Show Nav
Season 39: Day 74/133 .

brutos

President/ Manager: flicorno    
Coach: Antonio Maria Viola
Location: Italia / Abruzzo
Stadium: brutos stadium
Capacity : 13200
Since: 06/08/2007 13:56
Last Connection: 12/10/2019 16:12
Language: Italiano
League table: 1 : 4-21
Federal Cup: Federal Cup
Trophies

Season 33: 4-20 Season 22: 5-72 Season 14: 5-63 Season 12: 5-47

Club History

Season 38: # 5 4-21
Season 38: Eliminated from the Federal Cup in the Round of 32
Season 37: # 5 4-21
Season 37: Eliminated from the Federal Cup in the Round of 32
Season 36: # 5 4-21
Season 36: Eliminated from the Federal Cup in the Round of 128
Season 35: # 8 3-1
Season 35: Eliminated from the Coppa Italia in the First Round
Season 34: # 8 3-1
Season 34: Eliminated from the Coppa Italia in the First Round
Season 33: # 1 4-20
Season 33: Eliminated from the Federal Cup in the Round of 64
Season 32: # 2 4-20
Season 32: Eliminated from the Federal Cup in the First Round
Season 31: # 2 4-20
Season 31: Eliminated from the Federal Cup in the Round of 64
Season 30: # 5 4-20
Season 30: Eliminated from the Federal Cup in the First Round
Season 29: # 3 4-20
Season 29: Eliminated from the Federal Cup in the Round of 64
Season 28: # 5 4-20
Season 28: Eliminated from the Federal Cup in the First Round
Season 27: # 6 4-20
Season 27: Eliminated from the Federal Cup in the First Round
Season 26: # 7 4-20
Season 26: Eliminated from the Federal Cup in the Round of 128
Season 25: # 5 4-20
Season 25: Eliminated from the Federal Cup in the Round of 128
Season 24: # 4 4-20
Season 24: Eliminated from the Federal Cup in the First Round
Season 23: # 7 4-20
Season 23: Eliminated from the Federal Cup in the First Round
Season 22: # 1 5-72
Season 22: Eliminated from the Coppa Italia in the Round of 256
Season 21: # 2 5-72
Season 21: Eliminated from the Coppa Italia in the Fifth Round
Season 20: # 2 5-72
Season 20: Eliminated from the Coppa Italia in the Fourth Round
Season 19: # 2 5-72
Season 19: Eliminated from the Coppa Italia in the Round of 256
Season 18: # 2 5-72
Season 18: Eliminated from the Coppa Italia in the Fifth Round
Season 17: # 3 5-72
Season 17: Eliminated from the Coppa Italia in the Fourth Round
Season 16: # 2 5-72
Season 16: Eliminated from the Coppa Italia in the Fifth Round
Season 15: # 9 4-21
Season 15: Eliminated from the Coppa Italia in the Fourth Round
Season 14: # 1 5-63
Season 14: Eliminated from the Coppa Italia in the Fourth Round
Season 13: # 10 4-10
Season 13: Eliminated from the Coppa Italia in the First Round
Season 12: # 1 5-47
Season 12: Eliminated from the Coppa Italia in the Fourth Round
Season 11: # 2 5-47
Season 11: Eliminated from the Coppa Italia in the Fifth Round
Season 10: # 6 5-47
Season 10: Eliminated from the Coppa Italia in the Fourth Round
Season 9: # 4 5-47
Season 9: Eliminated from the Coppa Italia in the Second Round
Season 8: # 5 5-47
Season 8: Eliminated from the Coppa Italia in the Third Round
Season 7: # 6 5-47
Season 7: Eliminated from the Coppa Italia in the First Round
Season 6: # 3 6-05

1 / 41   2 / 41

22 Players

  Ernesto Sanchi Healthy
Height : 188    Weight : 92     Age : 17 years old
Best Abilities: None
Experience: 0  Skill: 3


  Raimondo Furin Healthy
Height : 186    Weight : 95.75     Age : 21 years old
Best Abilities: Strength
Experience: 0  Skill: 12


  Attilio Zanasi Healthy
Height : 205    Weight : 118.25     Age : 23 years old
Best Abilities: Speed, Strength
Experience: 9  Skill: 12


  Colombo Zingarelli Healthy
Height : 196    Weight : 123.25     Age : 24 years old
Best Abilities: Strength
Experience: 7  Skill: 15


  Egidio Pedrini Healthy
Height : 174    Weight : 72.5     Age : 25 years old
Best Abilities: None
Experience: 10  Skill: 13


  Guido Langieri Healthy
Height : 193    Weight : 123     Age : 30 years old
Best Abilities: Strength, Handling, Tackling
Experience: 18  Skill: 16


  Battista Faletti Healthy
Height : 181    Weight : 104     Age : 35 years old
Best Abilities: Strength, Handling, Tackling
Experience: 18  Skill: 16


  Fabrizio Murdaca Healthy
Height : 179    Weight : 91.5     Age : 36 years old
Best Abilities: None
Experience: 18  Skill: 6


