Show Nav
Season 39: Day 128/133 .

cow&leaons

President/ Manager: mmille    
Coach: Elio Travelli
Location: Italia / Lombardia
Stadium: Mmillegnium Stadium
Capacity : 14400
Since: 21/08/2006 16:16
Last Connection: 09/12/2019 22:02
Language: Italiano
League table: 4 : 2-1
National Cup: National Cup
Currently playing in the tournament : Sangro Cup 2Trophies

Season 33: 3-6 Season 28: 4-04 Season 21: 4-26 Season 18: 4-17 Season 9: 5-02 Season 6: 5-36

Club History

Season 39: Eliminated from the Coppa Italia in the Round of 32
Season 38: # 2 2-1
Season 38: Eliminated from the Coppa Italia in the Round of 32
Season 37: # 3 2-1
Season 37: Eliminated from the Coppa Italia in the First Round
Season 36: # 4 2-1
Season 36: Eliminated from the Coppa Italia in the First Round
Season 35: # 4 2-1
Season 35: Eliminated from the Coppa Italia in the First Round
Season 34: # 5 2-1
Season 34: Eliminated from the Coppa Italia in the Round of 16
Season 33: # 1 3-6
Season 33: Eliminated from the Coppa Italia in the First Round
Season 32: # 2 3-6
Season 32: Eliminated from the Coppa Italia in the First Round
Season 31: # 6 3-6
Season 31: Eliminated from the Coppa Italia in the First Round
Season 30: # 3 3-6
Season 30: Eliminated from the Coppa Italia in the First Round
Season 29: # 3 3-6
Season 29: Eliminated from the Coppa Italia in the First Round
Season 28: # 1 4-04
Season 28: Eliminated from the Federal Cup in the Semifinals
Season 27: # 2 4-04
Season 27: Eliminated from the Federal Cup in the Round of 16
Season 26: # 3 4-04
Season 26: Eliminated from the Federal Cup in the Round of 128
Season 25: # 4 4-04
Season 25: Eliminated from the Federal Cup in the Round of 128
Season 24: # 3 4-04
Season 24: Eliminated from the Federal Cup in the Round of 32
Season 23: # 2 4-04
Season 23: Eliminated from the Federal Cup in the First Round
Season 22: # 9 3-1
Season 22: Eliminated from the Coppa Italia in the Round of 64
Season 21: # 1 4-26
Season 21: Eliminated from the Coppa Italia in the Round of 128
Season 20: # 2 4-26
Season 20: Eliminated from the Coppa Italia in the Fourth Round
Season 19: # 10 3-2
Season 19: Eliminated from the Coppa Italia in the Round of 256
Season 18: # 1 4-17
Season 18: Eliminated from the Coppa Italia in the Round of 128
Season 17: # 3 4-17
Season 17: Eliminated from the Coppa Italia in the Fifth Round
Season 16: # 7 4-17
Season 16: Eliminated from the Coppa Italia in the Fourth Round
Season 15: # 7 4-17
Season 15: Eliminated from the Coppa Italia in the Fifth Round
Season 14: # 6 4-17
Season 14: Eliminated from the Coppa Italia in the Round of 128
Season 13: # 5 4-17
Season 13: Eliminated from the Coppa Italia in the Fifth Round
Season 12: # 4 4-17
Season 12: Eliminated from the Coppa Italia in the Fifth Round
Season 11: # 4 4-17
Season 11: Eliminated from the Coppa Italia in the First Round
Season 10: # 4 4-17
Season 10: Eliminated from the Coppa Italia in the Fourth Round
Season 9: # 1 5-02
Season 9: Eliminated from the Coppa Italia in the Fifth Round
Season 8: # 8 4-09
Season 8: Eliminated from the Coppa Italia in the Fourth Round
Season 7: # 3 4-09
Season 7: Eliminated from the Coppa Italia in the Third Round
Season 6: # 1 5-36
Season 6: Eliminated from the Coppa Italia in the Third Round
Season 5: # 2 5-36
Season 5: Eliminated from the Coppa Italia in the Second Round
Season 4: # 3 5-36
Season 4: Eliminated from the Coppa Italia in the Second Round
Season 3: # 4 5-36

