Show Nav
Season 40: Day 74/133 .

i gufi

President/ Manager: pilone3    
Coach: Celio Tessari
Location: Italia / Lombardia
Stadium: i gufi stadium
Capacity : 10500
Since: 06/05/2015 22:56
Last Connection: 26/02/2020 23:51
Language: Italiano
League table: 1 : 4-02
Federal Cup: Federal Cup
Currently playing in the tournament : Coppa e Gnocco FrittoTrophies

Season 38: 4-14 Season 29: 5-04 Season 27: 5-41

1 / 38   2 / 38

16 Players

  Franz-Josef Zippel Healthy
Height : 197    Weight : 112     Age : 36 years old
Best Abilities: Tackling, Strength
Experience: 18  Skill: 16


  Mario Bettega Healthy
Height : 197    Weight : 123.75     Age : 32 years old
Best Abilities: None
Experience: 18  Skill: 12


  Jason Conte Healthy
Height : 200    Weight : 108.25     Age : 35 years old
Best Abilities: Strength, Tackling
Experience: 18  Skill: 16


  Damian Dan Herea Healthy
Height : 201    Weight : 123.75     Age : 36 years old
Best Abilities: Tackling, Strength
Experience: 18  Skill: 16


  Luke Meatheringham Healthy
Height : 185    Weight : 105.75     Age : 24 years old
Best Abilities: None
Experience: 13  Skill: 10


  Wout Mertens Healthy
Height : 201    Weight : 117     Age : 36 years old
Best Abilities: Strength, Handling
Experience: 18  Skill: 13


  Florent Landais Healthy
Height : 201    Weight : 123.75     Age : 40 years old
Best Abilities: Strength
Experience: 18  Skill: 11


  Horacio Puerta Healthy
Height : 194    Weight : 123.75     Age : 34 years old
Best Abilities: Tackling, Strength
Experience: 18  Skill: 17


  Antonello Roveda Healthy
Height : 197    Weight : 107.5     Age : 33 years old
Best Abilities: Strength
Experience: 18  Skill: 12
  Nunzio Chiarilli Healthy
Height : 198    Weight : 102.75     Age : 31 years old
Best Abilities: None
Experience: 18  Skill: 11


  Donatello Alonso Healthy
Height : 189    Weight : 87.5     Age : 34 years old
Best Abilities: Speed, Tackling
Experience: 18  Skill: 9


  Pedro Vidal Healthy
Height : 171    Weight : 90.25     Age : 27 years old
Best Abilities: Tackling
Experience: 14  Skill: 11


  Battista Trentanelli Healthy
Height : 182    Weight : 97     Age : 33 years old
Best Abilities: None
Experience: 18  Skill: 10


  Carlos Eira Healthy
Height : 181    Weight : 80.5     Age : 35 years old
Best Abilities: Tackling, Speed, Strength
Experience: 18  Skill: 11


  Joseph Hutchinson Healthy
Height : 186    Weight : 86     Age : 37 years old
Best Abilities: None
Experience: 18  Skill: 10


  Ingvar Sjöberg Healthy
Height : 198    Weight : 83     Age : 36 years old
Best Abilities: Speed, Handling, Passing
Experience: 18  Skill: 11


15/05/2015 11:20: Filimon Filip Aldea <- Mustaciosii (180 euros)
27/05/2015 11:29: Djamel Perin <- (50 euros)
23/07/2015 18:06: Benoit Lagrange <- Rugby Flegreo (50 euros)
27/07/2015 11:34: Fausto Basile -> stade Montargois (47 euros)
10/08/2015 15:25: Augusto Nardiello -> Pianura Rugby (235 euros)
13/08/2015 23:43: Dragomir Morariu <- miloteam (169 716 euros)
14/08/2015 23:32: Anthony Dambreville <- (94 500 euros)
18/08/2015 23:05: Settimo Chirico -> Hugo XV (102 euros)
23/08/2015 17:16: Luca Veneziani -> Pianura Rugby (291 euros)
08/09/2015 18:36: Sotatsu Hokusai <- JB all Stars (70 000 euros)
23/09/2015 23:54: Alvaro Aiello -> Freight Train RFC (48 euros)
03/10/2015 08:13: Fabio Sansone -> Gffa (48 euros)
05/10/2015 10:19: Ángel Martí <- Regina Raflesia (1 000 euros)
05/10/2015 11:00: Zbigniew Falkiewicz <- wolfmother (341 775 euros)
06/10/2015 12:11: Walt Barton <- (1 000 euros)
09/10/2015 13:58: Filimon Filip Aldea -> RC Dunarea Oinacu (96 euros)
10/10/2015 20:22: Les Mitchell <- SP (88 458 euros)
11/10/2015 23:23: Franco Russo -> cab (48 euros)
12/10/2015 18:33: Richard Riou <- séquoia (600 euros)
17/10/2015 14:23: Benoit Lagrange -> Jerzy Popielusko Courage Shool (48 euros)
22/10/2015 14:30: Alvaro Bondi -> Scarpone XV (66 euros)
28/10/2015 22:08: Charles-Antoine Frey <- Passione e azzardo (18 234 euros)
14/11/2015 09:58: Flavio Fasone -> River City Fire (96 euros)
17/12/2015 12:36: Haydn Read <- (49 252 euros)
27/12/2015 00:11: Djamel Perin -> JFR (48 euros)
19/01/2016 14:27: Joshua Raptis <- Bra Caput Mundi (2 031 euros)
29/01/2016 15:06: Aligi Brambilla -> OLTENIA FORCE 1 (1 494 euros)
10/02/2016 00:07: Nunzio Chiarilli <- RC AXEL (5 137 euros)
15/02/2016 13:14: Alessio Kaiser -> MONTOULIERS (96 euros)