  Ferruccio Restelli Healthy
Height : 204    Weight : 119.75     Age : 39 years old
Best Abilities: None
Experience: 18  Skill: 9
  Graziano Ianni Healthy
Height : 183    Weight : 88     Age : 22 years old
Best Abilities: None
Experience: 1  Skill: 4


  Giulio Cesare Grazia Healthy
Height : 198    Weight : 78.5     Age : 32 years old
Best Abilities: None
Experience: 18  Skill: 11


  Melchiorre Lisi Healthy
Height : 190    Weight : 94     Age : 33 years old
Best Abilities: Speed, Tackling
Experience: 18  Skill: 11


  Adolfo Fabbri Healthy
Height : 197    Weight : 92.75     Age : 34 years old
Best Abilities: Tackling, Strength, Passing
Experience: 18  Skill: 12
  Luca Caramelli Healthy
Height : 171    Weight : 77.5     Age : 18 years old
Best Abilities: Handling, Strength, Speed
Experience: 0  Skill: 5


  Aldo Tersigni Healthy
Height : 186    Weight : 82.5     Age : 19 years old
Best Abilities: None
Experience: 0  Skill: 4


  Giorgio Mestriner Healthy
Height : 190    Weight : 89     Age : 20 years old
Best Abilities: None
Experience: 1  Skill: 4


  Eugenio Cosi Healthy
Height : 194    Weight : 83.5     Age : 28 years old
Best Abilities: Speed
Experience: 8  Skill: 12


  Giandomenico Oliveri Healthy
Height : 188    Weight : 79     Age : 27 years old
Best Abilities: Tackling, Kicking, Strength
Experience: 17  Skill: 11


  Doriano Marchetti Healthy
Height : 183    Weight : 83     Age : 29 years old
Best Abilities: Tackling
Experience: 18  Skill: 11


  Giacobbe Privitera Healthy
Height : 203    Weight : 118.75     Age : 35 years old
Best Abilities: Handling, Strength
Experience: 18  Skill: 7


  Aroldo Rossetto Healthy
Height : 204    Weight : 120.25     Age : 36 years old
Best Abilities: Strength, Handling, Passing
Experience: 18  Skill: 6


  Euro Padrò Healthy
Height : 195    Weight : 113.5     Age : 37 years old
Best Abilities: Tackling, Strength
Experience: 18  Skill: 6


