Show Nav
Season 39: Day 128/133 .

tuteblu

President/ Manager: Paco    
Coach: Joe Burrows
Location: Italia / Emilia-Romagna
Stadium: tuteblu stadium
Capacity : 16200
Since: 02/04/2009 11:16
Last Connection: 10/12/2019 12:57
Language: Italiano
League table: 3 : 2-1
National Cup: National Cup
Currently playing in the tournament : Torneo delle Piccole DolomitiTrophies

Season 30: 2-2 Season 28: 2-2 Season 26: 3-6 Season 19: 4-21 Season 18: 5-61 Season 16: 5-19 Season 11: 6-44

Club History

Season 39: Eliminated from the Coppa Italia in the First Round
Season 38: # 6 2-1
Season 38: Eliminated from the Coppa Italia in the Round of 32
Season 37: # 2 2-1
Season 37: Eliminated from the Coppa Italia in the Round of 32
Season 36: # 5 2-1
Season 36: Eliminated from the Coppa Italia in the Round of 16
Season 35: # 5 2-1
Season 35: Eliminated from the Coppa Italia in the Round of 32
Season 34: # 6 2-1
Season 34: Eliminated from the Coppa Italia in the Round of 32
Season 33: # 5 2-1
Season 33: Eliminated from the Coppa Italia in the First Round
Season 32: # 7 2-1
Season 32: Eliminated from the Coppa Italia in the Round of 32
Season 31: # 10 Top 10
Season 31: Eliminated from the Coppa Italia in the First Round
Season 30: # 1 2-2
Season 30: Eliminated from the Coppa Italia in the First Round
Season 29: # 8 Top 10
Season 29: Eliminated from the Coppa Italia in the First Round
Season 28: # 1 2-2
Season 28: Eliminated from the Coppa Italia in the First Round
Season 27: # 5 2-2
Season 27: Eliminated from the Coppa Italia in the Round of 16
Season 26: # 1 3-6
Season 26: Eliminated from the Coppa Italia in the First Round
Season 25: # 2 3-6
Season 25: Eliminated from the Coppa Italia in the First Round
Season 24: # 3 3-6
Season 24: Eliminated from the Coppa Italia in the First Round
Season 23: # 3 3-6
Season 23: Eliminated from the Coppa Italia in the First Round
Season 22: # 3 3-6
Season 22: Eliminated from the Coppa Italia in the Round of 16
Season 21: # 3 3-6
Season 21: Eliminated from the Coppa Italia in the Round of 128
Season 20: # 3 3-6
Season 20: Eliminated from the Coppa Italia in the Fourth Round
Season 19: # 1 4-21
Season 19: Eliminated from the Coppa Italia in the Round of 64
Season 18: # 1 5-61
Season 18: Eliminated from the Coppa Italia in the Round of 128
Season 17: # 9 4-19
Season 17: Eliminated from the Coppa Italia in the Fifth Round
Season 16: # 1 5-19
Season 16: Eliminated from the Coppa Italia in the Round of 256
Season 15: # 4 5-19
Season 15: Eliminated from the Coppa Italia in the Round of 256
Season 14: # 7 5-19
Season 14: Eliminated from the Coppa Italia in the First Round
Season 13: # 7 5-19
Season 13: Eliminated from the Coppa Italia in the Fifth Round
Season 12: # 9 5-19
Season 12: Eliminated from the Coppa Italia in the Fourth Round
Season 11: # 1 6-44
Season 11: Eliminated from the Coppa Italia in the First Round
Season 10: # 4 6-44

1 / 48   2 / 48

16 Players

  Giorgio Laudano Healthy
Height : 201    Weight : 94.75     Age : 18 years old
Best Abilities: Strength
Experience: 1  Skill: 8


  Ignazio Scognamiglio Healthy
Height : 201    Weight : 97.75     Age : 18 years old
Best Abilities: Strength
Experience: 3  Skill: 12


  Nunzio Sapienza Healthy
Height : 194    Weight : 97     Age : 24 years old
Best Abilities: Tackling, Strength
Experience: 15  Skill: 18


  Ezequiel Benitez Healthy
Height : 195    Weight : 123.75     Age : 29 years old
Best Abilities: Tackling, Strength, Speed
Experience: 18  Skill: 18


  Aubin Fayolle Healthy
Height : 202    Weight : 123.75     Age : 26 years old
Best Abilities: Strength, Handling, Speed
Experience: 15  Skill: 13


  Joni Martini Healthy
Height : 187    Weight : 86.5     Age : 29 years old
Best Abilities: Tackling, Strength, Speed
Experience: 17  Skill: 18


  Leonardo 'Sono un ribelle mamma' Munoz Healthy
Height : 204    Weight : 100     Age : 35 years old
Best Abilities: Tackling, Strength
Experience: 18  Skill: 16


  Armand Texier Healthy
Height : 205    Weight : 123.75     Age : 32 years old
Best Abilities: Speed, Strength, Handling
Experience: 18  Skill: 12


  Ezio Cortellessi Healthy
Height : 203    Weight : 123.25     Age : 31 years old
Best Abilities: Strength, Speed, Handling
Experience: 18  Skill: 12


  Jason Higgs Healthy
Height : 202    Weight : 123.75     Age : 33 years old
Best Abilities: Strength, Handling, Speed
Experience: 18  Skill: 13


  Vince 'Signore dei dischi' Stevens Healthy
Height : 204    Weight : 95.25     Age : 31 years old
Best Abilities: Tackling, Strength, Speed
Experience: 18  Skill: 18
  Bradley Loiseau Healthy
Height : 198    Weight : 123.75     Age : 36 years old
Best Abilities: Tackling, Strength, Speed
Experience: 18  Skill: 11
  Vito Rizzelli Healthy
Height : 187    Weight : 88     Age : 19 years old
Best Abilities: Kicking, Strength
Experience: 4  Skill: 3


  Igor Balen Healthy
Height : 186    Weight : 79     Age : 30 years old
Best Abilities: Speed, Tackling
Experience: 18  Skill: 12


  Victor Resende Healthy
Height : 175    Weight : 105.25     Age : 34 years old
Best Abilities: Tackling, Strength
Experience: 18  Skill: 8


  Xalvador 'Voglio solo skakkolarmi' Corubolo Healthy
Height : 191    Weight : 95.5     Age : 35 years old
Best Abilities: Speed, Kicking, Tackling
Experience: 18  Skill: 9


