Show Nav
Season 39: Day 45/133 .

R.C. Postalesio

President/ Manager: the79    
Coach: Rico Younger
Location: Italia / Lombardia
Stadium: Wolf Stadium
Capacity : 12900
Since: 13/01/2008 19:08
Last Connection: 16/01/2019 20:50
Language: Italiano
League table: 10 : 4-06
Federal Cup: Federal Cup
Trophies

Season 31: 4-23 Season 24: 4-02 Season 20: 5-58 Season 9: 6-61

Club History

Season 37: # 10 4-06
Season 37: Eliminated from the Federal Cup in the First Round
Season 35: # 10 3-9
Season 35: Eliminated from the Coppa Italia in the First Round
Season 34: # 8 3-9
Season 34: Eliminated from the Coppa Italia in the First Round
Season 33: # 6 3-9
Season 33: Eliminated from the Coppa Italia in the First Round
Season 32: # 5 3-9
Season 32: Eliminated from the Coppa Italia in the First Round
Season 31: # 1 4-23
Season 31: Eliminated from the Federal Cup in the Round of 64
Season 30: # 2 4-23
Season 30: Eliminated from the Federal Cup in the First Round
Season 29: # 5 4-23
Season 29: Eliminated from the Federal Cup in the First Round
Season 28: # 6 4-23
Season 28: Eliminated from the Federal Cup in the First Round
Season 27: # 6 4-23
Season 27: Eliminated from the Federal Cup in the First Round
Season 26: # 8 3-2
Season 26: Eliminated from the Coppa Italia in the First Round
Season 25: # 5 3-2
Season 25: Eliminated from the Coppa Italia in the First Round
Season 24: # 1 4-02
Season 24: Eliminated from the Federal Cup in the Round of 128
Season 23: # 4 4-02
Season 23: Eliminated from the Federal Cup in the Round of 128
Season 22: # 4 4-02
Season 22: Eliminated from the Coppa Italia in the Fifth Round
Season 21: # 3 4-02
Season 21: Eliminated from the Coppa Italia in the Round of 128
Season 20: # 1 5-58
Season 20: Eliminated from the Coppa Italia in the Round of 256
Season 19: # 2 5-58
Season 19: Eliminated from the Coppa Italia in the Fifth Round
Season 18: # 6 5-58
Season 18: Eliminated from the Coppa Italia in the Fourth Round
Season 17: # 5 5-58
Season 17: Eliminated from the Coppa Italia in the Fourth Round
Season 16: # 5 5-58
Season 16: Eliminated from the Coppa Italia in the Fourth Round
Season 15: # 5 5-58
Season 15: Eliminated from the Coppa Italia in the First Round
Season 14: # 5 5-58
Season 14: Eliminated from the Coppa Italia in the Fourth Round
Season 13: # 5 5-58
Season 13: Eliminated from the Coppa Italia in the First Round
Season 12: # 6 5-58
Season 12: Eliminated from the Coppa Italia in the Fourth Round
Season 11: # 6 5-58
Season 11: Eliminated from the Coppa Italia in the First Round
Season 10: # 6 5-58
Season 10: Eliminated from the Coppa Italia in the Fifth Round
Season 9: # 1 6-61
Season 9: Eliminated from the Coppa Italia in the Second Round
Season 8: # 3 6-61
Season 8: Eliminated from the Coppa Italia in the Second Round
Season 7: # 4 6-61

1 / 35   2 / 35

15 Players

  Vadim Alexandrescu Healthy
Height : 186    Weight : 89     Age : 21 years old
Best Abilities: Strength, Speed
Experience: 4  Skill: 4


  Venceslao Ricchiuto Healthy
Height : 186    Weight : 90.25     Age : 22 years old
Best Abilities: Strength, Tackling
Experience: 4  Skill: 6


  Jean Ovidiu St?nescu Healthy
Height : 183    Weight : 89.75     Age : 21 years old
Best Abilities: Strength, Tackling
Experience: 4  Skill: 5


  Rory Thompson Healthy
Height : 191    Weight : 92.5     Age : 21 years old
Best Abilities: Strength, Tackling
Experience: 4  Skill: 6


  Howard Dunn Healthy
Height : 191    Weight : 100.5     Age : 38 years old
Best Abilities: Strength
Experience: 18  Skill: 11