1 / 53   2 / 53

17 Players

  Balázs Bencsik Healthy
Height : 191    Weight : 120.75     Age : 29 years old
Best Abilities: Tackling, Strength, Speed
Experience: 18  Skill: 18


  Biagio Orlando Healthy
Height : 202    Weight : 123.75     Age : 24 years old
Best Abilities: Strength, Speed, Handling
Experience: 16  Skill: 14


  Claudio Vescovo Healthy
Height : 202    Weight : 119     Age : 32 years old
Best Abilities: Strength
Experience: 18  Skill: 14


  Dylan Watts Healthy
Height : 197    Weight : 92.5     Age : 29 years old
Best Abilities: Strength, Tackling, Speed
Experience: 18  Skill: 18


  Euan John Healthy
Height : 201    Weight : 123.75     Age : 26 years old
Best Abilities: Speed, Strength, Handling
Experience: 18  Skill: 13


  Evaristo Glovi Healthy
Height : 179    Weight : 78.5     Age : 31 years old
Best Abilities: Strength, Tackling, Speed
Experience: 18  Skill: 18


  Gwilim Selley Healthy
Height : 181    Weight : 89.5     Age : 33 years old
Best Abilities: Tackling, Speed, Strength
Experience: 18  Skill: 16


  Vespasiano Cecioni Healthy
Height : 201    Weight : 97     Age : 23 years old
Best Abilities: Tackling, Strength
Experience: 14  Skill: 17
  Andrés Garcilaso Healthy
Height : 195    Weight : 96.25     Age : 34 years old
Best Abilities: Tackling, Strength
Experience: 18  Skill: 11


  Paul Gineston Healthy
Height : 185    Weight : 111.75     Age : 32 years old
Best Abilities: Tackling, Strength, Speed
Experience: 18  Skill: 13
  Adriano Gatta Healthy
Height : 186    Weight : 85     Age : 30 years old
Best Abilities: Speed, Tackling
Experience: 18  Skill: 11


  Casimiro Raimundo Healthy
Height : 186    Weight : 97.25     Age : 25 years old
Best Abilities: Strength, Tackling
Experience: 18  Skill: 8


  Guido Di Martino Healthy
Height : 181    Weight : 85.25     Age : 17 years old
Best Abilities: None
Experience: 1  Skill: 2


  Lucio Cocco Healthy
Height : 186    Weight : 93     Age : 19 years old
Best Abilities: Tackling, Strength
Experience: 3  Skill: 4


  Pau Solaní Healthy
Height : 188    Weight : 89     Age : 26 years old
Best Abilities: Speed, Tackling
Experience: 18  Skill: 14


  Procopio Morandel Healthy
Height : 194    Weight : 95     Age : 17 years old
Best Abilities: None
Experience: 1  Skill: 3


  Samuel Wheeler Healthy
Height : 193    Weight : 91.5     Age : 29 years old
Best Abilities: Strength, Tackling
Experience: 18  Skill: 9