07/04/2009 22:56: Charles Johnston <- (12 394 euros)
07/04/2009 23:28: Mark Davidson <- (250 euros)
08/04/2009 16:44: Max Chêne <- (151 euros)
08/04/2009 16:44: Paul Hale <- (350 euros)
08/04/2009 16:45: Keir Pickering <- (150 euros)
08/04/2009 16:48: Raoul Boehrer <- (602 euros)
08/04/2009 17:57: Boris Romieu <- (150 euros)
08/04/2009 18:57: Ferdinando Conigliaro <- (601 euros)
08/04/2009 19:18: Gonzalo Echevarria <- (100 euros)
08/04/2009 19:22:  -> (2 590 euros)
08/04/2009 19:22:  -> (245 euros)
08/04/2009 19:24: Mike Angeloni -> (48 260 euros)
08/04/2009 19:25:  -> (1 650 euros)
08/04/2009 19:26: Domenico Papandrea -> (18 934 euros)
08/04/2009 19:26:  -> (2 016 euros)
08/04/2009 19:27:  -> (276 euros)
08/04/2009 20:10: Sam Crampin <- te puna (42 001 euros)
08/04/2009 20:18: Antonello Lupo <- (5 000 euros)
08/04/2009 20:20:  -> (1 280 euros)
08/04/2009 20:21:  -> (2 243 euros)
08/04/2009 20:21:  -> (12 594 euros)
08/04/2009 20:22:  -> (2 243 euros)
08/04/2009 21:22:  -> (150 euros)
08/04/2009 22:20: Tito Idalia <- (100 euros)
08/04/2009 22:44: Alan Ruano <- (12 580 euros)
09/04/2009 17:23: Preston Dawson <- (45 000 euros)
10/04/2009 22:56: Pio Orsoni -> (11 239 euros)
11/04/2009 19:07: Alban Duzek <- (101 euros)
12/04/2009 14:54:  -> (733 euros)
12/04/2009 14:56: Ovidio Rivera -> (3 619 euros)
12/04/2009 15:06:  -> (5 250 euros)
12/04/2009 15:39: Thomas Rijkaard <- (200 euros)
12/04/2009 16:56: Les Sharpe <- (50 euros)
12/04/2009 16:56: Barry Day <- (50 euros)
15/04/2009 18:53: Ruggiero Gennaro <- (51 euros)
15/04/2009 19:06: Giuseppe Cevasco <- (1 euros)
23/04/2009 20:32: Battista Mannino <- (1 euros)
23/04/2009 20:33: Renzo Molinari <- (1 euros)
23/04/2009 21:27: Sebastiano Balsamo <- (300 euros)
23/04/2009 22:03: Giorgio Bosco -> (23 838 euros)
23/04/2009 22:05: Rino Marianetti -> (52 652 euros)
23/04/2009 22:07: Fausto Giuffré -> (36 832 euros)
23/04/2009 22:07: Giorgio Reverdito -> (9 402 euros)
23/04/2009 22:08: Rodolfo Capitanio -> (2 056 euros)
23/04/2009 23:00:  <- (1 euros)
23/04/2009 23:00:  <- (1 euros)
23/04/2009 23:07: Albino Squillante <- (1 euros)
23/04/2009 23:13: Michael Lamb <- (1 euros)
24/04/2009 05:46: Salvador Archuleta <- (1 euros)
24/04/2009 06:02:  <- (1 euros)
25/04/2009 11:50: Piermaria Bacco -> (29 023 euros)
25/04/2009 11:51: Fabio Chirico -> (9 629 euros)
25/04/2009 12:59: Călin Popescu Ilie <- (101 euros)
25/04/2009 13:07: Nello Varano <- (401 euros)
25/04/2009 15:05: Samuel Solano <- (1 euros)
25/04/2009 16:26: Hamed Thirion <- (1 euros)
25/04/2009 20:21: Boris Laverne <- (1 euros)
25/04/2009 20:36: Bernard Berger <- (101 euros)
29/04/2009 22:14: Yuri Silva <- (1 euros)
30/04/2009 13:23: Ponzio Colianni <- (81 104 euros)
30/04/2009 13:34: Yvan Turpin <- (51 euros)
04/05/2009 19:37: Osvaldo Moscoso <- (150 euros)
04/05/2009 19:44: Joachim Guyard <- (1 euros)
04/05/2009 19:44: Marino Ferrari <- (51 euros)
04/05/2009 19:48: Émilien Céleste <- (1 euros)
04/05/2009 19:50: Beryl Ancian <- (1 euros)
04/05/2009 19:55: Christian Boulandet <- (1 euros)
04/05/2009 20:17: Eduardo Mezo <- (1 euros)
04/05/2009 20:17: Walter Marín <- (192 euros)
04/05/2009 20:18: Serafin Sota <- (1 euros)
04/05/2009 20:37: Aldo Aristzabal <- (1 euros)
04/05/2009 20:48: Ridge Iorio <- (51 euros)
05/05/2009 20:13:  <- (1 euros)
10/05/2009 13:40:  <- (1 euros)
11/05/2009 11:57: Pantxo Thouluc <- (1 euros)
11/05/2009 18:15: Volitivo Picariello <- (1 euros)
12/05/2009 19:15: Christopher Evans <- (6 948 euros)
12/05/2009 19:45: Yvan Gicquel <- (1 euros)
13/05/2009 02:18: Humberto Marquez <- (150 euros)
13/05/2009 12:06: Lorenzo Moretti <- (18 134 euros)
14/05/2009 13:47: Sylvain Leclere <- (1 euros)
14/05/2009 22:53: Emil Gavril <- (1 euros)
19/05/2009 22:01: Colombo Causa <- (9 004 euros)
21/05/2009 14:39: Pierpaolo Molinari -> (44 148 euros)
21/05/2009 14:49:  -> (320 000 euros)
21/05/2009 20:49: Daniel Romain <- (94 075 euros)
21/05/2009 21:49: Francesco Gattorno <- (88 202 euros)
21/05/2009 21:54: Robertino Cacares <- (1 euros)
22/05/2009 08:10: Augusto Vargas <- (29 426 euros)
22/05/2009 17:14: David Hara <- (31 007 euros)
22/05/2009 17:45: Alexandre Mendes <- (5 514 euros)
22/05/2009 18:13: Vinício Pedreira <- (11 052 euros)
22/05/2009 21:10: Fausto Belaúnde <- (1 euros)
23/05/2009 19:02: Luciano Reale <- (1 euros)
24/05/2009 11:58: Jason Gribble <- (1 euros)
24/05/2009 15:05: Wilhem Rodriguez <- (1 euros)
26/05/2009 23:30: Mark Davidson -> (1 394 euros)
27/05/2009 12:47: Luigi Anerdi <- (101 euros)
27/05/2009 12:51: Pellegrino Cirone <- (15 953 euros)
28/05/2009 12:58: Alan Ruano -> (7 866 euros)
30/05/2009 01:13: Tito Idalia -> (100 euros)
30/05/2009 21:19: Emeric Desrousseaux <- Remire RC (33 342 euros)
30/05/2009 23:08: Giusto De Leonardis <- (11 023 euros)
31/05/2009 13:17: Charles Johnston -> (12 284 euros)
02/06/2009 01:19: Antonello Lupo -> (4 855 euros)
03/06/2009 19:39: Alban Duzek -> (1 141 euros)
04/06/2009 07:35: Nicola Agliotta <- (1 euros)
04/06/2009 10:47: Tarquinio Caratozzolo <- (250 euros)
04/06/2009 17:09: Louis Girard <- (500 euros)
04/06/2009 23:27: Germain Champion <- (251 euros)
05/06/2009 00:41: Adam Ştefăniţă Agachi <- (1 euros)
05/06/2009 09:02: Preston Dawson -> (10 150 euros)
06/06/2009 18:07: Daniel McInerney <- (15 437 euros)
06/06/2009 23:13: Sam Crampin -> (126 091 euros)
08/06/2009 00:33: Fausto Cancedda <- (650 euros)
09/06/2009 11:59: Albano Tiscornia <- (100 euros)
09/06/2009 12:27: Dani Toma Bulichi <- (200 euros)
11/06/2009 22:01: Battista Mannino -> (5 539 euros)
12/06/2009 07:40: Miguel Louvet <- (90 000 euros)
13/06/2009 10:08: Sebastiano Balsamo -> (9 593 euros)
13/06/2009 14:11: Louis Grandjean <- (7 215 euros)
14/06/2009 14:31: Cristoforo Sciascia <- (1 euros)
14/06/2009 19:08: Jocelyn Bonnet <- (200 euros)
14/06/2009 19:15: Dima Dumitru Axinte <- (1 euros)
14/06/2009 19:16: Lucas Mckenzie <- (500 euros)
14/06/2009 22:12: Nello Varano -> (12 755 euros)
16/06/2009 14:52: Bernard Berger -> (8 444 euros)
17/06/2009 08:53: Ludovic Estève <- (550 euros)
18/06/2009 09:32: Glen Nogues <- (5 251 euros)
21/06/2009 17:52: Flavio Pedullà <- (51 euros)
22/06/2009 18:19: Alessio Tellarini <- (6 385 euros)
23/06/2009 04:06: Ronan Boucher <- (101 euros)
25/06/2009 13:36: Pierre-Louis Carton <- (14 335 euros)
25/06/2009 15:31: Ezio Greco <- (1 euros)
27/06/2009 20:43: Christopher Graham <- (6 939 euros)