  Raimondo Bianchi Healthy
Height : 193    Weight : 96.25     Age : 21 years old
Best Abilities: None
Experience: 4  Skill: 7


  Matthew Davies Healthy
Height : 180    Weight : 97.25     Age : 23 years old
Best Abilities: None
Experience: 4  Skill: 4


  Adriano Apa Healthy
Height : 198    Weight : 108     Age : 42 years old
Best Abilities: Strength
Experience: 18  Skill: 9


  Ciaran Teichman Healthy
Height : 203    Weight : 120.5     Age : 39 years old
Best Abilities: Strength
Experience: 18  Skill: 13


  Paulo Chaves Healthy
Height : 200    Weight : 98     Age : 41 years old
Best Abilities: Tackling
Experience: 18  Skill: 7


  Marcos Garrido Injured for 38 days
Height : 192    Weight : 82.25     Age : 47 years old
Best Abilities: Tackling
Experience: 18  Skill: 1
  Jacopo Pelegi Healthy
Height : 186    Weight : 99.25     Age : 41 years old
Best Abilities: Strength
Experience: 18  Skill: 4
  Gaddo Ercolani Healthy
Height : 172    Weight : 66     Age : 21 years old
Best Abilities: Kicking
Experience: 4  Skill: 1


  Alan Melville Healthy
Height : 193    Weight : 89.5     Age : 45 years old
Best Abilities: None
Experience: 18  Skill: 0


  Milo Boarato Healthy
Height : 182    Weight : 86.5     Age : 37 years old
Best Abilities: Tackling
Experience: 18  Skill: 8