24/08/2006 15:48: Tarcisio Di pasquale <- (1 euros)
25/08/2006 16:52: Renzo Panarello -> Arruntz United (31 501 euros)
26/08/2006 15:23: Franco Mirabile -> R-4EVER (100 euros)
28/08/2006 12:48: Gligor Codreanu <- (633 euros)
28/08/2006 15:25: Lino Antonelli -> (200 euros)
28/08/2006 16:34: Damiano Contratto -> Dercy (100 euros)
01/09/2006 14:10: William Tatum <- (71 507 euros)
02/09/2006 09:54: Remigio Rienzo -> (2 960 euros)
02/09/2006 17:30: Riccardo Cecere -> sharky`s (200 euros)
13/09/2006 13:24: Vassili Schneider <- Boteden Olympiques (2 207 euros)
13/10/2006 14:16: Andrea Frasca -> YUME RC (1 200 euros)
19/10/2006 16:41: Wilfried Vallet <- (25 751 euros)
23/10/2006 16:43: Gaspare Di muzio -> USAPirlo (1 250 euros)
30/10/2006 08:10: Gligor Codreanu -> ccc's team (410 euros)
14/01/2007 11:07: Vassili Schneider -> TRUC (1 euros)
14/01/2007 11:08: Raimondo Passamano -> Usapó (100 euros)
05/02/2007 15:24: William Ohlmus <- RCM SM (51 056 euros)
19/02/2007 09:41: Gerard Saura <- WerewolfTeam (42 001 euros)
04/06/2007 11:11: Pellegrino Radici <- bugarra club deportivo (109 976 euros)
04/07/2007 10:39: Fabian Lecoeur <- (94 083 euros)
04/01/2008 09:03: Tarcisio Di pasquale -> (586 euros)
04/02/2008 10:27: Alexis Le Berre <- (237 603 euros)
02/04/2008 14:07: Person Fitoussi <- (197 450 euros)
02/04/2008 14:21: Raniero Giacchetti -> (28 056 euros)
10/04/2008 08:51:  -> (2 809 euros)
12/06/2008 09:56: Gennaro Gnesini -> (5 322 euros)
01/07/2008 11:05: Ottaviano Torchia <- (77 573 euros)
01/07/2008 11:15: Leandro Gumiero -> (15 205 euros)
15/09/2008 09:07: Manlio Graninetti -> (36 248 euros)
15/09/2008 09:09: Bertrando Laspisa -> (168 541 euros)
17/01/2009 16:08: William Ohlmus -> (130 490 euros)
09/04/2009 09:31: Antonino Turturici -> (195 990 euros)
28/04/2009 19:21: Naamas Boulègue <- (1 102 502 euros)
22/05/2009 14:00: William Tatum -> (139 385 euros)
09/10/2009 09:06: Antonino Izzo -> Torrelles Legends (8 132 euros)
02/04/2010 09:11: Wilfried Vallet -> RC Elizaberry (25 657 euros)
10/04/2010 15:44: Adriano Di Rienzo <- Ponente Genovese Social Club (870 000 euros)
16/04/2010 10:27: Person Fitoussi -> CRO club (109 974 euros)
18/06/2010 17:11: Maurizio Cangemi -> Beer Is Life (176 457 euros)
12/07/2010 13:35: Fabian Lecoeur -> Neapolis (47 500 euros)
10/08/2010 09:12: Stefano Masi -> RC Bagnols Moustache (109 884 euros)
25/08/2010 17:35: Prudenzio Filpi <- (470 133 euros)
31/08/2010 17:32: Rodolfo Colloccini -> Babaorum (250 798 euros)
11/10/2010 13:30: Aurelio Rondinelli <- (536 808 euros)
15/10/2010 13:35: Nerio Baiano -> cutters (218 499 euros)