29/06/2009 18:36: Volitivo Picariello -> (1 524 euros)
29/06/2009 22:46: Declan Spencer <- (100 euros)
30/06/2009 21:56: Ilie Bulgaru <- (6 798 euros)
01/07/2009 07:01: Christopher Evans -> (30 787 euros)
01/07/2009 23:17: Gérard Bayle <- (16 028 euros)
01/07/2009 23:47: Patrick Shultis <- (52 501 euros)
02/07/2009 19:09: Lorenzo Moretti -> (20 853 euros)
03/07/2009 09:17: Colin Fuller <- (500 euros)
03/07/2009 12:54: David Pearson <- (500 euros)
03/07/2009 13:05: Paul Maillet <- (101 euros)
03/07/2009 14:03: Neso Gorga <- (2 318 euros)
04/07/2009 07:45: Humberto Marquez -> (15 855 euros)
07/07/2009 22:14: Colombo Causa -> (23 222 euros)
09/07/2009 19:20: Donato Vianini <- (201 euros)
09/07/2009 21:55: Francesco Gattorno -> (13 854 euros)
10/07/2009 10:04: Daniel Adrian Cosmin Marin <- (100 euros)
10/07/2009 10:19: Próspero Blanco <- (23 475 euros)
11/07/2009 10:05: Alexandre Mendes -> (7 302 euros)
12/07/2009 22:09: Luciano Reale -> (100 euros)
15/07/2009 12:58: Pellegrino Cirone -> (38 501 euros)
16/07/2009 19:44: Silvestro Mazara <- (31 435 euros)
17/07/2009 07:42: Luigi Anerdi -> (786 euros)
17/07/2009 10:47: Oliviero La Rosa <- (51 euros)
18/07/2009 09:18: Romualdo Lovotti <- (17 851 euros)
18/07/2009 09:33: Mateo Carrere <- (28 943 euros)
18/07/2009 23:17: Giusto De Leonardis -> (31 429 euros)
23/07/2009 12:40: Tarquinio Caratozzolo -> (6 778 euros)
24/07/2009 23:04: Shungyosai Nawabe <- (44 673 euros)
25/07/2009 00:45: Germain Champion -> (14 176 euros)
26/07/2009 09:54: Ciriaco Nitoglia <- (450 euros)
26/07/2009 18:56: Louis Girard -> (3 519 euros)
28/07/2009 07:10: Fausto Cancedda -> (26 147 euros)
29/07/2009 22:18: Antonello Chirico <- (1 euros)
30/07/2009 12:15: Vinício Pedreira -> (10 979 euros)
31/07/2009 08:41: Sébastien Serrano <- (24 628 euros)
01/08/2009 16:09: Daniel McInerney -> (13 577 euros)
03/08/2009 09:40: Louis Grandjean -> (55 002 euros)
03/08/2009 14:32: Norbert Drávai <- (110 000 euros)
09/08/2009 07:07: Emeric Desrousseaux -> The Celtic Rugbi Club (59 850 euros)
10/08/2009 15:20: Augusto Vargas -> (70 895 euros)
10/08/2009 15:26: Joaquín Tirado <- (63 001 euros)
11/08/2009 19:13: Klaus-Jürgen Brämer <- (1 euros)
12/08/2009 07:12: Ronan Boucher -> (3 042 euros)
13/08/2009 19:34: Pierre-Louis Carton -> (23 861 euros)
13/08/2009 20:53: Adriano Carta <- (8 130 euros)
15/08/2009 08:41: Alessio Tellarini -> (22 593 euros)
16/08/2009 21:01: Christopher Graham -> (3 519 euros)
18/08/2009 22:21: Ilie Bulgaru -> (12 597 euros)
20/08/2009 02:10: Damián Garrido <- (101 euros)
20/08/2009 10:34: Edmondo Colicchia <- (158 407 euros)
21/08/2009 09:45: Colin Fuller -> (14 751 euros)
22/08/2009 10:43: Baptiste Quentin <- (100 euros)
23/08/2009 11:17: Paul Maillet -> (7 913 euros)
31/08/2009 18:25: Patrice Klein <- Clermont-Auvergne (100 euros)
04/09/2009 18:42: Pantaleone Del Vicario <- (150 euros)
08/09/2009 23:06: Edoardo Fiori <- rct oura (5 755 euros)
09/09/2009 17:11: David Pearson -> aiabasta (332 euros)
10/09/2009 12:28: Aldo Puri <- (700 euros)
12/09/2009 01:15: Lucas Franco <- lexmark (33 077 euros)
14/09/2009 22:21: Próspero Blanco -> Stade toulousain (19 000 euros)
20/09/2009 23:39: Luciano Mattez <- (5 251 euros)
22/09/2009 18:29: Daniel Romain -> lafougère (104 739 euros)
22/09/2009 22:59: Vladimir Fiala <- RC Baciu (33 077 euros)
24/09/2009 09:49: Gary Pickering <- Cookie Crumblers (110 252 euros)
24/09/2009 17:44: Sébastien Serrano -> chilly peppers rc (291 815 euros)
24/09/2009 21:02: Oscar Maggiani <- The Golden Lions (207 904 euros)
26/09/2009 10:54: Paul Morel <- Les moreskeur's (1 230 euros)
26/09/2009 11:08: Elio Buffon <- Le Stade Arnolphien (58 181 euros)
30/09/2009 11:14: Ciriaco Nitoglia -> Luciole (62 844 euros)
30/09/2009 22:04: Dan Matei <- ASD RECANATI RUGBY CLUB (100 000 euros)
06/10/2009 18:36: Adriano Carta -> Sisquinos (1 277 euros)
08/10/2009 08:59: Patrick Shultis -> ninjas (73 694 euros)
14/10/2009 08:59: Visnjic Collignon <- London Brown (354 euros)
15/10/2009 20:04: Donato Vianini -> Scorpionii (6 800 euros)
15/10/2009 21:51: Justin Ledormeur <- (600 euros)
21/10/2009 23:00: Gildas Descamps <- rc.nos (60 000 euros)
24/10/2009 17:25: Shungyosai Nawabe -> JFR (47 euros)
27/10/2009 16:10: Germain Chauzy <- Bilou-Team (10 433 euros)
30/10/2009 10:56: David Hara -> estac (48 385 euros)
30/10/2009 16:29: Otto Piepenbrink <- Bilou-Team (36 943 euros)
31/10/2009 23:37: Edoardo Fiori -> Blue Bulls (31 483 euros)
02/11/2009 09:52: Jacopo Nazzaro <- i briganti Librino (21 001 euros)
03/11/2009 16:49: Joaquín Tirado -> fc sommery (57 740 euros)
05/11/2009 08:23: Neso Gorga -> Rhodigium 'Magic Mushrooms' (54 989 euros)
06/11/2009 08:32: Blair Rhodes <- SS LAZIO FOCSANI (51 039 euros)
06/11/2009 17:07: Nasser Rozat <- Budos Atomica Rasclada (122 395 euros)
12/11/2009 23:35: Luciano Mattez -> XV Red Roses (6 983 euros)
14/11/2009 00:19: Olívio Soares <- (1 051 euros)
14/11/2009 01:28: Siméon Hardouin <- La rondelle rugby (1 576 euros)
14/11/2009 03:11: Dylan Frerker <- Fingal Bears RFC (500 euros)
14/11/2009 06:28:  <- (1 000 euros)
14/11/2009 23:09: Paul Williams <- (1 637 euros)
20/11/2009 00:05: Vladimir Fiala -> RC Bulldog (2 096 euros)
21/11/2009 14:54: Paul Morel -> lameilhe (16 150 euros)
22/11/2009 20:06: Jaume Serra <- romyclub (35 929 euros)
23/11/2009 07:01: Lucas Franco -> PLAGE D'ORB (142 euros)
23/11/2009 12:56: Davide Toto <- Vélo Sport Chartrain (6 080 euros)
23/11/2009 14:15: Mark Poole <- (1 051 euros)
24/11/2009 23:25: Xabier Hernández <- (35 183 euros)
27/11/2009 10:12: Elio Buffon -> Rob_13 (65 911 euros)
28/11/2009 12:48: Peter Bastian <- los pagaillous (60 779 euros)
29/11/2009 21:38: Dan Matei -> Gugga 'mangiacacca' club (95 000 euros)
30/11/2009 13:55: Giuliano Genovese <- (1 104 euros)
30/11/2009 23:29: Gérson Hurtado <- Les Manchots (4 633 euros)
07/12/2009 18:32: Txomin Campos <- rc mafate (126 000 euros)
11/12/2009 17:38: Miguel Louvet -> los pagaillous (95 000 euros)
12/12/2009 14:43: Savio Marianetti <- Too Strong For You (88 200 euros)
13/12/2009 22:56: Gildas Descamps -> stiky rugby santeramo (14 250 euros)
19/12/2009 20:02: Germain Chauzy -> Marina Rugby (1 479 euros)
26/12/2009 10:01: Jaime Díez <- (1 278 euros)
26/12/2009 10:37: Inocentiu Ivan <- toulon (31 500 euros)
27/12/2009 17:45: Ponzio Colianni -> Cec Liceo Militar (47 500 euros)
29/12/2009 16:26: Gerardo D'andria <- NEW PERUGIA (113 703 euros)