18/02/2008 17:32: Massimo Iannarelli -> (18 546 euros)
18/02/2008 23:06: Stephen Yates <- (101 euros)
19/02/2008 10:29: Charles Tennant <- (13 260 euros)
19/02/2008 11:43: Richard Piselli -> (43 595 euros)
25/02/2008 12:34: Cyriaque Coutant <- (101 euros)
25/02/2008 12:35: Gregor Charlesworth <- (101 euros)
25/02/2008 12:40: Giandomenico Commisso -> (5 702 euros)
25/02/2008 13:55: Bruno Lupi -> (7 495 euros)
25/02/2008 14:14: Ippolito Sole <- (301 euros)
26/02/2008 12:30:  -> (4 436 euros)
26/02/2008 12:31: Gianfranco Seruci -> (28 110 euros)
26/02/2008 17:54: Viktor Algvere <- (22 931 euros)
26/02/2008 20:47: Raül Anglada <- (2 000 euros)
08/03/2008 17:07: Giampiero Ciofalo <- (100 euros)
08/03/2008 17:27: Costante Chiora <- (16 539 euros)
08/03/2008 17:31: Emanuele Dandolo <- (8 937 euros)
26/03/2008 22:51: Stephen Yates -> (4 114 euros)
31/03/2008 21:29: Cyriaque Coutant -> (5 369 euros)
05/04/2008 15:03: Ippolito Sole -> (9 504 euros)
05/04/2008 15:05: Federico Cosimano -> (1 524 euros)
22/05/2008 18:08: Charles Tennant -> (13 044 euros)
25/05/2008 17:52: Giampiero Ciofalo -> (1 388 euros)
26/05/2008 21:43: Gregor Charlesworth -> (4 269 euros)
07/06/2008 19:10: Dávid Kulcsár <- (105 001 euros)
11/06/2008 16:02: Celio Bue -> cus Sonnino (99 750 euros)
14/06/2008 20:29: Gianni Defilippis -> (4 283 euros)
14/06/2008 20:30:  -> (1 422 euros)
15/06/2008 16:07: Mario Ventura <- (59 263 euros)
15/06/2008 17:49: Euan Macaulay <- (2 684 euros)
15/06/2008 17:57: Juan Pablo Turra <- (44 102 euros)
15/06/2008 18:05: Jordan Beveridge <- (700 euros)
11/07/2008 16:30: Adolfo Bianchi -> (9 095 euros)
21/07/2008 19:56:  -> (2 959 euros)
05/08/2008 19:32: Jordan Beveridge -> (5 145 euros)
05/08/2008 20:54: Giuseppe Italiano <- (45 016 euros)
05/08/2008 21:09:  -> (3 977 euros)
05/08/2008 21:13: Roberto Damiano -> (5 362 euros)
05/08/2008 21:31: Adamo Radici -> (19 150 euros)
05/08/2008 21:43: Marco Julien <- (94 812 euros)
07/09/2008 13:59: Viktor Algvere -> (2 661 euros)
07/09/2008 14:00:  -> (2 430 euros)
07/09/2008 14:05: Paul Lawrence <- Halloween nightmare (27 713 euros)
07/09/2008 14:18: Des Hooper <- (400 euros)
14/09/2008 22:53: Isa McCrorey <- (23 155 euros)
21/09/2008 17:39: Alessandro Gervasoni <- (29 555 euros)
31/10/2008 22:03: Steven Hamelin <- (100 euros)
02/11/2008 21:21: Costante Chiora -> (3 003 euros)
03/11/2008 11:02: Neemya Squires -> farinagialla (57 000 euros)
03/11/2008 21:29: Daniel Boehrer <- (84 600 euros)
03/11/2008 21:38: Raül Anglada -> (3 149 euros)
04/11/2008 21:01: Paul Lawrence -> jp rugby (59 850 euros)
06/11/2008 21:47: Carlo Bianchi -> champo (303 307 euros)
13/11/2008 20:43: Andrew Stone <- (268 025 euros)
17/11/2008 19:24: Armando Lascala <- Tudor Tigers (18 756 euros)
17/11/2008 19:33: Jérôme Bonneau <- (40 519 euros)
17/11/2008 21:36: Mirel Eminescu <- (34 805 euros)
02/12/2008 19:41: Mario Ventura -> (90 727 euros)
02/12/2008 20:00: Tobias Albo <- (63 001 euros)
12/12/2008 23:12: Alessandro Gervasoni -> (48 248 euros)
14/12/2008 20:27: Dávid Kulcsár -> (78 989 euros)
14/12/2008 21:30: Charlie Hoskins <- (180 917 euros)
21/12/2008 11:51: Yves Remond <- (20 000 euros)
21/12/2008 11:52: Paco Arnaud <- (70 000 euros)
26/12/2008 16:10:  -> (616 euros)
26/12/2008 16:18:  -> (701 euros)
30/12/2008 17:58: Des Hooper -> (12 130 euros)
09/01/2009 22:36: Steven Hamelin -> (3 966 euros)
09/01/2009 23:09: Jean-Christophe Filhol <- (81 803 euros)
11/01/2009 11:51: Armando Lascala -> Barlad Jaguars (15 390 euros)
22/01/2009 20:32: Isa McCrorey -> (151 882 euros)
23/01/2009 21:16: Guerrino Cobianchi <- (27 832 euros)
28/01/2009 20:59: Jean-Philippe Kieffer <- Luigi team (5 209 euros)
28/01/2009 22:57: Costache Vasiliu <- (54 741 euros)
28/01/2009 23:00: Steve Green <- (55 739 euros)
31/01/2009 18:02: Juan Pablo Turra -> (322 euros)
04/03/2009 22:06: Sandro Arispana <- (30 451 euros)
19/03/2009 20:47: Costache Vasiliu -> (73 425 euros)
02/04/2009 13:29: Cyriaque Joseph <- (91 096 euros)
27/04/2009 20:28: Jean-Philippe Kieffer -> (233 euros)
27/04/2009 21:57: Paco Arnaud -> (98 986 euros)
27/04/2009 22:10: Galeazzo Annunziata -> (4 862 euros)
27/04/2009 22:10: Rodolfo Capitanio <- (11 027 euros)
02/05/2009 18:10: Tom Edwards <- PuedeMatar (341 251 euros)
01/07/2009 22:40: Frank Ristori -> (182 723 euros)
06/07/2009 20:12: Eusebiu Buzdugan <- (171 041 euros)
21/07/2009 20:33: Jean-Christophe Filhol -> (47 433 euros)
21/07/2009 20:46: Amans Mallet <- (153 939 euros)
01/11/2009 11:21: Nathan Spendelove -> Partenope Rugby (103 559 euros)
20/08/2010 10:19: Jura Pedrag Mitrovici <- Sexual Harassment Pandas RC (400 000 euros)
23/08/2010 23:12: Marco Julien -> Arpajon (82 481 euros)
12/09/2010 19:46: Tobias Albo -> L'Aquila (174 178 euros)