05/01/2011 18:53: Kevin Scipione <- stade clarensacois (645 501 euros)
14/01/2011 09:44: Pellegrino Radici -> Rinoceronti Rugby (377 292 euros)
22/01/2011 09:08: Mariano Busalacchi -> tuteblu (230 946 euros)
09/02/2011 15:46: Brian Watts <- (367 500 euros)
13/02/2011 15:48: Cesare Fiasconaro -> Northcote (104 500 euros)
12/03/2011 12:25: Alistair Marjoribanks <- Undici Leoni (500 000 euros)
18/03/2011 08:50: Amerigo Scaramelli -> Polisportiva Padergnone (183 291 euros)
17/04/2011 11:07: Fiorenzo Giaculli -> RomaPinkConnection (9 500 euros)
07/08/2011 10:12: Ottaviano Torchia -> SC-Labastidette (73 984 euros)
06/10/2011 16:25: Bed?ich Žemli?ka <- (622 243 euros)
10/10/2011 17:18: Alistair Marjoribanks -> Paperopoli Rugby Club (137 750 euros)
14/10/2011 09:08: Gerard Saura -> I Principi di Crespellano (53 472 euros)
02/02/2012 09:41: Karl Miele <- (434 288 euros)
06/02/2012 10:29: Alexis Le Berre -> 4000 (62 412 euros)
01/06/2012 15:51: Cedoslav Memi? <- Les Bourrins Costarmoricains (780 000 euros)
05/06/2012 12:05: Aurelio Rondinelli -> Murex (149 762 euros)
07/03/2013 09:03: Antonello Mascari <- (408 411 euros)
16/03/2013 12:24: Prudenzio Filpi -> les dionysiaques (1 156 euros)
12/06/2013 07:11: Angelo De Leonardis <- Durones (380 000 euros)
23/06/2013 08:56: Alfonso Feliciani -> Lo Cicero for President (997 euros)
10/07/2013 17:06: Madison Proto <- (398 033 euros)
16/07/2013 10:50: Floriano Carbone -> XV DELLA BALALAIKA (153 805 euros)
25/02/2014 19:35: Gustave Chartier <- FC Grenoble (960 000 euros)
02/03/2014 09:29: Kevin Scipione -> 34rugBYTROI (142 967 euros)
04/05/2014 16:47: Sesto Rabagliati -> grosseto longhorns (7 748 euros)
26/06/2014 10:36: Battista Trentanelli <- Atletico Maniero (229 682 euros)
30/06/2014 11:54: Karl Miele -> YUME RC (37 750 euros)
05/09/2014 11:43: Andrés Garcilaso <- Rugby Mirano 1957 (882 000 euros)
09/09/2014 12:07: Giuseppe Lavoratori -> Rugby Mirano 1957 (119 805 euros)
28/12/2014 23:19: Laurenţiu Tică <- Stade Montois (115 500 euros)
23/01/2015 16:40: Cedoslav Memi? -> TSFY Exiles (388 887 euros)
04/02/2015 00:11: Raphaël Faure <- Royal Standard (804 059 euros)
01/05/2015 09:45: Tomás Velho <- Muscle Tribe of Danger (109 975 euros)
20/06/2015 12:54: Brian Watts -> Les Sangliers Ardennais (28 500 euros)
31/07/2015 20:34: Charles-Henri Fortin <- (414 440 euros)
04/08/2015 22:14: Laurenţiu Tică -> YUME RC (9 500 euros)
07/12/2015 17:31: François-Xavier Pain <- Tiger Vasya (166 666 euros)
08/12/2015 21:03: Tomás Velho -> Rugby Club de la Vallée (9 600 euros)
26/01/2016 05:27: Antonello Mascari -> Quadraro (1 284 euros)
05/02/2016 20:31: Paul Gineston <- (223 353 euros)