03/01/2010 22:22: Dariusz Kochański <- PPC (1 050 euros)
04/01/2010 00:55: Quinn Woods <- ZapatistiRossAzzurri (19 146 euros)
04/01/2010 04:30: Cristiano da Luz <- Dark Eagles (3 262 euros)
05/01/2010 12:23: Gary Pickering -> GLI ANONIMI (65 078 euros)
07/01/2010 00:30: Jacopo Nazzaro -> BRIGANTI RUGBY (19 950 euros)
08/01/2010 13:40: Dylan Frerker -> Ussel (28 870 euros)
13/01/2010 14:01: Ciprian Lupu <- les croisers (23 153 euros)
14/01/2010 14:48: Otto Piepenbrink -> Warriors_Of_Ice FC (114 000 euros)
14/01/2010 21:03: Alfonso Scotto <- (200 001 euros)
16/01/2010 14:05: Jaume Serra -> Maci Laci (33 250 euros)
20/01/2010 11:49: Davide Toto -> ASD RECANATI RUGBY CLUB (3 800 euros)
21/01/2010 23:09: Graeme Wilkinson <- US Martial (1 000 euros)
24/01/2010 09:46: Aymeric Bourbon <- (22 050 euros)
27/01/2010 10:39: Gérson Hurtado -> Triplayeo RC (10 473 euros)
31/01/2010 10:14: Peter Bastian -> Nexus 6 (31 421 euros)
01/02/2010 19:32: Pierre-Louis Olivier <- rcng crabos (47 463 euros)
03/02/2010 12:59: Edmondo Colicchia -> Ryde Saxons (80 653 euros)
06/02/2010 02:47: Alex Duncan <- (1 103 euros)
06/02/2010 08:20: Tarquinio Benetton <- Rugby Torino 1810 (85 000 euros)
10/02/2010 23:16: Blair Rhodes -> Rinoceronti Rugby (74 812 euros)
14/02/2010 09:38: Lucas Ratliff <- chilly peppers rc (46 907 euros)
22/02/2010 18:42: Jaime Díez -> Hastati (190 euros)
24/02/2010 23:46: Inocentiu Ivan -> Bilou-Team (24 377 euros)
26/02/2010 13:15: Cristiano da Luz -> club rugby aljarafe (190 euros)
28/02/2010 11:01: Quinn Woods -> Bloody Bears (190 euros)
06/03/2010 08:31: Sergi Canals <- escola de futbol orgelia (150 euros)
07/03/2010 11:01: Anthony Denniss <- The Boss' club (63 816 euros)
07/03/2010 19:29: Ciprian Lupu -> R.C. Val de Vienne (33 250 euros)
11/03/2010 12:33: Txomin Campos -> Refugees Welcome (49 875 euros)
16/03/2010 17:24: Graeme Wilkinson -> R.C.Broncos (2 519 euros)
23/03/2010 15:02: Baldassare Fastuca <- San Vitale Rugby (5 789 euros)
27/03/2010 17:13: Aymeric Bourbon -> La Gaillarde (19 000 euros)
27/03/2010 21:11: Valérian Baudouin <- rugby club ruthénois (176 400 euros)
27/03/2010 23:54: Vilhelm Holmgren <- Sunshine Suck (15 580 euros)
31/03/2010 22:14: Tarquinio Benetton -> Stejari Buzau (109 974 euros)
02/04/2010 17:59: Dagoberto Steiner <- hms sheffield (1 euros)
02/04/2010 19:51: Maxime D'Autichamp <- La DARK TEAM (51 euros)
02/04/2010 20:06: Osvaldo Cabrera <- Los cabezones del Chorlas (1 euros)
03/04/2010 04:48: Ruben Rio Branco <- Polar (1 euros)
03/04/2010 08:07: Mino Morpurgo <- Oakland Rugby Club (1 euros)
10/04/2010 10:44: Severiano Bevilacqua <- vftuffon (1 euros)
10/04/2010 12:41: Jean-Philippe Leclerc <- Wildcats (165 721 euros)
14/04/2010 13:39: Pierre-Louis Olivier -> R.C. Arrow (53 472 euros)
25/04/2010 13:37: Max Jardin <- Section SudOuest (150 000 euros)
19/06/2010 10:38: Lucas Ratliff -> SuperTitoTeam (64 885 euros)
27/06/2010 13:31: Xabier Hernández -> C.C.A.1892 (143 euros)
01/07/2010 20:49: Hugo Caverivière <- USAG (300 euros)
03/07/2010 09:09: Inocentiu Baraboi <- Gleann Dá Locha (57 882 euros)
03/07/2010 11:36: Edmundo Teles <- INTER84 (48 621 euros)
07/07/2010 09:26: Baldassare Fastuca -> la clape (10 475 euros)
08/07/2010 23:51: Gerardo D'andria -> BrasCassésXV (19 758 euros)
11/07/2010 09:52: Carlo Spanjer <- narlıkapı (1 103 euros)
18/07/2010 09:01: Juan Pablo Proença <- Amatori Rugby Bari (7 039 euros)
26/07/2010 18:27: Nasser Rozat -> Mythique (63 332 euros)
04/08/2010 22:57: András Ruff <- Morziloeil RC (103 152 euros)
08/08/2010 17:04: Anthony Denniss -> Toulousain (70 184 euros)
11/08/2010 19:17: Max Jardin -> RC Constantine (80 831 euros)
11/08/2010 20:44: Steeve Auvray <- AS Cotam31 (189 000 euros)
17/08/2010 21:42: Vilhelm Holmgren -> Real Thistly (7 674 euros)
24/08/2010 02:18: Hugo Caverivière -> Eclipse (19 000 euros)
25/08/2010 15:54: Edmundo Teles -> Rugby Club Coimbra (138 826 euros)
28/08/2010 18:00: Aurelio Vuotto -> Galli Forcelli (66 500 euros)
01/09/2010 16:23: Amir Vial <- Wallace (218 972 euros)
10/09/2010 15:19: Alfonso Scotto -> Instituto VM (199 500 euros)
10/09/2010 20:39: Théophile Bradu <- (278 607 euros)
23/09/2010 19:39: Connor Rowan <- Hashtag RC (550 euros)
25/09/2010 08:00: Adrian Gray <- Heriot's Barbarians (50 euros)
25/09/2010 10:26: Jaime Sáez <- Modena R.C (250 euros)
25/09/2010 13:18: Étienne Etienne <- stade français (51 euros)
27/09/2010 22:36: Gianni Corazza <- Celtic Rimini (403 euros)
27/09/2010 23:58: Jean-Philippe Leclerc -> cisneros1 (125 401 euros)
29/09/2010 19:40: Marcell Pados <- (1 654 euros)
02/10/2010 18:07: Lubin Bois <- Cosmo Rugby (82 522 euros)
02/10/2010 19:33: Fabio Braga <- Hermosos Unicornios R.C. (200 000 euros)
04/10/2010 16:12: Steeve Auvray -> Rinoceronti Rugby (199 500 euros)
06/10/2010 18:22: András Ruff -> Border Life (52 250 euros)
08/10/2010 10:29: Guido Pippa <- Bronco Billies (220 500 euros)
11/10/2010 21:52: Carlo Spanjer -> Polar Bears RFC (4 987 euros)
19/10/2010 17:50: Severiano Bevilacqua -> wilders (95 euros)
27/10/2010 11:46: Magdaleno Garay <- Broz RC (51 euros)
28/10/2010 23:22: Juan Pablo Proença -> stade français (39 900 euros)
12/11/2010 19:58: Ramon Crespo <- Los Chotos (101 euros)
12/11/2010 20:18: Juan Ignacio Carmona <- San Antonio Devils (1 278 euros)
12/11/2010 21:31: Adriano Xovi <- Cordoba (1 649 euros)
15/11/2010 22:42: Connor Rowan -> Barbarians (665 euros)
21/11/2010 23:09: Marcell Pados -> Chili Peppers (142 euros)
30/11/2010 22:22: Étienne Etienne -> Tournefeuille (95 euros)
02/12/2010 18:05: Gianni Corazza -> rainors (28 500 euros)
05/12/2010 01:39: Dean Susskind <- Samurai Warriors (350 euros)
05/12/2010 22:46: Jaime Sáez -> Colah Creek (47 euros)
09/12/2010 20:54: Natale Bonaventura <- (1 050 euros)
11/12/2010 20:55: Adrian Gray -> clowns (47 euros)
13/12/2010 23:48: Daniel Lecoeur <- Deportiva Francesa (2 205 euros)
14/12/2010 19:16: Luciano Ricci <- Da Phoenix (250 euros)
27/12/2010 09:15: Stéphane Berthier <- JALICOFRE (117 513 euros)
01/01/2011 17:39: Enzo Cannamela <- Pal (2 440 euros)
02/01/2011 16:53: Magdaleno Garay -> les guenilles ...
05/01/2011 10:23: Juan Ignacio Carmona -> CivitasCastriSangriRugby (32 879 euros)
06/01/2011 09:25: Annibale Morricone <- pesa. (150 euros)
06/01/2011 22:09: Pedro Sáez <- smilodontes (35 182 euros)
07/01/2011 00:12: Ramon Crespo -> Luigi team (3 142 euros)