Difference: -839 220 euros
17/02/2016 01:18: Giordano Velva -> (124 899 coins)
25/02/2016 00:46: Battista Trentanelli <- (320 976 coins)
25/02/2016 00:52: Ettore Tomai -> (156 180 coins)
21/03/2016 19:58: Telesforo Della Corte -> (73 757 coins)
25/03/2016 10:05: Joaquim Técher <- (167 272 coins)
25/03/2016 21:10: Richard Riou -> (79 491 coins)
12/05/2016 22:10: Arwel MacDonald <- (248 284 coins)
12/05/2016 22:51: Joshua Raptis -> (134 179 coins)
15/05/2016 01:39: Gianni Acchittu -> (121 415 coins)
18/05/2016 01:02: Albert Miralpeix <- (224 028 coins)
18/05/2016 01:08: Sotatsu Hokusai -> (126 185 coins)
11/06/2016 19:14: Brad Rolleston <- (146 822 coins)
11/06/2016 23:03: Joaquim Técher -> (135 967 coins)
20/06/2016 00:21: Enzo Paolo Bulone <- (111 865 coins)
20/06/2016 23:10: Walt Barton -> (150 301 coins)
29/06/2016 23:01: Alexander Gysi <- (229 551 coins)
29/06/2016 23:09: Massimiliano Frixione -> (95 101 coins)
03/07/2016 17:46: Ángel Martí -> (201 865 coins)
23/07/2016 00:02: Peter Bromhead <- (191 353 coins)
23/07/2016 00:10: Franco Cecchini    -> (316 821 coins)
07/08/2016 00:26: Teodosio Ciofani -> (127 069 coins)
16/08/2016 22:21: Arwel MacDonald -> (238 490 coins)
19/08/2016 22:29: Damiano Principe <- (95 974 coins)
08/09/2016 21:04: Elio Rettagliata <- (155 548 coins)
15/10/2016 17:13: Enzo Paolo Bulone -> (89 749 coins)
17/11/2016 22:35: Pierre Lang <- (298 278 coins)
18/11/2016 00:14: Elio Rettagliata -> (133 103 coins)
24/01/2017 19:33: Pierre Lang -> (272 472 coins)
23/02/2017 23:30: Nathan Genet <- (219 797 coins)
17/04/2017 16:59: Gabin Cabrolier <- (96 786 coins)
04/07/2017 18:12: Charles-Antoine Frey -> (61 363 coins)
06/07/2017 18:21: Bradley Macaulay <- (157 384 coins)
17/08/2017 22:29: Diego Serra <- (248 234 coins)
17/10/2017 22:30: Peter Bromhead -> (83 911 coins)
22/11/2017 17:45: William Di Luzio <- (54 598 coins)
22/11/2017 18:15: Les Mitchell -> (77 890 coins)
07/02/2018 20:29: Floyd Marin <- (11 968 coins)
07/02/2018 22:56: Gabin Cabrolier -> (60 257 coins)
17/02/2018 12:20: Kyle Armitage <- (130 200 coins)
17/02/2018 14:33: Anthony Dambreville -> (158 195 coins)
23/05/2018 10:40: Norbert Lisowski <- (68 356 coins)
14/06/2018 19:27: Armando Mitri <- (36 170 coins)
14/06/2018 19:43: Haydn Read -> (44 911 coins)
03/08/2018 15:30: Catello Anticonti <- (186 670 coins)
03/08/2018 23:25: Bradley Macaulay -> (79 868 coins)
31/08/2018 17:17: Florent Landais <- (104 745 coins)
31/08/2018 20:00: Nathan Genet -> (133 195 coins)
11/01/2019 18:42: Franz-Josef Zippel <- (157 693 coins)
11/01/2019 18:53: William Di Luzio -> (18 140 coins)
15/01/2019 22:38: Kyle Armitage -> (44 723 coins)
09/02/2019 19:19: Piri Harman <- (27 238 coins)
09/02/2019 23:44: Damiano Principe -> (84 694 coins)
11/03/2019 21:26: Sverre Gudbrandsen <- (184 128 coins)
11/03/2019 23:04: Dragomir Morariu -> (81 739 coins)
28/03/2019 21:49: Ingvar Sjöberg <- (164 304 coins)
28/03/2019 22:44: Albert Miralpeix -> (18 804 coins)
27/05/2019 09:02: Pedro Vidal <- (31 615 coins)
27/05/2019 15:56: Floyd Marin -> (4 957 coins)
20/06/2019 00:08: Luke Meatheringham <- (43 439 coins)
18/08/2019 19:13: Horacio Puerta <- (94 514 coins)
19/08/2019 12:46: Catello Anticonti -> (96 945 coins)
21/08/2019 22:51: Alexander Gysi -> (15 421 coins)
25/09/2019 16:45: Donatello Alonso <- (19 032 coins)
25/09/2019 21:31: Armando Mitri -> (9 512 coins)
03/10/2019 10:38: Jason Conte <- (91 493 coins)
03/10/2019 20:02: Piri Harman -> (14 545 coins)
30/11/2019 12:06: Damian Dan Herea <- (21 610 coins)
01/12/2019 22:57: Norbert Lisowski -> (29 412 coins)
24/12/2019 12:34: Wout Mertens <- (73 682 coins)
01/01/2020 21:13: Zbigniew Falkiewicz -> (84 952 coins)
07/01/2020 18:31: Carlos Eira <- (128 772 coins)
07/01/2020 20:15: Diego Serra -> (97 498 coins)
31/01/2020 20:06: Joseph Hutchinson <- (77 200 coins)
26/02/2020 23:58: Sverre Gudbrandsen -> (93 553 coins)