Difference: -8 338 472 euros
17/02/2016 11:30: Battista Trentanelli -> (308 136 coins)
23/02/2016 20:17: Dylan Watts <- (421 344 coins)
23/02/2016 21:17: Emanuele Osterman -> (182 469 coins)
20/04/2016 16:46: Daniel Kuyt -> (189 339 coins)
02/05/2016 18:10: Patrice Beaufort <- (386 820 coins)
03/07/2016 21:48: Raphaël Faure -> (207 260 coins)
20/08/2016 07:36: Pierpaolo Cuccuru <- (425 940 coins)
20/08/2016 16:18: Patrice Beaufort -> (353 256 coins)
03/09/2016 08:08: Charles-Henri Fortin -> (346 890 coins)
15/10/2016 21:57: Keven Rolfe <- (263 102 coins)
29/10/2016 21:22: Kai Mavromattes <- (319 536 coins)
24/12/2016 15:33: Keven Rolfe -> (253 169 coins)
12/01/2017 14:07: Kai Mavromattes -> (307 123 coins)
17/01/2017 14:44: Ludovic Renard <- (166 838 coins)
12/02/2017 08:14: Pierpaolo Cuccuru -> (356 079 coins)
17/02/2017 09:59: Zack Snyder <- (431 700 coins)
20/02/2017 18:24: Neemya Edmunds <- (354 793 coins)
20/02/2017 20:31: François-Xavier Pain -> (319 269 coins)
23/03/2017 05:45: Alvaro Gullo -> (299 548 coins)
22/04/2017 20:56: Călin Adi Rainea <- (137 224 coins)
02/05/2017 07:05: Wayne Fowler <- (393 900 coins)
06/05/2017 20:19: Gustave Chartier -> (202 579 coins)
08/05/2017 19:54: Ludovic Renard -> (130 310 coins)
23/05/2017 17:49: Zack Snyder -> (392 071 coins)
27/05/2017 19:53: Leandro Baglio <- (253 116 coins)
14/06/2017 19:56: Uboldo Pintori <- (420 036 coins)
04/08/2017 21:49: Călin Adi Rainea -> (102 641 coins)
12/08/2017 15:19: Andrés Garcilaso -> (309 315 coins)
04/09/2017 19:35: Daniel Keller <- (211 310 coins)
20/09/2017 19:43: Amerigo Scaramelli <- (0 coins)
19/01/2018 05:33: Nikola Cvetkovi? <- (240 992 coins)
20/01/2018 15:16: Daniel Keller -> (170 868 coins)
22/01/2018 10:20: Leandro Baglio -> (186 450 coins)
05/02/2018 14:37: Ivo van Ginneken <- (219 936 coins)
22/02/2018 15:03: Gloriano Causa -> (248 217 coins)
27/02/2018 08:55: Evaristo Glovi <- (379 926 coins)
27/02/2018 08:55: Angelo De Leonardis -> (169 334 coins)
20/03/2018 05:55: Gwilim Selley <- (308 044 coins)
11/04/2018 14:15: Giampaolo Fabbri -> (210 801 coins)
22/04/2018 13:47: Nikola Cvetkovi? -> (200 701 coins)
28/04/2018 09:07: Andrés Fajardo <- (271 116 coins)
28/04/2018 18:52: Uboldo Pintori -> (353 982 coins)
09/05/2018 14:21: Arturo Chavira <- (246 311 coins)
12/05/2018 16:34: Neemya Edmunds -> (270 918 coins)
15/06/2018 22:34: Reece Knowles <- (334 620 coins)
16/06/2018 18:37: Wayne Fowler -> (263 450 coins)
25/06/2018 07:17: Daniel Kuyt <- (12 167 coins)
14/07/2018 08:22: Balázs Bencsik <- (428 820 coins)
14/07/2018 18:29: Ivo van Ginneken -> (181 552 coins)
04/09/2018 23:57: Stephen Lejeune <- (261 468 coins)
22/09/2018 19:52: Andrés Fajardo -> (231 720 coins)
29/09/2018 11:03: Ethan O'Hara <- (40 846 coins)
27/10/2018 15:03: Reece Knowles -> (292 032 coins)
02/11/2018 15:15: Flavian Diouf <- (262 274 coins)
06/11/2018 07:52: Stephen Lejeune -> (251 009 coins)
29/11/2018 14:26: Casimiro Raimundo <- (433 699 coins)
06/12/2018 07:24: Ethan O'Hara -> (32 948 coins)
19/01/2019 09:54: Evaristo Arlotta -> (257 470 coins)
08/04/2019 08:39: Gildas Pinel <- (80 793 coins)
30/07/2019 07:28: Flavian Diouf -> (192 810 coins)
30/07/2019 23:01: Samuel Wheeler <- (315 216 coins)
31/07/2019 19:46: Arturo Chavira -> (138 534 coins)
31/07/2019 21:07: Pau Solaní <- (375 516 coins)
31/08/2019 07:52: Andrés Garcilaso <- (53 379 coins)
21/11/2019 15:39: Gildas Pinel -> (59 167 coins)