08/01/2011 20:22: Adriano Xovi -> Baionan Rugby Lions (285 euros)
11/01/2011 21:51: Silvestro Mazara -> independents (100 260 euros)
13/01/2011 13:37: Lubin Bois -> Blackfox RUFC (83 790 euros)
14/01/2011 20:51: Gianfranco Capadice <- BMP (320 000 euros)
18/01/2011 01:29: Luke Hetherington <- wit (81 580 euros)
18/01/2011 21:00: Gérard Bayle -> RC Bad Goisern (190 000 euros)
19/01/2011 07:50: Martín Escobar <- stade monbellois (2 713 euros)
20/01/2011 10:36: Inocentiu Baraboi -> US Romans-Peage (49 875 euros)
22/01/2011 09:08: Mariano Busalacchi <- cow&leaons (243 102 euros)
22/01/2011 10:44: Tamás Ungvári <- Öcsödi huszárok (51 euros)
27/01/2011 10:06: Dean Susskind -> cisneros1 (142 euros)
01/02/2011 07:32: Natale Bonaventura -> BRC (6 650 euros)
05/02/2011 08:27: Daniel Lecoeur -> sumarnaz (10 473 euros)
07/02/2011 15:24: Luciano Ricci -> Cormanense (142 euros)
20/02/2011 15:22: Conor O'Linn <- Manuel Belgrado (350 euros)
24/02/2011 10:04: Enzo Cannamela -> Arkan (4 750 euros)
02/03/2011 11:56: Pedro Sáez -> la medusa (9 500 euros)
04/03/2011 11:56: Annibale Morricone -> Tosno Tanks (522 euros)
06/03/2011 17:06: Joshua Slade <- Southern Kings (15 750 euros)
16/03/2011 00:28: Martín Escobar -> Golden eagle RC (107 021 euros)
17/03/2011 12:46: Luke Hetherington -> piliers de bar (204 974 euros)
17/03/2011 15:21: Gilles De Coninck <- RC PACO (405 169 euros)
23/03/2011 00:19: Gianfranco Capadice -> Los Indios de Inchausti (219 948 euros)
23/03/2011 15:02: Neemya McArthur <- Marina Rugby (200 euros)
24/03/2011 12:26: Norbert Drávai -> Recinetum rugby (190 000 euros)
24/03/2011 12:58: Lee Brown <- (439 898 euros)
26/03/2011 00:59: Danilo Trevino <- Biscotin2 (51 euros)
26/03/2011 03:54: Élder Vicente <- Clube Esportivo Franco (201 euros)
27/03/2011 20:31: Tamás Ungvári -> Caa aiglon (95 euros)
29/03/2011 12:59: Auguste Riviere -> LPS Constanta (24 937 euros)
03/04/2011 12:09: Manuel Cano <- USMV (200 euros)
06/04/2011 21:11: Koen Zegers <- Ale&Franz (50 euros)
10/04/2011 00:01: Jake Rogan <- Cathares Crusaders (616 euros)
14/04/2011 21:15: Carmelo Santamaría <- Catacrack (5 211 euros)
15/04/2011 10:44: Daniel Basiak <- Munich Irish (700 euros)
15/04/2011 11:09: Teodor Vali Buhnici <- RC ROMANIA (1 050 euros)
22/04/2011 23:04: Emory Watts <- Navol Oltenitza (27 228 euros)
26/04/2011 15:03: Ernesto Ocampo <- Miki's Millions (101 euros)
27/04/2011 10:04: Conor O'Linn -> Toulousain (5 985 euros)
29/04/2011 01:39: Joshua Slade -> Too Strong For You (77 264 euros)
30/04/2011 07:48: Miroslav Milinovi? <- brikabrak (251 euros)
30/04/2011 10:44: Beniamino Zinnanti <- BBB (250 euros)
08/05/2011 11:21: Marcel Manolache <- Gladiators (400 euros)
09/05/2011 09:11: Seb Read <- Fez (551 euros)
10/05/2011 08:20: Lajos Lovas <- i briganti Librino (150 000 euros)
14/05/2011 22:22: Amir Vial -> Bercianinos (83 790 euros)
15/05/2011 17:03: Amerigo Scaramelli <- Polisportiva Padergnone (200 000 euros)
16/05/2011 10:46: Neemya McArthur -> Tournon07 (950 euros)
16/05/2011 19:52: Dmytro Grigoreţ <- FTC Isti (51 euros)
19/05/2011 14:20: Élder Vicente -> Chabit (9 500 euros)
23/05/2011 23:51: Guido Pippa -> manduria rugby (190 000 euros)
27/05/2011 05:29: Chance Gregory <- Jambo Cattle Dogs (150 euros)
29/05/2011 20:29: Gilles D'Orléans <- Rulmentu Barlad (211 068 euros)
31/05/2011 07:45: Danilo Trevino -> Waikato (633 euros)
01/06/2011 20:27: Manuel Cano -> tatafu (1 425 euros)
02/06/2011 22:14: Lilian Hoffmann <- Erasmus (3 806 euros)
04/06/2011 21:20: Jake Rogan -> Columbrets Islands (142 euros)
11/06/2011 06:59: Daniel Basiak -> Turritan Seerower (142 euros)
14/06/2011 14:15: Dafydd Thomas <- Brie Irish2 (150 euros)
16/06/2011 21:32: Fabio Braga -> Cipolletti RC (99 750 euros)
17/06/2011 18:34: Alison Azeredo <- Team Béchu (220 000 euros)
20/06/2011 23:18: Emory Watts -> goven (36 850 euros)
22/06/2011 12:05: Beniamino Zinnanti -> Le Stade Arnolphien (1 101 euros)
24/06/2011 09:20: Miroslav Milinovi? -> AMERICANS (47 euros)
26/06/2011 23:02: Omar Guy <- RC ROMANIA (151 euros)
26/06/2011 23:28: Trpimir Vegar <- SU Argonath (2 100 euros)
27/06/2011 15:33: Ewan Ross <- Praetoriani Montefano (272 euros)
27/06/2011 18:20: Ênio Maciel <- Cloverdale Bulls (100 euros)
29/06/2011 08:25: Hannu Peltosaari <- Aspern RC (1 159 euros)
30/06/2011 13:09: Marcel Manolache -> etoile bleue (1 396 euros)
02/07/2011 10:00: Seb Read -> Coyote Rugby Club (1 214 euros)
03/07/2011 01:16: Lucas Sagredo <- Normandos (150 euros)
10/07/2011 08:55: Perzon Oudin <- TMT (100 euros)
10/07/2011 11:42: Federico Fuentes <- asbb (100 euros)
10/07/2011 16:25: Dmytro Grigoreţ -> Rafteam (2 375 euros)
21/07/2011 16:13: Lajos Lovas -> Coyote Rugby Club (66 500 euros)
27/07/2011 17:15: Chance Gregory -> Moon dark (47 euros)
30/07/2011 18:33: Emiel Leclercq <- RC La Vigne (50 euros)
30/07/2011 18:39: Olov Nyberg <- Rc Rulmentu (50 euros)
05/08/2011 11:45: Jamie Berry <- Halifax Dragons (360 euros)
06/08/2011 22:18: Dafydd Thomas -> Oracle Rugby (12 568 euros)
11/08/2011 07:42: Dezső Kerekes <- (140 713 euros)
11/08/2011 08:52: Orrico Conti <- Decima Legione (100 euros)
14/08/2011 10:44: Samuel Lurdes <- Chiuppi R.C. (51 euros)
17/08/2011 14:36: Enzo Paolo Cutrara <- OccursuS (201 euros)
17/08/2011 23:54: Benjamin Bigras <- 974 Réunion (51 euros)
18/08/2011 18:37: Richárd Ozorai <- sumarnaz (50 euros)
26/08/2011 07:18: Omar Guy -> R.C. Renom ...
27/08/2011 19:53: Piero Marin -> RC SPM-Chartreuse (237 500 euros)
01/09/2011 16:26: Perzon Oudin -> Rugby Club Lupeni (95 euros)
02/09/2011 00:51: Thomas Laval <- Rugby Club Senlis (262 500 euros)
03/09/2011 00:17: Federico Carmona <- Asuncion DEVILS (500 euros)
03/09/2011 08:54: Germain Billard <- FC Bechouch Rugby (81 449 euros)
07/09/2011 11:40: Hannu Peltosaari -> Taureaux braves du Bois Noir (855 euros)
08/09/2011 23:40: Gilles D'Orléans -> E.A.CAS (47 500 euros)
10/09/2011 23:31: Mariano Busalacchi -> Les Manchots (84 217 euros)
12/09/2011 20:49: Halil Stoica <- OnlyOne (350 euros)
13/09/2011 08:11: Alison Azeredo -> London Irish (47 500 euros)
15/09/2011 22:46: Matthew Watson <- (3 598 euros)
16/09/2011 11:05: Cecilio Mazzariol <- Ouaga Rugby Club (100 euros)
20/09/2011 17:42: Gaston Jacquet <- Gispi Tigers (50 000 euros)
22/09/2011 17:19: Clément Schaeffer <- (96 932 euros)
22/09/2011 22:01: Leo Colicchia <- RC PACO (99 091 euros)