12/10/2007 13:35: Dante Bontempi -> (38 621 euros)
07/12/2007 13:36: Pietro Cicerello <- (12 000 euros)
22/01/2008 17:01:  -> (28 577 euros)
31/03/2008 14:24: Paolo Otero <- (10 000 euros)
31/03/2008 14:41: Fausto Tarantino -> (8 103 euros)
31/03/2008 19:41: Gennaro Cazzullo <- (10 000 euros)
31/03/2008 21:40: Erwan Delporte <- (10 000 euros)
31/03/2008 22:04: Ben Pages <- (10 000 euros)
01/04/2008 09:38:  -> (8 204 euros)
01/04/2008 09:38: Egisto Nadi -> (8 006 euros)
01/04/2008 09:39: Ettore Mandala -> (7 859 euros)
02/04/2008 16:15: Enzo Crisafi <- (10 000 euros)
22/04/2008 12:46:  -> (3 175 euros)
22/04/2008 12:46:  -> (2 804 euros)
22/04/2008 12:46: Lorenzo Biondi -> (5 752 euros)
01/09/2008 10:11: Tacito Saettone <- (100 euros)
04/09/2008 15:27: Valerio Pafumi -> (3 582 euros)
04/09/2008 15:28:  -> (2 687 euros)
04/09/2008 15:33:  -> (1 684 euros)
04/09/2008 15:56: Luca Riboletti <- (274 424 euros)
02/10/2008 17:09: Dino Bulgarelli <- (283 733 euros)
22/10/2008 16:22: Giorgio Scaramelli <- (1 200 euros)
22/10/2008 17:01: Vasile Roşu <- (101 euros)
22/10/2008 17:35: Neron Questi <- (210 001 euros)
31/10/2008 15:20: Piero Fabbri <- (200 euros)
18/11/2008 16:53: Massimiliano Della Greca <- (79 382 euros)
19/11/2008 09:18: Paolo Otero -> (140 356 euros)
27/11/2008 17:57: Emanuele Barabino <- (12 496 euros)
28/11/2008 16:13: Tacito Saettone -> (2 380 euros)
28/11/2008 16:14:  -> (3 016 euros)
28/11/2008 16:14:  -> (1 661 euros)
18/12/2008 14:11: Eliseo Simoni <- (192 073 euros)
18/12/2008 14:16: Gino Impellittieri -> (73 796 euros)
16/02/2009 11:26: Eliseo Simoni -> (213 356 euros)
17/03/2009 12:35: Ermanno Banfi <- (315 001 euros)
23/03/2009 14:33: Attilio Valcareggi -> (1 997 euros)
23/03/2009 14:33: Emanuele Barabino -> (12 418 euros)
23/03/2009 14:33: Vasile Roşu -> (3 578 euros)
23/03/2009 14:33: Gino Scipioni -> (1 688 euros)
23/03/2009 14:34:  -> (1 530 euros)
14/05/2009 10:01: Mino Cecconi <- (220 502 euros)
14/05/2009 10:20: Edoardo Palmeri -> (219 824 euros)
15/05/2009 10:33: Gianni Fressola <- Rugby Secz (7 782 euros)
20/05/2009 10:22: Daniele Vazzano <- (50 euros)
22/05/2009 11:56: Arrigo Ranno <- (51 euros)
22/05/2009 12:09: Erwan Delporte -> (4 092 euros)
25/05/2009 11:05: Antonello Cancelosi <- (50 euros)
25/05/2009 17:42: Mauro Luxoro <- (105 001 euros)
26/05/2009 11:07: Settimo Mazzone -> (564 264 euros)
27/05/2009 10:09: Claudio Razeto <- (62 206 euros)
28/05/2009 09:22: Ben Pages -> (84 026 euros)
10/06/2009 15:34: Giuseppe Scaletta -> (88 792 euros)
07/07/2009 13:49: Giorgio Scaramelli -> (3 840 euros)
28/07/2009 16:52: Nino Capezzone <- (255 261 euros)
14/08/2009 15:27: Gianni Fressola -> Bomboletta (4 788 euros)
23/09/2009 12:41: Davide Mastromonaco <- (590 989 euros)
27/09/2009 12:50: Neron Questi -> FC Peneto (95 000 euros)
29/10/2009 23:58: Nino Capezzone -> Rugby Club Lolles (285 000 euros)
13/11/2009 16:17: Gualtiero Rodi <- (729 307 euros)
17/11/2009 16:28: Mino Cecconi -> todoeltiempo r.c. (190 000 euros)
13/12/2009 09:41: Gerolamo Bova -> Fosters (59 637 euros)
12/02/2010 17:08: Ezio Musca <- Flying Eels-Legio XV RFC (327 996 euros)
21/03/2010 10:36: Pietro Cicerello -> sumarnaz (17 290 euros)
26/03/2010 17:42: Gennaro Cazzullo -> E.R.C. (3 325 euros)
10/07/2010 10:22: Cirillo Letta -> Sanremo Rugby Gerson's Academy (738 euros)
12/07/2010 10:18: Orfeo Merlina <- Virtus rugby (252 000 euros)
13/07/2010 09:36: Giorgio Rinaldi -> Vale Of Lune Colts (4 987 euros)
24/02/2011 12:04: Romolo Zangrando <- (315 000 euros)
20/03/2011 12:36: Berto Cecioni <- All CUX (157 500 euros)
24/03/2011 12:23: Ermanno Banfi -> Torino (285 euros)
09/04/2011 12:52: Paolino Rutelli -> BESTIE (106 657 euros)
17/04/2011 09:44: Massimo Rattaro -> wasps giants (95 000 euros)
09/11/2011 09:47: Franco Talotti <- (515 207 euros)
09/11/2011 12:06: Raffaello Astuti <- (497 181 euros)
13/11/2011 10:03: Amerigo Reverdito -> Vomero Patriots (570 euros)
18/11/2011 09:49: Berto Cecioni -> Union Beach Stoners (142 500 euros)
04/12/2012 13:30: Werther Marafioti <- GUC (290 000 euros)
21/01/2013 09:19: Mauro Luxoro -> Fieri di Belcastro (48 euros)
16/02/2013 19:32: Gualtiero Rodi -> Leoni Bergamo (238 euros)
01/10/2013 11:10: Fabrizio Murdaca <- (289 407 euros)
07/03/2014 15:07: Celso Narducci <- L'Ovalie (346 500 euros)
11/03/2014 16:44: Adolfo Fabbri <- Stranitipi Sharks (458 850 euros)
16/03/2014 00:05: Carlo Pilato -> Rugby Club Bagnacois / cél (95 000 euros)
17/03/2014 13:45: Sabino Montello -> wellington united (476 euros)
30/07/2014 10:23: Giulio Cesare Grazia <- SSMillo (236 149 euros)
08/12/2015 11:08: Euro Padrò <- ANTANANARIVO (1 044 000 euros)

Difference: -5 490 493 euros
15/02/2016 23:29: Ezio Fabbri -> (186 631 coins)
10/03/2017 11:18: Melchiorre Lisi <- (306 622 coins)
11/03/2017 02:36: Battista Faletti <- (246 516 coins)
29/05/2017 11:49: Antonio Mercuri -> (156 334 coins)
06/10/2017 11:33: Giancarlo Flores -> (171 698 coins)
20/04/2018 10:43: Raffaello Astuti -> (13 658 coins)
26/06/2018 07:15: Eugenio Cosi <- (38 296 coins)
26/03/2019 17:05: Celso Narducci -> (0 coins)