12/09/2010 20:17: Pascal Adrian Vlădeanu <- Poli Timisoara (216 666 euros)
24/09/2010 20:35: Yves Remond -> SC Popeye (47 euros)
26/09/2010 22:34: Aurélien Durrenbach <- (105 019 euros)
29/10/2010 21:57: Vittore Giaquinto -> Bordeaux AC (336 656 euros)
02/11/2010 17:46: Gilles Fontanié <- I ROTTAMATI (650 000 euros)
10/11/2010 22:06: Charlie Hoskins -> LPS Constanta (26 283 euros)
22/02/2011 21:45: Sandy Power <- XV Red Roses (220 000 euros)
30/03/2011 11:07: Andrew Stone -> SS LAZIO FOCSANI (149 625 euros)
06/04/2011 19:42: Perry Charlton <- Mates RFC (73 876 euros)
04/06/2011 15:25: Xavier Goujon <- Dragon Toulousain (262 500 euros)
16/07/2011 23:25: Tom Edwards -> romain lacas team (997 euros)
23/07/2011 16:48: Piri Hely -> allbasques (104 737 euros)
31/07/2011 19:52: Ian Van Horn <- (85 522 euros)
10/08/2011 21:01: Omar Bello <- Grenade (60 000 euros)
14/08/2011 20:56: Guerrino Cobianchi -> Aymanians (33 250 euros)
20/08/2011 11:04: Daniel Boehrer -> Wasps (203 696 euros)
20/08/2011 21:25: Louis Magnier <- Maros RBY (77 570 euros)
20/08/2011 22:18: Juan Bautista Guaman <- La Bola En La Ingle (85 714 euros)
04/09/2011 20:14: Claudio Cimoli -> R.C Dunarea Navodari (3 493 euros)
20/09/2011 00:49: Nev Farmer <- (150 000 euros)
17/10/2011 22:08: Pierluigi Coppola -> Durones (48 euros)
20/10/2011 00:32: Perry Charlton -> R.C Rugby Dream's (9 500 euros)
24/10/2011 19:36: Benoit Monnier <- (20 223 euros)
30/10/2011 21:12: Jérôme Bonneau -> RC Toulon Var (133 677 euros)
01/11/2011 23:49: Oscar Di molfetta <- scaligeri (180 000 euros)
23/11/2011 16:16: Omar Bello -> C.R. Kastello (142 500 euros)
10/12/2011 23:11: Yves De Bonal -> El Cuervo (855 000 euros)
11/12/2011 20:42: Conor Coballes <- AJ.Catalane (458 464 euros)
12/12/2011 18:46: Horacio Robano <- Serinette Rugby Club (429 975 euros)
21/12/2011 21:15: Rosendo Murcia <- Passione e azzardo (60 777 euros)
21/12/2011 21:58: Gervais Rey <- Amatori Rugby Ozieri (48 621 euros)
27/12/2011 15:58: Louis Magnier -> Rugby Port Lesney Jura (84 550 euros)
28/12/2011 18:05: Callum Kerr <- RCVS (15 826 euros)
16/01/2012 18:20: Nev Farmer -> Aguante (237 500 euros)
16/01/2012 21:30: Cyrian Labat <- RCR (250 000 euros)
23/01/2012 22:19: Emanuele Santini <- Burnadak Rugby (29 268 euros)
03/03/2012 17:20: Gervais Rey -> aG.R.C. (65 550 euros)
03/03/2012 22:21: Arjan Langeweg <- bestiecattive (55 125 euros)
06/03/2012 20:00: Gaëtan Chauvin -> Florentia Gigantes (523 euros)
09/04/2012 14:31: Benoit Monnier -> Colfrancui (78 802 euros)
11/04/2012 11:57: Paulo Chaves <- valadares (192 072 euros)
11/04/2012 18:13: Sandy Power -> Jambo Cattle Dogs (285 000 euros)
14/04/2012 21:41: Alin Toma <- Dijon Eagle (157 500 euros)
19/04/2012 11:36: Euan Macaulay -> Dubai-Sevens (5 237 euros)
29/04/2012 18:12: Arjan Langeweg -> XV Commandements (94 999 euros)
06/05/2012 19:11: Mattia Tardugno <- PAPPPARAZY rugby team (200 000 euros)
20/05/2012 19:34: Mirel Eminescu -> Stade Niortais (142 euros)
03/06/2012 19:47: Horacio Robano -> British Lions (404 168 euros)
12/06/2012 09:51: Giacobbe D'orsa <- Partichan (330 750 euros)
20/06/2012 19:26: Giuliano Bona -> piliers de bar (617 500 euros)
26/06/2012 21:05: Zaharia Cojocaru <- Black Elephants (693 000 euros)
29/06/2012 22:20: Ian Van Horn -> instructeam (86 450 euros)
02/07/2012 21:00: Callum Kerr -> Hazza's Troops (2 793 euros)
27/08/2012 21:31: Fernando Rionda <- NewTeam34 (102 104 euros)
02/10/2012 19:40: Marlon Parry -> Biarritz Olympique (76 000 euros)
31/10/2012 09:46: Xavier Goujon -> 974 Réunion (427 500 euros)
01/11/2012 19:14: Léonard Lamour <- power_puiutz (232 933 euros)
01/11/2012 23:01: Lewis Brooker <- La Haute Assemblée (238 304 euros)
03/01/2013 19:28: Cyrian Labat -> Rouen RC (475 000 euros)
09/01/2013 18:30: Jura Pedrag Mitrovici -> Bobatravel (1 425 euros)
26/01/2013 11:37: Lewis Michalak <- RC Deus Ex Machina (421 050 euros)
23/02/2013 19:28: Alin Toma -> BOC (1 156 euros)
27/02/2013 16:15: Aurélien Durrenbach -> montastruc la conseillére (42 750 euros)
09/03/2013 14:19: Philippe Albrecht <- el catalan (231 525 euros)
01/07/2013 20:51: Belzebut Iordache -> C.A Blancanieves y la Tia Nora (238 euros)
28/12/2013 15:35: Gilles Pépin <- Scooby-doo (490 000 euros)
02/01/2014 13:17: Philippe Albrecht -> urukay mitre (665 000 euros)
04/01/2014 19:15: Marcos Garrido <- The Littlehampton Searobbers (542 744 euros)
29/03/2014 23:02: Oliver Greenwood -> R.C.Puccios 2018 (49 875 euros)
28/06/2014 11:11: Tristan Avril <- Rovigoti (549 621 euros)
29/12/2014 20:00: Fernand Marteau -> racing norton (2 633 euros)
11/01/2015 22:14: Ion Ion Ionuţ Lupu -> Diekleinewilde (276 851 euros)
25/08/2015 23:08: Alan Melville <- torreipunited (423 050 euros)