28/09/2011 16:04: Jamie Berry -> Caboalles Miners (1 425 euros)
30/09/2011 07:23: Daniel Garin <- Sturmov (151 euros)
01/10/2011 23:48: Mauro Roldán <- Euskarians Maoris (1 159 euros)
02/10/2011 11:50: Des Moore <- brution (450 euros)
06/10/2011 11:09: Amerigo Scaramelli -> Brühl Exiles (76 982 euros)
09/10/2011 08:25: Joe Poole <- Livingston RFC (150 euros)
09/10/2011 09:57: Nicholas Wilkinson <- Civita Castellana Rugby (60 000 euros)
11/10/2011 08:44: Richárd Ozorai -> komanda paki (2 992 euros)
12/10/2011 21:02: Enzo Paolo Cutrara -> Vaise rugby (48 euros)
16/10/2011 10:44: Oscar Maggiani -> Izu Rugby Club (237 500 euros)
16/10/2011 11:57: Stanislas Ehrstein <- S.P.Q.T Rugby Club (330 000 euros)
17/10/2011 22:56: Lee Brown -> Ryde Saxons (399 000 euros)
21/10/2011 21:39: Valentin Roussel <- ASPIQUE (289 407 euros)
23/10/2011 17:48: Fabrice Lemercier <- sumarnaz (30 000 euros)
24/10/2011 01:06: Valérian Baudouin -> uMix team (69 825 euros)
25/10/2011 14:59: Thomas Laval -> à supprimer (299 250 euros)
26/10/2011 09:36: Benjamin Denis <- WAKATOUBANILO (286 217 euros)
27/10/2011 10:03: Federico Carmona -> i maniscalchi (3 142 euros)
31/10/2011 22:56: Duncan Lindsay <- psicopatici (1 278 euros)
01/11/2011 21:10: Orrico Conti -> NewTeam34 (190 euros)
05/11/2011 08:19: Halil Stoica -> Metallo Pesante (4 750 euros)
08/11/2011 11:31: Matthew Watson -> RC BG-Rams (617 euros)
09/11/2011 23:46: Cecilio Mazzariol -> Old Dragons RFC (10 998 euros)
11/11/2011 08:23: Timoteo Benet <- (1 103 euros)
11/11/2011 08:23: Ricardo Luque <- (1 000 euros)
12/11/2011 10:06: Alberto Settecase <- Bandierina Team (4 631 euros)
13/11/2011 08:28: Gaston Jacquet -> ricky25 (28 975 euros)
14/11/2011 21:03: Clément Schaeffer -> Beer Is Life VII (142 500 euros)
16/11/2011 19:05: Leo Colicchia -> Birmingham warriors (152 775 euros)
17/11/2011 20:29: Aníbal Tarrega <- Rugby Club Bezenetois (20 000 euros)
18/11/2011 08:09: Germain Billard -> REAL MANU (349 125 euros)
18/11/2011 16:07: Kenneth Pittard <- Petersfield (582 120 euros)
20/11/2011 10:02: Tuomo Anttila <- Streetkids XV (100 euros)
20/11/2011 14:19: Giorgio Ferrer <- RC Villeneuve (235 712 euros)
22/11/2011 10:03: Daniel Garin -> C.R. Kastello (48 euros)
25/11/2011 10:21: Mauro Roldán -> unirea (633 euros)
26/11/2011 22:23: Théophile Bradu -> AS Cotam31 (399 000 euros)
28/11/2011 11:00: Des Moore -> Kung Fu Pandas (2 097 euros)
01/12/2011 10:44: Nicholas Wilkinson -> Tutshill Titans (142 500 euros)
03/12/2011 07:56: Joe Poole -> Mbuna (95 euros)
04/12/2011 14:55: Antonio Nicoletti <- demolition_derby (521 659 euros)
18/12/2011 17:03: Fabrice Lemercier -> ricky25 (4 750 euros)
27/12/2011 11:51: Stanislas Ehrstein -> Ovaly (475 000 euros)
27/12/2011 20:09: Dino Marinello <- Reims Rugby FC (550 euros)
31/12/2011 08:04: Roman Borek <- (143 756 euros)
01/01/2012 17:37: Artur Faig <- (205 458 euros)
04/01/2012 10:27: Alberto Settecase -> Raging Club Déïcustodien (10 998 euros)
05/01/2012 23:02: Benjamin Denis -> RC La Foudre (209 000 euros)
07/01/2012 18:00: Jan Aguiar <- (813 750 euros)
07/01/2012 19:08: Savio Marianetti -> Sangliers de GOES (456 000 euros)
10/01/2012 19:10: Stéphane Berthier -> Hamburg SV 187 (570 000 euros)
11/01/2012 11:09: Bobby Jackson <- (334 266 euros)
13/01/2012 18:44: Lucien Forestier <- (154 989 euros)
02/02/2012 02:42: Carlo Romita <- Borboni Rugby (200 euros)
10/02/2012 10:10: Víctor Britto <- les croisers (34 729 euros)
12/02/2012 08:07: Leandro Escartin <- F.C. Barlad (51 euros)
19/02/2012 22:27: Giorgio Ferrer -> CAB Tilius 19 (494 000 euros)
20/02/2012 13:02: Sergio Sieres <- The Upover (60 000 euros)
22/02/2012 08:12: Roman Borek -> Sporting (570 000 euros)
22/02/2012 21:54: Emil Piros <- Section SudOuest (850 000 euros)
25/02/2012 21:15: Duncan Lindsay -> BOC (174 euros)
27/02/2012 19:05: Jakob Davidsson -> leguevin (18 999 euros)
29/02/2012 22:18: Harry Lawrence <- Sharks (48 522 euros)
01/03/2012 22:53: Dino Marinello -> Ikuvium (95 euros)
03/03/2012 21:40: Dezső Kerekes -> Colah Creek (380 000 euros)
04/03/2012 23:30: Xavier Villeneuve <- Sanremo Rugby Gerson's Academy (390 000 euros)
06/03/2012 22:10: Lucien Forestier -> Aka RC (209 000 euros)
10/03/2012 23:17: Jocelyn Broyde <- rdc (249 900 euros)
17/03/2012 14:40: Uguccione Milano -> stade monbellois (11 400 euros)
25/03/2012 11:05: Émilien Barthel <- Remire RC (300 euros)
01/04/2012 21:46: Carlo Romita -> Poimacattivi (190 euros)
03/04/2012 13:15: Víctor Britto -> Rugby Flegreo (71 250 euros)
07/04/2012 22:29: Leandro Escartin -> Calcio (95 euros)
15/04/2012 09:28: Cristache Cristian Şchiopu <- H.Team (5 513 euros)
16/04/2012 10:44: Balázs Veszprémi <- Dinamo Tbilisi (249 000 euros)
27/04/2012 10:59: Ciaran Adams <- (84 000 euros)
27/04/2012 11:03: Gilles De Coninck -> Elkan Rugby (475 000 euros)
01/05/2012 11:16: Harry Lawrence -> Force XV (85 309 euros)
01/05/2012 15:44: Florent Garousse <- Polisportiva Padergnone (524 999 euros)
18/05/2012 11:58: Émilien Barthel -> ASm (3 617 euros)
26/05/2012 03:08: Esteban Zabala <- Rompetibias (50 euros)
26/05/2012 08:00: Dino Battista <- Purple Dragons (50 euros)
26/05/2012 11:21: Fraser Bryant <- crhs (50 euros)
06/06/2012 22:20: Jonny Booth <- (40 425 euros)
18/06/2012 15:46: Aníbal Tarrega -> Tavernes Rugby Club (95 euros)
20/06/2012 23:20: Ciaran Adams -> mezzane (123 500 euros)
22/06/2012 22:21: Élian Le Breton <- R.C Katsumi (551 euros)
22/06/2012 22:22: Owen Blumenfeld <- BaldEagle (578 euros)
28/06/2012 23:39: François-Xavier Regnier <- (146 278 euros)
10/07/2012 11:51: Artur Faig -> martin rugby club (551 000 euros)
13/07/2012 08:23: Jean-Marc Bellec <- MEDVÉK RC (504 000 euros)
18/07/2012 06:29: Esteban Zabala -> O.M.LACAUNE (143 euros)
27/07/2012 22:40: Fulvio Gamba -> RC Alt Erlaa (91 200 euros)
30/07/2012 06:45: Jonny Booth -> quelqu'un (94 762 euros)
30/07/2012 18:46: Carl Périsse <- A.S. Bronzi (97 241 euros)
09/08/2012 16:42: Jonathan Butcher <- (1 159 euros)
15/08/2012 07:22: Owen Blumenfeld -> Eiscester Elms (9 500 euros)
17/08/2012 11:45: Élian Le Breton -> King Kirk Sanremo Rugby Team (142 euros)
23/08/2012 09:30: Glen Baudouin <- Freight Train RFC (70 358 euros)
27/08/2012 09:34: Sergio Sieres -> Deportivo Centro (4 750 euros)
30/08/2012 10:52: François-Xavier Regnier -> Cus Salerno Rugby (199 500 euros)
30/08/2012 17:27: Moisés Navarro <- RC Bagnols Moustache (100 000 euros)
