusebi Mora <- (78 207 coins)
13/04/2016 08:30: Lubin Weidfeld -> (147 798 coins)
17/04/2016 11:41: Dirk Kruggel <- (271 084 coins)
25/04/2016 18:50: Germain Boulet -> (181 619 coins)
29/04/2016 00:45: Pino Rebolini <- (260 864 coins)
12/07/2016 18:51: Eusebi Mora -> (67 811 coins)
18/07/2016 02:15: Faustino Moccia <- (17 654 coins)
08/08/2016 23:10: Pino Rebolini -> (250 659 coins)
12/09/2016 19:48: Tommaso Morelli <- (22 031 coins)
10/10/2016 18:54: Silverio Mammoliti <- (291 751 coins)
16/10/2016 12:49: Faustino Moccia -> (14 124 coins)
28/11/2016 20:16: Tommaso Morelli -> (27 419 coins)
02/12/2016 20:56: Rémy Verger <- (90 722 coins)
17/01/2017 13:27: Xylon Adamidis -> (138 064 coins)
20/01/2017 12:42: Dirk Kruggel -> (214 306 coins)
22/01/2017 12:21: Anthony Spitz <- (130 086 coins)
24/01/2017 13:19: Frédéric Thouvignon <- (123 274 coins)
20/02/2017 12:00: Loïc Lasserre -> (151 161 coins)
24/02/2017 18:32: Byron Sosa <- (231 325 coins)
03/04/2017 03:05: Sandu Manole Jr. -> (161 193 coins)
05/04/2017 16:57: Roland Furulyás <- (168 679 coins)
12/04/2017 10:46: David Aioanei -> (224 279 coins)
01/05/2017 12:51: Ramón Thomas <- (265 888 coins)
01/05/2017 17:23: Marijan Tambura -> (169 774 coins)
13/06/2017 22:50: Anthony Spitz -> (99 830 coins)
11/07/2017 05:06: Maxime Simons <- (278 408 coins)
11/07/2017 09:55: Frédéric Thouvignon -> (93 780 coins)
19/07/2017 12:53: Ramón Thomas -> (229 727 coins)
21/07/2017 11:55: Alexie Vasile <- (433 727 coins)
27/08/2017 23:13: Rémy Verger -> (174 596 coins)
15/09/2017 11:42: Roland Furulyás -> (143 939 coins)
25/09/2017 05:30: Geode Andreakos <- (255 492 coins)
13/11/2017 13:46: Maxime Simons -> (244 919 coins)
15/11/2017 15:00: Ştefan Covaciu <- (79 506 coins)
17/11/2017 00:59: Arley Borges <- (157 599 coins)
03/12/2017 05:01: Geode Andreakos -> (218 019 coins)
10/12/2017 00:30: Ciro Di Cecilia <- (265 640 coins)
29/12/2017 23:12: Silverio Mammoliti -> (226 752 coins)
05/01/2018 09:33: Mathieu Chateau -> (190 081 coins)
24/01/2018 07:19: Dávid Bethlen <- (453 211 coins)
24/01/2018 11:17: Arley Borges -> (153 530 coins)
12/02/2018 23:02: Byron Sosa -> (182 401 coins)
02/03/2018 22:53: Eugenio Pellettieri <- (26 579 coins)
02/03/2018 22:55: Rogelio Adega <- (357 158 coins)
26/03/2018 09:35: Jean-Pierre Pollet -> (204 404 coins)
05/04/2018 09:49: Ştefan Covaciu -> (78 714 coins)
08/04/2018 12:52: Benjamin Reynoso <- (290 544 coins)
07/06/2018 19:10: Timofei Baherchin -> (219 064 coins)
23/06/2018 15:18: Ciro Di Cecilia -> (203 888 coins)
06/07/2018 20:06: Gerard Prieto <- (171 377 coins)
10/07/2018 02:15: Brent Lefèvre -> (182 891 coins)
16/07/2018 13:55: Alejandro Avila <- (169 512 coins)
26/07/2018 12:29: Théo Cottin <- (289 400 coins)
26/07/2018 23:10: Ruben Somers -> (195 097 coins)
16/09/2018 22:32: Manolo Vallarino <- (1 482 coins)
17/09/2018 00:00: Eugenio Pellettieri -> (26 160 coins)
18/09/2018 02:13: Vincenzo Ferré <- (8 466 coins)
26/10/2018 00:12: Théo Cottin -> (250 318 coins)
02/11/2018 04:49: Ove Schwarz <- (453 464 coins)
30/11/2018 23:43: Ottó Kenyeres <- (150 367 coins)
16/02/2019 11:21: Alejandro Avila -> (142 152 coins)
22/02/2019 09:51: Dumitru Crî?maru -> (251 270 coins)
08/07/2019 00:25: Fabrice Dumas -> (205 520 coins)
25/07/2019 20:50: Lilian Santini <- (399 784 coins)
26/07/2019 00:15: Àngel Compte <- (336 912 coins)
26/07/2019 00:51: Dylan Hensberg -> (216 526 coins)
27/07/2019 18:33: Benjamin Reynoso -> (187 361 coins)