Difference: -3 159 782 euros
20/02/2016 16:09: John Ward -> (278 615 coins)
26/02/2016 00:19: Conor Coballes -> (27 371 coins)
03/07/2016 13:27: Gabriel Larrainzar -> (151 397 coins)
02/08/2016 23:32: Hassan Lassiter <- (285 904 coins)
22/08/2016 22:40: Ĺsmund Johansen <- (373 262 coins)
30/12/2016 23:45: Jacopo Pelegi <- (1 581 coins)
30/12/2016 23:47: Adriano Apa <- (1 465 coins)
02/01/2017 18:29: Milo Boarato <- (8 478 coins)
02/01/2017 18:36: Lucoci Agachi -> (52 936 coins)
20/04/2017 23:07: Howard Dunn <- (26 970 coins)
29/06/2017 14:48: Roger McKerrell -> (211 331 coins)
17/11/2017 12:21: Hassan Lassiter -> (160 316 coins)
22/04/2018 00:02: Lucas Leclercq -> (344 724 coins)
25/04/2018 13:25: Walter Dávila -> (345 937 coins)
25/04/2018 13:26: Ĺsmund Johansen -> (237 254 coins)
25/04/2018 13:26: Finlay Lea -> (347 603 coins)
25/04/2018 13:27: Scott Eaves -> (235 719 coins)
25/04/2018 13:27: Daniele Marchese -> (379 274 coins)
30/10/2018 16:20: Leonel Martinez -> (161 726 coins)