05/09/2012 12:00: Jean-Marc Bellec -> River City Fire (478 800 euros)
05/09/2012 18:47: Salvatore Severin <- Les Volcans d'Auvergne (609 000 euros)
08/09/2012 14:43: Cristache Cristian Şchiopu -> Hasparren (11 381 euros)
01/10/2012 22:53: Jonathan Butcher -> gerula team (16 496 euros)
21/10/2012 07:36: Carl Périsse -> Ants (380 000 euros)
23/10/2012 18:10: Pablo Manrique <- Barlad Jaguars (543 533 euros)
24/10/2012 23:10: Xavier Villeneuve -> PRO CIONI (179 550 euros)
27/10/2012 23:22: Balázs Veszprémi -> RC Chigasaki (127 020 euros)
13/11/2012 18:06: Roberto Icaza <- Exilio RC (100 000 euros)
06/12/2012 17:04: Jacco Van Der Waals -> Presocratici (285 000 euros)
07/12/2012 03:06: Georg Sauer <- (526 257 euros)
18/12/2012 12:41: Pablo Manrique -> Los del Palo R.F.C. (648 375 euros)
25/12/2012 12:57: Zbigniew Falkiewicz <- Team Fernando (10 000 euros)
06/01/2013 10:38: Roberto Icaza -> poblenou (209 000 euros)
15/01/2013 16:23: Elia Carretti <- genova (800 000 euros)
19/01/2013 09:43: Salvatore Severin -> U.S.Mouguerre (369 143 euros)
27/01/2013 09:05: Jan Aguiar -> lobos negros (902 500 euros)
27/01/2013 16:48: Vinícius Pinzón <- ### Back to the Dead ### (1 250 000 euros)
08/02/2013 23:04: Oscar Jouve <- U.S.Pintaberoy (51 euros)
09/02/2013 08:01: Isa Manning <- (1 000 euros)
20/02/2013 08:43: Geronimo Rivera <- Sagel (30 390 euros)
20/02/2013 13:40: Zbigniew Falkiewicz -> wolfmother (199 500 euros)
27/02/2013 08:07: Iacob Baldovin <- Lions Fieni (17 500 euros)
27/02/2013 23:01: Antonio Nicoletti -> rugby club d'ussac (323 324 euros)
02/03/2013 08:12: Simon Le Gal <- MHSC (649 950 euros)
03/04/2013 13:36: Isa Manning -> London Wasps (332 euros)
05/04/2013 23:42: Oscar Jouve -> Toulouse Rugby (332 euros)
18/04/2013 15:55: Geronimo Rivera -> bouclier (66 500 euros)
31/05/2013 06:37: Dževad Bili? <- Rulmentu Barlad (550 euros)
05/06/2013 13:15: Milan Davis <- Greenhill RFC (150 euros)
05/06/2013 14:43: Juan Susin <- Palmeiras de Santo André (6 125 euros)
16/06/2013 20:05: Iacob Baldovin -> Gardenal Rugby Club (6 279 euros)
23/06/2013 23:32: Simon Le Gal -> Jack Slater (570 000 euros)
24/06/2013 18:19: Daniel De Mendoza <- Rever Pass (758 255 euros)
21/07/2013 06:45: Georg Sauer -> Les Patriotes (655 500 euros)
21/07/2013 14:18: Doro Astuni <- Flying Eels-Legio XV RFC (840 000 euros)
23/07/2013 13:12: Dževad Bili? -> Szczytno Oilers (190 euros)
24/07/2013 10:50: Théophile Arnoux <- Brewster RFC (10 000 euros)
28/07/2013 14:02: Milan Davis -> turritan pirates ...
30/07/2013 06:33: Glen Baudouin -> A.A.Tchim (7 481 euros)
01/08/2013 17:19: Juan Susin -> Savigny Rugby Sénart (14 250 euros)
07/08/2013 11:20: Alfeo Quagliarella <- (253 868 euros)
11/08/2013 11:27: Roberto Florio -> Diekleinewilde (28 500 euros)
11/08/2013 16:12: Adone Gatta <- (4 352 euros)
01/09/2013 14:29: Éloi Bauer <- Toulou'zin-zin (271 575 euros)
01/09/2013 15:50: Xanthus Stavropoulos <- Kalapács RFC (5 964 euros)
15/09/2013 10:54: Théophile Arnoux -> Racing Montrabe (9 777 euros)
19/09/2013 13:49: Moisés Navarro -> Campo San Teodoro Rugby (18 728 euros)
03/10/2013 08:44: Romualdo Lovotti -> The Knickerbocker RFC (76 000 euros)
04/10/2013 23:41: Adone Gatta -> Applecross Rugby (15 711 euros)
30/12/2013 09:08: Elia Carretti -> fontenay club (1 425 000 euros)
31/12/2013 23:54: Xanthus Stavropoulos -> giomarch (57 330 euros)
01/01/2014 14:59: Leonardo Munoz <- Fleury d'aude 15 (966 332 euros)
05/01/2014 16:42: Márk Döme <- Érdi Csontdarálók RC (938 068 euros)
09/01/2014 16:15: Vinícius Pinzón -> Wasps (408 604 euros)
10/01/2014 23:08: Jonny Edwardson <- i briganti Librino (150 000 euros)
11/01/2014 11:38: Éloi Bauer -> les rapes à visages (454 560 euros)
12/01/2014 12:46: Lachlan Atherden <- rc trécastels (382 886 euros)
15/01/2014 13:18: Jocelyn Broyde -> Canterbury Hazel Nuts (1 710 000 euros)
15/01/2014 20:17: Osvaldo Meira <- power_puiutz (1 666 666 euros)
26/03/2014 14:40: Lachlan Atherden -> Cf Mainz (665 000 euros)
04/04/2014 06:47: Doro Astuni -> torreipunited (601 538 euros)
05/04/2014 21:35: William Rye <- Fegyverbe RFC (1 485 824 euros)
25/05/2014 20:45: Rodrigo Zanco <- torreipunited (320 000 euros)
05/08/2014 21:09: Rodrigo Zanco -> GeNeRaTia 93 Barlad (397 112 euros)
07/08/2014 18:36: Florent Foucault <- Harborough Tigers (350 000 euros)
01/09/2014 06:24: Osanah Saura <- Storm Diaz (310 270 euros)
05/09/2014 08:45: Rhys Press <- LiliTeam (201 euros)
17/09/2014 17:03: Florent Garousse -> Red Bull Killer (121 451 euros)
19/09/2014 06:39: Bobby Jackson -> argeles (1 047 euros)
20/09/2014 18:57: Jonny Edwardson -> Scorpionii (28 500 euros)
08/12/2014 17:33: Gérald Ygonin <- wellington united 1 (244 340 euros)
12/12/2014 20:00: Florent Foucault -> Nickasseroly (422 905 euros)
23/12/2014 11:22: Maclodio Mistretta <- Castello Rugby (800 000 euros)
23/12/2014 20:40: Emil Piros -> bouclier (285 000 euros)
30/01/2015 22:23: Ilie Turbatu <- RC Colentina (55 676 euros)
01/02/2015 20:21: Osanah Saura -> St-Cere (760 000 euros)
02/02/2015 09:21: Benjamin Munrowd <- Elephants (606 375 euros)
03/02/2015 22:32: Shane Waldron -> Valparaiso RC (73 890 euros)
05/02/2015 17:31: Jacob Bjelland <- FC Grenoble espoir (230 129 euros)
27/03/2015 19:52: Marcellino Fantoni -> nightwolves (285 000 euros)
30/03/2015 12:18: Luke Lees <- A.S. Béziers (550 000 euros)
04/04/2015 09:31: William Rye -> rcn (484 988 euros)
06/04/2015 11:26: Otha Branch <- Foxborough (31 020 euros)
10/04/2015 08:06: Daniel De Mendoza -> Les Masoés (427 500 euros)
11/04/2015 23:33: Placido Torresani <- Madracs Rugby (890 000 euros)
15/06/2015 12:37: Otha Branch -> Bellezze nordiche (98 711 euros)
29/08/2015 16:26: Axel Guégan <- Espinouse XV (244 340 euros)
02/09/2015 16:31: Maclodio Mistretta -> R.C Toulon (81 245 euros)
03/09/2015 15:36: Joffrey Ben <- (58 827 euros)
05/09/2015 02:26: Hugues Brasselet <- Beauzelle Rugby Club (185 220 euros)
13/11/2015 13:24: Joffrey Ben -> Fieri di Belcastro (528 260 euros)
15/11/2015 00:49: Diego Fasolo <- Rugby Putignano (528 456 euros)
23/11/2015 20:19: Luke Lees -> Ficarra (31 680 euros)
20/12/2015 21:48: Florent Gélez <- Ouistiti_XV (194 980 euros)
24/12/2015 17:23: Ede Wiesner <- Southern Death Cult (53 905 euros)
28/12/2015 17:24: Ilie Turbatu -> Krhths XV (5 040 euros)
04/01/2016 16:35: Anthony Calder <- Toulon (100 euros)
10/01/2016 19:57: Dan Nilsson <- RC Bagnols Moustache (80 000 euros)

Difference: -4 758 039 euros
18/02/2016 06:30: Ernesto Ocampo -> (77 260 coins)
20/02/2016 07:38: Euan McCarthy -> (386 611 coins)
20/02/2016 10:54: Grigorie Antipa <- (356 824 coins)
21/02/2016 19:44: Placido Torresani -> (119 424 coins)
24/02/2016 06:58: Baptiste Mengelle <- (166 224 coins)
24/02/2016 07:00: Axel Guégan -> (198 205 coins)
26/02/2016 06:44: Gérald Ygonin -> (158 963 coins)
04/03/2016 18:40: Aubin Chêne <- (412 549 coins)
04/03/2016 18:45: Hugues Brasselet -> (226 767 coins)
10/03/2016 08:11: Henry South <- (246 951 coins)
10/03/2016 09:34: Liam MacKintosh -> (287 852 coins)
11/03/2016 08:15: Adrien Quentin <- (417 873 coins)
13/03/2016 08:27: Dan Nilsson -> (124 342 coins)
16/03/2016 20:40: Will Dunstone <- (265 390 coins)
16/03/2016 21:02: Ede Wiesner -> (149 495 coins)
27/04/2016 21:27: Eoin O'Halloran -> (191 812 coins)
14/08/2016 14:51: Baptiste Mengelle -> (130 544 coins)
27/08/2016 16:53: Will Dunstone -> (233 002 coins)
12/11/2016 16:56: Cordell Felton <- (232 392 coins)
12/11/2016 23:02: Pierluigi Monti -> (199 338 coins)
20/11/2016 11:36: Stefano Guttadauro <- (223 675 coins)
20/11/2016 22:02: Diego Fasolo -> (176 343 coins)
22/11/2016 10:27: Igor Balen <- (372 369 coins)
26/11/2016 21:26: Dan Nilsson <- (77 856 coins)
04/12/2016 08:36: Jacob Bjelland -> (106 071 coins)
12/12/2016 12:58: Auguste Riviere <- (194 636 coins)
24/12/2016 14:58: Osvaldo Meira -> (96 192 coins)
14/01/2017 08:41: Cordell Felton -> (238 993 coins)
29/01/2017 09:30: Ezio Cortellessi <- (442 136 coins)
29/01/2017 09:36: Florent Gélez -> (398 623 coins)
11/03/2017 10:06: Gaetano Ciliberti <- (296 464 coins)
11/03/2017 11:47: Dan Nilsson -> (52 684 coins)
27/03/2017 16:46: Conor Campbell <- (170 450 coins)
16/04/2017 07:51: Henry South -> (426 024 coins)
24/05/2017 00:02: Aubin Chêne -> (375 717 coins)
28/05/2017 00:02: Adrien Quentin -> (389 376 coins)
04/06/2017 09:16: Marika Naveau <- (141 276 coins)
04/06/2017 21:52: Santiago Hoyos <- (184 447 coins)
07/06/2017 22:44: Aubin Fayolle <- (395 740 coins)
07/06/2017 22:46: Conor Campbell -> (196 119 coins)
09/06/2017 05:33: Ezequiel Benitez <- (452 920 coins)
09/06/2017 21:11: Gaetano Ciliberti -> (289 669 coins)
02/09/2017 17:16: Santiago Hoyos -> (148 621 coins)
12/10/2017 19:03: Victor Resende <- (314 832 coins)
22/10/2017 13:46: Marika Naveau -> (105 446 coins)
26/10/2017 20:59: Tom Westman <- (114 871 coins)
27/10/2017 06:19: Auguste Riviere -> (110 791 coins)
08/11/2017 20:39: Jenel Grozman <- (75 955 coins)
08/11/2017 21:45: Daniel Perrot <- (96 771 coins)
25/11/2017 01:01: Philip Sardelis <- (194 398 coins)
10/12/2017 18:13: Nelu Temişan <- (140 108 coins)
10/12/2017 18:15: Grigorie Antipa -> (220 396 coins)
24/12/2017 13:48: Émilien Lassalle <- (230 368 coins)
24/12/2017 13:54: Stefano Guttadauro -> (136 691 coins)
28/12/2017 10:51: Tom Westman -> (108 059 coins)
07/01/2018 17:50: Jonas Desmet <- (198 984 coins)
10/01/2018 20:46: Jenel Grozman -> (71 430 coins)
13/01/2018 14:38: Daniel Perrot -> (90 947 coins)
03/03/2018 17:55: Nelu Temişan -> (105 411 coins)
05/03/2018 07:52: Fulvio Gamba <- (199 616 coins)
05/03/2018 19:44: Nelu Temişan <- (109 804 coins)
12/05/2018 15:38: Jonas Desmet -> (160 118 coins)
02/06/2018 18:07: Émilien Lassalle -> (190 858 coins)
05/06/2018 13:47: Joni Martini <- (348 732 coins)
23/06/2018 19:52: Philip Sardelis -> (154 363 coins)
04/07/2018 20:23: Celio Romano -> (167 825 coins)
07/07/2018 07:25: Dominik Duszyński <- (314 520 coins)
22/07/2018 19:12: Murray Jay -> (365 444 coins)
23/07/2018 15:31: Quinto Moro <- (138 980 coins)
23/07/2018 18:24: Aidan Faleafa <- (277 480 coins)
12/08/2018 07:54: Fulvio Gamba -> (143 427 coins)
12/08/2018 15:45: Rolf Berglund <- (139 756 coins)
17/08/2018 07:03: Nelu Temişan -> (75 520 coins)
13/09/2018 19:56: Apostol Copos <- (54 368 coins)
15/09/2018 11:46: Fulvio Gamba <- (50 797 coins)
23/09/2018 19:07: Quinto Moro -> (131 646 coins)
20/10/2018 21:33: Dominik Duszyński -> (275 965 coins)
29/10/2018 20:45: Nick Potter <- (174 580 coins)
06/11/2018 13:17: Nélson Jerónimo <- (208 163 coins)
06/11/2018 15:57: Rolf Berglund -> (131 658 coins)
11/11/2018 16:23: Sandro Pozzebon <- (163 997 coins)
11/11/2018 18:48: Aidan Faleafa -> (242 092 coins)
16/11/2018 16:13: Fulvio Gamba -> (47 772 coins)
20/11/2018 23:00: Alejandro Gómez <- (258 588 coins)
24/11/2018 15:43: Apostol Copos -> (38 034 coins)
31/05/2019 10:49: Albino Vallone <- (113 495 coins)
12/07/2019 21:11: Nick Potter -> (106 054 coins)
14/07/2019 11:48: Nélson Jerónimo -> (136 573 coins)
19/07/2019 15:37: Sandro Pozzebon -> (98 653 coins)
21/07/2019 15:19: Alejandro Gómez -> (190 207 coins)
22/07/2019 20:58: Nicolas Antoine <- (234 336 coins)
29/07/2019 10:31: Márk Döme -> (118 272 coins)
30/07/2019 15:46: Jason Higgs <- (244 448 coins)
03/08/2019 10:59: Rodolphe Garnier <- (134 072 coins)
10/08/2019 16:02: Albino Vallone -> (85 430 coins)
14/08/2019 22:19: Bradley Loiseau <- (90 892 coins)
20/08/2019 07:54: Giorgio Laudano <- (31 409 coins)
20/10/2019 07:36: Rodolphe Garnier -> (100 803 coins)
05/11/2019 20:53: Nicolas Antoine -> (194 304 coins)
07/11/2019 16:59: Armand Texier <- (245 536 coins)